Diskusia

tomas12345 06.06.2020, 18:54

Kto má právo na výklad Biblie ?

Kto má právo na výklad Biblie ? V protestantizme to funguje tak, že všetci si možu vykladať Písmo a každý si može založiť svoju denomináciu. Lenže ked si može vykladať Písmo každý, potom je v tom chaos a preto existuje aj také množstvo protestantských denomincii, skoro každá s iným učením. 


Ako teda človeku dokážem že iba moj výklad a výklad mojej denominácie je ten správny ? Iba Písmom ? Ved takto to robili gnostické sekty v prvých storočiach, a aj všetky ostatné nekrestanské cirkvi. 


Z Biblie však vieme, že právo na výklad Písma a učenie krestanov mali len "starší" (cirkevní predstavení) 1Pt 5:1-2, Sk 20:28 a to nie hocijakí cirkevní predstavení ale tí cirkevní predstavení ktorých ustanovili apoštoli Sk 14:23, Tit 1:5. Preto aj v súčasnosti možu mať právo na výklad Biblie a vyučovanie len nástupníci biskupov tejto prvotnej cirkvi a nástupníctvo prvotnej cirkvi vie dokázať jedine katolícka cirkev.


Historia : 


Církevní Otcové prvních staletí se odvolávali na apoštolskou posloupnost jakožto určitou zkoušku pravověrnosti té které nauky – zda je pravověrná a nikoli heterodoxní. To bylo v dobách velkých kontroverzí a zvláště střetu mezi křesťanskou církví a gnostickými sektami naprosto nezbytné. Všichni se odvolávali na svatá Písma a bylo proto potřebné mít k dispozici ještě jiné měřítko.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Apo%C5%A1tolsk%C3%A1_posloupnostVaše názory ?

Diskusia

 • 1.

  Photon 06.06.2020, 22:16

  Nezmysel. Biblia bola napísaná tak, aby si jej rozumel, ak máš myseľ otvorenú a svedomie čisté. Nepotrebuješ k tomu žiadne denominácie.

  • 2.

   Photon 06.06.2020, 22:18

   @Photon

   Tí, čo si osobujú právo nástupníctva prvej cirkvi sú už dávno skorumpovaní, odišli za cudzími bohmi a majú na rukách krv. Biblia ich nazýva neviestkou.

   • 4.

    tomas12345 06.06.2020, 22:32

    @Photon

    "Tí, čo si osobujú právo nástupníctva prvej cirkvi sú už dávno skorumpovaní,"

    Nič to ale nemení na fakte, že oni sú nástupcovia apoštolov a podla Biblie jediní ktorí majú právo vykladať a učiť lud. Nikde v Biblii totiž nenájdeš verš ktorý by ukazoval že si každý može vykladať Bibliu podla seba. Ak taký verš existuje, ukáž mi ho. Ale ak neexistuje, prečo konáš v rozpore s Bibliou a vykladáš si sám Písmo ? 


    "odišli za cudzími bohmi"


    Za ktorými ?


    "a majú na rukách krv."


    Co presne máš na mysli ? 


    "Biblia ich nazýva neviestkou."


    Myslíš Zjavenie Jána ? A vieš o tom že tá neviestka je v skutočnosti Jeruzalem ? 

    Viac o tom tu : 

    http://apo-logia.blogspot.com/2007/05/nevstka-babylnsk.html    • 5.

     Photon 06.06.2020, 22:42

     @tomas12345

     Boh ich už dávno zavrhol, ako aj všetkých odpadlíkov počnúc Judášom a končiac falošnými apoštolmi, o ktorých sa píše v poslednej knihe biblie. ...Pam§taj na slová Krista:


     "Vchádzajte tesnou bránou, lebo široká brána a priestranná cesta vedie do zatratenia a mnoho je tých, čo cez ňu vchádzajú.14Aká tesná je brána a úzka cesta, čo vedie do života, a málo je tých, čo ju nachádzajú!15Chráňte sa falošných prorokov: prichádzajú k vám v ovčom rúchu, ale vnútri sú draví vlci.16Poznáte ich po ovocí. Veď či oberajú z tŕnia hrozná alebo z bodliakov figy?17Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie, kým zlý strom rodí zlé ovocie.18Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie a zlý strom nemôže rodiť dobré ovocie.19Každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. 20Teda po ich ovocí ich poznáte."

     • 8.

      tomas12345 07.06.2020, 00:12

      @Photon

      "počnúc Judášom a končiac falošnými apoštolmi, o ktorých sa píše v poslednej knihe biblie"


      Falošní apoštoli o ktorych tu je rec, nepredstavujú nástupcov apoštolov v zmysle katolíckej cirkvi ktorá sa ujala vlády až niekedy v druhej polovičke 2 storočia, ale hovorí sa tu o falošných apoštolov prvého storočia a nimi boli pravdepodobne osoby spomínané v 2 Sol 2:2, ktorý sa robili na apoštolov a v ich mene falsovali listy.


      2. list Solúnčanom 2:2

          nedajte sa hneď vyviesť z rovnováhy a naplašiť ani duchom, ani slovom, ani listom, údajne naším, akoby už Pánov deň nastával      "15Chráňte sa falošných prorokov: prichádzajú k vám v ovčom rúchu, ale vnútri sú draví vlci.16Poznáte ich po ovocí."


      "Prichádzajú k vám v ovcom ruchu"  toto by skôr sedelo na protestantske denominacie a rôzne sekty. Oni sú skutočne veľmi milý, majú na začiatku veľmi milý prístup, zaujímajú sa o teba, no v skutočnosti sú vnútri draví vlci. Katolícka cirkev takáto nebola, ona nepristupovala k novovercom v ovcom ruchu, ale často krát rázne a tvrdo a s jasnými podmienkami. Veľa krát ňou prebehlo i násilne pokrestancovanie. Katolícka cirkev sa teda s novovercami nemaznala(nepristupovala k nim v ovcom ruchu), buď si v nu uveril alebo si bol považovaný za odpadlika, sektara. 


      "16Poznáte ich po ovocí."


      Nuž pravda, po učení ich spoznáme. Dobrý strom predsa nemôže rodiť zle ovocie a zlý strom nemôže rodiť dobré ovocie. No ak je katolícka cirkev (KC) zlým stromom ako to že rodí dobré ovocie ? Či azda to že KC zostavila Novozakonny kanon, že sa postarala o to aby sa nám Biblia zachovala až do dnešných čias prepisovaním historických rukopisov, že bránila kresťanstvo pred nájazdmi gnostickych a inych sektarskych cirkvi, že KC presadzovala jednotu a zabranovala vzniku kresťanských denominacia, je toto zle ovocie ? A keď je to dobré ovocie, ako môže zly strom rodiť (aj) dobre ovocie ? Je to skôr protestantizmus čo rodí (len) zle ovocie. Pretože nepriniesol nič dobrého, nezostavil Bibliu, neprepisoval rukopisy, nebránil kresťanstvo pred gnostikmi, neobhajoval jednotu ale sám jednotu porušil keď sa rozpadol na tisícky denominacia. Ani Biblickemu uceniu moc nepochopil, keďže tvrdí že netreba dodržiavať všetky Ježišové príkazy, a nepraktizuje mnoho biblických sviatosti ktoré sa praktizovať majú, a v niektorých ďalších veciach si rozporuje s Pismom. Čo teda pozitívneho priniesol protestantizmus ? Nič. Na neho sa teda vzťahuje Ježišovi výrok o zlom strome.

      • 11.

       Photon 07.06.2020, 07:52

       @tomas12345

       Ježiš jasne hovorí: "Poznáte ich po ovocí." (Viď ten druhý text.) Podľa ovocia sú teda falošní apoštoli jednoznačne neskorší tzv. "nástupcovia Petra". Falošných prorokov poznáš po ovocí a nie podľa toho, čo o sebe hovoria. Vďaka tým tzv "nástupcom" vnikli do cirkvi rôzne herézie počnúc od modiel a končiac kultom Márie.
       Slovom "sekta" označovali aj Pavla a jeho prívržencov. Volali ich sekta nazarejcov. (Sk 24:5; Sk 24:14; Sk 28:22) Nikde v biblii nenájdeš, že rozlišovacím znamením zlého učenia je to, keď niekoho volajú sekta. Katolíci volajú sektou malé skupiny veriacich nekatolíkov, aby ich takto falošne a podlo zaškatuľkovali. Vytvárali falošný dojem, že je to niečo zlé. Podobné maniere používali komunisti, keď vytvárali falošné lživé dojmy o západe. ....A čo sa týka protestantov, ani tí nie sú uchránení od vzniku herézii, ktoré tam môžu samozrejme vniknúť. Vzťah s Bohom je predovšetkým osobná záležitosť, až potom záležitosť cirkvi a predstavených, vrátane poslušnosti a podriadenosti. Keď nemáš osobný vzťah s bohom, cirkev je ti nanič a poslušnosť predstavených ešte menej na nič. Je to potom len prázdna forma bez obsahu.

       Čo sa týka KC, jej ovocie je zlé. Herézie, ktoré v Božom Slove nie sú. Ďalej manipulácia s ľuďmi a zneužívanie svojho postavenia. Robenie kompromisov so svetskými nebiblickými učeniami ako je Evolučná Teória a podobne. A to už nehovorím o temnom stredoveku, ktorý sa volá "temný" práve však katolíckej cirkvi.
       Predovšetkým je treba si uvedomiť, že cirkev kánon nevytvorila, ale vytvorený kánon uznala. (Existoval totiž už predtým!) Cirkev v nich rozpoznala písomne zachytené svedectvo o jej založení. Dnešné novozákonné spisy sa staly kánonickými preto, lebo sa cirkvi vnútili svojou vlastnou vnútornou váhou. Cirkev sa vytvorením normy, zriekla byť sama sebe normou. 
       Apoštolský otcovia písali v dobe, keď novozákonné spisy už existovali, avšak ešte chýbala predstava potreby kresťanského kánonu. Preto sa vzďaľovali mysleniu novozákonných spisov a do značnej miery prepadali moralizmu. Mnoho neskorších cirkevných otcov (napr. Eirenaios či Tertullian) cez väčši časový odstup pochopili zmysel evanjelia omnoho lepšie. Apoštolský otcovia zreteľne preukazujú, ako je pre cirkev nevyhnutné, aby svoju neskoršiu tradíciu podriadzovala kánonickej norme novozákonných spisov.
       ....Hore spomenutí cirkevní otcovia žili ešte v dobe, keď sa cirkev ako-tak držala učenia apoštolov. Od 4 storočia však začali do nej vnikať závažné herézie a zostávajú tam do dnes. Niektoré som už vymenoval. Boh nie je schizofrenik, aby vydal nejaké nariadenie a potom si to vzápätí rozmyslel. Stará Zmluva nemá s RKC spoločné okrem prekrúteného desatora ani písmenko. Napriek tomu si stavia obrazy nových bohov, pred ktorými sa klania.

       Boh si tiež vyvolil kráľa Dávida. Telesné nástupníctvo nových kráľov po Dávidovi a Šalamúnovi im však niako nepomohlo, keď sa obrátili k modlám, Boh na nich zanevrel a išli do babylónskeho zajatia. Rovnako Boh odvrhol všetkých tých tzv "nástupcov Petra". Katolíckej cirkvi zostala len forma bez obsahu, bez srdca, bez Boha, ktorého odvrhli a nahradili modlami a ľudskými ceremóniami, ktoré nemajú v učení prvých apoštolov žiaden základ. Vysmievajú sa z Boha tým, že menia jeho Slovo. Slovo Kristovo. Stavajú sa pyšne nad Boha, lebo vravia o sebe, že ONI stojja ešte nad samotným kánonom Novej Zmluvy. Pri tom v skutočnosti platí, čo som už povedal a je to historický fakt: cirkev kánon nevytvorila, ale vytvorený kánon uznala. Cirkev v nich rozpoznala písomne zachytené svedectvo o jej založení. Dnešné novozákonné spisy sa staly kánonickými preto, lebo sa cirkvi vnútili svojou vlastnou vnútornou váhou.

       • 12.

        Lemmy 07.06.2020, 21:14

        @Photon

        Pekná škatuľa, akurát ovocie vo vnútri škatule je už zhnité.

       • 17.

        tomas12345 07.06.2020, 22:25

        @Photon

        "Podľa ovocia sú teda falošní apoštoli jednoznačne neskorší tzv. "nástupcovia Petra". Falošných prorokov poznáš po ovocí a nie podľa toho, čo o sebe hovoria. Vďaka tým tzv "nástupcom" vnikli do cirkvi rôzne herézie počnúc od modiel a končiac kultom Márie."


        Tie takzvané modly a kult Márie ti možem vysvetliť. Každopádne však katolíci Máriu nepovažujú za Boha, ale napíš čo sa ti nepáči na katolíkoch čo sa týka Márie a prečo považuješ katolíkov za modlárov.


