Diskusia

tomas12345 20.06.2020, 01:21

Slúžia katolíci modlam 2 ?

Založil som nové vlákno keďže hento bolo už neprehľadné, zahltene. 


1) "Neexistujú na svete dva jazyky, ktoré by mali na všetky slová dokonalé ekvivalenty. V takých prípadoch sa použije slovo čo najviac podobné ktorého všetky významy sa však nemusia zhodovať."


No prave, a preto aj prekladači preložili grécke slovo makarizo a jeho odvodeniny do dnešného jazyka ako blahoslavený, blahoslavit. Nijaký prekladač slovo makarizo neprelozil ako považovať za šťastného.


"V biblii si môžeš ľahko odledovať používanie slov G3106 (makarizó); G3107 (makarios); G3108 (makarizmos)."


Môžem, ale ani týmto nemáš ako dokázať to čo tvrdis a totiž že makarisos máme chápať ako považovať sa za stastneho.


2)"Ja diskutujem tu, nie na blogu postoj. Preto ak chceš, aby som sa k niečomu z toho vyjadril, napíš to sem. (Neklikol som na ten blog.)"

Ok3)"Text 5 Moj 18,12 hovorí o "pýtaní sa na niečo mŕtvych", nie o vyvolávaní duchov. Vyvolávanie duchov cez médium je len jeden zo spôsobov, ako sa na niečo pýtať mŕtvych. Iný spôsob je priama reč k mŕtvemu."


Preto som ti povedal aby si si pozrel keď Saul vyvolával Samuela, pretože to priamo súviselo s tým 5Moj 18:12, Saul v ňom prišiel za vestkynou a vyvolal Samuela a pýtal sa ho. 


A ako som už povedal, keď sa modlíme k svätým, mi sa ich na nič nepýtame, nepýtame sa ich na pravdu ale my ich len prosíme o orodovania. A je rozdiel medzi prosenim o niečo, a pytanim sa na nieco. V Biblii sa nikde nepíše o tom že by samotná modlitba k mŕtvym bola hriechom alebo by bola podobná vyvolávaniu cez medium. Keď teda hájiš Sola Scriptura, dokazuj svoje tvrdenie na základe Biblie a nie na základe svojich pseudo myšlienok.


.4)"O mojom teologickom vzdelaní nevieš zhola nič a zase si len niečo domýšľaš, vymýšľaš, krútiš sa, šibringuješ až sa len tak práši."


Viem si ale na základe tvojich odpovedí o tvojom teologickom vzdelaní domysliet.


5)Okrem krstu detí napr. i spôsob krstenia. Slovo "baptizó" (krstiť) znamená "ponoriť", nie pokropiť.


No však ale to je len otázka krstu, ale ostatné veci sa už na evanjelikov nevzťahujú - napríklad apoštolskú otcovia hájili apoštolskú postupnosť, autoritu rímskej cirkvi, podriadenosť k biskupom, úcta k relikviam, atď. 


6)"Polykarp relikvie nebozkával a nepreukazoval modlársku úctu, ako to robíte teraz vy."


Pomýlil som sa, ten spis kde sa dáva úcta relikviam nenapísal Polykarp ale pravdepodobne jeho ucenik v skutkoch Polykarpa. Každopádne nič to nemení na fakte ze uz v polovicke 2. storočia, kosti Polykarpa boli s úctou opatrované a považované za „úctyhodnejšie ako drahokamy a čistejšie ako pretavené zlato“.


7)Keď Ježiš vyslovil "toto je moje telo, moja krv" ešte žil. Čiže to nemohla byt doslovne jeho krv.

...Vždy treba pozerať na kontext aby si vedel zhodnotiť, čo je doslovne a čo môže byť symbolicky. V tomto prípade je kontext jasný a nie je o čom."


A čítal si to kapitolu dôsledne ? Píše sa v nej totiž :"Potom vzal kalich, vzdával vďaky a dal im ho, hovoriac: „Pite z neho všetci: 28 toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za všetkých na odpustenie hriechov."


Ježiš prirovnáva víno v kalichu ku krvi novej zmluvy, ktorá sa VYLIEVA za všetkých. Lenže Ježišovi obeta na kríži prišla až neskor, a teda išlo o predobraz toho čo má nastat. Biblia je predobrazov plná, eucharistia bola teda predobrazom Ježišovho ukrižovania. A všimni si že Ježiš hovorí o vine ako o krvi, ktorá sa vylievala na krizi, a teda víno predstavovalo skutočnú Ježišovi krv a nie len nejakú symbolicku.


"Po 1.) Jeruzalem nebol miestom mnohých národov."


Ale bol, bolo to významné ekonomické centrum :

"V Jeruzaleme boli Židia, nábožní ľudia zo VSETKYCH NARODOV čo sú pod nebom. Sk 2, 5 6 Keď sa teda strhol tento hukot, mnoho sa ich zbehlo a boli zmätení, lebo každý ich počul hovoriť svojím jazykom. 7 I stŕpli a udivení vraveli: „Nie sú títo všetci, čo tu hovoria, Galilejčania? 8 A ako to, že ich každý z nás počuje vo svojom vlastnom jazyku, v ktorom sme sa narodili? 9 My, Parti, Médi, Elamčania, obyvatelia Mezopotámie, Judey a Kappadócie, Pontu a Ázie, 10 Frýgie a Pamfýlie, Egypta a líbyjských krajov okolo Cyrény, prisťahovaní Rimania, 11 Židia aj prozelyti, Kréťania i Arabi: počujeme ich vo svojich jazykoch hovoriť o veľkých Božích skutkoch.“


"Za 2.) Nebolo to veľké mesto."


Za prve, bolo to najväčšie mesto Izraela a preto sa Jánovi ktorý bol zvyknutý na malé mestá v Izraeli mohlo zdať ako velke. 


A za druhé, v Biblii sa na vyjadrenie veľkosti používajú slová ako najmenší, malicky, malý, velky, obrovsky, najväcsi. Ak by sa hovorilo v zjavení o Ríme, ktorý je 10 násobne väčší ako najväčšie mesto Izraela, Ján by hovoril o obrovskom meste, alebo o najväčšom meste. Veď Ján vyrastal v malej dedine, pre neho by taký Rím predstavoval obrovské mesto.


"Za 3.) Nemalo kráľovstvo nad kráľmi zeme (Zjv 17,18)."


Malo, pretože kralovalo nad kráľmi zeme v zmysle duchovného školstva: Pórov  Zjv :17:2 

"s ktorou smilnili králi zeme a vínom jej smilstva sa opíjali obyvatelia zeme.“ “


"Za 4.) Jeruzalem nie je mesto postavené na 7 vrchoch. "Tu je zmysel, ktorý má múdrosť: Sedem hláv je sedem vrchov, na ktorých sedí žena." (Zjv 17,9)"


Asi si nečítal článok čo som ti poslal, ono totiž mesto postavené na siedmich vrchoch je aj Jeruzalem, to len protestantske stránky majú zapotreby každý negatívny verš spájať s katolíckou cirkvou, oni ti totiž často krát nepovedia že aj Jeruzalem má 7 vrchov.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_cities_claimed_to_be_built_on_seven_hills


Zjavenie apoštola Jána 11:8

    "Ich telá budú ležať na námestí veľkého mesta, ktoré sa obrazne volá Sodoma a Egypt, kde bol ukrižovaný aj ich Pán"


Babylon (Žena -neviestka) sa v zjavení označuje sedem krát ako veľké mesto, a tu predstavuje Jeruzalem - "kde bol ukrižovaný aj ich Pán"


 .


Diskusia

 • 1.

  tomas12345 20.06.2020, 01:59

  "A to ti hovorím ako ten, kto históriu tej doby pozná. Vyhovárať sa samozrejme môžeš na čo chceš. Hrušky ale nie sú jablká."


  No ak poznáš tu históriu tak ako poznáš zemepis (tvoje tvrdenie že Jeruzalem nie je postavený na 7 vrchoch) tak potom neviem.


  "To, že mali Ducha Svätého neznamená, že nemohli byť zlým príkladom. Aj Peter mal Ducha Svätého a bol jedného času zlým príkladom, takže ho musel až Pavol napomenúť (Gal 2,11-21). Duch Svätý s nikým nasilu nemanipuluje. Ponecháva človeku slobodnú vôľu."


  Lenže Peter zlyhal vo svojich vlastnostiach ( keď sa hanbil za pohanov pred zidmi) a nie vo veciach viery, nezlyhal v učení vo svojich listoch, nenachádza sa v nich žiadne bludné ucenie.


  "....Pokiaľ niekto píše veci v rozpore s učením apoštolov, tak je to blud a treba uprednostniť to, čo písali apoštolovia"


  Lenže ty o tom nerozhodujes, ani ty nikto nedal na to právo určovať čo z Biblie vyplýva alebo nie. Takúto výsadu dostal od Ježiša len Peter, keď Ježiš povedal jedine Petrovi "pas moje ovce". Ježiš nepovedal, nech sa ovce pašú sami.

  • 3.

   Photon 20.06.2020, 02:17

   @tomas12345

   Trepeš somariny a nevieš, ktoré mestá boli známe tým, že sú postavené na 7 vrchoch.


   Zlyhať v príklade = zlyhať v učení.


   Ja nie. O tom rozhoduje písmo, ktoré tak vytrvalo odmietaš. ...Peter nebol dokonalý ako som už spomenul. Aj on zhrešil.  ...A vy modlári máte s Petrom asi toľko spoločné, ako mucha s konárom na strome

 • 2.

