Diskusia

Photon 09.07.2020, 08:02

Lebo príde čas, keď neznesú zdravé učenie...

2 Timotejovi 4, 3

Lebo príde čas, keď neznesú zdravé učenie, ale nazháňajú si učiteľov podľa svojich chúťok, aby im šteklili uši. Odvrátia sluch od pravdy a obrátia sa k bájkam.


Všimnime si, že Pavol tu nepíše: "neznesú slepú poslušnosť nástupcov Petra" alebo "rímskokatolíckeho katechizmu", ale "neznesú zdravé učenie".


Čo je to to "zdravé učenie? Pavol to v rovnomennom liste vysvetľuje:


2 Timotejovi 3, 10-17

Ty si však nasledoval moje učenie, spôsob života, plány, vieru, zhovievavosť, lásku, trpezlivosť,  prenasledovania a utrpenia, ktoré ma stihli v Antiochii, Ikóniu a v Lystre. A aké prenasledovania som podstúpil! Ale Pán ma vyslobodil zo všetkých. Veď všetci, čo chcú žiť nábožne v Kristovi Ježišovi, budú prenasledovaní. Ale zlí ľudia a zvodcovia budú spieť k horšiemu, budú strhávať do bludu a sami budú blúdiť. Ale ty vytrvaj v tom, čo si sa naučil a čo ti je zverené. Veď vieš, od koho si sa to naučil. Od útleho detstva poznáš Sväté písma, ktoré ti môžu dať poučenie na spásu skrze vieru, ktorá je v Kristovi Ježišovi. Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na poúčanie, na usvedčovanie, na nápravu a na výchovu v spravodlivosti, aby bol Boží človek dokonalý a pripravený na každé dobré dielo.


Takže viera, zhovievavosť, láska, zažívanie prenasledovania, Sväté Písma, viera v Kristu Ježišovi, písmo je vnuknuté Bohom a nie nejakou organizáciou či cirkvou. Výučba spravodlivosti. To všetko vylučuje Rímskokatolícku cirkev. Z toho plynie, že je to práve ona, ktorá nezniesla zdravé učenie, ale nazháňala si učiteľov podľa svojich chúťok, aby im šteklili uši. Ľudia už nemusia robiť skutočné pokánie, čo podľa gréckeho slova "metanoia" znamená zmenu zmýšľania a života, ale stačí už iba odrapkať nejaké mantry v kostole prípadne vyspovedať sa "kňazovi".

Diskusia

 • 1.

  tomas12345 10.07.2020, 16:24

  Lebo príde čas, keď neznesú zdravé učenie...

  2 Timotejovi 4, 3

  Lebo príde čas, keď neznesú zdravé učenie, ale nazháňajú si učiteľov podľa svojich chúťok, aby im šteklili uši. Odvrátia sluch od pravdy a obrátia sa k bájkam.

  "Všimnime si, že Pavol tu nepíše: "neznesú slepú poslušnosť nástupcov Petra" alebo "rímskokatolíckeho katechizmu", ale "neznesú zdravé učenie". "


  To ani písať nemusí, úplne stačí že biskup bol určený na to aby vyučoval, karhal, a určoval ktoré učenie je pravé a falošné a tým pádom zabranoval falošným učitelom vstúpiť do cirkvi.


  2 Timotejovi 3, 10-17

  Ty si však nasledoval moje učenie, spôsob života, plány, vieru, zhovievavosť, lásku, trpezlivosť, prenasledovania a utrpenia, ktoré ma stihli v Antiochii, Ikóniu a v Lystre. A aké prenasledovania som podstúpil! Ale Pán ma vyslobodil zo všetkých. Veď všetci, čo chcú žiť nábožne v Kristovi Ježišovi, budú prenasledovaní. Ale zlí ľudia a zvodcovia budú spieť k horšiemu, budú strhávať do bludu a sami budú blúdiť. Ale ty vytrvaj v tom, čo si sa naučil a čo ti je zverené. Veď vieš, od koho si sa to naučil. Od útleho detstva poznáš Sväté písma, ktoré ti môžu dať poučenie na spásu skrze vieru, ktorá je v Kristovi Ježišovi. Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na poúčanie, na usvedčovanie, na nápravu a na výchovu v spravodlivosti, aby bol Boží človek dokonalý a pripravený na každé dobré dielo.