        "Slovom "sekta" označovali aj Pavla a jeho prívržencov. Volali ich sekta nazarejcov. (Sk 24:5; Sk 24:14; Sk 28:22) Nikde v biblii nenájdeš, že rozlišovacím znamením zlého učenia je to, keď niekoho volajú sekta. Katolíci volajú sektou malé skupiny veriacich nekatolíkov, aby ich takto falošne a podlo zaškatuľkovali."


        Vo velkosti skupín nevidím problém. Problém je však to ked si niekto nárokuje právo na výklad Biblie a učenie veriacich doslova z ničoho nič, bez jediného pádneho argumentu. Katolíci aspon možu povedať že oni maju právo na výklad Biblie pretože ich cirkev existovala už za čias Ježiša Krista, dokážu ako jediná cirkev predložiť fakty dosvedčujúcu apoštolsku postupnosť, zostavili biblicky kanon, bránili krestanstvo pred gnostickymi sektami, prepisovali historicke rukopisy a zachovali nám Bibliu a v ich cirkvi sa deju velke zázraky (Fatima, Zeitoun, eucharisticke zázraky, atd). Kým hocijaká denominácia nemože poskytnut ani jeden jediný argument prečo by oni mali mať monopol na pravdu, dokážu sa odvolať len na to že ich samovyklad je ten najlepší,, a ostatných presviedčať že len oni správne pochopili Písmu, to je však tvrdenie bez dokazu, týmto sa ohánali aj gnosticke sekty. Toto može povedať každá jedna denominácia o sebe, ale vykonať velké zázraky, dokázať apoštolskú postupnosť, zostaviť Bibliu, prepisovať historicke rukopisy, to už žiadna z nich nedokáže.


        "Čo sa týka KC, jej ovocie je zlé. Herézie, ktoré v Božom Slove nie sú. Ďalej manipulácia s ľuďmi a zneužívanie svojho postavenia. Robenie kompromisov so svetskými nebiblickými učeniami ako je Evolučná Teória a podobne. A to už nehovorím o temnom stredoveku, ktorý sa volá "temný" práve však katolíckej cirkvi."


        RKC evolucnu teoriu neodsúhlasila, nemá ju ani vo svojom dogmatickom učení a nenachádza sa ani v katechizme. RKC zatial vyhlásila vyčkávaciu politiku.


        "Predovšetkým je treba si uvedomiť, že cirkev kánon nevytvorila, ale vytvorený kánon uznala. (Existoval totiž už predtým!) Cirkev v nich rozpoznala písomne zachytené svedectvo o jej založení."


        A vieš mi povedať ktorí cirkevní otec vytvoril biblicky kanon ešte pred jeho oficiálnym schválenim v 4 storočí ? Pokial viem tak snahy o vytvorenie kanonu boli už pred 4 storočím,  no nebola zhoda na jednotnom kanone ale rozni cirkevní otcovia mali iné vytvorené kanony. 

        No ale keby aj cirkevní otcovia pred 4 storočím kanon vytvorili (čo nie je pravda), vieš o tom že cirkevní otcovia hájili učenie katolíckej cirkvi a boli členmi katolíckej cirkvi ?


        "Apoštolský otcovia zreteľne preukazujú, ako je pre cirkev nevyhnutné, aby svoju neskoršiu tradíciu podriadzovala kánonickej norme novozákonných spisov."


        Súhlasím, tradícia totiž nemože byť v rozpore s Písmom, to však tvrdí aj dnešná RKC. 


        "Boh si tiež vyvolil kráľa Dávida. Telesné nástupníctvo nových kráľov po Dávidovi a Šalamúnovi im však niako nepomohlo, keď sa obrátili k modlám, Boh na nich zanevrel a išli do babylónskeho zajatia. Rovnako Boh odvrhol všetkých tých tzv "nástupcov Petra".


        Porovnávať to čo sa stalo v Starom Zákone a aplikovať to do súčasnosti nie je moc správne. Boh totiž konal úplne inak v Starej Zmluve a úplne inak konal v Novej Zmluve. Aj príkazy v Starej Zmluve boli nahradené príkazmi v Novej zmluve. Pre nás krestanov je doležitá len Nová Zmluva a nie to čo sa dialo v Starej Zmluve. A Nová zmluva hovorí jasne, že právo na výklad a učenie ľudu majú len cirkevní predstavení ktorí boli ustanovení apoštolmi. V Mt 28:20 hovorí Ježiš o tom že bude dohliadať na správny výklad Jeho učenia pre cirkev odteraz až do skončenia sveta. Nie že správny výklad učenia vznikne až v 16 storočí, ale už od čias apoštolov až do skončenia sveta. V Matusovom evanjeliu Ježiš jedine Petrovi povedal aby pásol jeho ovce, a že na nom postaví svoju cirkev a pekelné brány ju nepremožu.

        • 23.

         Photon 07.06.2020, 23:06

         @tomas12345

         Zbytočne sa snažíš vysvetľovať to, čo je zjavné: Mária je pre vás modla.


         Ten, kto "nárokuje právo na výklad Biblie", sú predsa katolíci. Preto sú teda sekta.


         Právo katolíkov na výklad Biblie pretože ich cirkev existovala už za čias Ježiša Krista je blud. To môže povedať ktokoľvek.


         Podobne králi dokázali predložiť fakty dosvedčujúce kráľovskú postupnosť. A bolo im to nič platné, pre ich skorumpovanosť.


         žiadny kánon nezostavili. Ak by ho prví apoštoli nenapísali, nič by nemali.


         Katolíci sú na tom horšie, ako gnostické sekty. Viď modlárstvo.


         ...Takže sú to jedine katolíci tu, ktorí o sebe tvrdia, že ako jediní porozumeli písmu, pričom šíria bludy.


         RKC evolucnu teoriu odsúhlasila https://spravy.pravda.sk/svet/clanok/334570-papez-teoria-velkeho-tresku-je-spravna-evolucia-je-vsak-bozim-planom/


         Pozri si niečo napr o Muratoriho fragmente ak chceš vedieť, že biblické spisy boli známe dávno pred ich schválenim. ...Katolícka cirkev okrem herézii nevytvorila nič. Len kazila to, čo Boh od stvorenia sveta konal. Preto ju čaká nemilosrdný trest.


         Dnešná RKC má ďaleko od cirkevných otcov a apoštolov. ...Rovnako, ako má ďaleko aj od apoštolov a ich učenia.


         Porovnávať to čo sa stalo v Starom Zákone a aplikovať to do súčasnosti je adekvátne, pretože Boh sa nezmenil. ...To len vy sa stále pokúšate meniť Boha svojimi heréziami, za čfo si odnášate spravodlivú odplatu. ....Aj keď Boh konal inak, neprotirečí si. Modly sú hriech a vy to dobre aj viete. Za to budete i patrične súdení. ...Nahradené boli len vaše herézie, ktoré sú pred Bohom neplatné. To čo Boh povedal platí. Vaše lži však povždy zostanú klamstvami, ktoré degradujú Boha. ....cirkevní predstavení o ktorých hovoríš sú heretici, ktorí učia proti písmu a teda proti Božiemu Slovu. Božie Slovo je celistvé a neprotirečí si. Vy však do neho vnášate herézie a preto ste odsúdení. Mt 5:17:    Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť.         • 29.

          tomas12345 08.06.2020, 00:27

          @Photon

          "Zbytočne sa snažíš vysvetľovať to, čo je zjavné: Mária je pre vás modla."


          Nie je, ak ano, uved dôkazy prečo by tomu tak malo byť. Katechismus RKC jednoznačne označuje že len Ježiš je náš Spasiteľ a nie Mária, Mária je len Bohu podriadená.


          "Ten, kto "nárokuje právo na výklad Biblie", sú predsa katolíci. Preto sú teda sekta."


          Potom boli aj apoštoli sektari, pretože aj oni si nárokovali právo na výklad Biblie.


          "Právo katolíkov na výklad Biblie pretože ich cirkev existovala už za čias Ježiša Krista je blud. To môže povedať ktokoľvek."


          Nemôže, najprv by to musel dokázať históriou. Keď to môže dokázať každý, nech tvoja denominacia slovo života dokáže na základe histórie že existovala už od čias Ježiša Krista. A vymenoval som aj ostatné dôvody prečo si RKC narokuje výklad Biblie.


          "Podobne králi dokázali predložiť fakty dosvedčujúce kráľovskú postupnosť. A bolo im to nič platné, pre ich skorumpovanosť."


          Situácia sa mení, a to čo platilo v SZ nemusí platiť v NZ. A v NZ sa píše jasné, že právo na výklad a učenie ľudí mali len cirkevní predstavení zvolení apostolmi.


          "ziadny kánon nezostavili. Ak by ho prví apoštoli nenapísali, nič by nemali."


          Ak by katolícka cirkev neurcila ktoré spisy sú inšpirované, a neprepisoval by historické rukopisy, apoštolské spisy by neboli k ničomu platné ale boli by zaradené medzi apokryfmi, alebo by už pre verejnosť neboli vôbec dostupne.


          "Katolíci sú na tom horšie, ako gnostické sekty. Viď modlárstvo."


          Katolícka cirkev má okolo 400 tisíc cirkevných predstavených. Všetci musia mať teologické vzdelanie a skoly a roky praxe. Naozaj si myslíš že nikto z týchto studovanych kňazov nevie rozoznať že slúžia modlam, keď je to tak do očí bijúce ? Zasvätia svoj život celibátu pre cirkev ktorá verí v modlam ?          "RKC evolucnu teoriu odsúhlasila https://spravy.pravda.sk/svet/clanok/334570-papez-teoria-velkeho-tresku-je-spravna-evolucia-je-vsak-bozim-planom/"


          Neodsuhlasila, pretože oficialne odsúhlasenie si vyžaduje dogmaticke rozhodnutie koncilu alebo pápeža a to by musel pápež hovorit ex catedra, čo nehovoril. Hociktorý ďalší pápež teda môže evolúciu definitívne zavrhnut, pretože sa nestala dogmou a nie je ani v katechisme.


          "Pozri si niečo napr o Muratoriho fragmente ak chceš vedieť, že biblické spisy boli známe dávno pred ich schválenim."


          Tak za prvé, nie je jasné či bol Muratoriho fragment napísaný na začiatku 3 storočia, pretože existujú určité pochybnosti ktoré ho zaraďujú do neskoršej doby 

          https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Muratoriho_k%C3%A1non


          A za druhé, Muratoriho kaňon sa od dnešného kanonu výrazne líšil. Muratoriho kanon neobsahoval List Hebrejom, List Jakubov, Prvý Petrov list, Druhý Petrov list, a o prvom, druhom a tretom Janovom liste sa vyjadruje s neurcitostou, nie je si istý ich kanonickostou. Okrem toho Muratoriho kanon obsahoval aj Petrovu apokalypsu a knihu múdrosti ktoré nie sú dnes v kanone.

          https://en.m.wikipedia.org/wiki/Muratorian_fragment


          "Dnešná RKC má ďaleko od cirkevných otcov a apoštolov."


          V čom má ďaleko od cirkevných otcov ?          "Porovnávať to čo sa stalo v Starom Zákone a aplikovať to do súčasnosti je adekvátne, pretože Boh sa nezmenil. ...To len vy sa stále pokúšate meniť Boha svojimi heréziami, za čfo si odnášate spravodlivú odplatu. ...."


          Zmenil sa v tom že dal nové príkazy a určil zcela nové pravidla. Preto ak chces dokazovať skazenost RKC alebo spochybňovať apoštolskú postupnosť, rob tak skrze Nový Zákon a nie cez Starý Zákon.


          • 33.

           Photon 08.06.2020, 11:12

           @tomas12345

           Nejde o to, čo má RKC v katechizme, ale čo robí. Falošných prorokov rozpoznáš nie podľa toho čo o sebe tvrdia, ale PODĽA OVOCIA. A ovocie je zjavné. Klaňanie sa obrazom Márie, modlenie sa k nej a podobne - pričom uctievať máme jedine Boha:

           Zjv 22,8-9

           "A keď som to počul a videl, padol som k nohám anjela, ktorý mi toto ukázal, a chcel som sa mu klaňať. Ale on mi povedal: „Pozor, nerob to! Som spoluslužobník tvoj a tvojich bratov prorokov a tých, čo zachovávajú slová tejto knihy. Bohu sa klaňaj!“"           Apoštoli boli samotní pisatelia písma, preto nemohli byť sektári. Sektári sú tí ktorí o sebe tvrdia, že len oni jediní majú patent na výklad učenia apoštolov. Pri tom väčšinu vôbec netreba vykladať, pretože píšu priamou rečou. Katolícka cirkev skrátka zväzuje svoje ovečky a činí ich neslobodné ako vidíš sám, aj po stránke samotného čítania biblie. ....Prv, než RKC získala politickú moc, vystupovala ako baránok, ktorý bol však vo vnútri dravým vlkom. Keď už politickú moc získala, nepotrebovala ovčie rúcho. Už sa správala len ako dravý vlk. Násilím zväzovala ľudí, činila ich neslobodnými. Typické ovocie falošných apoštolov.


