Diskusia

tomas12345 11.07.2020, 17:49

Protestantská lampa, bola po dlhý čas v kúte.

Evanjelium podľa Lukáša 11:33

"Nik nezažne lampu a nepostaví ju do kúta ani pod mericu, ale postaví ju na svietnik, aby tí, čo vchádzajú, videli svetlo. "

Rovnaké paralely na tento verš sú v Mt 5:15, Mk 4:21, Lk 8:16, a teda ide dokopy o 4 zmienky tohto podobenstva v evanjeliách, čo len vyjadruje velkú doležitosť tohto podobenstva (len máloktoré podobenstvo bolo v Písme spomenuté 4 krát) . Prečo teda toto podobenstvo považovalo Písmo za tak doležité, že ho v evanjeliách spomenulo až 4 krát ? Pretože

toto podobenstvo nám pomáha objasniť, ktorá cirkev je tá pravá.

Podobenstvo hovorí o tom, že lampa sa umiestnuje na svietnik (na vrch) aby jej svetlo osvetlovalo všetkých. Lampa v podobenstve predstavuje Božie slovo, ktoré je postavené na svietniku, aby sa dostalo ku každému, ku komu ho Boh určil.

Protestanti považujú za Božie slovo výlučne Písmo - Biblia. Lenže Biblia bola až do vynájdenia kníhtlače na konci 15 storočia, pre široký ľud neprístupná. Takže pre protestantizmus bola Biblia (Lampa) až do 15 storočia neprístupná. Protestantská lampa bola teda po dlhý čas schovaná niekde v kúte. Lenže to si rozporuje s podobenstvom, v ktorom sa hovorí že lampa sa postaví na svietnik, a nikdy nie do kúta, alebo na iné skryté miesto.

Potom tu máme katolícku cirkev - katolicizmus. Z Biblie vieme, že krestanske cirkvi prvého storočia mali k Božiemu slovu (vo forme ústnej tradície apoštolov) volný prístup. Katolícka cirkev vznikla zlúčením týchto prvotných apoštolských cirkví a teda Božie slovo sa nachádzalo po celý čas v nich. - v katolíckej cirkvi. V 4 storočí katolícka cirkev oficiálne zhotovila biblický kanon (Biblia), a znova teda táto Biblia patrila po celý čas katolíckej cirkvi, a to až do súčasnosti.

Lampa v podobenstve bola teda celý čas na svietniku, výlučne v katolíckej cirkvi. Svetlo z lampy sa dostávalo ku každému ku komu sa malo dostať - cirkevným predstaveným, ktorí potom vyučovali ľud.

Diskusia

 • 1.

  tomas12345 11.07.2020, 17:50

  Už aj podobenstvá vás usvedčujú že vy nie ste pravá cirkev. Vaša lampa bola až do 15 storočia niekde v pivnici.

 • 2.

  Photon 11.07.2020, 20:26

  Si veľký luhár. "Sviecou tela je oko;" píše sa vo verši 34.

  Katolícka cirkev sprostredkovávala ľuďom pohanstvo. Už ti to bolo vysvetlené.