  "Takže viera, zhovievavosť, láska, zažívanie prenasledovania, Sväté Písma, viera v Kristu Ježišovi, písmo je vnuknuté Bohom a nie nejakou organizáciou či cirkvou. Výučba spravodlivosti. To všetko vylučuje Rímskokatolícku cirkev."


  Zabudol si ešte napísať že zdravé učenie je nasledovanie Pavlovho učenia a teda jeho listy aj hlásanie evanjelia + jeho ústna Tradícia.


   "Z toho plynie, že je to práve ona, ktorá nezniesla zdravé učenie, ale nazháňala si učiteľov podľa svojich chúťok, aby im šteklili uši. Ľudia už nemusia robiť skutočné pokánie, čo podľa gréckeho slova "metanoia" znamená zmenu zmýšľania a života, ale stačí už iba odrapkať nejaké mantry v kostole prípadne vyspovedať sa "kňazovi". "


  Zbytočne si podla svojho samovykladu identifikuješ v danom verši Katolícku cirkev. Verš hovorí jasne, biskup dostal právomoc učiť, karhať, a chrániť cirkev pred falošnými učitelmi, čiže toto všetko stačí, dnešní biskupi teda rozhoduju ktoré učenie je pravé a ktoré falošné, a to tvoje "náboženstvo" biskupi už dávno identifikovali ako falošné. A teda platí tiež to čo povedal Pavol, budú si hladať učitelov podla svojich žiadostí - čiže nebudu poslúchať tých učitelov - biskupov ktorí boli ustanovení apoštolmi, ale budú si hladať svojich vlastných iných učitelov, podla svojich žiadosti (podla svojho samovýkladu Písma). To sa detailne splna na teba a protestantov.


  "Ľudia už nemusia robiť skutočné pokánie, čo podľa gréckeho slova "metanoia" znamená zmenu zmýšľania a života, ale stačí už iba odrapkať nejaké mantry v kostole prípadne vyspovedať sa "kňazovi". "


  Neviem prečo musíš až takto velmi klamať. Zpoved je len jeden zo ziaducich úkonov, dalším je pokánie.


  • 2.

   Photon 10.07.2020, 16:40

   @tomas12345

   "To ani písať nemusí, úplne stačí že biskup bol určený na to aby vyučoval, karhal, a určoval ktoré učenie je pravé a falošné a tým pádom zabranoval falošným učitelom vstúpiť do cirkvi."


   Rímskokatolícka cirkev bola určená pre peklo. Trepete bludy, ste Pavlom prekliati, lebo šírite iné evanjelium. Ty si myslíš, že ujdeš trestu za to?


   Rímskokatolícku cirkev vyučuje všetko možné iné, len nie Kristovo evanjelium. Boli ste odrezaní z viniča a hodení na oheň. Zmier sa s tým. Máš sa na čo tešiť.


   Ústna tradícia nesmie byť v rozpore s písomnou tradíciou prvých apoštolov, čo vo vašom prípade rímskokatolíckej smilnice neplatí. Preto ste prekliati Pavlom osobne.


   RKC priniesla choré učenia démonov, ktoé šteklia uši ľuďom, len aby si pritiahla svoje slepé ovečky nevedomé nemysliace.


   Biskup o ktorom píše Pavol nemá s rímskokatolíckou cirkvou nič spoločné. Má však veľa spološné so satanom a jeho učením okultizmu a modiel.


   Spoveď je balzam na dušu hriešnych neobrátených ľudí, aby mohli hrešiť ďalej.   • 3.

    tomas12345 10.07.2020, 17:46

    @Photon    "Rímskokatolícka cirkev bola určená pre peklo. Trepete bludy, ste Pavlom prekliati, lebo šírite iné evanjelium."


    Znova odbovujes od témy, ale samozrejme, keďže sa nevieš zmieriť s tým že biskupi dostali od Pavla moc karhat a naprávať sektarov a zvodcov, tak si svoju frustráciu z toho ventilujes na katolíckej cirkvi.


    "Ty si myslíš, že ujdeš trestu za to?"