           To je nezmysel. Rímskokatolícka cirkev vznikla až v 4 storočí. To, čo bolo dovtedy, nebola ona. Ako o vás povedal Ján:  Spomedzi nás vyšli, ale neboli z nás. Lebo keby boli z nás, boli by zostali s nami. No malo sa ukázať, že tí všetci nie sú z nás." (1Jn 2:19) Čiže nie ste z apoštolov. Z učením apoštolov totiž nemáte takmer nič spoločné. To, že mal napr. niekto vo svojej genealógii za predka kráľa, neznamená, že je kráľ. 2 Kor 5,16-17: "...odteraz nepoznáme nikoho podľa tela. A ak sme aj poznali Krista podľa tela, teraz už nepoznáme. Kto je teda v Kristovi, je novým stvorením. Staré sa pominulo a nastalo nové." -Vy RKC však nie ste v Kristovi novým stvorením, preto nemáte takmer nič spoločné s apoštolmi a nemôžete sa teda na nich odvolávať. RKC je celkom iná cirkev ako tá, ktorá existovala v prvých dvoch storočiach. RKC vznikla v 4 storočí. Potomkom apoštolov sa stáva ten, kto zostáva a pokračuje v ich učení. To bola vždy menšina ľudí, ktorí nemali žiadnu veľkú politickú organizáciu. "Vchádzajte tesnou bránou, lebo široká brána a priestranná cesta vedie do zatratenia a mnoho je tých, čo cez ňu vchádzajú. Aká tesná je brána a úzka cesta, čo vedie do života, a málo je tých, čo ju nachádzajú!" ....Aj Kristus, keď ho chceli urobiť vládcom odmietol. Vy RKC však nie. Preto nie ste z Krista. Mt 11,8: "čo ste vyšli vidieť? Človeka oblečeného do jemných šiat? Veď tí, čo nosia jemné šaty, bývajú v kráľovských domoch. " ....Kristovi nasledovníci teda nebývajú v kráľovských domoch. Pravá cirkev sa neoblieka do politickej moci, nerobí na ľuďoch násilie a podobne.


           Kristus neprišiel SZ zrušiť, ale naplniť (Mt 5:17). Boh sa nezmenil. Je ten istý včera dnes i naveky. (Žid 13,8) Boh sa nezmenil vo svojich vlastnostiach. Stále pozerá hlavne na srdce a ďaleko menej na akési telesné genealógie. To, čo zo SZ dnes už nevykonávame je tzv "ceremoniálny zákon" (obete, očisťovanie, rozlišovanie jedlého a nejedlého mäsa), pretože to všetko v sebe zahŕňa Kristova obeť, keď obetoval svoje telo. Teda platí to stále, ale Boh nahliada na veriacich v Krista ako na tých, ktorí toto všetko napĺňajú a robia.


           Nikde sa nepíše, že "právo na výklad a učenie ľudí mali len cirkevní predstavení zvolení apostolmi". To ste si vymysleli vy, a teraz tento svoj blud vnucujete svetu.


           Katolícka cirkev neurčila ktoré spisy sú inšpirované, ale už len uznala tie, ktoré boli dávno predtým považované za inšpirované, až na zopár výnimiek. Napr. 4 evanjéliá boli známe už od 1 storočia každému kresťanovi. Píše o tom i Eusebius Pamphili (275 - 339 n.l.). Ďalej Justin mučeník ktorý zomrel mučeníckou smrťou okolo roku 165 po Kr podáva správu, že pri nedeľných bohoslužbách sú čítané "spomienky apoštolov" (Apol.67,3), ktorými myslí evanjéliá (Apol.66,3). Zbierku spisov evanjélii stavia pre bohoslužobné použitie ako normatívne "Písmo" - na rovinu so Starým zákonom.


            Teologické vzdelanie, školy, roky praxe majú aj buddhisti a je im to pred Bohom na 2 veci. Podobne farizeji, saduceji, zákonníci. Apoštol Pavol pred tým Saul, bol študovaný muž. Mal školy. Napriek tomu prenasledoval Kristových stúpencov. Školy sú ti na nič, keď nemáš vzťah s Kristom. Môžeš byť ľahko oklamaný. Katolíci slúžia modlám. Školy im v tom nezabránili. Falošné vzdelanie im oslepilo oči.


           Je celkom jedno, čo si interne katolícka cirkev odsúhlasuje. To nikoho z vonku nezaujíma. Faktom zostáva, že pápež uznal evolučnú teóriu. To je ovocie. Ovocie falošných apoštolov.


           Muratoriho fragment nie je jediný zoznam z predkatolíckej doby, čiže pred 4 storočím. Spisy apoštolských otcov obsahujú odkazy na takmer všetky dnes známe kánonické knihy, ktoré sa vtedy čítavali po zboroch. S osobitným prístupom a selekciou výhradne Pavlových spisov prišiel tiež Markión zo Sinopé ktorého kánon nám ukazuje, ktoré Pavlove listy boli kresťanmi uznané už v 2 storočí. ....Vôbec nieje pravda, že Muratoriho kánon sa od dnešného kánonu výrazne líšil. Je to len zopár málo významných rozdielov, pretože všetko, čo bolo obsahom spisov kánonu Muratoriho alebo Markióna, obsahovalo všetky nutné prvky učenia apoštolov, ktoré spoľahlivo vylučujú herézie Rímskokatolíckej cirkvi ako jednoznačne satanské.


           Dnešná RKC má ďaleko od cirkevných otcov a apoštolov vo svojich heréziách o stavaní modiel a obrazov svätých ku ktorým sa ľudia prihovárajú, čiže modlia, čo je celkom v rozpore s celou bibliou. Spovede kňazom ako podmienka odpustenia hriechov, eucharistia sa vysluhuje celkom v rozpore s učením apoštolov. Podobne krst sa chápe i praktizuje inak. Podriadenosti cirkevným autoritám je dávaná úplne iná priorita, než o akej pojednáva písmo. Učenie o milosti, znovuzrodení, spasení cez Kristovu obeť bez vlastných zásluh zadarmo z milosti Kristovej je asi to najväčšie zlo a prekrútenie, ktoré katolícka cirkev na ľuďoch spáchala, pretože vedie tým svoje ovečky spoľahlivo do pekla.


           Ktoré pravidlo, čo Kristus vyslovil nenájdeš v Starom Zákone - čiže je celkom nové?


           • 37.

            tomas12345 08.06.2020, 19:43

            @Photon

            1) "Nejde o to, čo má RKC v katechizme, ale čo robí."


            Tak to sa mýliš, pretože katechismus je pre katolíkov záväzný, a katolíci možu robiť len to čo je napísané v katechismuse, a teda nemožu mať iných Bohov ani keby im to nakázal ich farár.


            2) "A ovocie je zjavné. Klaňanie sa obrazom Márie, modlenie sa k nej a podobne - pričom uctievať máme jedine Boha:"


            Súhlasím že ucitevať máme jedine Boha. O tom klananí a modlení k Márii to by chcelo nové vlákno a tam by sme to podrobne prebrali. A inak ked hovoríš o tých rozporoch RKC s Bibliou, vieš o tom že protestanti si v mnohom rozporujú s Bibliou ? Mnohé prikázania ktoré sú v Biblii protestanti ignoruju a nedodržiavajú ich.

             

            3) "Apoštoli boli samotní pisatelia písma, preto nemohli byť sektári. Sektári sú tí ktorí o sebe tvrdia, že len oni jediní majú patent na výklad učenia apoštolov."


            Duch Svätý napísal Písmo, apoštoli boli len prostredníkmi. A napriek tomu že Duch Svätý napísal Písmo, apoštoli tiež tvrdili že len oni a tí ktorých oni určia majú patent na výklad Písma. 


            4)"Pri tom väčšinu vôbec netreba vykladať, pretože píšu priamou rečou."


            Nepoznáš hovorové štýly a vyjadrovanie tej doby, a preto si naivne myslíš že ked sa tebe zdá byť nejaký verš chápaný doslovne, tak aj v skutočnosti doslovný je. Opak je však pravdou.


            5)"Prv, než RKC získala politickú moc, vystupovala ako baránok, ktorý bol však vo vnútri dravým vlkom. Keď už politickú moc získala, nepotrebovala ovčie rúcho. Už sa správala len ako dravý vlk. Násilím zväzovala ľudí, činila ich neslobodnými. Typické ovocie falošných apoštolov."


            Protirečíš Biblii, pretože Biblia hovorí o falošných prorokov, že "prichádzaju v ovčom rúchu" a nehovorí o nich že istý čas prichádzajú v ovčom rúchu a potom v ovčom rúchu už prichádzať nebudú. Preto nedomýšlaj si niečo čo nie je v Bibii napísané, ale hladaj toho kto ustavične chodil a stále chodí v ovčom rúchu a to boli a sú protestanti.

            6)"To je nezmysel. Rímskokatolícka cirkev vznikla až v 4 storočí. To, čo bolo dovtedy, nebola ona."


            Hlúposť, pretože tento blud máš od Svedkov Jehovových ktorí sa týmto ohánajú. Rímska cirkev bola súčastou katolíckej cirkvi ktorá existovala dávno pred 4 storočím. Pričom už ranní cirkevní otcovia ako Klement Rímsky, Ignác antiochijský, Irenej z Lordu, Cyprián, pripisovali rímskej cirkvi primát.


            7) "Ako o vás povedal Ján: Spomedzi nás vyšli, ale neboli z nás. Lebo keby boli z nás, boli by zostali s nami. No malo sa ukázať, že tí všetci nie sú z nás." (1Jn 2:19) Čiže nie ste z apoštolov."


            Ján tu hovorí o falošných apoštolov počas jeho života, a RKC ani katolícka cirkev v prvom storočí ešte ani neexistovala.


            8)"RKC je celkom iná cirkev ako tá, ktorá existovala v prvých dvoch storočiach. RKC vznikla v 4 storočí."


            Ani by som nepovedal, vzhladom na to že už cirkevní otcovia spred 4 storočia dávali rímskej cirkvi výsadnú autoritu (Klement Rímsky, Irenej, Cyprian, Ignac Antiochijský). Cirkevní otcovia spred 4 storočia sa odvolávali na apoštolskú postupnosť ( to je to čo ty odmietaš) a Klement Rímsky karhal tých, ktorí odporovali cirkevným predstaveným. Tiež verili v očistec, v eucharistiu tak ako ju dnes vníma RKC, v krst detí (okrem Tertuliána), v Máriinu bezhriešnosť (Origenes).


            8)"Aká tesná je brána a úzka cesta, čo vedie do života, a málo je tých, čo ju nachádzajú!"


            Tesná brána je obrazom námahy, obetavosti a svedomitosti. Široká brána a priestranná cesta sú zasa obrazom voľného, ľahkomyseľného a hriešneho života. Osobne si tiež myslím že tesná brána predstavuje úzke učenie kým široká brána predstavuje široké učenie. Uzka brána je učenie o apoštolskej postupnosti, ktorú hájila jedine katolícka cirkev, kým všetky ostatné cirkvi sa odvolávali na Sola Scriptura, a všetky tieto cirkvi išli širokou bránou.


            9)"....Aj Kristus, keď ho chceli urobiť vládcom odmietol. Vy RKC však nie. Preto nie ste z Krista."


            A uvedomuješ si že RKC netvorí len zopár hlavných predstaviteľov ktorí možno žijú v blahobyte ?RKC tvoria všetci cirkevní predstavení, od knazov, diakonov, biskupov. A pozri sa ako žijú dnes cirkevní predstavení, oddali svoj život celibátu a žijú v chudobe. 99% cirkevných predstavených žije v chudobe a možno 1% žije hýrivým životom a žije v palácoch. A preto je nespravodlivé všímať si len to 1% a zamlčať tých 99%.           • 38.

            tomas12345 08.06.2020, 19:44

            @Photon

            10) "Nikde sa nepíše, že "právo na výklad a učenie ľudí mali len cirkevní predstavení zvolení apostolmi". To ste si vymysleli vy, a teraz tento svoj blud vnucujete svetu."

            Neklam, dal som ti predsa biblické verše. Tak dám ti ich znovu. 1Pt 5:1-2, Sk 20:28, 1Tim 4:11. Tieto verše hovoria o tom že vykladať Písmo a učiť majú cirkevní predstavení. A v Sk 14:23, Tit 1:5 a hovorí o tom že apoštoli ustanovili jednotlivých cirkevných predstavených. A teraz si to spoj dokopy, apoštoli ustanovili cirkevných predstavených, ktorým dali právomoc vyučovať a vykladať Písmo.