  Photon 20.06.2020, 02:13

  blahoslavený, blahoslavit sú ako vidno špatné ekvivalenty prekladu slova Makarizó.

  Takže ukáž aspoň jeden prípad, kedy Makarizó bolo použité k uctievaniu Boha alebo zomrelého.
  Vyvolávanie Samuela nesúvisí priamo s  5 Moj 18,12. Je to len jedna z možností.

  Prosiť kohokoľvek okrem Boha modlitbou je hriech.

  To už viem, že ty si len domýšľaš a nevieš okrem toho nič. Moje vzdelanie ďaleko prevyšuje tvoje - a s tým sa budeš musieť zmieriť.

  Apoštolská postupnosť je celkom zbytočná banalita. Podobne, ako Árijský pôvod nacistov.

  Nikto tie kosti neuctieval, nebozkával. Ani židia kosti Jozefa, ktoré prenášali z egypta. To bolo niečo podobné. Veď ty nepoznáš ani históriu apoštolských otcov. Koho ty tu chceš poučovať.

  "toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za všetkých na odpustenie hriechov."
  Veď to sa v tej chvíli ešte nestalo. Čiže v tom kalichu nemohla byť jeho krv. ...A okrem toho, o žiadnom víne sa tam nepíše. Víno do toho kalicha si si dosadil len vo svojich (ako inak) predstavách.

  Rím bolo ďaleko väčšie mesto. .....Ak sa tu niekomu niečo zdá, tak si to ty. Ján popisoval to, čo videl vo videní. A tam videl jednoznačne veľké mesto. Do Jeruzalema putovali každoročne všetci židia, čiže aj Ján. Keď však videl vo svojom videní Rím, uvidel ho ako veľké mesto.

  Trepeš blbosti. Jeruzalem nemal v tej dobe kráľovstvo nad kráľmi zeme. Bolo to mesto ovládané rimanmi.  Bola to provincia. Už nevieš, čo by si si vymyslel, aby si presadil svoje bludy.

  Jeruzalém je postavený na 7 vrchoch len v tvojich snoch.

  https://sk.wikipedia.org/wiki/Sedem_pahorkov_R%C3%ADma


  Zase splietaš hrušky s jablkami.  • 4.

   tomas12345 20.06.2020, 19:23

   @Photon

   "blahoslavený, blahoslavit sú ako vidno špatné ekvivalenty prekladu slova Makarizó. "


   Zlé preklady akurát tak v tvojej hlave. Všetci prekladatelia to preložili ako blahoslaviť, iba ty si to preložil podla seba. Prekrúcaš všetko na maximum, kebyže sa namiesto slova blahoslaviť, použije v prekladoch slovo "považovať za štastného" tak by si s tým nemal žiaden problém, ale akonáhle sa to preložilo inak ako to tebe vyhovovalo, tak už s tým problém máš.

   "Takže ukáž aspoň jeden prípad, kedy Makarizó bolo použité k uctievaniu Boha alebo zomrelého. "


   Ukázal som ti v slovníku čo slovo odvodené od Makarizo - blahoslaviť, znamená. Tak to sem dám ešte raz : 

   https://slovnik.aktuality.sk/synonyma/?q=blahoslavi%C5%A5

   blahoslaviť = chváliť, velebiť, žehnať


   "Vyvolávanie Samuela nesúvisí priamo s 5 Moj 18,12. Je to len jedna z možností."


   To že to je len jedna z možností, nemáš ako na základe Biblie dokázať, je to len tvoj pseudo názor, bez dokazu v Biblii. Co sa týka dopytovania sa mrtvych, jediný príklad v Písme je iba ten s vyvolaním Samuelom. Takže nedomyslaj si zas veci, ktoré nie su v Biblii spomenuté. Nikde v Biblii nemáš zakázané prosiť o orodovanie tých čo sú na druhom svete.

   "To už viem, že ty si len domýšľaš a nevieš okrem toho nič. Moje vzdelanie ďaleko prevyšuje tvoje - a s tým sa budeš musieť zmieriť."


   No to vidím, a svoje vzdelanie si najviac ukázal v tom, že ani nevieš že sa v eucharistickom kalichu nachádzalo víno.


   "Apoštolská postupnosť je celkom zbytočná banalita. Podobne, ako Árijský pôvod nacistov."


   Len závidiš, že niekto dokaze svoj povod doložiť u apoštolov. Apostolska postupnosť je doležitá, lebo len Petrova cirkev dostala od Ježiša prislúbenie že ju pekelné brány nepremožu, a teda len tá cirkev ktorá vie dokázať svoj povod k apostolovi Petrovi je tá správna cirkev, a to dokáže jedine rímska cirkev.

   "Nikto tie kosti neuctieval, nebozkával. Ani židia kosti Jozefa, ktoré prenášali z egypta. To bolo niečo podobné. Veď ty nepoznáš ani históriu apoštolských otcov. Koho ty tu chceš poučovať. "


   Cital si to vobec ? Píše sa tam že kosti Polykarpa sú cennejšie než zlato a diamanty, a teda už tu sa ukazuje úcta k relikviám.


   "Veď to sa v tej chvíli ešte nestalo. Čiže v tom kalichu nemohla byť jeho krv."


   A vieš čo je to predobraz ? Víno premenené v kalichu na krv bol predobrazom toho čo malo nastať, a teda Ježišoveho ukrižovania.


    "...A okrem toho, o žiadnom víne sa tam nepíše. Víno do toho kalicha si si dosadil len vo svojich (ako inak) predstavách. "


   Tebe naozaj chýbajú elementárne znalosti Biblie ? 


   "Potom vzal kalich, vzdával vďaky, dal im ho a všetci z neho pili. A povedal im: „Toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za všetkých." Mk 14:23


   Víno sa v kalichu teda nachádzalo.  Nevieš z Biblie ani násobilku, a chceš vykladať proroctvá (kvantovú fyziku)

   "Rím bolo ďaleko väčšie mesto. .....Ak sa tu niekomu niečo zdá, tak si to ty. Ján popisoval to, čo videl vo videní. A tam videl jednoznačne veľké mesto. Do Jeruzalema putovali každoročne všetci židia, čiže aj Ján. Keď však videl vo svojom videní Rím, uvidel ho ako veľké mesto. "


   Písmo je písané tak, aby sme na základe neho mohli vypátrať o aké mesto sa jedná. Keby nás Písmo chcelo presvedčiť že sa jedná o Rím, tak by Rím nazvalo obrovským alebo najväčším mestom. Rím bolo v tej dobe najväčším mestom, preto by Písmo Rím nazvalo ako obrovské, alebo najväčšie.

   https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_largest_cities_throughout_history

   "Trepeš blbosti. Jeruzalem nemal v tej dobe kráľovstvo nad kráľmi zeme. Bolo to mesto ovládané rimanmi. Bola to provincia. Už nevieš, čo by si si vymyslel, aby si presadil svoje bludy."


   Zase si zámerne odignoroval to čo som ti napísal ? Jeruzalem královal nad králmi Zeme v zmysle duchovného smilstva : s ktorou smilnili králi zeme a vínom jej smilstva sa opíjali obyvatelia zeme.“ Zjv 17, 2 

   "Jeruzalém je postavený na 7 vrchoch len v tvojich snoch."

   https://sk.wikipedia.org/wiki/Sedem_pahorkov_R%C3%ADma 

   O co ty ide ? Dal som ti predsa odkaz ktorý dokazoval že Jeruzalem je postavený na 7 vrchoch. Tak ešte raz. https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_cities_claimed_to_be_built_on_seven_hills

   Pre istotu to tu aj skopírujem : "Jerusalem, Israel: Jerusalem's seven hills are Mount Scopus, Mount Olivet and the Mount of Corruption (all three are peaks in a mountain ridge that lies east of the Old City), Mount Ophel, the original Mount Zion, the New Mount Zion and the hill on which the Antonia Fortress was built."


   A mimochodom aj v tvojom odkaze ktorý si ty dal sa píše : "Metafora o meste na siedmich pahorkoch je častou narážkou na mesto Rím, ale aj na JERUZALEM"


   Takže pýtam sa ťa, robíš sa naschvál takým hlúpym alebo za nič na svete nechceš priznať že si sa v niečom pomýlil ?


   "Zlyhať v príklade = zlyhať v učení."


   To sa mýliš, je rozdiel medzi učením a svojich vlastnostiach. Apoštoli boli vo svojich spisoch neomylny, ale nie vo svojich vlastnostiach, a rovnako tak aj apoštolskí otcovia boli vo svojich spisoch neomylny.

   "A vy modlári máte s Petrom asi toľko spoločné, ako mucha s konárom na strome"


   Katolícka cirkev je cirkev ktorú založil a viedol Peter. Zmier sa s tým, ja viem že ty veľmi vadí že tvoja denominácia slovo života nedokáže podložiť svoj apoštolský povod.

   • 6.

    Photon 20.06.2020, 23:42

    @tomas12345

    Slovo "blahosláviť" v origináli nie je. Iba v tzvojej hlave. S tým sa musíš zmieriť.

    TY nemáš ako dokázať, že v 5 Moj 18,12 sa píše o vyvolávaní Samuela. Veď Samuel vtedy ešte ani nežil. Nie tak, aby ho niekto vtedy vyvolával. Najskôr si vymyslíš nezmysel a potom ho chceš sám sebe dokazovať. Nenormálne.