  Katolícka cirkev už dávno nasleduje pohanstvo a nie prvých apoštolov. Prvých 280 rokov histórie kresťanstva bolo kresťanstvo zakázané Rímskou ríšou, pričom kresťania boli tvrdo prenasledovaní. Toto sa zmenilo po „obrátení” rímskeho cisára Konštantína. Konštantín „legalizoval” kresťanstvo. Kult Isis, náboženstvo egyptskej matky bohyne sa absorbovalo do kresťanstva, pričom Isis nahradila Mária. Mnoho titulov používaných pre Isis, ako „Kráľovná nebies”, „Matka Božia” a „theotokos” (Bohorodička) sa prisúdilo Márii. Mitraizmus bolo náboženstvo v Rímskej ríši v 1. až 5. storočí n.l. Bolo veľmi populárne medzi Rímanmi, hlavne medzi rímskymi vojakmi, pričom bolo pravdepodobne aj náboženstvom niekoľkých rímskych cisárov. Zatiaľ čo mitraizmus nikdy nezískal „oficiálny” status v Rímskej ríši, bol fakticky oficiálnym náboženstvom až do Konštantína, pričom nasledujúci rímski cisári nahradili mitraizmus kresťanstvom. Jednou z kľúčových čŕt mitraizmu bolo obetné jedlo, ktoré zahŕňalo jedenie mäsa a pitie krvi býka. Mitras, boh mitraizmu, bol „prítomný” v mäse a krvi býka a po skonzumovaní, udelil spasenie tým, ktorí sa zúčastnili jedenia obetného mäsa (teofágia, jedenie svojho boha). Mitraizmus mal aj sedem „sviatostí”, vytvárajúcich takú podobnosť medzi mitraizmom a rímskym katolicizmom, ktorú nemožno ignorovať. Konštantín a jeho nasledovníci našli jedoduchú náhradu za obetné jedlo mitraizmu v predstave Večere Pánovej / kresťanského prijímania. Žiaľ, niektorí prvotní kresťania už predtým začali spájať mysticizmus s Večerou Pánovou, pričom tak odmietali biblický koncept jednoduchej a úctyhodnej pamiatky Kristovej smrti a vyliatej krvi. Pokatoličtenie Večeri Pánovej spôsobilo prechod k obetnému stráveniu Ježiša Krista, v súčasnosti známemu ako katolícka omša / Eucharistia, a to úplne. ......Väčšina rímskych cisárov (a obyvateľov) boli henoteisti. Henoteista je ten, kto verí v existenciu mnohých bohov, sústredí sa však predovšetkým na jedného konkrétneho boha, alebo považuje jedného konkrétneho boha za nadradeného nad ostatnými bohmi. Napríklad, rímsky boh Jupiter bol nadradený nad rímskym panteónom bohov. Rímsky námorníci často uctievali Neptúna, boha oceánov. Keď katolícka cirkev absorbovala rímske pohanstvo, jednoducho nahradilo panteón bohov svätými. Rovnako ako rímsky panteón bohov mal boha lásky, boha mieru, boha vojny, boha sily, boha múdrosti, atď., tak aj katolícka cirkev má svätého, ktorý má „na starosti” každú z týchto a mnoho ďalších kategórií. Rovnako ako mnoho rímskych miest malo boha spojeného s daným mestom, tak aj katolícka cirkev poskytla „svätých patrónov” pre jednotlivé mestá. Samozrejme, že rímskokatolícka cirkev odmieta pohanský pôvod svojho vyznania a praktík. Katolícka cirkev maskuje svoje pohanské vyznanie pod vrstvami komplikovanej teológie. Katolícka cirkev ospravedlňuje a popiera svoj pohanský pôvod pod maskou „cirkevnej tradície”. Na základe poznania toho, že veľká časť jej vyznania a praktík je úplne cudzia Písmu, je katolícka cirkev nútená poprieť autoritu a dostatočnosť Písma. Pôvod katolíckej cirkvi je tragickým kompromisom kresťanstva s pohanskými náboženstvami, ktoré ho obklopovali. Namiesto hlásania evanjelia a obracania pohanov, katolícka cirkev „pokresťančovala” pohanské náboženstvá a „pohanizovala” kresťanstvo.


 • 3.

  tomas12345 11.07.2020, 22:20

  "Si veľký luhár. "Sviecou tela je oko;" píše sa vo verši 34."


  Protestantské oko až do 15 storočia nevidelo Bibliu, takže platí to čo som napísal - protestantská lampa bola pohodená v kúte, kým katolícka lampa bola celý čas na svietniku. Aké dalšie dokazy z Písma ešte potrebuješ ?

  • 5.