            11)"Katolícka cirkev neurčila ktoré spisy sú inšpirované, ale už len uznala tie, ktoré boli dávno predtým považované za inšpirované, až na zopár výnimiek."

            Nepoznáš ako sa zostavoval kanon, ale znova čerpáš informácie z pochybných protestantských stránok v ktorých sú klamstva a polopravdy. Až do 4 storočia sa nad mnohými súčasnými biblickymi spismi viedli polemiky, a to hlavne čo sa týkalo listu Judu, Zjavenie Jána, Jánove 3 listy (boli podozrivé pre ich krátky obsah), List Jakubov, List Hebrejom Prvý a druhý Petrov list. A nad niektorými spismi ako Petrova apokalypsa, Hermasov pastier, epištola Barnabáša, skutky Pavlove sa stále uvažovalo. Zo zoznamu grécko-latinského rukopisu zo 6 storočia, pochádzajúceho však zo 4 storočia tzv. „Catalogus Claromontanus“ vidíme že sa v nom nenachádzal 1 a druhý list Solúnčanom. Väčšina kanonu bola ešte v 4 storočí sporná. A ako som už povedal, cirkevní otcovia patrili do katolíckej cirkvi, a boli teda jej súčasťou.

            12) "Teologické vzdelanie, školy, roky praxe majú aj buddhisti a je im to pred Bohom na 2 veci. Podobne farizeji, saduceji, zákonníci. Apoštol Pavol pred tým Saul, bol študovaný muž. Mal školy. Napriek tomu prenasledoval Kristových stúpencov."

            Pavol rozumel židovskému Zákonu no nerozumel kresťanskému Zákonu. Tí čo dnes študujú krestanský Zákon, kresťanskému Zákonu rozumejú.

            13) "Je celkom jedno, čo si interne katolícka cirkev odsúhlasuje. To nikoho z vonku nezaujíma. Faktom zostáva, že pápež uznal evolučnú teóriu. To je ovocie. Ovocie falošných apoštolov."

            Nevieš čo znamená slovo dogma, koncil, ex catedra, katechismus a preto si naivne myslíš že RKC evolucnu teoriu odsuhlasila.

            14) "Muratoriho fragment nie je jediný zoznam z predkatolíckej doby, čiže pred 4 storočím. Spisy apoštolských otcov obsahujú odkazy na takmer všetky dnes známe kánonické knihy, ktoré sa vtedy čítavali po zboroch."

            Odkazy áno, ako aj odkazy na apokryfné knihy, a znovu podotýkam že apoštolskí otcovia patrili do katolíckej cirkvi a hájili učenie katolíckej cirkvi ako je autorita rímskej cirkvi, apoštolská postupnosť, očistec, eucharistia.

            15)"Vôbec nieje pravda, že Muratoriho kánon sa od dnešného kánonu výrazne líšil. Je to len zopár málo významných rozdielov, pretože všetko, čo bolo obsahom spisov kánonu Muratoriho alebo Markióna, obsahovalo všetky nutné prvky učenia apoštolov, ktoré spoľahlivo vylučujú herézie Rímskokatolíckej cirkvi ako jednoznačne satanské."

            Ked 7 kníh v Muratoriho kanone neboli, a 2 tam boli navyše tak aspon nezavádzaj že sa od dnešného kanonu výrazne nelíšil. A Zjavenie Jána a list Judov hoci bol v Muratoriho kanone, ešte v 4 storočí sa o nom viedli polemiky.

            16) "Spovede kňazom ako podmienka odpustenia hriechov, eucharistia sa vysluhuje celkom v rozpore s učením apoštolov. Podobne krst sa chápe i praktizuje inak. Podriadenosti cirkevným autoritám je dávaná úplne iná priorita, než o akej pojednáva písmo. Učenie o milosti, znovuzrodení, spasení cez Kristovu obeť bez vlastných zásluh zadarmo z milosti Kristovej je asi to najväčšie zlo a prekrútenie, ktoré katolícka cirkev na ľuďoch spáchala, pretože vedie tým svoje ovečky spoľahlivo do pekla."

            Založ samostatné vlákno, kde tieto témy rozoberieme.

            17) "Ktoré pravidlo, čo Kristus vyslovil nenájdeš v Starom Zákone - čiže je celkom nové?"

            V Starom Zákone mohol žid prepustiť svoju manželku ked jej dal priepustný list, v Novom Zákone sa niečo takéto spraviť už nemože.

            • 41.

             Photon 09.06.2020, 02:29

             @tomas12345

             1:
             Lenže faktom zostáva, že máte iných bohov, tj. modly ku ktorým sa modlíte. Ovocie nepustí.

             2:
             V podstate ma až tak nezaujíma, čím si svoje klaňanie modlám a uctievanie Márie ospravedlňujete. Faktom zostáva, že to robíte. Ovocie falošných apoštolov nepustí.

             O tom, že aj mnohé protestantské zbory majú niektoré svoje učenia v rozpore s bibliou viem. Mňa to ale netrápi, lebo niesom im ničím zaviazaný, ako ty svojej cirkvi. ...A naviac ich rozpory nie sú (až na určité výnimky) tak závažné, ako vaše.

             3:
             Väčšinu toho, čo apoštolovia písali nebol žiaden výklad, ale len zdôrazňovali, čo už každý vedel. Napr. pripomínali evanjelium a spôsob, ako v ňom žiť (z rôznach aspektov života). To nie je nič ťažké na porozumenie a nie je to žiaden výklad. .....Apoštolovia prvej cirkvi boli tiež povolaní, aby to zapísali. Pavol potom povedal (Gal 1:8): "Ale aj keby sme vám my alebo anjel z neba zvestoval iné ako to, čo sme vám zvestovali, nech je prekliaty!" -Čiže už nemôže prísť niekto, kto tvrdí, že ho vedie Duch Svätý a hovoriť pri tom veci v rozpore s učením prvých apoštolov. Ak sa to stane, taký "apoštol" nie je od Boha. RKC samozrejme tvrdí X vecí v rozpore s učením apoštolov. A sú to dosť závažné veci. Napr spsenie z milosti bez skutkov, a ktorom píše Pavol. (Skutky potom konáme už len ako dôsledok spasenia, nie prostriedok k spaseniu.)

             4:
             Pri priamej reči nepotrebuješ poznať hovorové štýly. Priama reč je vždy doslovná. Hovorové štýly potrebuješ poznať pri slovných hračkách, porekadlách, podobenstvách. RKC sa samozrejme musí na čosi vyhovoriť. "Ona jediná pozná všetko", každý hovorový štýl, aby zrušila platnosť tých slov z biblie, ktoré svedčia proti jej dogmám. To isté si mohli hovoriť počas celej histórie i židia. Nepoznáme hovorové štýly Mojžiša, preto si môžeme stavať modly a hrešiť.
             A okrem toho hovorové štýly tej doby sú dobre známe a nič nemenia na obsahu.

             5.
             Nie je tam protirečenie. RKC prichádzala v ovčom rúchu. Potom  keď prišla, ovčie rúcho nepotrebovala. Už z nej bol ten dravý vlk. Text hovorí jasne, že falošný prorok používa ovčie rúcho len vtedy keď prichádza. A to sa v prípade RKC stalo.

             Text nehovorí, že falošný prorok bude chodiť v ovčom rúchu ustavične, ale len vtedy keď prichádza. Veď potom by nemal kedy prejaviť sa ako dravý vlk, keby to malo byť ustavične.

             6.)
             Svedkovia Jehovovi sú rovnakí bludári ako RKC. Ja nečerpám od bludárov, ale z historických prejavov. Rímska cirkev prvých dvoch storočí a rímskokatolícka cirkev po 4 storočí sú dve celkom odlišné usporiadania a hlavne odlišné učenia. Pavol to predsa popísal jasne. Zvolal si starších cirkvi (Sk 20,17) a prorokoval im:
             "Ja viem, že po mojom odchode vniknú medzi vás draví vlci a nebudú šetriť stádo. Ba aj z vás samých povstanú muži, čo budú prevrátene hovoriť, aby strhli učeníkov za sebou." (Sk 20,29-30)
             ....Čiže žiadne telesné nástupníctvo nie je rozhodujúce, ale zachovávanie čistoty učenia prvých apoštolov. Môžete sa teda odvolávať na genealógiu akú chcete. Skrátka RKC od 4 storočia je niečo celkom odlišné, ako rímska cirkev v prvých dvoch storočiach.

             7:
             Platí to však na každého, kto sa takto prejavuje. To, že bol niekto medzi apoštolmi nezaručuje, že jedným z nich. Ten, kto opúšťa ich učenie už nie je jedným z nich. A to je práve váš prípad. Nie ste skutoční nástupcovia Petra. ...A okrem toho Peter ani o potrebe nejakého nástupníctva nehovoril. Úplne logicky, keďže to vôbec nie je rozhodujúce, tak ako učenie. To, že sa apoštolskí otcovia spred 4 storočia odvolávali na apoštolskú postupnosť neznamená, že to bolo správne. To neboli bohovia ani pisatelia kánonických spisov. Cirkec však v tejto prvotnej dobe sa dôležitých prvkov učenia apoštolov ešte celkom držala. To hlavné odpadnutie od pravdy nastalo až v 4 storočí, čím vznikla rímskokatolícka cirkev v jej plnej paráde. A ďalšie herézie už len vnikali.

             8.
             Z kontextu je jasné, že sa to týka života kresťana, ktorý znáša trebárs prenasledovanie, pri čom stále si zachováva čistotu. Po takej ceste kráča málo ľudí, čiže nie RKC ktorej sa stalo, že z prenasledovaného sa stal prenasledovateľ vedúci ľahkovážny život v kráľovských palácoch. Tým celkom opustila rady prvých apoštolov a kresťanov.

             9.
             To je predsa celkom jedno. Keď je hlava chorá, je choré i celé telo. Stúpenci RKC mali vďaka politickej moci Ríma všade samé výhody a ľahký život bez akékoľvek prenasledovania. Kľúčoví predstavitelia si všade žili v prepychu.


             10
             Prečo klameš? V tých textoch sa ani v jednom nepíše, že "právo na výklad a učenie ľudí mali LEN cirkevní predstavení". V textoch sa píše o ustanovení starších, ktorí mali učiť slová pravdy. Nikde sa nepíše, že LEN oni MOHLI učiť. ...Po druhé nepíše sa o akomsi "výklade", ale o slovách spravodlivosti. Prečo si vymýšľaš bludy? ....Tak napríklad čo mal robiť Timotej (kap.4):
             "Svetáckym a babským bájkam sa vyhýbaj. Cvič sa v nábožnosti!Lebo telesné cvičenie málo osoží, ale nábožnosť je užitočná na všetko a má prisľúbenie pre terajší aj budúci život. Toto slovo je spoľahlivé a hodné prijať ho úplne. Preto sa namáhame a zápasíme, lebo máme nádej v živého Boha, ktorý je Spasiteľom všetkých ľudí, najmä veriacich. Toto prikazuj a uč!"
             ....čiže veci, ktoré každý kresťan vedel, že má robiť. Timoteus to mal stále pripomínať a zdôrazňovať také veci. Nie je to žiaden akýsi "výklad". A ani sa nikde nepíše, že mal výhradné právo učiť len on. Mohol každý, kto sa s tými veciam stotožňoval.

             11
             Pochybné bludy tu vytváraš ty. ....Aj o tom som už písal. Aj bez spisov o ktoré sa viedli spory by kánon obsahoval dostatok informácii o Božej vôľi, spôsobu very a života. Dostatok informácii, ktoré spoľahlivo vylučujú RKC z kruhu prvých apoštolov.
             ....Prvý a druhý list Tesaloničanom sa už dávno používali ako nesporné. Preto ich mal zahrnuté vo svojom kánone aj Markión. Tiež Kniha Zjavenia Jána bola uznávaná  dávno pred 4 storočím. Viď napr.  Justín Martyr , Ireneus , Melito, Klement Alexandrijský. Podobne nebol problém ani s listami Petrovými a  listom Jakuba. .....Spisy apoštolských otcov, ako Didaché, Hermov pastier nikto nikdy nepovažoval za normatívne spisy. Čiže Katolícka cirkev neurčila ktoré spisy sú inšpirované, ale už len uznala tie, ktoré boli dávno predtým považované za inšpirované, až na zopár v

             • 42.