    To čo majú katolíci v kalichu nemá nic spoločné s mojim vzdelaním. Už len kľučkuješ ako vždy.

    Apoštolská postupnosť je asi toľko dôležitá, ako Árijský pôvod nacistov. ....Katolíci už dávno nie je kristova cirkev. Preto vás premohli démoni.

    Opakujem oznaqm:
    Nikto tie kosti neuctieval, nebozkával.

    No veď áno, je to obraz. A vy ste z toho spravili čarodejníctvo. O žiadnej premene na krv v kalichu sa tam nepíše. Ježiš jasne povedal: "Toto je moja tej novej smluvy krv, ktorá sa vylieva za mnohých." (Mk 14,24) -Ešte sa však nevyliala. Bola to v tej chvíli budúcnosť. Teda ani v kalichu nemohla byť fyzicky jeho krv. Napriek tomu pili z kalicha. Čo v ňom bolo? Všetko iné, len nie jeho krv.

    Elementárne znalosti tvojich výmyslov a bludov nik nepotrebuje poznať. S tými si spinkaj sladko len ty.

    Táraš nezmysly. Žiadna násovilka ani víno v kalichu v biblii nie je. Rozprávky na dobrú noc si vymýšlaj len pre seba.

    Písmo je písané tak, aby sme mu rozumeli. Nie tak aby sme ku nemu potrebovali akéhosi katolíckeho bludára.
    ....Ty sa čosi navymýšľaš blbostí. Výraz " je to veľké mesto, ktoré má kráľovstvo nad kráľmi zeme" úplne stačí. A okrem toho Rím nebolo najväčšie mesto.

    Tvoje výmysly typu "v zmysle" nikoho nezaujímajú. Jeruzalem nikdy nekraľoval nad kráľmi zeme. Bodka

    Opakujem oznam:
    Jeruzalem nikto nepoznal ako "mesto postavené na 7 vrchoch". Rím však áno. Preto je jasné o akom meste to Ján hovorí.

    A zas len táraniny. Apoštolovia toho napísali viac než to, čo máme v biblii. Aj v ich spisoch boli omyly.

    RKC založil Satan, nie Peter. RKC má s Petrom asi toľko spoločné, ako mucha s konárom na strome. Aj keby bola pravda, že vás založil, teraz by vám za všetky bludy čo šírite napľul do xichtu.


    • 8.

     tomas12345 21.06.2020, 21:56

     @Photon

     "Slovo "blahosláviť" v origináli nie je. Iba v tzvojej hlave. S tým sa musíš zmieriť. "


     V gréckom origináli je slovo makariso, a všetci prekladatelia toto slovo preložili do nášho jazyka ako slovo blahoslaviť, jedine ty si si to sám pre seba preložil, ako "považovať za štastného"


     "TY nemáš ako dokázať, že v 5 Moj 18,12 sa píše o vyvolávaní Samuela. Veď Samuel vtedy ešte ani nežil. Nie tak, aby ho niekto vtedy vyvolával. Najskôr si vymyslíš nezmysel a potom ho chceš sám sebe dokazovať. Nenormálne."


     Jediný verš ktorý hovorí o rozhovore človeka s mrtvym bol ten so Samuelom, takže na základe toho tvrdím, že sa to týkalo toho. 5 Moj 18:12 bol ešte pred Samuelom, no v Samuelovi sa presne ukázalo o čom hovoril verš 5Moj 18:12


     "To čo majú katolíci v kalichu nemá nic spoločné s mojim vzdelaním. Už len kľučkuješ ako vždy."


     Prečo si ale potom tvrdil že v tom kalichu sa nenachádzala žiadna tekutina ? Bud si klamal zámerne, alebo si klamal z nevedomosti. Necj už je akokolvek, oboje znižuje tvoju kredibilitu na výklad Biblie.

     "Apoštolská postupnosť je asi toľko dôležitá, ako Árijský pôvod nacistov. ....Katolíci už dávno nie je kristova cirkev. Preto vás premohli démoni. "


     Nepremohli, to sa ti len zdá, aj mne sa dakedy zdalo že katolíci sú demonske učenie, ale opak je pravdou, ked som začal bližšie študovať katolícke učenie a pýtal sa na názory odborníkov, tak som svoj názor zmenil.


     "Opakujem oznaqm:  

     Nikto tie kosti neuctieval, nebozkával. "


     A ja ty tiež opakujem že už v polke 2 storočia považovali Polykarpove kosti za vzacnejšie než zlato, a mali ich vystavené, takže v urcitej miere ich uctievali.


     "No veď áno, je to obraz. A vy ste z toho spravili čarodejníctvo. O žiadnej premene na krv v kalichu sa tam nepíše. Ježiš jasne povedal: "Toto je moja tej novej smluvy krv, ktorá sa vylieva za mnohých." (Mk 14,24) -Ešte sa však nevyliala. Bola to v tej chvíli budúcnosť. Teda ani v kalichu nemohla byť fyzicky jeho krv. Napriek tomu pili z kalicha. Čo v ňom bolo? Všetko iné, len nie jeho krv. "


     Však ale nevieš ako slúžia predobrazy ? Padajúca manna bola predobrazom eucharistie, a rovnako tak víno premenené v Ježišovu krv bolo predobrazom Ježišovho ukrižovania.

     "Táraš nezmysly. Žiadna násovilka ani víno v kalichu v biblii nie je. Rozprávky na dobrú noc si vymýšlaj len pre seba."


     Ten príklad s násobilkou si naozaj vobec nepochopil ? Vravel som to, že ty neovládaš ani násobilku, a chceš  sa púštať do kvantovej fyziky. Aj predtým si vravel že  v kalichu sa nenachádzala žiadna tekutina, a ukázal som ti že sa tam tekutina nachádzala, takže ak by si bol aspon kvapku uprimný, priznal by si si svoj omyl. A rovnako tak je to aj s vínom, pri eucharistii :


     "toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za všetkých na odpustenie hriechov. 29 Hovorím vám: Odteraz už nebudem piť z tohto plodu viniča až do dňa, keď ho budem piť s vami nový v kráľovstve svojho Otca.“ Mt 26, 29"


     Išlo teda o víno. To naozaj o tom nevieš ? Ale budeš sa tu biť do prs ako si vymyslam, a ked ti ukazem že som mal pravdu, tak si ani nevieš priznať svoj omyl. 


     "....Ty sa čosi navymýšľaš blbostí. Výraz " je to veľké mesto, ktoré má kráľovstvo nad kráľmi zeme" úplne stačí. A okrem toho Rím nebolo najväčšie mesto. "Tvoje výmysly typu "v zmysle" nikoho nezaujímajú. Jeruzalem nikdy nekraľoval nad kráľmi zeme. Bodka"


     Ktoré mesto bolo v tej dobe väčšie ako Rím ?  Už som ti predsa ukázal že sa to týkalo predchádzajuceho verša, v ktorom sa Jeruzalem opisoval ako královna ktorá kraluje s kralmi ( smilnila s kralmi). Takže ked chceš protiargumentovať, protiargumentuj priamo k téme, a nie tvoje reči typu "je to vymysel" - to je tvrdenie bez dokazu.

     "Opakujem oznam:

     Jeruzalem nikto nepoznal ako "mesto postavené na 7 vrchoch". Rím však áno. Preto je jasné o akom meste to Ján hovorí. "


     Prečo máš potrebu neustále klamať ? Predtým si písal že Jeruzalem nie je postavený na 7 vrchoch, pýtam sa ta, prečo si to napísal, ked to bolo klamstvo ? A ked už to bolo klamstvo, to je tvoje ego natolko privelké že si nevieš priznať že si sa v niečom pomýlil, ale budeš sa to neustále biť do prs ? A to máš odkial že Jeruzalem nikto nepoznal ako mesto postavené na siedmich vrchoch ? Dokazuj svoje tvrdenia historiou a Bibliou a nie svojimi pseudo myslienkami.

     "A zas len táraniny. Apoštolovia toho napísali viac než to, čo máme v biblii. Aj v ich spisoch boli omyly."


     Co ešte napísali okrem Biblie ? A aké omyly boli v ich spisoch ?

     "RKC založil Satan, nie Peter. RKC má s Petrom asi toľko spoločné, ako mucha s konárom na strome. Aj keby bola pravda, že vás založil, teraz by vám za všetky bludy čo šírite napľul do xichtu."


     Až na to, že Ježiš povedal že Petrovu cirkev pekelné brány nepremožu. Veríš ty vobec v to čo Ježiš povedal ? Alebo prečo máš zapotreby robiť z Ježiša klamára ?

     • 11.

      Photon 22.06.2020, 01:48

      @tomas12345

      No konečne si si uvedomil, aké je v origináli slovo. Čiže nie modliť sa ku niekomu. To trvalo.....

      5 Moj 18:12 je úplne iný verš, ktorý hovorí o rozhovore človeka s mŕtvym. Presne to, čo robia katolíci.

      Zas tvoj ďalší pokus o oklamanie, že v kalichu bola doslovne krv.

      Študovaním učení démonov sa nikam neposunieš.

      Ak by tie kosti takto uctievali, boli by hriešnici ako vy. Našťastie to ešte takto okato nerobili.

      Žiadne víno sa nikdy v krv nepremenilo. To sú len tvoje katolícke bludy, nič viac.

      Tvoje sprostosti nie je nik povinný nielenže chápať, ale ani brať do úvahy. ....A kvantovú fyziku si už vôbec neber do úst, lebo tým dehonestuješ každého, čo sa o fyziku zaujíma

      Odkedy je každý plod viniča víno?

