Diskusia

Lemmy 28.11.2020, 13:28

Archeológ má argumenty, že v zachovanom dome žil Kristus

Podľa britského archeológa existujú silné argumenty pre tézu, že v dome v izraelskom Nazarete objavenom pri vykopávkach žil v detstve Ježiš Kristus.


Pravda

Diskusia

  • 1.

    Denisa 12.12.2020, 09:04

    Celú informačnú hodnotu tohto článku je možné zhrnúť do jednej z jeho viet: 


    "Aj keď všetky tieto údaje bezpečne nedokazujú, že ide o Ježišov dom, „nikam ďalej, aby sme to mohli povedať s istotou, sa už asi nikdy nedostaneme,“ myslí si Dark."