              Photon 09.06.2020, 02:31

              @Photon

              11
              Pochybné bludy tu vytváraš ty. ....Aj o tom som už písal. Aj bez spisov o ktoré sa viedli spory by kánon obsahoval dostatok informácii o Božej vôľi, spôsobu very a života. Dostatok informácii, ktoré spoľahlivo vylučujú RKC z kruhu prvých apoštolov.
              ....Prvý a druhý list Tesaloničanom sa už dávno používali ako nesporné. Preto ich mal zahrnuté vo svojom kánone aj Markión. Tiež Kniha Zjavenia Jána bola uznávaná  dávno pred 4 storočím. Viď napr.  Justín Martyr , Ireneus , Melito, Klement Alexandrijský. Podobne nebol problém ani s listami Petrovými a  listom Jakuba. .....Spisy apoštolských otcov, ako Didaché, Hermov pastier nikto nikdy nepovažoval za normatívne spisy. Čiže Katolícka cirkev neurčila ktoré spisy sú inšpirované, ale už len uznala tie, ktoré boli dávno predtým považované za inšpirované, až na zopár výnimiek (bez ktorých by kánon obsahoval všetko potrebné tiež).

              12
              Tí čo študujú katolicizmus nerozumenjú kresťanskému zákonu. To je ako tvrdiť, že ten čo študuje Sufizmus, rozumie islamu.

              13
              Úplne stačí keď viem, čo je ovocie. To je to, čím sa navonok prejavuje strom. Uznanie evolučnej teórie je ovocie, ktorým sa RKC navonok prejavila. To, či to máte zaradené už medzi svojimi dogmami alebo nie je v tomto nepodstatné.

              14
              Tie apokryfné spisy na ktoré narazíš v spisoch apoštolských otcov sa svojim obsahom výrazne nelíšia od zbytku Novej Zmluvy. (Petrova apokalypsa, list Barnabáša, Pavlov list Laodikejským,...) Neprinášajú žiadne "novinky" či herézie,tak ako RKC priniesla. Apoštolskí otcovia nepatrili do RKC. Herézie RKC totiž nemajú nič s učením apoštolských otcov.

              15
              To nie je výrazná odlišnosť. Áno, snažíš sa vytvoriť lživý dojem, že je to výrazná zmena. Kánon by bez týchto kníh však v pohode mohol existovať s tým, že zo zostávajúcich kníh by si sa všetko potrebné dozvedel.
              ....Tie polemiky nemali žiadny vplyv na skutočnosť, že Zjavenie Jána i list Judov boli už dávno používané, ako normatívne spisy.

              17
              V Novom Zákone je takisto možné prepustiť svoju manželku napr. z dôvodu smilstva (Mt 5:32) alebo keď jeden z manželov je neveriaci a ten neveriaci sa chce rozviezť (1Kor 7:15).


             • 45.

              tomas12345 09.06.2020, 22:35

              @Photon

              1:

              Modlíme sa k Bohu, a pokial sa človek nemodlí priamo k danej soške, nie je to modloslužba.

              2:

              Neklaniame sa modlám ale Bohu, a Máriu prosíme o orodovania u Boha


              3: 

              "Väčšinu toho, čo apoštolovia písali nebol žiaden výklad, ale len zdôrazňovali, čo už každý vedel. Napr. pripomínali evanjelium a spôsob, ako v ňom žiť (z rôznach aspektov života). To nie je nič ťažké na porozumenie a nie je to žiaden výklad."


              Dávali aj rozne dalšie príkazy, ktoré ale mnohí protestanti vynechali a nepraktizuju ich.


              " .....Apoštolovia prvej cirkvi boli tiež povolaní, aby to zapísali. Pavol potom povedal (Gal 1:8): "Ale aj keby sme vám my alebo anjel z neba zvestoval iné ako to, čo sme vám zvestovali, nech je prekliaty!" -Čiže už nemôže prísť niekto, kto tvrdí, že ho vedie Duch Svätý a hovoriť pri tom veci v rozpore s učením prvých apoštolov."


              Niektoré veci sa ti zdajú byt v rozpore preto, lebo nevieš o tom že aj ústna tradícia apoštolov bola inšpirovaná, a nie všetka pravda sa zapísala v Písme.


              "Napr spsenie z milosti bez skutkov, a ktorom píše Pavol. (Skutky potom konáme už len ako dôsledok spasenia, nie prostriedok k spaseniu.) "


              Jak 2:24 "Vidíte, že človek je ospravedlnený zo skutkov, a nie iba z viery."


              4: 

              Na tom verši o celibáte ktorý si mi poslal ti ukážem ako velmi je doležité poznať dobovú situáciu a celý kontext Písma.


              5.

              "Text nehovorí, že falošný prorok bude chodiť v ovčom rúchu ustavične, ale len vtedy keď prichádza. Veď potom by nemal kedy prejaviť sa ako dravý vlk, keby to malo byť ustavične."


              V Mt 7:15 je napísané "prichádzajú k vám", ide teda o prítomný čas, neukončený dej, a to znamená že príchod falošných prorokov neskončil, ale oni stále prichádzajú. A teda nemože ísť o RKC, pretože ona už neprichádza za veriacimi v ovčom rúchu. V ovčom rúchu si povedal že prichádzala na začiatku, ale potom už prestala prichádzať v ovčom rúchu, ale Mt 7:15 hovorí o neustálom a neukončenom prichádzaní v ovčom rúchu. To by sedelo na protestantov, ktorí aj v 16 storočí aj dnes prichádzajú v ovčom rúchu, sú na pohlad velmi milí, no vnútri sú draví vlci.

              6.)

              "Rímska cirkev prvých dvoch storočí a rímskokatolícka cirkev po 4 storočí sú dve celkom odlišné usporiadania a hlavne odlišné učenia."


              Cital si vobec čo som ti poslal ? Cirkevní otcovia prvých 2 storočí uznávali apoštolsku postupnosť, eucharistiu, krst detí, autoritu rímskej cirkvi, takže ked sa na nich ohánaš prečo tieto veci neuznávaš napriek tomu že ich prví cirkevní otcovia uznávali ? 


              "Ja viem, že po mojom odchode vniknú medzi vás draví vlci a nebudú šetriť stádo. Ba aj z vás samých povstanú muži, čo budú prevrátene hovoriť, aby strhli učeníkov za sebou." (Sk 20,29-30)"


              Zabudol si však spomenut aj predchádzajuci verš : "Dávajte si pozor na seba a na celé stádo, v ktorom vás Duch Svätý ustanovil za biskupov, aby ste pásli Božiu Cirkev, ktorú si získal vlastnou krvou. Sk 20, 28"


              Vidíme teda, že Duch Svätý ustanovil biskupov aby zabránil príchodu dravých vlkov. A títo biskupi, ktorí boli ustanovení apoštolmi pod vplyvom Ducha Svätého, tvorili katolícku cirkev. Ked teda tvrdíš že katolícka cirkev učí blúdne učenie, potom ako keby si tvrdil že Duch Svätý ustanovil takých biskupov, ktorí neskor budú odporovať zdravej viere. A to je nezmysel, pretože títo biskupi ustanovení apoštolmi boli ustanovení nie preto aby zviedli Božie stádo, ale aby ho chránili.

               


              7:

              "Nie ste skutoční nástupcovia Petra."


              Historia nepustí, jedine katolícka cirkev vie potvrdiť svoj apoštolský povod.


              " ...A okrem toho Peter ani o potrebe nejakého nástupníctva nehovoril."


              Nepriamo o tom Písmo hovorí, napíšem o tom samostatné vlákno.


              Ked apoštolskí otcovia zostavia kanon, vtedy to je správne, ale ked už učia apoštolskú postupnosť, vtedy to je zrazu nesprávne. Vyberáš si z učenia apoštolských otcov len to čo ti vyhovuje.

              8.

              "Z kontextu je jasné, že sa to týka života kresťana, ktorý znáša trebárs prenasledovanie, pri čom stále si zachováva čistotu."


              ""Aká tesná je brána a úzka cesta, čo vedie do života, a málo je tých, čo ju nachádzajú!"


              Teraz ma napadlo, že Ježiš tu vlastne hovorí v prítomnom čase "čo ju nachádzajú" a zrejme mal na mysli sám seba, respektíve vieme, že takmer všetci židia Ježiša zavrhli, no len úzka skupina ľudí v tom čase Ježiša nasledovala.

              9.

              "To je predsa celkom jedno. Keď je hlava chorá, je choré i celé telo. Stúpenci RKC mali vďaka politickej moci Ríma všade samé výhody a ľahký život bez akékoľvek prenasledovania. Kľúčoví predstavitelia si všade žili v prepychu."


              Cudné zmýšlanie, to je ako keby si tvrdil že ked klučoví predstavitelia protestantizmu skončia v pekle, potom skončia v pekle aj všetci ostatní. Alebo kebyže mám používať tvoje zmýšlanie, potom ak v tvojej denominácii hlavní predstavitelia a teda pastieri žijú prepychový život, potom ho žiješ aj ty ? Takto ty uvažuješ.

              10 

              "Prečo klameš? V tých textoch sa ani v jednom nepíše, že "právo na výklad a učenie ľudí mali LEN cirkevní predstavení". V textoch sa píše o ustanovení starších, ktorí mali učiť slová pravdy. Nikde sa nepíše, že LEN oni MOHLI učiť."


              A nestačí ti že len o cirkevných predstavených sa Písmo zmienuje že maju učiť a vykladať Písmo - pásť Božiu cirkev ? To tam potrebuješ vidieť striktný zákaz ? Ok, ani o eucharistii sa nehovorí že ma pozostávať IBA z chleba a vína ( i ked to z kontextu jasne vyplýva), a teda ak by som mal Písmo vykladať tak ako ty, potom možme namiesto chleba jesť hranolky, a namiesto vína piť kofolu. Ved predsa nikde v Písme sa hranolky a kofolu namiesto eucharistie nezakazuje.......


              " ...Po druhé nepíše sa o akomsi "výklade", ale o slovách spravodlivosti. Prečo si vymýšľaš bludy? ....Tak napríklad čo mal robiť Timotej (kap.4): "Svetáckym a babským bájkam sa vyhýbaj. Cvič sa v nábožnosti!Lebo telesné cvičenie málo osoží, ale nábožnosť je užitočná na všetko a má prisľúbenie pre terajší aj budúci život. Toto slovo je spoľahlivé a hodné prijať ho úplne. Preto sa namáhame a zápasíme, lebo máme nádej v živého Boha, ktorý je Spasiteľom všetkých ľudí, najmä veriacich. Toto prikazuj a uč!" 

              ....čiže veci, ktoré každý kresťan vedel, že má robiť. Timoteus to mal stále pripomínať a zd&

              • 46.

               tomas12345 09.06.2020, 22:48

               @tomas12345

                10  

               "Prečo klameš? V tých textoch sa ani v jednom nepíše, že "právo na výklad a učenie ľudí mali LEN cirkevní predstavení". V textoch sa píše o ustanovení starších, ktorí mali učiť slová pravdy. Nikde sa nepíše, že LEN oni MOHLI učiť."

               A nestačí ti že len o cirkevných predstavených sa Písmo zmienuje že maju učiť a vykladať Písmo - pásť Božiu cirkev ? To tam potrebuješ vidieť striktný zákaz ? Ok, ani o eucharistii sa nehovorí že ma pozostávať IBA z chleba a vína ( i ked to z kontextu jasne vyplýva), a teda ak by som mal Písmo vykladať tak ako ty, potom možme namiesto chleba jesť hranolky, a namiesto vína piť kofolu. Ved predsa nikde v Písme sa hranolky a kofolu namiesto eucharistie nezakazuje....... 

               " ...Po druhé nepíše sa o akomsi "výklade", ale o slovách spravodlivosti. Prečo si vymýšľaš bludy? ....Tak napríklad čo mal robiť Timotej (kap.4): "Svetáckym a babským bájkam sa vyhýbaj. Cvič sa v nábožnosti!Lebo telesné cvičenie málo osoží, ale nábožnosť je užitočná na všetko a má prisľúbenie pre terajší aj budúci život. Toto slovo je spoľahlivé a hodné prijať ho úplne. Preto sa namáhame a zápasíme, lebo máme nádej v živého Boha, ktorý je Spasiteľom všetkých ľudí, najmä veriacich. Toto prikazuj a uč!"  

               ....čiže veci, ktoré každý kresťan vedel, že má robiť. Timoteus to mal stále pripomínať a zdôrazňovať také veci. Nie je to žiaden akýsi "výklad"

               A ty si naozaj myslíš že LEN na toto boli biskupi ustanovení, aby vyučovali o vyhýbaní sa babských bájkach ?  

               "Hlásaj slovo, naliehaj vhod i nevhod, usvedčuj, karhaj a povzbudzuj so všetkou trpezlivosťou a múdrosťou. 2Tim 4, 2 3 Lebo príde čas, keď neznesú zdravé učenie, ale nazháňajú si učiteľov podľa svojich chúťok, aby im šteklili uši. 4 Odvrátia sluch od pravdy a obrátia sa k bájkam." 