      Zadarmo ťa tu učiť históriu nebudem. Začni Perzepolisom. Snáď sa k niečomu dopracuješ. ....Tvoje klamstvá ti nepomôžu odignorovať fakt, že Jeruzalém nebolo mesto, ktoré malo kráľovstvo nad kráľmi zeme.

      Luhárik. Jeruzalem nikto nepoznal ako "mesto postavené na 7 vrchoch". Stále sa krútiš, ako had.

      Robíš zo seba slepca z nevedomosti, alebo zámerne?

      Vy nie ste Petrova cirkev, ale spolok modloslužobníkov. Ježiš nikde nepovedal, že ten čo sa odvoláva na Petrovo nástupníctvo je jeho cirkev.

     • 15.

      Photon 22.06.2020, 11:46

      @tomas12345

      "V gréckom origináli je slovo makariso, a všetci prekladatelia toto slovo preložili do nášho jazyka ako slovo blahoslaviť"


      Po 1: Pretože je to najbližší význam k tomu slovu a zároveň existuje snaha prekladateľov prekladať pokiaľ možno slovo slovom.

      Po 2: Nie je pravda, že všetci prekladatelia.

      Preklad Jana Podmolíka:

      "od nynějška mne budou volat nejpožehnanější všechny generace"

      Preklad Miloše Pavlíka:

      "vždyť hle, od nynějška mě budou všechna pokolení nazývat blaženou,"

      Preklad Františka Žilky:

      "Hle, od nynějška mě budou blaženou nazývati všecka pokolení "

      Nová bible Kralická (2006)

      +bible 21:

      "Hle, od nynějška všechna pokolení budou vyprávět o mé blaženosti,"

      Jeruzalemská Biblia (2006) (ThDr. Anton Botek):

      " Odteraz blahoslavenou ma budú volať všetky pokolenia"


      "Jediný verš ktorý hovorí o rozhovore človeka s mrtvym bol ten so Samuelom, takže na základe toho tvrdím, že sa to týkalo toho"


      Je to len jeden zo spôsobov týkajúci sa toho. Pohanská prax pýtania sa mŕtvych bola a je ďaleko širšia. Preto 5 Moj 18:12 nešpecifikuje konkrétny spôsob dopytovania sa mŕtvych. Každé dopytovanie sa mŕtvych je Bohu ohavnosťou (a aj ten, kto to robí).


      "Prečo si ale potom tvrdil že v tom kalichu sa nenachádzala žiadna tekutina ? "


      Cituj kde som tvrdil, že "v kalichu sa nenachádzala žiadna tekutina".


      "Bud si klamal zámerne, alebo si klamal z nevedomosti. Necj už je akokolvek, oboje znižuje tvoju kredibilitu na výklad Biblie."


      Baví ťa rozprávať sa sám so sebou pred zrkadlom? Mlátenie slameného panáka je kratochvíla, keď si niekto vymyslí argument ktorý údajne zastáva protistrana a potom sa ho snaží vyvrátiť.

      .......Veď ty už si úplne mimo. Sa ti všetko pletie 5 cez 9. Už ani nevieš kto čo povedal/napísal. A potom sa nad svojou dyslexiou rozplývaš.


      "Necj už je akokolvek, oboje znižuje tvoju kredibilitu na výklad Biblie."


      Tebe ako sám vidíš už nezostal kredit ani na čítanie šlabikára.


      "ked som začal bližšie študovať katolícke učenie a pýtal sa na názory odborníkov, tak som svoj názor zmenil."


      Je takisto veľa tých čo sa stali buddhistami po tom, ako sa pýtali na názory buddhistických odborníkov.


      "rovnako tak víno premenené v Ježišovu krv bolo predobrazom Ježišovho ukrižovania."


      Víno sa premieňa na krv len v katolíckych heréziách. Inde nie.


      "Vravel som to, že ty neovládaš ani násobilku, a chceš  sa púštať do kvantovej fyziky."


      Veď ty ani nevieš, čo to násobilka je. O kvantovej fyzike nevieš ani to, čo ten výraz znamená. Len si si ho kdesi prečítal. Ty máš problém rozumieť jednoduchým vetám. Zvyšok si doťahuješ svojou fantáziou a domýšľavosťou. A potom si svoje výmysly sám sebe pred zrkadlom kritizuješ.


      "Aj predtým si vravel že  v kalichu sa nenachádzala žiadna tekutina, a ukázal som ti že sa tam tekutina nachádzala, takže ak by si bol aspon kvapku uprimný, priznal by si si svoj omyl. A rovnako tak je to aj s vínom, pri eucharistii :"


      Cituj kde som písal, že "v kalichu sa nenachádzala žiadna tekutina". To čo potrebuješ ukázať je najskôr si vziať do ruky nejakú čítanku a naučiť sa čítať. ....Potom aspoň rok sa učiť formálnu logiku - tj. správne budovanie a spájanie myšlienok pri uvažovaní (zákon totožnosti, zákon protirečenia, zákon vylúčenia tretieho, zákon dostatočného dôvodu) a ich aplikáciu pri myšlienkových postupoch. (indukcia, tradukcia, analógia, dedukcia), pravidlá dokazovania a vyvracania. Inak budeš stále len žiť v područí svojich predstáv ako doteraz.


      "Odteraz už nebudem piť z tohto plodu viniča až do dňa"


      1.) Iné plody viniča okrem vína už nepoznáš?

      2.) Čiže v kalichu nebola krv, ale plod viniča.


      "Ktoré mesto bolo v tej dobe väčšie ako Rím ?"

      Boli aj ďalšie veľkomestá: Alexandria, Antiochia, Kartágo.... Alexandria mala viac obyvateľov ako Rím, atď...


      "Predtým si písal že Jeruzalem nie je postavený na 7 vrchoch, pýtam sa ta, prečo si to napísal, ked to bolo klamstvo ?"


      Veď ty ani nerozumieš, čo ti píšem. Máš problém s porozumením jednoduchého textu. Skúsim to ešte raz: "Jeruzalem nikto NEPOZNAL ako "mesto postavené na 7 vrchoch"" Skúsim to ešte inak: "Nebolo známe, ako mesto na 7 vrchoch". Nikto ho pod týmto výrazom takto nenazýval. Rím však áno.

      • 16.

       tomas12345 27.06.2020, 00:53

       @Photon

       1) "No konečne si si uvedomil, aké je v origináli slovo. Čiže nie modliť sa ku niekomu. To trvalo....."

       Je tam slovo makariso, a to väčšina prekladateloc prekladá ako blahoslaviť, a význam slova blahoslaviť v slovníku som tu už dával.

       2) "5 Moj 18:12 je úplne iný verš, ktorý hovorí o rozhovore človeka s mŕtvym. Presne to, čo robia katolíci."

       V 5 Moj 18:12 sa nehovorí nič o rozhovore, iba o pýtaní sa na pravdu tých čo zomreli na Zemi , a to katolíci nerobia, pretože katolíci sa tých čo zomreli na Zemi nepýtaju na pravdu. Bodka.

       3) "Ak by tie kosti takto uctievali, boli by hriešnici ako vy. Našťastie to ešte takto okato nerobili."

       Uctievanie je preukazovanie hodnoty niečoho vyššej ako obyčajná, a to sa v tomto prípade splnilo a teda Polykarpove kosti boli uctievané, hoci v žiadnom prípade nie v takej miere akou je uctievaný Boh.

       4) "Odkedy je každý plod viniča víno?"

       A čo iné to teda bolo ? Hroznový nápoj ? Ak tam teda nebolo víno, prečo aj vy protestanti pri slávení eucharistie pijete iba víno, a nie napríklad hroznový nápoj ?

       5) "Tvoje klamstvá ti nepomôžu odignorovať fakt, že Jeruzalém nebolo mesto, ktoré malo kráľovstvo nad kráľmi zeme."

       Lenže ty stále ignoruješ fakt, že Jeruzalem královal nad králmi zeme v zmysle duchovného smilstva :

       Zjavenie apoštola Jána 17:5

           Na čele mala napísané meno, tajomstvo: „Veľký Babylon, matka smilstva a ohavností zeme.“

       Zjavenie apoštola Jána 18:3

           Lebo všetky národy pili z vína vášne jeho smilstva a králi zeme s ním smilnili a kupci zeme zbohatli z jeho obrovského rozkošníctva!“

       Jeruzalem bol teda matkou - královnou smilstva

        6) "Luhárik. Jeruzalem nikto nepoznal ako "mesto postavené na 7 vrchoch". Stále sa krútiš, ako had."

       Jeruzalem bol ostatnými veršami v Zjavení natolko presvedčivo identifikovaní s Babylonom, že čitatelia Zjavenia by spoznali že ide o Jeruzalem, aj kebyže sa tam tých 7 vrchov nespomína. A stále si mi nedal žiaden zdroj, ktorý by dokazoval že Jeruzalem ludia nepoznali ako mesto postavené na 7 vrchoch.

       7) "Vy nie ste Petrova cirkev, ale spolok modloslužobníkov. Ježiš nikde nepovedal, že ten čo sa odvoláva na Petrovo nástupníctvo je jeho cirkev."

       Nie odvoláva, ale katolícka cirkev to vie doložiť aj historicky. A Ježiš povedal že Petrovu cirkev brány pekelné nepremožu, a iba Petrovi povedal aby pásol jeho ovce a povedal tiež že on bude dohliadať na správny výklad učenia od čias apoštolov až do skončenia sveta a teda toto splna len katolícka cirkev, a nie protestanti ktorí sa tu objavili až v 16 storočí. Prečo teda neveríš Ježišovým slovám ?