   Photon 12.07.2020, 02:04

   @tomas12345

   Protestanti vyšli z katolíkov, takže o biblii vedeli všetko. Chceš klamať eťe ďalej?

   • 7.

    tomas12345 12.07.2020, 20:09

    @Photon

    Protestantizmus vznikol až v 15 storočí, dovtedy bolo na verejnosti len katolícke učenie, a teda katolícka lampa bola celý čas na svietniku, kým protestantska lampa bola až do 15 storočia niekde v kute. 


    A protestanti až do 15 storočia neexistovali.

    • 9.

     Photon 12.07.2020, 23:48

     @tomas12345

     Katolícke učenie sú lži od Satana. Protestantizmus si povolal Boh, aby vaše lži umlčal.

     • 11.

      tomas12345 13.07.2020, 20:38

      @Photon

      Nič to nemení na fakte, že protestantizmus vznikol až v 15 storočí a teda protestantská lampa bola pohodená v kúte dosť dlhý čas. Vy teda nemožete byť Ježišova cirkev, 


      "Protestantizmus si povolal Boh, aby vaše lži umlčal."


      A prečo tak Boh spravil až v  15 storočí ? Ty si vymýšlaš jednu nepravdepodobnejšiu historku za druhou.


      Ked niekto z Božieho ľudu prestupoval Zákon, Boh vždy okamžite, alebo v krátkom časovom slede zasiahol a vinníka potrestal, a neurobil tak až za 15 storočí......


      Tak napríklad Adam a Eva boli potrestaní hned v den ked zjedli z jablka 

      Nespravodliví ľudia boli zabitý potopou krátko na to, čo začali hrešiť

      Sodoma a Gomora bola krátko po svojom hrešení zničená

      Izraelci ktorí reptali proti Bohu na púšti, na nej zakrátko zomreli.

      Izraeliti boli zajatí asýrskym kráľom, krátko po tom čo zhrešili 2Kr 18: 11-12

      Izraeliti boli presunutí do Babylonu, krátko na to, čo zhrešili 

      Izraeliti boli potrestaní, (zničený chrám, rímsko židovské vojny, strata politickej i vojenskej moci Izraela, roztrúsenie židov po celom svete)  krátko na to čo ukrižovali Ježiša.


      Boh teda ked trestal, trestal v krátkom časovom slede, prečo by teda RKC mala predstavovať výnimku ? A byť potrestaná až v 15 storočí vznikom protestantizmu ?       • 12.

       Photon 14.07.2020, 12:07

       @tomas12345

       Základom protestantského hnutia bola Nová Zmluva a tá vznikla v 1 storočí. Toto je kľučový fakt. Všetko ostatné sú len ľudia, nálepky, názvy, označenia.

       Aj do 15 storočia tu boli ľudia, ktorí nasledovali Krista, boli však vždy v menšine a ich vplyv neprerástol do takých rozmerov, ako reformácia. Spomenul som napr Valdéncov, Tomáša Štítneho, atď.

       Áno, protestanti prišli na svet, aby sprístupnili Božie Slovo širokému okruhu ľudí a zbavili svet vplyvu rímskokatolíckej skorumpovanej smilnice.

       Zase si platieš melóny s traktormi. Áno, Boh má právo vynášať hentaké rozsudky a aj vynáša. Nie nejaká smilnica, ktorá sa hrá na "kresťanskú" cirkev. Kristova cirkev (teda nie vy) už absolútne nemôže robiť hentaké súdy. Môže maximálne vylúčiť z cirkvi hriešnika. A či ho Boh zabije alebo nie, je už na Bohu.
       Luk 9,51-56
       A keď sa už doplňovaly dni, aby bol vzatý hore do neba, pevne obrátil svoju tvár, že pojde do Jeruzalema a poslal poslov pred sebou. A oni idúc vošli do samaritánskeho mestečka, aby mu tam prihotovili. Ale ho neprijali, pretože jeho tvár bola obrátená ísť hore do Jeruzalema.  A keď to videli jeho učeníci, Jakob a Ján, povedali: Pane, či chceš, aby sme povedali, aby oheň sostúpil s neba a strávil ich, ako aj Eliáš urobil? Ale Ježiš sa obrátil, pokarhal ich a povedal: Neviete, čieho ste vy ducha; lebo Syn človeka neprišiel zahubiť ľudské duše, ale spasiť. A išli do iného mestečka.

