Oznámenia

  • Zmena Podmienok používania diskuteri.sk a Podmienok používania oaobných údajov (PPOÚ)

    Podmienky používania diskuteri.sk  a Podmienky používania osobných údajov (PPOÚ) budú koncom mesiaca zmenené. Nové podmienky budú platiť od 01.10.2018.

    Prehľad všetkých zmien ešte zverejním, aj keď pôjde predovšetkým o preklepy v písaní, prípadne v bližšom objasnení využívaných cookies a podobne.

    Ak máte výhrady k niektorému z týchto dokumentov alebo navrhujete niektoré ustanovenia zmeniť či prispôsobiť, diskusia je otvorená.