       8)

       "Opakujem oznam: Na Horebe sa nezjavila žena. To každý vedel. Napriek tomu vyšiel zákaz stavať si i obrazy ženy."

       No a čo je na tom ? Nie každý vedel že Boh je muž. Ved predsa aj okolité národy mali svojich bohov, ktoré tvorili bohyne - ženy a teda nie je pravda, že všetci židia automaticky vedeli že ich Boh nemože byť žena.

       9) "To, kde budú potom je irelevantné. List adresoval žijúcim kresťanom v Efeze. Za orodovanie teda prosil žijúcich, nie mŕtvych, ako to robíte vy modlári."

       Podstatné je, že Biblia nikde nezakazuje prosenie o orodovania "mrtvych". Nemusí sa to teda vyskytovať v Biblii, stačí ak sa to vyskytuje v ústnom podaní apoštolov a neprotirečí si to s Písmom.

       10) "Opakujem:

       jeden aj prostredník Boha a ľudí, človek Kristus Ježiš, na čo som ja (Pavol) postavený za hlásateľa a apoštola, za učiteľa pohanov vo viere a v pravde.

       ....čiže medzi Bohom a ľuďmi niet iného prostredníka."

       Jeden prostredník, v zmysle obety na kríži, o čom som ti dával aj verše.

       11) "Pobozkanie dcéry nie je z náboženských dôvodov."

       To je ale jedno, pretože modloslužba sa može diať aj k živým osobám.

       12) "Keby to nebol Kristus, zabránil by mu kľakať pred ním ,ako to spravil ten anjel Jánovi v zjavení."

       Problém je však ten, že dotyčný nevedel že vodca Pánovho vojska je Ježiš - Boh. A teda klakol si pred mužom, o ktorom si myslel že nie je Boh, a Ježiš ho za toto neodsúdil. Prečo ho teda Ježiš za to neodsúdil ?

       "Keď ich Lot uvidel, vstal a šiel im oproti. Poklonil sa tvárou k zemi"

       ....čiže nie anjelom."

       Ale áno, anjelom, šiel im oproti a pritom sa poklonil. Nikde sa nepíše že by Lot tesne pred anjelmi zabočil mimo nich, a poklonil sa mimo nich.

       "A čo má tento verš spoločné s poklonou ?"...To, že máš spáchať sebevraždu, lebo sa to píše v biblii."

       Však ale neodbočuj od témy, priznávaš teda že v tom verši sa písalo o klananí sa pred niekým kto nebol Boh ?

       13 "Tá žena neuctievala Ježišove šaty."

       Nepovažovala tie šaty za obyčajné šaty, a kedže ich nepovažovala za obyčajné šaty ale za niečo oveľa viac, tak ich v podstate uctievala.

       14) "Rovnako vy bárz viete, že Boh sídli na nebesiach vám to nebráni znázornovať si Krista ludskými výtvormi a veriť, že sa prejavuje skrze tie sošky. Že tie sošky sú magické a nachádza sa v nich božia sila."

       Krista ako človeka možme znázornovať soškami. A neklam, že tie sošky považujeme za magické, nie, nepovažujeme ich za magické, tie sošky slúžia len ako prostredníctvo k modlitbe.

       15) "Všetky knihy ktoré sa odvolávajú na RKC pričom RKC sa od toho nedištanmcuje, sú RKC neoficiálne schválené."

       Vravím ty že RKC nemá preštudované všetky knihy ktoré zdielaju rovnaké či podobné názory ako RKC. To je ako keby som napísal blog, že Sola Scriptura je nezmysel, a tvoja denominácia slovo života na svojej stránke moj blog oficiálne neodsúdila, a teda by som potom tvrdil, že tým že moj blog oficiálne neodsúdila, moje učenie neoficialne schvaluje.

       16) "Takéto odchýlky od učenia ešte nebolo nič vážne. Relikvie nebozkávali, neuctievali, ako vy."

       Podriadenost biskupom, autorita rímskej cirkvi, apoštolská postupnosť, to su dosť zásadne body, a nie len nejaké male detaily ako to tvrdíš ty.


      • 17.

       tomas12345 27.06.2020, 00:54

       @Photon

       17 "Považovať niečo za vzácne nie je ešte uctievanie."

       Uctievanie znamená vyjadriť hodnotu niečoho väčšiu, akú by za normálnych okolností malo mať. Za normálnych okolností by sa mali kosti brat len ako kosti, no oni ich nebrali len za obyčajné kosti, a preto ich teda uctievali.

       18 "Áno, čiže vyjadrenie "toto je moja krv ktorá sa vylieva za vás" je obraz. Nebola v kalichu doslovne jeho krv - rovnako ako ani jeho obeta v tej chvíli ešte nenastala."

       Však vravím že išlo o predobraz, čo na tom nechápeš ? Aj padajuca manna bola predobrazom eucharistie, a rovnako tak aj posledná večera bola predobrazom Ježišovho ukrižovania. Ale ako v Písme sa nachádza viacej vecí, o ktorých sa hovorí v prítomnom čase pričom sa ešte neudiali. Tak napríklad Mária hovorí : "a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi," Mária hovorí o Ježišovi ako o Spasiteľovi, pričom to bolo v čase ked Mária ešte Ježiša neporodila a Ježiš sa ešte nestal Spasiteľom, pretože ešte nebol ukrižovaný.

       19 "To čo bolo v kalichu iba predstavovalo jeho krv. Nebola tam fyzicky jeho krv. ...A za 2, stále som sa nedozvedel, odkiaľ si vzal to víno."

       Ježiš povedal jasne, že to víno (tekutina( je jeho krv, a ešte to upresnil tým, že je to krv, ktorá sa vylievala na kríži. To víno predsa predstavovalo plod viniča, a že plod viniča predstavuje víno, to pochopili všetci katolíci aj protestanti, teda okrem teba.

       20 "Presne tak ŽIDIA. Že to boli židia žijúci v diaspore (rozptýlení medzi národmi) je irelevantné. Jeruzalem nebol miestom mnohých národov, ale židov."

       Lenže to neboli ludia , ktorí sa narodili v Izraeli a potom sa rozptýlili medzi národy. Ale boli to ludia ostatných národov, ktorí sa narodili mimo Izraela, no stali sa židmi a na sviatky prišli osobne do Jeruzalema - Sk 2:8

       21"Ján bol na ostrove Patmos a býval vtedy mimo Izrael. Rím teda dobre poznal. Takže veľké mesto - jednoznačne Rím."

       Ostrov Patmos je vo východnom Grécku, daleko od Ríma, neviem teda odkial si nabral to že ján Rím poznal. Ale aj kebyže ho poznal, v tej dobe neexistovalo väčšie mesto ako Rím, Rím bolo najväčšie mesto, a teda Ján by nazval Rím obrovským alebo najväčším mestom, ale určite nie "veľkým" mestom. V Neh 7:4 sa hovorí o veľkom meste ako o Jeruzaleme, a teda veľké mesto bolo Jeruzalem.

       22"Nič také sa nedialo. Zjv :17:2 nepíše o Jeruzaleme."

       Dokáž to.

       23 " "Babylon (Žena -neviestka) sa v zjavení označuje sedem krát ako veľké mesto, a tu predstavuje Jeruzalem - "kde bol ukrižovaný aj ich Pán"

       Až na to, že Jeruzalem nie je nazvaný Babylonom.

       Babylon je v Zjavení 7 krát označený ako veľké mesto, a v tom verši sa hovorí že v tom VELKOM meste ležali telá dvoch svedkov, kde bol ukrižovaný aj ich Pán, a teda jedná sa tu určite o Jeruzalem - Velke mesto.

       24"Po 1: Pretože je to najbližší význam k tomu slovu a zároveň existuje snaha prekladateľov prekladať pokiaľ možno slovo slovom."

       Nie je to najbližši význam. Najbližši význam slova považovať za štastného, je slovo "blažený" a tak to preložili len Pavlík, Zilka, bible 21. Ty však používaš Roháčkov preklad, takže sa drž Roháčkovho prekladu v ktorom je slovo "blahoslaviť" a neskáč z jedneho prekladu do druhého, podla toho ako ti to aktuálne vyhovuje.

       25 "Je to len jeden zo spôsobov týkajúci sa toho. Pohanská prax pýtania sa mŕtvych bola a je ďaleko širšia. Preto 5 Moj 18:12 nešpecifikuje konkrétny spôsob dopytovania sa mŕtvych. Každé dopytovanie sa mŕtvych je Bohu ohavnosťou (a aj ten, kto to robí)."

       Zase zovšeobecnuješ verš, ktorý je konkrétny. Nepíše sa tam " nemajte nič spoločného s mrtvymi" ale píše sa tam len to "nepýtajte sa mrtvych na pravdu". A inak prečo cituješ tento verš ? Však predsa ide o Starozakonny verš, a starozakonne verše predsa nie su pre krestanov záväzné.

       26 "Cituj kde som tvrdil, že "v kalichu sa nenachádzala žiadna tekutina".

       To bolo ešte v predošlom vlákne, ktoré je však zahltené príspevkami, takže to tam hladat, je ako ihlu v kope sena.

       27" 1.) Iné plody viniča okrem vína už nepoznáš?"

       Tak možno nejaký hroznový nápoj.