       RKC nie je Boh.


 • 4.

  tomas12345 11.07.2020, 22:29

  Tie rozprávky o prepojeni mitraizmu s krestanstvom ( zo stránky got question) si možeš nechať pre seba a hovoriť to tým v tvojej cirkvi - oni ti to možno uveria, ja nie.


  " „Matka Božia” a „theotokos” (Bohorodička) sa prisúdilo Márii."


  Keby si si to aspon overoval Bibliou. Matka Božia je biblický pojem -

  Lk 1:43

  43 Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne?


  Tu Alžbeta naplnená Duchom Svätým nazýva Máriu matkou Pána, a Pán bolo označenie pre Boha, doslova teda ako keby povedala Matka Boha, Matka Božia. A ked može byť Mária Božia Matka, može byť aj Bohorodička, pokial sa to správne chápe a totiž že Mária porodila Ježiša, ktorý bol pravým Bohom a pravým človekom.  "Konštantín a jeho nasledovníci našli jedoduchú náhradu za obetné jedlo mitraizmu v predstave Večere Pánovej / kresťanského prijímania. Žiaľ, niektorí prvotní kresťania už predtým začali spájať mysticizmus s Večerou Pánovou, pričom tak odmietali biblický koncept jednoduchej a úctyhodnej pamiatky Kristovej smrti a vyliatej krvi. Pokatoličtenie Večeri Pánovej spôsobilo prechod k obetnému stráveniu Ježiša Krista, v súčasnosti známemu ako katolícka omša / Eucharistia, a to úplne."


  Znova zas len a len klamstvo, a ani kvapku nemáš preštudovanú historiu krestanstva, pretože ak by si mal, zistil by si, že doslovnú prítomnosť Ježiša v eucharistii a Jeho krvi vo víne, verili už ranní cirkevní otcovia, ako prvý z nich o tom píše Justyn Martyr už v druhom storočí, a po nom aj ostatní. Ani jeden cirkevní otec, nikdy ani len slovkom nenaznačil že by sa mala eucharistia brať symbolicky.

  • 6.

   Photon 12.07.2020, 02:04

   @tomas12345

   Ty vieš dobre že to nie sú rozprávky, ale fakty. Katolík = pohan.

   Kde je v Lk1:43 napísané "Matka Božia"? Zase si opitý? Kristus existoval prv ako Abrahám. (J 8:58)

   Ani za kvapku nemáš preštudovaný šlabikár, aby si vedel rozumieť jednoduchým textom. Už ti bolo vysvetlené, že, NIEKTORÍ prvotní kresťania už predtým začali spájať mysticizmus s Večerou Pánovou, pričom tak odmietali biblický koncept jednoduchej a úctyhodnej pamiatky Kristovej smrti a vyliatej krvi. Pokatoličtenie Večeri Pánovej spôsobilo prechod k obetnému stráveniu Ježiša Krista, v súčasnosti známemu ako katolícka omša / Eucharistia, a to úplne. ...Otom, že večera Pánova je pamiatka písali prví apoštolovia úplne jasne. Napr. Pavol:
   "Lebo ja som prijal od Pána, čo som vám aj vydal, že Pán Ježíš v noci, v ktorej bol zradený, vzal chlieb a poďakujúc lámal a povedal: Vezmite, jedzte, toto je moje telo, ktoré sa za vás láme. To čiňte na moju pamiatku.Tak tiež i kalich, keď bolo po večeri, hovoriac: Tento kalich je tá nová smluva v mojej krvi; to čiňte, koľkokoľvek ráz by ste pili, na moju pamiatku."
   ...Čiže svoje klamstvá si múžeš napísať najviac tak na toaletný papier a potom ho následne i príslušne použiť. :)

 • 8.

  tomas12345 12.07.2020, 21:07

  1) "Čiže si slepý a ten výraz "nazaretská sekta" tam nevidíš? "


  To o nej hovorili ich odporcovia, a nikdy nie apoštoli alebo Písmo.