               No a toto je jedna z hlavných úloh biskupov, šíriť evanjelium, usvedčovať, karhať, a brániť krestanstvo pred falošnými učitelmi. A teda usvedčovať a karhať može len niekto kto pozná Zákon a má na to právomoc a to boli jedine cirkevní predstavení. Biskupovia boli teda tí, ktorí boli vodcami a určovali ktoré vierovyznanie je pravé a ktoré falošné.  

               "Podobne vy, mladší, podriaďujte sa starším" 1Pt 5:5 

               Mladší sa teda musia podriadovať "starším" cirkevným predstaveným. Nemože si každý robiť čo chce, ale hlavná autorita sú "starší". 

               11 Dal som ti odkaz na zdroj v ktorom sa v 4 storočí prvý a druhý list Solúnčanon nevyskytovali, nešlo teda o všeobecne akceptované spisy. Všetky spisy ktoré som uviedol, nad nimi sa ešte aj v 4 storočí vynárali pochybnosti, ak neveríš pozri si vývoj kanonu. Didaché som ani nespomínal. Ale každopádne ako som už povedal, katolícka cirkev začala vznikať už v polovičke 2 storočia, a cirkevní otcovia spred 4 storočia patrili k nej. 


               12 : "Tí čo študujú katolicizmus nerozumenjú kresťanskému zákonu. To je ako tvrdiť, že ten čo študuje Sufizmus, rozumie islamu."


               Však ty ani nevieš čo sa na teologických školách učí, ked hovoríš takúto hlúposť. Biblia sa tam učí rovnako ako katolicizmus.

               13 "Úplne stačí keď viem, čo je ovocie. To je to, čím sa navonok prejavuje strom. Uznanie evolučnej teórie je ovocie, ktorým sa RKC navonok prejavila. To, či to máte zaradené už medzi svojimi dogmami alebo nie je v tomto nepodstatné."


               No ale ani vy protestanti nemáte všetko v súlade s Písmom. Napríklad nepraktizujete birmovku, ani nemažete olejom , napriek tomu že ide o Biblické príkazy. Takže vaše ovocie nie je o nič zdravšie.  A čo sa evolucnej teorie týka, spýtam sa ťa veríš na to že človek rozmýšla srdcom ? Ak neveríš, potom odporuješ slovám Ježiša :


               Evanjelium podľa Lukáša 5:22

                   Keďže Ježiš poznal ich myšlienky, povedal im: „O čom to premýšľate vo svojich srdciach!


               Zidia totiž verili že sídlom myšlienok nie je mozog ale srdce.

               14 "Tie apokryfné spisy na ktoré narazíš v spisoch apoštolských otcov sa svojim obsahom výrazne nelíšia od zbytku Novej Zmluvy. (Petrova apokalypsa, list Barnabáša, Pavlov list Laodikejským,...) Neprinášajú žiadne "novinky" či herézie,tak ako RKC priniesla."


               Nič to nemení na tom že nie sú inšpirované, a katolícka cirkev ich musela rozoznať.


               "Apoštolskí otcovia nepatrili do RKC. Herézie RKC totiž nemajú nič s učením apoštolských otcov."


               Stále nechápeš tomu že katolícka cirkev začala vznikať už od polovičky druheho storočia ? Katolícka cirkev bolo združovanie cirkví ktoré založili apoštoli. A z týchto cirkví pochádzali i cirkevní otcovia, takže cirkevní otcovia boli katolícky. To ti dnes potvrdí každý teolog, okrem svedkov Jehovových. 


               15

               Nič to nemení na fakte že katolícka cirkev musela spraviť ešte kusisko roboty.

               17

               "V Novom Zákone je takisto možné prepustiť svoju manželku napr. z dôvodu smilstva (Mt 5:32) alebo keď jeden z manželov je neveriaci a ten neveriaci sa chce rozviezť (1Kor 7:15)."


               Lenže v Starom Zákone mohli židia prepustiť manželku z akéhokolvek dovodu, kým v Novom Zákone sa može spraviť len pri smilstve a to čo si dole uviedol.

               • 49.

                Photon 10.06.2020, 09:51

                @tomas12345

                1:

                Každý modlár si myslí, že sa modlí k nejakému bohu ktorého reprezentuje soška, nie priamo k danej soške. Vo výsledku si však zobrazil toho boha a kľaká pred soškou, čo je obludný hriech.

                Sk 17,29

                " nemáme si myslieť, že božstvo sa podobá zlatu, striebru alebo kameňu, výtvoru ľudského umenia a dômyslu"

                5 Moj. 4,15-16.23-26

                A vy si - pri svojich dušiach - dávajte veľký pozor, veď ste nevideli nijakú postavu, keď k vám Pán hovoril sprostred ohňa na Horebe, aby ste nepoblúdili a neurobili si kresanú modlu alebo akýkoľvek obraz muža alebo ženy, ......Dávajte pozor, aby ste nikdy nezabudli na zmluvu, ktorú s vami uzavrel Pán, váš Boh, alebo aby ste si neurobili rytú modlu z tých vecí, ktoré ti Pán zakázal robiť. Lebo Pán, tvoj Boh, je stravujúci oheň, on je žiarlivý Boh. Ak budete mať synov a vnukov a zostarnete v tejto krajine, ak sa skazíte a urobíte si nejakú rytú modlu a budete páchať zlo pred Pánom, svojím Bohom, čím ho rozhneváte, tak už dnes volám nebo a zem za svedkov proti vám, že zakrátko vyhyniete z krajiny,..."

                2:

                1Tm 2:5

                "Lebo jeden je Boh a JEDEN PROSTREDNÍK medzi Bohom a ľuďmi - človek Kristus Ježiš,"

                3:

                Bol si už vo všetkých protestantských cirkvách a poznáš z nich každého člena, keď toto tvrdíš?

                Ak je akákoľvek ústna tradícia v rozpore s tým, čo hlásal napr. Pavol, je pod Pavlovým prekliatím. Potom máš na výber už len jednu možnosť, ako dať prednosť takej RKC dogme pred bibliou: zrušiť platnosť slova biblie. Dá sa to rôznymi spôsobmi. Napr: prekrútiť kontext a konfrontovaný citát našróbovať do iného kontextu. Prehlásiť text za obraznú reč. Prehlásiť, že nikto okrem predstavených tvojej cirkvi nerozumie, čo mal pisateľ na mysli. (Napríklad písal o bielom oblaku, ale ten bol v skutočnosti čierny.) Atď.... Dajú sa samozrejme vymyslieť aj iné mechanizmy na zrušenie platnosti textu, len aby si uprednostnil dogmu svojej cirkvi. Zatiaľ najlepšími majstrami tohoto "umenia" sú Svedkovia Jehovovi. Po nich vy a potom Adventisti SD.

                Jak 2:24 píše o skutkoch viery, nie o skutkoch spravodlivosti. Dva verše pred tým hneď jasne hovorí: "Abrahám bol ospravedlnený zo skutkov, keď obetoval na oltári svojho syna Izáka". Obetovanie Izáka nemalo nič spoločne napr. s dobročinnosťou, či nejakým iným "záslužným činom". Bol to čisto skutok viery, ktorý by nemal normálne význam. Najskôr uveríš, ale potom musíš podľa viery prakticky vykročiť. Napr uveril som v Krista, ale následne som sa musel prakticky odovzdať na modlitbe celý svoj život. Tým som vstúpil do Božieho kráľovstva. Nič ďalšie netreba k tomu spraviť. Skutky spravodlivosti konáme už iba ako následok, že sme spasení. Nie preto, aby sme boli ((1 Ján 2,6): "Kto hovorí, že ostáva v ňom, má aj sám žiť, ako žil on.").

                4.

                Ďalším prekrúcaním kontextu?

                5:

                Veď jasné, že v čase prichádzania je to prítomný čas. Keď však už príde, je to minulosť. Potom je z neho dravý vlk.

                Nepíše sa tam, že stále prichádzajú. Slovo "stále" si si vymyslel. ....A okrem toho text nikde nehovorí, že každý dravý vlk sa tak vždy a za každých okolností prejavuje. Je tam popísaná ich najčastejšia vlastnosť. Pavol totiž píše o vlkoch bez atribútu ovčieho rúcha, ktorí hneď už len trhajú. To je jednoznačná charakteristika a zároveň proroctvo na RKC:

                Sk 20:29

                "Ja viem, že po mojom odchode vniknú medzi vás draví vlci a nebudú šetriť stádo."

                6:

                Tieto rozdiely s apoštolským učením som ale nemal na mysli. Veď deti krstia aj evanjelici. Píšem o tých hlavných heréziách RKC: mariánsky kult, bozkávanie relikvii, modly.

                Nezabudol. Poznám ten text. Ty si si však "zabudol" všimnúť, čo má biskup (v preklade dozorca) v stáde robiť. Pásť a nie manipulovať a činiť ovce na sebe závislými. Pletiete si úlohu biskupa s úlohou diktátora. Ovca sa pasie sama a slobodne. A potom je tam dozorca (episkopos), ktorý dohliada, aby ovca nezablúdila na scestie. Keď sa tak stane, je tam na to, aby ju usmernil. RKC totiž s obľubou prekrúca i význam slov, len aby mala kontrolu nad ľuďmi.

                Najhoršie na tom je to, že tí draví vlci vyšli práve spomedzi biskupov. Obsah (učenie) nahradili heréziami a začali bazírovať na postavení biskupa. Slovu zmenili aj význam a úlohu v stáde. Začali sa správať ako diktátori, aby mohli tie herézie vnútiť veriacim. Tak vznikla RKC. Modly, relikvie, závislosť na ľuďoch, izolovanie ľudí od pravého Boha. Náhrada pravej zbožnosti modlami. Spravil to Satan. Ten sya vám v rôznych podobách zjavuje, ako anjeli, Mária či dokonca samotný Kristus.

                7

                Gal 3,7

                "Vedzte teda, že tí, čo sú z viery, sú Abrahámovými synmi."

                ....i kež židia sa podobne ako vy odvolávali na telesný pôvod z Abraháma, Pavol pokračuje:

                Rim 9,7

                "A nie sú všetci Abrahámovými deťmi len preto, že sú jeho potomci."

                ....takisto aj vám je telesné nástupníctvo na nič, ak sa nedržíte viery apoštolov, nie ste potomkami Petra ani Pavla, ani nikoho z prvej cirkvi.

                Väčšina z toho, čo obsahuje dnešný kánon, sa používala už od začiatku ako normatívne písmo. Apoštolskí otcovia to len uznali. Urobilo sa tam zopár zmien v obsadení. Ale aj bez týchto zmien by boli tie spisy naďalej použiteľné, aby si sa cez ne dostal k Bohu. To je ako keby si prvý na svete nakreslil plán konského povozu a tvrdil pri to, že si vynašiel koleso, ktoré je na tom voze. Apoštolskí otcovia nie sú autori kánonických spisov. ....Akože vyhovuje? Ich prax už bola v mnohom v rozpore s obsahom týchto spisov. Síce ešte to nebolo tak obludné, ako neskôr herézie RKC. Ale bolo už mnoho v rozpore. A ako sa treba zachovať v takých prípadoch? Sám Peter ti to povie:

                Sk 5:29

                "Peter a apoštoli odpovedali: „Boha treba viac poslúchať ako ľudí."

                ...takže poslúchal Boha a riaď sa jeho slovom. To má väčšiu prioritu, ako apoštolskí otcovia, ktorí sa už v niektorých veciach Slova Božieho nedržali.

                8:

                V prítomnom čase sa hovorí bežne o udalostiach, ktoré sa dejú alebo môžu diať opakovane, nie iba kontinuálne.

                9

                Písal som "Kľúčoví predstavitelia si všade žili v prepychu." Ja nie som kľúčový predstaviteľ. ...Za 2: Protestantizmus nemá centrálneho ditátora, ako RKC, preto to s protestantizmom nemôžeš ani porovnať.

                ....Áno, sú aj protestantské zbory, ktoré sú ujeté. Na rozdiel od teba však za mňa nerozhodují iní ľudia. Nie som nikým manipulovaný, mám vlastný rozum, srdce a písmo v rukách. Môžem veci teda rozsúdiť. 1K 14:29: "A proroci nech hovoria dvaja alebo traja, a druhí nech rozsudzujú."                • 50.

                 Photon 10.06.2020, 09:52

                 @Photon

                 10

                 No mne to stačí. Ty máš potrebu do takých textov pridávať veci ako: "nemôžeš písmo študovať sám, lebo to môže len cirkevný predstaviteľ".

                 ...Zrejme asi nerozumieš slovu pásť. Ak máš s význmom toho slova problém, choď sa niekedy pozrieť na farmu, ako sa pasú ovce.

