Oznámenia

 • Nahlasovanie chýb stránky.

  Ak zistíte nejakú chybu, nefunkčnosť webstránky, prípadne ak máte nápad na zlepšenie, prosím, informujte ma na: 

  info@diskuteri.sk


 • Zmena Podmienok používania diskuteri.sk a Podmienok používania oaobných údajov (PPOÚ)

  Podmienky používania diskuteri.sk  a Podmienky používania osobných údajov (PPOÚ) budú koncom mesiaca zmenené. Nové podmienky budú platiť od 01.10.2018.

  Prehľad všetkých zmien ešte zverejním, aj keď pôjde predovšetkým o preklepy v písaní, prípadne v bližšom objasnení využívaných cookies a podobne.

  Ak máte výhrady k niektorému z týchto dokumentov alebo navrhujete niektoré ustanovenia zmeniť či prispôsobiť, diskusia je otvorená.