  2) "Tí židia ktorí to o Pavlovi hovoria, boli právoplatne zvolení nástupcovia Mojžiša a Árona a potomkovia Abraháma. Mali teda právo na také prehlásenie, podobne, ako si vy osobujete právo (i keď vás písmo vôbec nezvolilo do nejakej hierarchie)."


  Klameš, tí čo to o Pavlovi hovorili boli farizeji a saduceji, a ani jeden z nich nebol nástupcom Mojžiša. Saduceji a farizeji boli obyčajný ľud, ktorí sa v 4 storočí odčlenil od hlavného prúdu judaizmu, a preto ich aj Písmo nazývalo sektármi a podobne takými istými sektármi ste aj vy. Katolícka cirkev je tvorená z apoštolských cirkví, to je historický fakt, a možeš dupotať a závidieť kolko chceš, nič to na fakte nezmení zmurkajuci.svg


  3) "Aha, zrazu si už všímaš, že to nie písmo, ale niekto iný ich tak volal. A čo moábka (pohanka) Rut, ktorá sa poklonila Boazovi. Už to nie je pre teba kánonický príklad klaňania sa?"


  Moabka bol len jeden z mnohých príkladov klanania sa niekomu inému ako Bohu. Moabka bola nábožná žena, aj Boaz, je preto nepravdepodobné aby si nikto z nich nevšimol že klananie sa predstavuje modloslužbu. A to nehovorím ked sa iná žena klanala prorokovi Elizeusovi, ten prorok bol Boží vyslanec, a velmi dobre vedel čo modloslužba je a čo nie je, a predsa ženu nenapomenul.


   4) "Áno, Ježiš je so svojou cirkvou až do konca sveta. Kto je ale jeho cirkev? Nejaké maškarády oblečené v drahých rúchach zvolené akýmsi predchodcom? Nie. Mt 7:21: "Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane! vojde do nebeského kráľovstva, ale ten, kto činí vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach."  


  Jeho cirkev je tá ktorá existovala už od čias Ježiša až dodnes, a to dnes dokáže historicky potvrdiť jedine katolícka cirkev.  Ano, preto aj vy protestanti darmo hovoríte ako velmi milujete Ježiša, ked nezachovávate Jeho prikázania, a robíte si z Biblie trhací kalendár.


  5) "Tvoja hlava je teoretická. Biblia píše o realite. Čiže to čo v nej je napísané, popisuje skutočnosť. Ak to mohlo nastať, tak to nastať mohlo. A aj nastalo."


  Ak sa o niečom píše že to može nastať, tak to znamená len to, že to nastať može, ale nie že to aaj s určitostou nastane.


  6) "Nikde sa nepopisuje, že máme nasledovať nejakú inštitúciu označenú menom. Tí, čo si osobujú takéto právo, sú jednoznačne bludári. Tých čo patria Kristovi rozlišujeme podľa učenia, nie podľa názvu alebo mena. To, čo sa dnes nazýva !katolícka cirkev" je komplet odpadnuté od Boha a je to ponorené v pohanstve (uŽ som ti dal k tomu 2x jasný popis, nevieš čítať?)"


  Biblia píše jasne o tom, že máme počúvať biskupov a "starších" ustanovených apoštolmi, a teda biskupov cirkvi ktoré majú apoštolský povod, a to dnes má jedine katolícka cirkev. To s pohanstvom sú len tvoje pseudo výmysly, na ktoré som ti už odpovedal dal.