                 ....Samozrejme, že tam potrebujem vidieť to, čo si tvrdil a samozrejme nie je to tam, lebo si si to vymyslel, aby si obhájil diktátorstvo svojich cirkevných predstaviteľov.

                 ....Už nevieš, čo by si si vymyslel. O večeri Pánovej sa jasne píše, že jedli chlieb a pili z kalicha Mt26, Lk22, 1K11, etc...

                 Vôbec nie je pravda, že iba o cirkevných predstavených sa Písmo zmienuje že majú učiť.

                 Mt 5:19

                 "Ktokoľvek by tedy zrušil hoci len jedno z týchto najmenších prikázaní a učil by tak ľudí, ten sa bude najmenším volať v nebeskom kráľovstve; ale KTOKOĽVEK by činil a UČIL, ten sa bude velikým volať v nebeskom kráľovstve."

                 Sk 18,24-26

                 "A nejaký Žid, menom Apollo, rodom z Alexandrie, muž výrečný a mocný v písmach, prišiel do Efezu. Ten už bol vynaučovaný ceste Pánovej a, vrúci duchom, hovoril a učil správne o Pánu Ježišovi znajúc iba ponorenie od Jána. A ten započal prosto a smele hovoriť v synagóge. A keď ho počuli Priscilla a Akvila, prijali ho k sebe a dôkladnejšie mu vyložili cestu Božiu."

                 (...Apollo nebol biskup a predsa učil....)

                 1K 14:31

                 "Lebo po jednom môžete všetci prorokovať, aby sa všetci UČILI a všetci sa potešovali"

                 Tít 2,3-4

                 "Staršie ženy tak podobne, v držaní sa jako svedčí svätým, nie pomluvačné ani zotročené mnohému vínu, KTORÉ UČIA tomu, čo je dobré a krásne, ABY UČILI mladé ženy...."

                 Žd 5:12

                 "Lebo namiesto toho, čo by ste už boli mali byť učiteľmi na toľký čas, zase potrebujete, aby vás niekto učil prvkom počiatku výrokov Božích,"

                 (....čiže pisateľ listu židom chcel, aby už dávno boli učiteľmi....)

                 1J 2:27

                 "A vy, to pomazanie, ktoré ste dostali od neho, zostáva vo vás, a nepotrebujete, aby vás niekto učil, ale jako vás učí to isté pomazanie o všetkom, a je pravdivé a nie je lžou, a jako vás naučilo, tak zostanete v ňom."

                 (....cieľom je, aby nás učil sám Duch Svätý a jeho pomazanie. To vylučuje závislosť v učení na cirkevných predstaviteľoch.....)

                 To, na čo boli biskupi ustanovení vyplýva už zo samotného gr slova episkopos (biskup), čo znamená dozorca. Keď sa píše o biskupoch, často sa spomína výraz "pásť stádo". Čo sa vlastne deje, keď pastier pasie stado? Na čo tam je? To hlavné, aby sa ovce najedli. (Pre veriaceho človeka je pokrmom Božie Slovo a konanie Božej vôle.) A ako to robí? To každej ovci otvára ústa aby jej tam nasypal potravu? Nie. Potravu prináša pôda a ovca ju konzumuje sama. Keď ovca zablúdi na zlú pašu, vtedy zasiahne pastier (biskup). Toto je skutočný význam biskupa.

                 Veď samozrejme, že úloha biskupa pastiera, je chrániť ovce pred zlou pašou. To ale nevylučuje fakt, že ovca sa pasie samostatne - tj. študuje Božie Slovo a sýti sa ním.

                 Podriadiť sa neznamená nasledovať bludára do záhuby. Usporiadaj si priority. Nový Zákon ich jasne stanovil. Uholným kameňom je Kristus a jeho Duch. Potom ostatné.

                 Ef 2:20

                 "Ste postavení na základe apoštolov a prorokov; hlavným uholným kameňom je sám Kristus Ježiš."

                 ....čiže ovca nemá byť manipulovaná v rozpore s Kristovým učením a vedením (ako sa to žiaľ deje s tebou v RKC).

                 Rim 8,9.14

                 "kto nemá Kristovho Ducha, ten nie je jeho."

                 "všetci, ktorých vedie Boží Duch, sú Božími synmi."

                 11:

                 Čiže dal si odkaz na lži, pretože v kánone Markióna, čiže v 2 storočí, sa 1 a 2 list Tesaloničanom vyskytujú. Tiež sa zmier s tým, že Muratoriho fragment pochádza s najväčšou pravdepodobnosťou z 2 storočia (fakt všeobecne prijímaný vedeckou komunitou)

                 https://en.wikipedia.org/wiki/Muratorian_fragment#Characteristics

                  To, že katolíci si myslia, že vynašli kolo tým, že prví nakreslili voz, nikoho nezaujíma. Nevynašli. 1 a 2 list Tesaloničanom boli od začiatku normatívne spisy.

                 12:

                 Veď viem dobre, čo učia katolícia. Na vašich školách sa neučí nič v rozpore s tým, čo učíte aj praktizujete aj na verejnosti. Koho si myslíš, že obľafneš?

                 13:

                 Argumentačný klam "Falošná stopa" (red herring) - sa v diskusiách prejavuje ako odvedenie pozornosti od merita veci k podružnostiam. Podstatu klamu elegantne vystihuje známa anekdota:

                 USA: Koľko je v ZSSR priemerný plat kvalifikovaného robotníka?

                 ZSSR: A vy zasa lynčujete (bijete) černochov!

                 https://sk.wikipedia.org/wiki/Logick%C3%BD_klam#Falo%C5%A1n%C3%A1_stopa_(red_herring)

                 No a teraz k tej birmovke: rímskokatolícke herézie a ľudské nariadenia s tým súvisiace nie je nik povinný praktizovať. Vnucujte si to sami sebe.

                 ...O mazaní olejom vieš zhola nič. Preto si sa stal obeťou vlastných predstáv aj o protestantoch v súvislosti s používaním oleja v ich radoch.

                 ....Čiže o biblickom slove srdce tiež toho veľa nevieš. A ak to miešaš ešte s evolučnou teóriou (ktorej pravdepodobne veríš, lebo si katolík), vytváraš celkom slušný traktorovo-melónový guláš. Slovom "srdce" je v biblii opisovaná najvnútornejšia podstata človeka. Ak si myslíš, že sídlom myšlienok je mozog, tak si evolucionista, ako vyšitý. Človek je z biblického pohľadu duch, ktorý má dušu a žije v tele. Mozog je len akýsi "počítač", ktorý používak k spojeniu sa s týmto svetom. Miesto, kde ukladáš to, čo si sa naučil. Tvoj myšlienkový svet však neprebieha v mozgu, ale v duši. (Kam sa to tá katolícka ciskev vo svojich heréziách a posvetšťovaní len dostala.....)

                 14:

                 To, že ich katolícka cirkev nerozpoznala neznamená, že neboli inšpirované. Koľko existovalo od vtedy inšpirovaných ľudí a existuje do dnes, ktorých vedie Duch Svätý. Nebolo však potrebné, aby sa ich spisy dostali do biblie, keďže biblia už obsahovala všetko potrebné. ....Dokonca, keby si mal z Nového Zákona k dispozícii len evanjelium Lukáša a Skutky Apoštolov, stačilo by to úplne na to, aby si poznal cestu spasenia a Božiu vôľu pre svoj život.

                 Opakujem: To čomu verili apoštolskí otcovia a ako ďaleko sa dostali od učenia prvých apoštolov je nič v porovnaní s heréziami RKC počnúc Chalcedónskym a Efezským koncilom.

                 Vidím, že sa stále snažíš seba presvedčiť, že vás založili prví apoštoli. Oni však nezaložili modlársku cirkev plnú relikvii, ikon a modiel, kde ste si miesto Boha dosadili ľudské autority a miesto prenasledovania a strádania honosné paláce plus politickú moc. Snáď neexistuje na svete inštitúcia, ktorá by bola ďalej od učenia prvých apoštolov, než rímskokmatolícka cirkev.

                 Sk 20,29-30

                 Ja viem, že po mojom odchode vniknú medzi vás draví vlci a nebud&ua

                 • 51.

                  Photon 10.06.2020, 09:53

                  @Photon

                  14:

                  To, že ich katolícka cirkev nerozpoznala neznamená, že neboli inšpirované. Koľko existovalo od vtedy inšpirovaných ľudí a existuje do dnes, ktorých vedie Duch Svätý. Nebolo však potrebné, aby sa ich spisy dostali do biblie, keďže biblia už obsahovala všetko potrebné. ....Dokonca, keby si mal z Nového Zákona k dispozícii len evanjelium Lukáša a Skutky Apoštolov, stačilo by to úplne na to, aby si poznal cestu spasenia a Božiu vôľu pre svoj život.

                  Opakujem: To čomu verili apoštolskí otcovia a ako ďaleko sa dostali od učenia prvých apoštolov je nič v porovnaní s heréziami RKC počnúc Chalcedónskym a Efezským koncilom.

                  Vidím, že sa stále snažíš seba presvedčiť, že vás založili prví apoštoli. Oni však nezaložili modlársku cirkev plnú relikvii, ikon a modiel, kde ste si miesto Boha dosadili ľudské autority a miesto prenasledovania a strádania honosné paláce plus politickú moc. Snáď neexistuje na svete inštitúcia, ktorá by bola ďalej od učenia prvých apoštolov, než rímskokmatolícka cirkev.

                  Sk 20,29-30

                  Ja viem, že po mojom odchode vniknú medzi vás draví vlci a nebudú šetriť stádo. Ba aj z vás samých povstanú muži, čo budú prevrátene hovoriť

                  1J 2:19

                  Spomedzi nás vyšli, ale neboli z nás. Lebo keby boli z nás, boli by zostali s nami. No malo sa ukázať, že tí všetci nie sú z nás.

                  15

                  Áno, povymýšľať kopec herézii, ktoré by spoľahlivo poviazali jej ovce do falošnej podriadenosti ľudkým autoritám, ktroré Boh nepovolal, ale sú to len samozvaní zvodcovia slepých.

                  17

                  Veď to je celkom jedno. Prepúšťanie bolo známe v starom i v novom zákone. Čiže neexistuje pravidlo ktoré by Kristus vyslovil a nenájdeš ho v Starom Zákone. A to bolo treba dokázať.


                  • 53.

                   tomas12345 10.06.2020, 18:57

                   @Photon

                   Pozerám že sme  tu načrtli viacero jednotlivých tém, pričom na každú tému by sa dalo obšírnejšie reagovať, a tu je to už neprehladné, pretože to je zahltené množstvom príspevkov, na každú jednú tému ktorú sme tu preberali založím teda postupne samostatné vlákna, na každú jednú temu jedno vlákno :


                   1) Boli cirkevní otcovia spred 4 storočia členovia katolíckej cirkvi ? 

                   2) Existuje pravidlo ktoré Ježiš Kristus vyslovil v Novom Zákone a nenájdeš ho v Starom Zákone  ?

                   3) Slúžia katolíci modlám ? 

                   4) Je jediný orodovník za nás Ježiš ?

                   5) Vyplýva evolúcia z Biblie, respektíve je Biblia vedecká kniha ?

                   6) Ktoré spisy boli a neboli všeobecne akceptované v 4 storočí, pred definitívnym rozhodnutím RKC o vzniku kanonu

                   7) Celibát

                   8) očistec

                   9) Ako je to s príchodom falošných prorokov

                   10) Ospravedlnení len z viery alebo i zo skutkov

                   11) Patrí birmovka a mazanie olejom medzi Božie prikázania ? 

                   12) Výklad Biblie (zareagujem na tvoje posledné verše), a pozrieme sa na to aká bola úloha biskupov a "starších".

                   13) Je post dobrovolný alebo povinný

                   14) Hovorí Pavol o všeobecnom úpadku cirkvi ?

                   15) Sola Scriptura, alebo Tradícia

                   16) Eucharistia
  • 3.

   tomas12345 06.06.2020, 22:28

   @Photon

   Jadro Biblie síce porozumie skoro každý, no niektoré miesta sú v Biblii ťažko zrozumiteľné, apoštol Peter o nich hovorí : 


   2. Petrov list 3:16

       tak ako vo všetkých (Pavlových) listoch, keď v nich o tomto hovorí. Niektoré miesta v nich sú ťažko zrozumiteľné a neučení a neutvrdení ľudia ich prekrúcajú, ako aj ostatné Písma, na svoju vlastnú záhubu.


   Nuž ked si niekto začne samovykladať Písmo, hrozí že ho prekrúti, a to platí obzvlášť v ťažko zrozumitelnych častiach Písma, a tým sa dostane do záhuby. 

   • 6.

    Photon 06.06.2020, 22:45

    @tomas12345

    Nesústreďuj sa na tie miesta biblie, ktorým nerozumieš, pretože pre stromy potom neuvidíš les.