       "2.) Čiže v kalichu nebola krv, ale plod viniča."

       To bol druhý kalich, ktorí bol na stole.

       28" Boli aj ďalšie veľkomestá: Alexandria, Antiochia, Kartágo.... Alexandria mala viac obyvateľov ako Rím, atď..."

       Alexandria nemala viac obyvateľov ako Rím. Kartago malo podobnú rozlohu ako Jeruzalem, a Antiochia bola daleko menšia ako Jeruzalem.

       1 AD 1,000,000 Rome Italy 800,000 Rome Italy Rome Italy

       100 1,000,000 Rome Italy 450,000 Rome Italy

       180 600,000 Rome Italy

       200 800,000 Rome Italy 1,200,000 Rome Italy Rome Italy

       280 500,000 Rome Italy

       https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_largest_cities_throughout_history


 • 5.

  tomas12345 20.06.2020, 20:01

  1:

  V texte sa nepíše:

  "aby ste si neurobili akýkoľvek obraz Boha", ale:

  "aby ste si neurobili akýkoľvek obraz muža alebo ženy".

  ....Čiže akúkoľvek podobu v súvislosti s uctievaním Boha. Nemusí to byť len podoba Boha. "


  Lenže ignoruješ fakt že zákaz spravenia akéhokolvek obrazu muža a ženy sa týkalo zjavenia Boha na Horebe. Boh sa teda nezjavil preto aby si ho ludia nijako neznázornovali, a nie preto aby sa ludia nemodlili k Bohu prostredníctvom nejakch sošiek ktoré znázornovali pozemských ľudí.


  "2: 

  Pavol prosil žijúcich ľudí, kresťanov, aby sa za neho modlili. Nie tých, čo už zomreli. To je zásadný rozdiel. "


  To viem, len som chcel poukázať na to, že nikde v Biblii sa nezakazuje to, aby sme prosili o modlitby k Bohu tých, ktorí sú v nebi.

  3:

  "Nič si nevysvetlil, iba si sa snažil prekrútiť text. Pavol túto zvesť hlásal dávno po Kristovom nanebovstúpení. Hneď za tým vo verši 7 jasne píše: "ja som ustanovený za jeho hlásateľa a apoštola." Čiže Pavol túto pravdu o jedinom prostrednikovi hlásal a platí to do dnes."


  Však ale je úplne jedno kedy Pavol toto hlásal, a hlásal to po Ježišovom ukrižovaní, čo len dokazovalo to, že Ježiš sa svojou obetou na kríži stal jediným prostredníkom medzi ľudmi a Bohom v zmysle obety na kríži. Pochopitelne však, Ježiš už nie je človekom v nebi, ale je Bohom a preto ten verš hovoril len o sprostredníkovi v zmysle obety na kríži. A to je to čo som sa ti snažil celú dobu povedať.

  4.

  "Ceremoniál obliekania zvoleného pápeža do rúcha a akt úcty – adorácia je, keď kardináli, jeden po druhom, pristupujú k novému pápežovi, bozkajú prsteň s vyobrazenou rybou – symbolom prvých kresťanov – na jeho črievici a jeho ústa. ....(Adorácia (lat. adoratio) je vzdávanie úcty vzývaním, klaňaním a inými formami náboženského uctievania.) "

  Aj v Písme je veľa príkladov, kde jeden človek na vyznanie úcty bozkal druhého človeka, a nikde to v Písme nebolo zavrhnuté.  A čo sa týka toho klanania sa, pokial to nie je klananie sa priamo pápežovi, ale prostredníctvom pápeža k Bohu, je to ok.


   Jozue 5: 13-16: "Keď bol raz Jozue pred Jerichom, pozdvihol zrak a videl pred sebou stáť muža, ktorý držal v ruke vytasený meč! Jozue k nemu pristúpil a opýtal sa ho: „Patríš k nám alebo k našim nepriateľom?“ I odpovedal: „Nie! Som vodca Pánovho vojska. Práve teraz som prišiel.“ Jozue padol tvárou na zem a poklonil sa. Potom sa ho opýtal: „Čo chce môj Pán povedať svojmu služobníkovi?“ Vodca Pánovho vojska povedal Jozuemu: „Zobuj si z nôh obuv, lebo miesto, na ktorom stojíš, je sväté!“ A Jozue to urobil."


  Písmo ani anjel Jozueho nepokarhal


  Genezis 19:1 : " Keď dvaja anjeli došli do Sodomy, Lot sedel v bráne Sodomy. Keď ich Lot uvidel, vstal a šiel im oproti. Poklonil sa tvárou k zemi"


  Lot sa poklonil pred anjelmi, ale neuctieval ich ako Boha.


  Rút 2:10 : "Ona pred ním padla na tvár, poklonila sa po zem a povedala mu: „Ako to, že som našla priazeň v tvojich očiach a že sa staráš o mňa, hoci som cudzinka?“


  2Kr 4:37 : "Ona pristúpila a padla mu k nohám, uklonila sa až po zem, vzala si syna a vyšla von."


  Gn 33:3 : "Sám išiel napred a sedem ráz sa poklonil, kým nedošiel celkom blízko k svojmu bratovi."


  5: 

  "Žena sa ale nerozprávala s Kristom prostredníctvom tých šiat. Išlo len o uzdraveie dotykom. Kristus (nie tie šaty) pocítil, že z neho vyšla uzdravujúca moc. Iné by bolo, keby niekto tie šaty vzal a samotné bozkával, prejavoval im úctu, prípadne sa ku Kristovi pomocou nich modlil. To uz by bolo modlárstvo. "


  Ale považovala tie šaty za zázračné, verila že len dotykom tých šiat sa vylieči. A to už je uctievanie relikvií, pretože šaty by mal človek považovať len za obyčajné šaty, no ona ich nepovažovala za obyčajné šaty a teda išlo tu o určitú úctu k tým šatám.


  6: 

  "Text jasne hovorí, kde podľa viery starovekých egypťanov sídlila Eset, nevieš ćítať? O tom vedel každý egypťan. "


  Aj Gréci vedeli že ich Bohovia sídlia na Olympe, no to im nezabranovalo robiť si sošky, ktoré zobrazovali priamo tých Bohov, a modlili sa priamo k tým soškám, pretože si mysleli že Božia sila spočívala v tých soškách. Nebrali tú sošku len ako obyčajnú sošku, ale oni si mysleli že tá soška je magická, že sa v nej nachádza Božia sila.


  7:

  "Nejde o odsúhlasenie, ale dišťancovanie sa od toho. Kto mlčí, ten svedčí. Ak vaši predstavení pred tým nevarujú, tak s tým neoficiálne súhlasia."


  Nijako si ale nedokázal že tá stránka patrí hlavným cirkevným predstaveným. Jedine na čo si poukázal bolo to, že tá stránka predáva katolícku literatúru. No majitel a zodpovedný za tú stránku može byť hocijaký katolík, mimo hlavných cirkevných predstavených.

  • 7.

   Photon 20.06.2020, 23:43

   @tomas12345

   1:
   Daný zákaz nešpecifikuje čoho sa týka. Na Horebe sa nezjavila žena. To každý vedel. Napriek tomu vyšiel zákaz stavať si i obrazy ženy.

   2:
   List adresoval žijúcim kresťanom v Efeze.

   3:
   Áno, je úplne jedno kedy Pavol toto hlásal, pretože Kristus je jediným prostredníkom od svojej smrti nepretržite až do dnes.

   4:
   A zas výhovorky. Jeden po druhom, pristupujú k novému pápežovi, bozkajú prsteň, bozkajú ho na jeho črievici, bozkajú ho na jeho ústa. -Keď bozkáš pápeža, tak ho nebozkáš. Keď fajčíš cigaretu, tak nefajčíš. Schizofrénia. ......Len klameš sám seba.
   ......Jozua stál pred Kristom. (Zjv 19:19)

   "Lot sa poklonil pred anjelmi,"
   ...Kde je v texte napísané, že "sa poklonil pred anjelmi" ?

   "Ona pred ním padla na tvár, poklonila sa po zem"
   "hoď sa dolu, lebo veď je napísané, že svojim anjelom prikáže o tebe, a vezmú ťa na ruky" (Mt 4,6)
   ....Skočíš teda z výšky aby si si vyskúšal, že ťa anjeli ochránia?

   5:
   Kde sa v texte dočítam, že "považovala tie šaty za zázračné"?
   Kde je v texte napísané, že uctievala tie šaty?
   Kde tam mala úctu k šatom?

   6
   "a modlili sa priamo k tým soškám"
   Bohovia na Olympe neboli v soškách, ale na Olympe.
   ...Veď samozrejme, aj vy sa modlíte k tým soškám. Len si čosi nahovárate. Fajčím cigaretu, ale nie som fajčiar.


   7:
   Daj odkaz, kde vaši predstavení vydali prehlásenie, že tá stránka bola odmietnutá vedením RKC a ten obraz je herézia. .....Hlásia sa ku katolíkom, takže sa samozrejme vyžaduje vyjadrenie RKC k ich aktivite.