  7) "Pavol hovoril jasne i na iných miestach o veľkom odpadnutí (2Tes 2:3). Odpadnutí od čoho? Od nejakej apoštolskej línie? Nie. Odpadnutie od pravdy. O žiadnu líniu totiž v Novom Zákone nejde. Vždy ide o učenie evanjelia. A od toho odpadli všetci pápeži už začiatkom 3 storočia."


  Pavol hovorí len to, že nenastane koniec sveta kým nenastane odpadnutie. Lenže o odpadnutí koho hovorí ? A kedy príde to odpadnutie ? A aké velke bude to odpadnutie ? To odpadnutie by sedelo na protestantizmus, ktorí odpadol od viery v Boha a  velkú časť ľudí zobral so sebou. 

  Katolícka cirkev však určite neodpadne, pretože Pavol o katolíckych cirkvách v prvom storočí povedal že sú stlp a opora pravdy.

  8) "Si slepý? Ježiš jasne povedal "Lebo opustiac prikázanie Božie držíte podanie ľudí.... opovrhujete prikázaním Božím, aby ste zachovali svoje podanie". Tým je identifikované, že ste opustili Boha. Dokonca ste začali vyznávať pohanstvo. (Už ti bol 2x daný podrobný popis, ako sa to stalo.) "


  To bolo povedané farizejom, takže prečo tento verš prekrúcaš ?


  9) "Kde je v Lk1:43 napísané "Matka Božia"? Zase si opitý? Kristus existoval prv ako Abrahám. (J 8:58)"


  Už som ti to vysvetlil, a zas si to naschvál odignoroval ? Takže ešte raz. Alžbeta nazvala Máriu ako matku Pána, pričom Pán bolo označenie pre Boha, takže ako keby Alžbeta povedala matka Boha, a teda Božia matka.

   10) "Už ti bolo vysvetlené, že, NIEKTORÍ prvotní kresťania už predtým začali spájať mysticizmus s Večerou Pánovou, pričom tak odmietali biblický koncept jednoduchej a úctyhodnej pamiatky Kristovej smrti a vyliatej krvi. "


  Všetci cirkevní otcovia spred 4 storočia ( i po 4 storočí) chápali Eucharistiu ako doslovné Ježišove telo. Nijaký cirkevný otec nechápal eucharistiu ako symbolizmus. 


  11) ".Otom, že večera Pánova je pamiatka písali prví apoštolovia úplne jasne. Napr. Pavol: 

  "Lebo ja som prijal od Pána, čo som vám aj vydal, že Pán Ježíš v noci, v ktorej bol zradený, vzal chlieb a poďakujúc lámal a povedal: Vezmite, jedzte, toto je moje telo, ktoré sa za vás láme. To čiňte na moju pamiatku.Tak tiež i kalich, keď bolo po večeri, hovoriac: Tento kalich je tá nová smluva v mojej krvi; to čiňte, koľkokoľvek ráz by ste pili, na moju pamiatku."


  Eucharistia slúžila aj ako pamiatka na Krista, ale aj ako doslovné telo Krista v eucharistii. Ježiš to povedal jasne, že chlieb je Jeho telo, a tekutina v kalichu Jeho krv. Máš problém porozumieť priamej reči ?  


  Zabudol si však i na pokračovanie veršov : 


  26 A tak vždy, keď budete jesť tento chlieb a piť tento kalich, zvestujete Pánovu smrť, kým nepríde. 27 Kto by teda jedol chlieb alebo pil Pánov kalich nehodne, previní sa proti Pánovmu telu a krvi. 1Kor 11, 27 28 Nech teda človek skúma sám seba, a tak je z toho chleba a pije z kalicha. 29 Lebo kto je a pije, a nerozoznáva telo, ten si je a pije odsúdenie.