    Ja len robím to čo je napísané v Biblii, a totiž počúvam biskupov, tak ako to bolo napísané že tak máme robiť. Určite teda budem skorej počúvať biskupov, ktorí majú apoštolskú postupnosť, než nejakého polovulgarneho prekrucaca odniekiaľ z trantalie, čo sa hraje na proroka a vykladá si Bibliu podľa toho ako sa mu to paci.    "Rímskokatolícku cirkev vyučuje všetko možné iné, len nie Kristovo evanjelium. Boli ste odrezaní z viniča a hodení na oheň. Zmier sa s tým. Máš sa na čo tešiť."


    Ty o tom nerozhodujes, nikde v Biblii nečítam že pravo vykladať Pismo  a usvedcovat z herezie má nejaký pochybný človek z ulice.


    "Ústna tradícia nesmie byť v rozpore s písomnou tradíciou prvých apoštolov, čo vo vašom prípade rímskokatolíckej smilnice neplatí. Preto ste prekliati Pavlom osobne."


    Ani v rozpore nie je.     "RKC priniesla choré učenia démonov, ktoé šteklia uši ľuďom, len aby si pritiahla svoje slepé ovečky nevedomé nemysliace."


    RKC má prísne pravidlá ktoré je ťažko dodržiavať, a tak je to spravne, pretože narozdiel od niekoho nemá potrebu svojim veriacim schvaľovať masturbáciu len preto aby si mohli sexuálne ulavit.    "Biskup o ktorom píše Pavol nemá s rímskokatolíckou cirkvou nič spoločné. Má však veľa spološné so satanom a jeho učením okultizmu a modiel."


    Zmier sa s tým, katolícka cirkev sú nasledovnikmi biskupov. A nie tvoja neexistujúca cirkev.    "Spoveď je balzam na dušu hriešnych neobrátených ľudí, aby mohli hrešiť ďalej."


    Tým si vystihol sám seba, keď si prekrucas Bibliu len preto aby si mohol slobodne masturbovať, užívať si hmotné veci, a mať veľký majetok.

    • 4.

     Photon 11.07.2020, 00:18

     @tomas12345

     Tí "biskupi" dostali moclen sami od seba. Pavol odsúdil aj seba pre prípad, keby šíril iné evanjelium. Tým duplom vás.

     Ty nemáš o biblii ani poňatia. Robíš to, čo ti prikážu katolícki diktátoru.

     Áno, ja o tom nerozghodujem. O tom rozhoduje Boh, skrze jeho slovo. A ten vás odsúdil.

     Samozrejme,. že v rozpore je.

     RKC sú na tom rovnako ako farizeji. "nadarmo ma uctievajú učiac učenia, ktoré sú nariadeniami ľudí. Lebo opustiac prikázanie Božie držíte podanie ľudí .....Dobre opovrhujete prikázaním Božím, aby ste zachovali svoje podanie." (Mk 7:7-9)

