Diskusia

Igelit 18.08.2018, 12:57

Univerzálčina

Tak ma napadlo pomenovať jazyk-reč univerza, teda vesmíru, či ako nazvať to miesto, kde sme.

Možno to bude raz úplný základ učenia o svete.

Vieme, ako prírodné zákony fungujú, vieme tiež dosť hlboko nazrieť do hmoty a jej vlastností. Čo však nevieme je

PREČO?

Lebo hudba :) je dorozumievacím prostriedkom vesmíru. Šíri informácie o ňom, čo mu umožnuje existovať v tejto podobe.

Nie hudba, ako si ju obyčajne predstavujeme my ľudia, ale ako ju tvorí univerzum. Základ je však ten istý - vlnenie.

Vlastnosti a zákonitosti potrebujú pre svoju existenciu informáciu a tá informácia prichádza v podobe vlnenia.

Vlnenie udáva frekvenciu a frekvencia je vlastná všetkému. Každý atóm má svoj kmitočet.

To, čo tvorí a dokáže kmitočet vecí zmeniť, sú vlny-vlnenie.

A to, čo svet tvorí, ho dokáže aj zničiť. Ak dokážeme vytvoriť dostatočne silné vlnenie o určitej frekvencii vlastnej určitej forme hmoty, dokážeme ju rozbiť na atómy. Ak vyšleme silné vlnenie o mnohých frekvenciách (bomba), ničí všetko.

Ak používame vlny, používame reč univerza, alebo boží jazyk. Ako zaklínačské formulky, ktorými môžeme tvoriť a ničiť. Iste, že ten jazyki treba poznať, aby sa dal plnohodnotne využiť a v tom sme ešte iba v plienočkách.. Vieme si zažvatlať nejake to Aaa,, Bbb.. sem tam sa aj nejaká mama a tata podarí. To je však asi tak všetko. Ale to stačí aspoň na prezentáciu a pochopenie, o čo to vlastne ide.

https://www.youtube.com/watch?v=Q3oItpVa9fs

Veľmi by ma potešilo, ak by sem napísal k téme ktokoľvek, čokoľvek, čo ho napadne, lebo ja verím, že každý z nás má v sebe úplnú pravdu o tom, kde sme a prečo. Obtiažne je tú pravdu vo svojej mysli zbadať a ešte obtiažnejšie opísať. Ale občas sa každému podarí niečo povedať, potom treba už len tieto čriepky pozbierať a skladať TEN obraz. Nemusíme spolu v ničom súhlasiť, lebo obraz ešte ani z ďaleka nieje poskladaný a môžeme len hádať, dôležité je však vyjadiť svoj pohľad. Ono to potom už pracuje samé.


Diskusia