  Kto teda pije Pánov kalich nehodne a je nehodne chlieb, previní sa proti Pánovmu telu a krvi. A previniť sa proti Pánovmu telu a krvi je možné len vtedy, pokial by sa v tom chlebe a kalichu naozaj nachádzalo naozajstné Pánove telo a krv a krestan by to nerozoznával - preto sa aj píše v 29 verši, že kto je a pije a nerozoznáva telo, ten si je a pije odsúdenie. Odsúdenie je teda za nerozoznávanie tela, a nie za nerozoznávanie spomienky.


  12) "Klameš. Drogy fungovali i počas vlády RKC. A nie len to, ale i mnoho iných zvráteností. "


  Ak aj nejaké boli (čo si nedokázal), tak neboli zdaleka v takom množstve v akom sú teraz. Tie zvrátenosti neboli ani zdaleka také, ako je tomu dneska, ked chodia ženy na verejnosti betrestne verejne oblečené ako prostitútky.


  • 10.

   Photon 12.07.2020, 23:49

   @tomas12345

   Hovorili to o nej židia, nástupcovia Bohom vyvoleného Mojžiša.

   Hlupáčik zase nepozná bibliu:
   "Na stolici Mojžišovej posadili sa zákonníci a farizeovia" (Mt 23,2)

   Moábka bola pohanka a Boh jej čin klaňania Boazovi neodsúhlasil. Rovnako, ako neodsúhlasil ani mnohoženstvo či Judášovu sebevraždu. Kedy už začneš myslieť? To isté platí i o akomkoľvek inom klaňaní. To, čo Boh hovorí o klnaní sa stvorenstvu si dostal v Zjv 19:10 a 22:9. Si slepý?

   To čo existovalo po apoštoloch tak zhruba od 3 storočia, nie je už jeho cirkev. Kristova cirkev sú tí, čo zachovávajú jeho prikázania, nie nejakú hierarchiu.

   Skutočnosť, že to nastať môže bohate stačí. Ono to totiž aj nastalo. V katolíckej cirkvi, ktorá odpadla od Boha.

   Skorumpovaných a od Boha (jeho evanjelia) odpadnutých biskupov nemá nikto počúvať. Práve naopak: ten, kto takých počúva, hreší.  O ich pôvod vôbec nejde.
   Gal 1:8
   Ale aj keby sme vám my alebo anjel z neba zvestoval iné ako to, čo sme vám zvestovali, nech je prekliaty!

   To odpadnutie nastalo dávno pred protestantizmom. Už za cisára Konštantína a vášho rímskokatolíckeho modlárstva.

   To čo povedal Pavol v 1 storočí neplatí o ľuďoch v 2 a ďalších storočiach. Tam platí Pavlovo slovo:
   "Lebo ja viem toto: že po mojom odchode vojdú medzi vás draví vlci, ktorí nebudú šetriť stáda. Ba aj z vás samých povstanú mužovia, ktorí budú hovoriť prevrátené veci, aby tiahli učeníkov za sebou."

   Farizeji boli nástupcovia Mojžiša prekrúcač (Mt 23,2)

   Pán je označenie pre Boha iba v tvojej nemysliacej katolíckej hlavičke. Opakujem oznam: Kristus existoval prv ako Abrahám. Čiže ho Mária nemohla splodiť.

   Klameš. Prví apoštolskí otcovia nechápali chlieb ako doslovné telo Krista. ...A aj keby, cvhápali by to zle (v rozpore s učením apoštolov).

   Eucharistia slúžila  ako doslovné telo Krista iba v tvojej pomýlenej katolíckej hlave. Máš problém porozumieť jednoduchým vetám ?

   Previniť sa proti Pánovmu telu a krvi sa dá rôznymi spôsobmi. ˇPrečo potrebuješ zase klamať? Jasne sa tam píše: "Kto by teda jedol CHLIEB alebo pil Pánov KALICH nehodne. Chlieb je chlieb, kalich je kalich. Si slepý?

   Načo by som ti mal dokazovať niečo, čo si môžeš sám zistiť. Mám ťa učiť používať internet?