   • 9.

    tomas12345 21.06.2020, 23:41

    @Photon

    1:

    "Daný zákaz nešpecifikuje čoho sa týka. Na Horebe sa nezjavila žena. To každý vedel. Napriek tomu vyšiel zákaz stavať si i obrazy ženy. "


    "A vy si - pri svojich dušiach - dávajte veľký pozor, veď ste nevideli nijakú postavu, keď k vám Pán hovoril sprostred ohňa na Horebe, 16 aby ste nepoblúdili a neurobili si kresanú modlu alebo akýkoľvek obraz muža alebo ženy, 17 obraz nejakého zvieraťa na zemi, obraz nejakého vtáka, čo lieta pod nebom, Dt 4, 17"


    Ak by daný zákaz nebol špecifický, potom by bolo zakázané urobiť si akýkolvek obraz toho čo chodí na Zemi, pri AKOMKOLVEK ucele. Lenže to nie je pravda, ved aj na arche úmluvy bol vyrezaný obraz cherubínov. A teda daný zákaz bol špecifický, a týkal sa konkrétne zákazu zobrazovania Boha. V Biblii je aj viacero veršov, ktoré zakazuju zobrazovania Boha a toto je jeden z nich.     2:

    "List adresoval žijúcim kresťanom v Efeze. "


    Tí žijúci krestania na Zemi, budú potom žiť aj v nebi, aj v nebi budú živí, a budú mocť orodovať za tých čo sú na Zemi.


    3:

    "Áno, je úplne jedno kedy Pavol toto hlásal, pretože Kristus je jediným prostredníkom od svojej smrti nepretržite až do dnes. "


    Opakujem zas a znova Kristus už nie je v nebi človekom, a preto ten verš nehovorí o jedinom prostredníkovi vo všetkom. A dal som ti aj príklad s tým anjelom, skrze ktorého išli modlitby k Bohu, takže bol prostredníkom.

    4:

    "A zas výhovorky. Jeden po druhom, pristupujú k novému pápežovi, bozkajú prsteň, bozkajú ho na jeho črievici, bozkajú ho na jeho ústa. -Keď bozkáš pápeža, tak ho nebozkáš. Keď fajčíš cigaretu, tak nefajčíš. Schizofrénia. ......Len klameš sám seba. "


    Aj človek bozká svoju dcéru, a tiež to nenazývaš modloslužbou. Prečo teda u pápeža to už modloslužbou nazývaš ?    "......Jozua stál pred Kristom. (Zjv 19:19) "


    No to nie je zcela isté, ale keby aj, Jozue nevedel že to je Ježiš, a už vobec nevedel že Ježiš je Boh, on Toho muža považoval pravdepodobne za anjela, ale za Boha toho muža nepovažoval, a napriek tomu sa pred ním poklonil.

    "Lot sa poklonil pred anjelmi,"

    ...Kde je v texte napísané, že "sa poklonil pred anjelmi" ? "


    "Keď ich Lot uvidel, vstal a šiel im oproti. Poklonil sa tvárou k zemi"


    Lot im šiel naproti, a teda išiel smerom k nim, a potom sa poklonil, čiže sa poklonil v smere pred nimi. Nikde v Písme sa nepíše že Lot išiel smerom k nim, a potom odbočil zo smeru a poklonil sa.

    ""Ona pred ním padla na tvár, poklonila sa po zem"

    "hoď sa dolu, lebo veď je napísané, že svojim anjelom prikáže o tebe, a vezmú ťa na ruky" (Mt 4,6)

    ....Skočíš teda z výšky aby si si vyskúšal, že ťa anjeli ochránia? "


    A čo má tento verš spoločné s poklonou ?

    "5:

    Kde sa v texte dočítam, že "považovala tie šaty za zázračné"?

    Kde je v texte napísané, že uctievala tie šaty?

    Kde tam mala úctu k šatom? "


    Uctievanie znamená považovať autoritu alebo hodnotu niečoho za vyššiu než ako má. Tá žena nepovažovala Ježišove šaty za obyčajné šaty, obyčajných šiat sa človek nedotýka vo viere že sa uzdraví.

    6

    "a modlili sa priamo k tým soškám"

    "Bohovia na Olympe neboli v soškách, ale na Olympe.

    ...Veď samozrejme, aj vy sa modlíte k tým soškám. Len si čosi nahovárate. Fajčím cigaretu, ale nie som fajčiar. "


    Však oni vedeli že ich bohovia sídlili na Olympe, lenže ani to im nezabranovalo v tom si znázornovať vzhľad ich bohov ludskými výtvormi, a verili že tí bohovia sa prejavovali skrze tie sošky, že tie sošky boli magické a nachádzala sa v nich božia sila.

    7:

    "Daj odkaz, kde vaši predstavení vydali prehlásenie, že tá stránka bola odmietnutá vedením RKC a ten obraz je herézia. .....Hlásia sa ku katolíkom, takže sa samozrejme vyžaduje vyjadrenie RKC k ich aktivite."


    A ty si myslíš že RKC číta detailne všetky knihy čo o nej hocikto napíše ? Len tie knihy sú oficiálne schválene RKC o ktorých to RKC povie, každá kniha ak patrí pod RKC musí mať napísané že bola schválená RKC alebo pápežom.

 • 10.

  tomas12345 22.06.2020, 01:35


  "Daj dôkaz, že Gréci si vždy znázornovali sochami, či soškami priame zobrazovanie bohov a súčasne sa modlili priamo k tým soškám"
  Nemusím dať dokaz, stačí ak dokážem že v Biblii sa nikde nenachádza príkaz k modleniu k Bohu prostredníctvom sosiek a ten sa nenachadza. A keďže ústna tradícia apoštolov povoľuje modlenie sa prostredníctvom sosiek k Bohu a nie je to v rozpore s Bibliou, je to ok.
  "Veď už v biblii máš odkaz na prípad, kde Gréci mali svätyňu s oltárom k neznámemu bohu (Sk 17:23)."
  No a čo tým chces povedať ?
  "Modla je každá soška napr. muža alebo ženy, pred ktorou sa niekto klania a modlí sa pred tým. Je celkom jedno, na čo počas takej modlitby/uctievania myslíš - prípadne ako to myslíš. Keď niekto fajčí, je jedno ako to myslí. Je to fajčia. Keď niekto kľaká pred soškou, je jedno ako to myslí. Je to modlár."
  modla, -y, -diel žen. r. plastická podoba boha, obyč. socha;


  bôžik: m. Budhu, drevená, zlatá m.;


  pohanská m.;


  pren. predmet premršteného obdivu, uctievania, zbožňovania, idol: urobiť z niekoho m-u


  https://slovnik.aktuality.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=modla
  "V skutočnosti tá základňa predstavuje Boha ktorý je na nebesiach. Keď sa teda ideš modliť k Bohu, si akoby v tej základni. Nerob si ku tomu sošky, obrázky, aby si sa pred nimi klaňal. To je ako keby si si robil fotky tej základne."
  Prekrutil si to. Izraeliti nevideli tu zakladnu (Boha) preto aby nepobludili a nerobili si obrazy, a teda neznazornovali Boha. 
  "Boh sa Izraelitom na tom vrchu teda nezjavil. Načo ich teda potom prísne varoval pred stavaním sošiek, keď nemali k dispozícii jeho podobu? Veď v takom prípade hociaká podoba muža alebo ženy, ktorú by izraelci spodobnili, by nebola podobou Boha a podľa tvojej herézie by si teda takú sošku mohli postaviť, aby sa modlili k Bohu? ...Lenže text hovorí niečo celkom iné. I NAPRIEK TOMU, ŽE BOHA NEVIDELI, si nemali stavať sošku. A to dokonca ani ženy, čiže zjavne nie Boha, ktorý sa im neukázal na Sinaji. Každý vedel, že nie je žena, čiže spodobnenie ženy by nebolo spodobnrnie Boha. Text ale zakazuje postaviť si i AKÝKOĽVEK obraz ženy."
  Boh sa Izraelcom nezjavil preto lebo keby sa im zjavil bolo by pravdepodobnejšie že si budu robiť JEHO podobu. Izraelci aj keď Boha nevideli, aj tak mali zakázané stvárňovať Boha, a je jedno či by podoba ktorú by mu dali Boha predstavovala, alebo nie, pretože človek si nemôže znázorniť Boha nijakou podobou.
  "Znova teda platí že výrazny nadbytok pochádza od satana"


  Ty si ale tvrdil, že peniaze sú od Satana. Čiže to už neplatí?"
  Podľa mňa aj peniaze aj nadbytok peňazí patria od satana. Veď v slovníku sa mamina prekladá aj ako peňažný zisk. 
  "1 Moj 26,12-14


  "A Izák sial v tej krajine a v tom roku žal stonásobne, lebo Pán ho požehnával. Tak sa tento muž zmohol a vzmáhal sa naďalej, takže sa stal veľmi bohatým. Mal oviec, dobytka a mnoho služobníctva"