     Katolícka cirkev už dávno nasleduje pohanstvo a nie prvých apoštolov. Prvých 280 rokov histórie kresťanstva bolo kresťanstvo zakázané Rímskou ríšou, pričom kresťania boli tvrdo prenasledovaní. Toto sa zmenilo po „obrátení” rímskeho cisára Konštantína. Konštantín „legalizoval” kresťanstvo. Kult Isis, náboženstvo egyptskej matky bohyne sa absorbovalo do kresťanstva, pričom Isis nahradila Mária. Mnoho titulov používaných pre Isis, ako „Kráľovná nebies”, „Matka Božia” a „theotokos” (Bohorodička) sa prisúdilo Márii. Mitraizmus bolo náboženstvo v Rímskej ríši v 1. až 5. storočí n.l. Bolo veľmi populárne medzi Rímanmi, hlavne medzi rímskymi vojakmi, pričom bolo pravdepodobne aj náboženstvom niekoľkých rímskych cisárov. Zatiaľ čo mitraizmus nikdy nezískal „oficiálny” status v Rímskej ríši, bol fakticky oficiálnym náboženstvom až do Konštantína, pričom nasledujúci rímski cisári nahradili mitraizmus kresťanstvom. Jednou z kľúčových čŕt mitraizmu bolo obetné jedlo, ktoré zahŕňalo jedenie mäsa a pitie krvi býka. Mitras, boh mitraizmu, bol „prítomný” v mäse a krvi býka a po skonzumovaní, udelil spasenie tým, ktorí sa zúčastnili jedenia obetného mäsa (teofágia, jedenie svojho boha). Mitraizmus mal aj sedem „sviatostí”, vytvárajúcich takú podobnosť medzi mitraizmom a rímskym katolicizmom, ktorú nemožno ignorovať. Konštantín a jeho nasledovníci našli jedoduchú náhradu za obetné jedlo mitraizmu v predstave Večere Pánovej / kresťanského prijímania. Žiaľ, niektorí prvotní kresťania už predtým začali spájať mysticizmus s Večerou Pánovou, pričom tak odmietali biblický koncept jednoduchej a úctyhodnej pamiatky Kristovej smrti a vyliatej krvi. Pokatoličtenie Večeri Pánovej spôsobilo prechod k obetnému stráveniu Ježiša Krista, v súčasnosti známemu ako katolícka omša / Eucharistia, a to úplne. ......Väčšina rímskych cisárov (a obyvateľov) boli henoteisti. Henoteista je ten, kto verí v existenciu mnohých bohov, sústredí sa však predovšetkým na jedného konkrétneho boha, alebo považuje jedného konkrétneho boha za nadradeného nad ostatnými bohmi. Napríklad, rímsky boh Jupiter bol nadradený nad rímskym panteónom bohov. Rímsky námorníci často uctievali Neptúna, boha oceánov. Keď katolícka cirkev absorbovala rímske pohanstvo, jednoducho nahradilo panteón bohov svätými. Rovnako ako rímsky panteón bohov mal boha lásky, boha mieru, boha vojny, boha sily, boha múdrosti, atď., tak aj katolícka cirkev má svätého, ktorý má „na starosti” každú z týchto a mnoho ďalších kategórií. Rovnako ako mnoho rímskych miest malo boha spojeného s daným mestom, tak aj katolícka cirkev poskytla „svätých patrónov” pre jednotlivé mestá. Samozrejme, že rímskokatolícka cirkev odmieta pohanský pôvod svojho vyznania a praktík. Katolícka cirkev maskuje svoje pohanské vyznanie pod vrstvami komplikovanej teológie. Katolícka cirkev ospravedlňuje a popiera svoj pohanský pôvod pod maskou „cirkevnej tradície”. Na základe poznania toho, že veľká časť jej vyznania a praktík je úplne cudzia Písmu, je katolícka cirkev nútená poprieť autoritu a dostatočnosť Písma. Pôvod katolíckej cirkvi je tragickým kompromisom kresťanstva s pohanskými náboženstvami, ktoré ho obklopovali. Namiesto hlásania evanjelia a obracania pohanov, katolícka cirkev „pokresťančovala” pohanské náboženstvá a „pohanizovala” kresťanstvo. Zahmlievaním rozdielov a vymazaním osobitostí, katolícka cirkev naozaj získala atraktívnosť pre ľudí Rímskej ríše. Jedným z výsledkov bola katolícka cirkev, ktorá sa stala nadradeným náboženstvom v „Rímskom svete” po celé stáročia. Avšak ďalším výsledkom bola najdominantnejšia forma kresťanstva odpadavajúca od pravdivého evanjelia Ježiša Krista a pravdivého hlásania Božieho Slova.
     2 Timoteovi 4:3-4 hovorí, „Lebo bude čas, keď neznesú zdravého učenia, ale podľa vlastných žiadostí budú si hromadiť učiteľov, lebo ich budú svrbieť uši, a odvrátia uši od pravdy a obrátia sa k bájkam.”

     Môj majetok je úplne normálny, ako majetok kohokoľvek inbého, kto pracuje a zatába peniaze. Za to, že žiješ na podpore a závidíš tým, ktorí pracujú, si môžeš sám. Biblia nikde nehovorí, že nemôžeme ísť na dovolenku - pri tom si pokrytec, pretože aj ty použíuvaš hmotné veci tohoto sveta. Napríklad počítač, pomocou ktorého píšeš svoje zúfalé tragédie na internet. No a tiež si užívaš samozrejme internet - hmotné veci a veľký majetok.