Diskusia

Lemmy 10.03.2021, 04:06

Prečo ľudia túžia po spáse?

Spása je podľa mňa stav, keď sa človek dostane po smrti do neba. Alebo spása je vstupenka do neba.


Humanisti.sk

Diskusia

 • 1.

  Lemmy 10.03.2021, 04:07

  V diskusiách sa často kresťania vyjadrujú, že kresťanmi sú kvôli spáse. Nevedia si predstaviť život bez spásy. Alebo nechcú žiť s vedomím, že spásy niet. Spásu považujú za nutnosť, za čosi dôležitejšie než samotný život.

  Prečo je pre niektorých ľudí dôležité veriť, že smrťou život nekončí? Prečo túžia po večnom živote? Prečo túžia po tom, aby sa po smrti dostali do neba? Nebo je v predstavách veriacich akousi oázou pokoja, mieru, blahobytu, blaženosti, pocitu nesmierneho šťastia.

  Téma nesmrteľnosti je (zdá sa) odveká. Už Gilgameš túžil po nesmrteľnosti.

 • 3.

  Lemmy 12.04.2021, 06:22

  Večný život nie je nesmierne šťastie, ale večné utrpenie.