  .....Otázka: Pochádzal Izákov nadbytok od Satana?"
  V Starom Zákone asi nie, lenže v Novom Zákone sa viacero zakonov, ktoré boli predtým v norme, v Novom Zákone prestali byť normou. Napríklad aj s tým nadbytkom peňazí ak niekto vlastnil.
  "Ježiš mal predsa na výber mnoho ďalších možností. Rozmnožovať pokrm, robiť výmenný obchod, atď. Napriek tomu používal peniaze. Tvrdil si, že "peniaze sú od Satana". Potom je teda od Satana aj všetko, čo si za ne potrebuješ kupovať."
  Ježiš išiel na návštevu aj k bohatému Zachejovi. Keď Ježiš nemal rád bohatstvo, prečo osobne vstúpil do Zachejovho domu ? Rovnako je to aj s peniazmi, to že ich používal ešte neznamená že ich schvaľoval ako niečo čo je spravodlive.
  "Mojžiš povedal ľuďom, aby sa na hada pozreli, nie aby sa pri pohľade na hada modlili k Bohu. Nič viac ani nič menej v texte nie je."
  Ani dnes keď človek vstúpi do kostola nemá mozog vypnutý, ale premýšľa v ňom o Božích veciach, o Bohu. Rovnako tak aj Izraelci keď boli postipani hadmi a mali sa priblížiť k medenemu hadovi, nemali mozog vypnutý bez myšlienok, ale rozmýšľali nad Božími vecami, prosili Boha.
  ": „Poď za mnou a nechaj, nech si mŕtvi pochovávajú mŕtvych." .....Uctievanie mŕtvych je predovšetkým doménou katolíkov."
  Mysli sa tam pochopitelne duchovne mrtvych a teda nech si duchovne mŕtvy pochovávajú mrtvych.
  "Pálenie sviečok na hroboch, príhovory k mŕtvym a pod.."
  Pálenie sviečok nie je zakázané pokiaľ tam nie je úmysel obety. A je zakázané pýtať sa mŕtvych, ale nie prosba o orodovanie.
  "Premenené do inej podstaty, ale stále to telo, ktoré mal tu na Zemi."
  Iná podstata tela je veľký rozdiel oproti čisto ľudskému telu.
  "Ježiš bol Bohom aj vtedy, keď bol v ľudskom tele. Ty si fakt myslíš, že Ježiš niekedy prestal byť Bohom?"
  Ježiš bol Boh, ktorý sa ale v čase keď bol v ľudskom tele vzdal svojho božstva a prestal byť Bohom.
  "Ježiš nie je "jediným prostredníkom obety na kríži", ale "jediným prostredníkom medzi Bohom a ľuďmi". Nevieš čítať?"
  A ty necitas ďalej, kde sa aj ukazuje v akom zmysle je jediný prostredník ?
  "Tým, že odovzdal modlitby, nebol prostredníkom medzi Bohom a ľuďmi. Nič od Boha k ľuďom nesprostredkoval. Kristus ale áno. Preto ten anjel nebol nazvaný prostredníkom medzi Bohom a ľuďmi. Ten je iba jeden: Ježiš Kristus."
  Ale sprostredkoval od ľudí k Bohu. A rovnako tak aj svätí sprostredkúvajú nase modlitby k Bohu.

  • 12.

   Photon 22.06.2020, 01:49

   @tomas12345

   1:
   Opakujem oznam:
   Na Horebe sa nezjavila žena. To každý vedel. Napriek tomu vyšiel zákaz stavať si i obrazy ženy.

   2:
   To, kde budú potom je irelevantné. List adresoval žijúcim kresťanom v Efeze. Za orodovanie teda prosil žijúcich, nie mŕtvych, ako to robíte vy modlári.

   3:
   Opakujem:
   jeden aj prostredník Boha a ľudí, človek Kristus Ježiš, na čo som ja (Pavol) postavený za hlásateľa a apoštola, za učiteľa pohanov vo viere a v pravde.
   ....čiže medzi Bohom a ľuďmi niet iného prostredníka.


   4.
   Pobozkanie dcéry nie je z náboženských dôvodov.

   Keby to nebol Kristus, zabránil by mu kľakať pred ním ,ako to spravil ten anjel Jánovi v zjavení.

   "Keď ich Lot uvidel, vstal a šiel im oproti. Poklonil sa tvárou k zemi"
   ....čiže nie anjelom.

   "A čo má tento verš spoločné s poklonou ?"
   ...To, že máš spáchať sebevraždu, lebo sa to píše v biblii.

   5:
   Tá žena neuctievala Ježišove šaty.

   6:
   Rovnako vy bárz viete, že Boh sídli na nebesiach vám to nebráni znázornovať si Krista ludskými výtvormi a veriť, že sa prejavuje skrze tie sošky. Že tie sošky sú magické a nachádza sa v nich božia sila.

   7:
   Všetky knihy ktoré sa odvolávajú na RKC pričom RKC sa od toho nedištanmcuje, sú RKC neoficiálne schválené.

   • 13.

    Photon 22.06.2020, 02:19

    @Photon

    V biblii sa nielenže nenachádza príkaz k modleniu k Bohu prostredníctvom sosiek. Je tam naopak zákaz k modleniu k Bohu prostredníctvom sosiek.

    Modla je každá podoba muža alebo ženy, pred ktorú sa niekto klania. "Neurobíš si modlu ani nijakú podobu toho, čo je hore na nebi, ani toho, čo je dolu na zemi alebo vo vode pod zemou!Nebudeš sa im klaňať ani ich uctievať"

    Nie je nutn´tú základňu vidieť. Stačí, že sa pokúšaš zhotovoavať jej fotky.

    " Izraelci aj keď Boha nevideli, aj tak mali zakázané stvárňovať Boha, a je jedno či by podoba ktorú by mu dali Boha predstavovala, alebo nie, pretože človek si nemôže znázorniť Boha nijakou podobou."

    Čiže taká zhotovenina už by nebola podobou Boha. Mohli by si ju teda zhotoviť? Napr podobu nejakej ženy. (Boh predsa nie je žena. Zo každý vedel.)

    To, čo je "podľa teba" nikoho nezaujíma.

    Mt 5:17
    Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť.

    "Ježiš nemal rád bohatstvo"
    Ďalší blud.

    Ak sa niekto klania kostolu a  tým sa modlí k Bohu, je modlár.

    To, čo sa tebe "myslí" nikoho nezaujíma. Konext je jasný.

    Pálenie svie%cok pred so%skami = obetovanie modle.

    Kristus má to telo, ktoré mal na zemi. Preto vstal zmŕtvych.

    To sú potom katolíci ešte väčší heretici, než som si myslel.
    Jn 20:28
    Tomáš mu odpovedal: „Pán môj a Boh môj!“

    Narozdiel od teba som to čítal aj ďalej. Ježiš jediným prostredníkom medzi Bohom a ľuďmi, za čo bol Pavol ustanovený za jeho hlásateľa a apoštola.

    Od Boha k ľuďom nič nesprostredkoval. A o to tu ide.

 • 14.

  Photon 22.06.2020, 10:45

  "Môžem, ale ani týmto nemáš ako dokázať to čo tvrdis a totiž že makarisos máme chápať ako považovať sa za stastneho."

  Ani v jednom prípade slová G3106 (makarizó), G3107 (makarios) a G3108 (makarizmos) nie sú použité k modlitbe či uctievaniu nejakej osoby. Skrátka celkom iné použitie, než vy robíte s Máriou.


  "Viem si ale na základe tvojich odpovedí o tvojom teologickom vzdelaní domysliet."


  Áno, domýšľanie (domýšľavosť) ti ide najlepšie.


  "No však ale to je len otázka krstu, ale ostatné veci sa už na evanjelikov nevzťahujú - napríklad apoštolskú otcovia hájili apoštolskú postupnosť, autoritu rímskej cirkvi, podriadenosť k biskupom, úcta k relikviam, atď. "


  Takéto odchýlky od učenia ešte nebolo nič vážne. Relikvie nebozkávali, neuctievali, ako vy.


  "kosti Polykarpa boli s úctou opatrované a považované za „úctyhodnejšie ako drahokamy a čistejšie ako pretavené zlato“."


  Považovať niečo za vzácne nie je ešte uctievanie.


  "Lenže Ježišovi obeta na kríži prišla až neskor, a teda išlo o predobraz toho čo má nastat. "


  Áno, čiže vyjadrenie "toto je moja krv ktorá sa vylieva za vás" je obraz. Nebola v kalichu doslovne jeho krv - rovnako ako ani jeho obeta v tej chvíli ešte nenastala.


  "A všimni si že Ježiš hovorí o vine ako o krvi, ktorá sa vylievala na krizi, a teda víno predstavovalo skutočnú Ježišovi krv a nie len nejakú symbolicku."


  To čo bolo v kalichu iba predstavovalo jeho krv. Nebola tam fyzicky jeho krv. ...A za 2, stále som sa nedozvedel, odkiaľ si vzal to víno.


  "V Jeruzaleme boli Židia, nábožní ľudia zo VSETKYCH NARODOV čo sú pod nebom. "


  Presne tak ŽIDIA. Že to boli židia žijúci v diaspore (rozptýlení medzi národmi) je irelevantné. Jeruzalem nebol miestom mnohých národov, ale židov.


  "bolo to najväčšie mesto Izraela a preto sa Jánovi ktorý bol zvyknutý na malé mestá v Izraeli mohlo zdať ako velke. "


  Ján bol na ostrove Patmos a býval vtedy mimo Izrael. Rím teda dobre poznal. Takže veľké mesto - jednoznačne Rím.


  "Malo, pretože kralovalo nad kráľmi zeme v zmysle duchovného školstva: Pórov  Zjv :17:2 "s ktorou smilnili králi zeme a vínom jej smilstva sa opíjali obyvatelia zeme.“ “"


  Nič také sa nedialo. Zjv :17:2 nepíše o Jeruzaleme.


  "mesto postavené na siedmich vrchoch je aj Jeruzalem"


  Jeruzalem nikto nepoznal ako "mesto postavené na 7 vrchoch". Rím však áno.


  "Babylon (Žena -neviestka) sa v zjavení označuje sedem krát ako veľké mesto, a tu predstavuje Jeruzalem - "kde bol ukrižovaný aj ich Pán"


  Až na to, že Jeruzalem nie je nazvaný Babylonom.
  "