    • 7.

     tomas12345 06.06.2020, 23:35

     @Photon

     Problém je však ten že my nevieme aké miesta mal Peter na mysli, keď hovoril o ťažko zrozumiteľných veršoch. Môžu to byť biblické verse, ktoré sa tebe zdajú byť ľahko pochopiteľné no v skutočnosti sú práve oni tými ťažko pochopitelnymi veršami. Aj kvôli tomuto by si nemal jednotlivec vykladať Písmo podľa seba. 


     A stále platí to že v Biblii neexistuje verš kde by sa povoľovaní vykladanie Písma jednotlivcovi, ale hovorí sa len o cirkevných predstavených ako o učiteľoch a vykladacov Pisma.

     • 9.

      Photon 07.06.2020, 07:07

      @tomas12345

      Z kontextu vieme, aké miesta mal Peter na mysli. Píše tam o posledných dňoch a o druhom príchode Pána. Celé to potom zakončuje výrokmi:


      "A zhovievavosť nášho Pána pokladajte za spásu, ako vám napísal aj náš milovaný brat Pavol podľa múdrosti, ktorá mu bola daná, tak ako vo všetkých listoch, keď v nich o tomto hovorí. Niektoré miesta v nich sú ťažko zrozumiteľné" (2 Pt 3,15-16)


      Čiže Peter tu píše o zhovievavosti Pána, ktorý zhovieva a preto ešte neprišiel. A práve o tomto im písal Pavol a teda o tomto je v Petrovom prípade reč. Pavlove texty o posledných časoch. A naviac IBA NIEKTORÉ z tých textov (o posledných časoch) sú ťažko zrozumieteľné. Väčšina teda nie - pretože sa im dá dobre rozumieť.

      • 13.

       tomas12345 07.06.2020, 21:16

       @Photon

       Ok, ale skús sa zamyslieť... Druhý príchod nebol až taký doležitý v úlohe spásy, doležité bolo predovšetkým plnenie Božích prikázaní, ktoré nám boli dané v Novom Zákone, a nie presne vedieť kedy bude koniec sveta a čo tomu bude predchádzať. Ked už ale prekrúcaním veršov o "posledných časoch" je ohrozená naša spása, tak o čo horšie to pre nás bude v prípade že prekrútime niečo oveľa doležitejšie v Písme, napríklad prekrútime Božie prikázania, alebo niektoré Božie prikázania nebudeme dodržiavať, pretože sme ich vplyvom našeho sebavykladu prehliadli. A tu je doležité podotknut že protestantské denominácie sa navzájom líšia v teologickom učení, a nenájdeš dve zhodné denominácie ktoré by mali navlas rovnaké Božie príkazy.

       • 14.

        Photon 07.06.2020, 21:44

        @tomas12345

        Druhý príchod je dôležitý. Ten, kto ho očakáva, plní Božie prikázania bezo zbytku. ....Naša spása nie je ohrozená neznalosťou presných údajov okolo druhého príchodu Krista. ....Veď predsa katolíci prekrúcajú Božie prikázania organizovane. Preto vznikli predsa protestanti. ...Ale ani tí nie sú uchránení pred porušovaním prikázaní.  ...Ako som povedal: vzťah s Bohom je osobná záležitosť, až potom cirkevná. Dokážem ti to na mnohých citátoch (ak ešte vôbec veríš Božiemu Slovu)

        • 16.

         tomas12345 07.06.2020, 22:03

         @Photon

         " ....Naša spása nie je ohrozená neznalosťou presných údajov okolo druhého príchodu Krista. "


         Neznalosťou nie, ale ich prekrúcaním áno. A ked už prekrúcaním tohto je ohrozená naša spása, o čo viac by bola naša spása ohrozená prekrúcaním iných doležitejších Božích prikázaní ? 


         ".Ako som povedal: vzťah s Bohom je osobná záležitosť, až potom cirkevná. Dokážem ti to na mnohých citátoch (ak ešte vôbec veríš Božiemu Slovu)"


         Rad si ich pozriem.

     • 10.

      Photon 07.06.2020, 07:18

      @tomas12345

      Čo sa týka vykladania písma, väčšinu písma vôbec nie je nutné vykladať, pretože texty sú písané priamo. Priama reč, ktorej každý rozumie. Vykladať treba proroctvá. V Novej Zmluve sú dokonca mnohé proroctvá i vyložené z úst samotného Krista či z pera apoštolov.


      A čo sa týka skúmania písma jednotlivcom, máš na to dosť textov. Napr:


      "Do Efezu prišiel istý Žid menom Apollo, rodom Alexandrijčan, muž výrečný a zbehlý v Písmach."

      (Sk 18,24)


      "Od útleho detstva poznáš Sväté písma, ktoré ti môžu dať poučenie na spásu skrze vieru, ktorá je v Kristovi Ježišovi. Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na poúčanie, na usvedčovanie, na nápravu a na výchovu v spravodlivosti, aby bol Boží človek dokonalý a pripravený na každé dobré dielo."

      (2 Tim 3,15-17)


      Ďalej písmo chváli židov v synagóge v Berei, že skúmajú písma:

      "Bratia hneď v noci vypravili Pavla a Sílasa do Berey. Keď ta prišli, vošli do židovskej synagógy. A tí boli šľachetnejší ako tamtí v Solúne. Oni prijímali slovo s veľkou dychtivosťou a každý deň skúmali Písma, či je to naozaj tak."

      (Sk 17,10-11)
      • 15.

       tomas12345 07.06.2020, 21:57

       @Photon

       "väčšinu písma vôbec nie je nutné vykladať, pretože texty sú písané priamo. Priama reč, ktorej každý rozumie."

       No to je omyl, už len fakt že existuje tisícka roznych protestantských denominácii svedčí o tom že Biblia asi nebude tak lahko vykladatelná. A porovnavaj si vyklady jednotlivých veršov u jednotlivých protestantských denominácii a zistíš že len málokedy sa jednotlivé výklady zhodnú na jednej pointe.

       ""Do Efezu prišiel istý Žid menom Apollo, rodom Alexandrijčan, muž výrečný a zbehlý v Písmach."

       Tu sa len píše, že Apollo rozumel Písmam. Nevieme však či Apollo nebol farizejom či zákonníkom, ale keby aj nebol cirkevným predstaveným, nikde sa tu nepíše že si sám vykladal Písmo, prípadne že učil ostatných. Byť zbehlým v Písmach mohol byť aj vdaka tomu že ho to naučili farizeji.

       ""Od útleho detstva poznáš Sväté písma,"

       Hovorí sa tu len o poznaní Písma, a to znamená že Písmo čítal alebo ho počúval. Znova sa tu ale nikde nehovorí o tom, že by si dané Písmo sám vykladal alebo že by učil iných.

       "Keď ta prišli, vošli do židovskej synagógy. A tí boli šľachetnejší ako tamtí v Solúne. Oni prijímali slovo s veľkou dychtivosťou a každý deň skúmali Písma, či je to naozaj tak."

        

       Nie je isté či Písmo dotyčných chváli, hovorí o nich len to že mali lepšie povahové a charakterové vlastnosti ako židia zo Solúna. A kedže vieme akí zlí boli židia v Solúne, byť lepší ako tí čo boli v Solúne nie je ešte dvojnásobná výhra. Písmo nehovorí o nich že by boli bezchybny, ale len že boli lepší než tí v Solúne. 


       Písmo neupresnuje koho má na mysli ked hovorí " A tí". Mohlo isť teda kludne o cirkevných predstavených (zákonníci, farizeji) a nie len o jednotlivcov.


       Je tiež velmi nepravdepodbné že išlo o jednotlivcov vykladajúcich si Písmo. Vieme o tom že židia boli v Ježišovej dobe pod nadvládou farizejov a zákonníkov. Boli to práve zákonníci a farizeji ktorí vyučovali ľud. Lud síce mohol čítať a počúvať Písmo, avšak nemohol si vytvárať na to vlastný názor a vytvárať vlastné náboženske cirkvi, ale definitívny monopol na pravdu mali zákonníci a farizeji . To potvrdzuje aj Pán Ježiš v Mt 23:2, ked vyzýva ľud k podriadenosti farizejov. Teda v tvojom verši určite nejde o jednotlivcov. 


  • Komentár bol administrátorom stránky zmazaný.

 • 18.

  Photon 07.06.2020, 22:35

  Protestantské denominácie sú len výhovorka. Biblia je z hlavnej časti dobre zrozumiteľná. To len tvoja chuť užívať si telesné žiadosti ťa núti vyhovárať sa na protestantov. - a ty to dobre vieš.


  ...To úplne stačí, že Apollo rozumel písmam. Môžeš teda aj ty.


  To, že sa tu hovorí "len" o poznaní Písma tiež úplne stačí. Čiže aj ty môžeš písmo poznať.


  Veď to nevadí, že neboli bezchybní. Hlavne, že mali k plusu to, že skúmali písma a tým sa chránili pred heréziami. Čiže aj ty sa môžeš týmto spôsobom chrániť pred heréziami skorumpovanej katolíckej cirkvi.


  Je predsa jedno o koho išlo. Tým, že skúmali písma boli šľachetnejší, ako ostatní. čiže ako napr katolíci dnes, ktorí písmo neštudujú, ale len slepo veria heréziám.  • 19.

   Lemmy 07.06.2020, 22:36

   @Photon

   Reagujem len na: Protestantské denominácie sú len výhovorka.


   Je to dané historicky, že protestovali, a tak získali prezývku protestantské. Náboženských organizácií v kresťanstve je veľa.

  • 25.

   tomas12345 07.06.2020, 23:45

   @Photon

   Protestantske denominacie nie sú výhovorka ale fakt, ktorý si aj protirečí s Bibliou pretože Biblia hlása po jednote a nie po rozdelení. Ty však protestantsku rozstiepenost nedokážeš obhájiť a preto ju zlahcujes.

    

   "len tvoja chuť užívať si telesné žiadosti ťa núti vyhovárať sa na protestantov. - a ty to dobre vieš."


   Čo máš na mysli ? Aké telesne žiadosti ? 


   "To úplne stačí, že Apollo rozumel písmam. Môžeš teda aj ty."


   Môžem, ale musi mi ich určitá autorita vysvetlit.


   "To, že sa tu hovorí "len" o poznaní Písma tiež úplne stačí. Čiže aj ty môžeš písmo poznať."


   Môžem, a RKC mi čítanie Písma nezakazuje, ale zakazuje mi samovyklad a učenie ostatnych.


   "Veď to nevadí, že neboli bezchybní. Hlavne, že mali k plusu to, že skúmali písma a tým sa chránili pred heréziami. Čiže aj ty sa môžeš"


   Nevieme o koho sa jednalo, či išlo o farizejov alebo o jednotlivcov, preto sa nemozes týmto versom odvolavat. Farizeji boli cirkevní predstavení a mali právo na výklad Písma.


   • 27.

    Photon 07.06.2020, 23:54

    @tomas12345

    Katolícke náboženstvo rozdelilo Boha na mnoho modiel.


    Veď vieš, aké telesné žiadosti si užívaš.


    Jedinú autoritu ktorú k pochopeniu písma potrebuje)š, je samotné znenie písma.


    RKC ťa obmedzuje v chápaní písma. Diktuje ti poznámkami, ako ho máš chápať.


    Išlo predsa o členov synagógy, ktorí študovali písmo a porovnávali s Pavlovým kázaním, či má pravdu. Dokedy to chceš zapierať?

    • 30.

     tomas12345 08.06.2020, 00:36

     @Photon

     "Katolícke náboženstvo rozdelilo Boha na mnoho modiel."


     Aké modly ? Definuj presne 


     "Veď vieš, aké telesné žiadosti si užívaš."


     Myslíš masturbáciu a pozeranie porna ? To mi predsa katolícka viera zakazuje.


     "Jedinú autoritu ktorú k pochopeniu písma potrebuje)š, je samotné znenie písma."


     Tým ale ignoruješ biblické verše z ktorých vyplýva že vykladať a učiť ľud maju cirkevní predstavení zvolení apostolmi.


     "RKC ťa obmedzuje v chápaní písma. Diktuje ti poznámkami, ako ho máš chápať."


     A tvoja denominacia ti nevysvetľuje ako máš Písmo chápať ?


     "Išlo predsa o členov synagógy, ktorí študovali písmo a porovnávali s Pavlovým kázaním, či má pravdu. Dokedy to chceš zapierať?"


     Ja nezapieram, iba hovorím že nevieš kto boli tí členovia synagógy, či to boli farizeji alebo jednotlivci. Farizeji totiž boli cirkevní predstavení a mali právo na výklad Písma.

     • 34.

      Photon 08.06.2020, 11:22

      @tomas12345

      "Tým ale ignoruješ biblické verše z ktorých vyplýva že vykladať a učiť ľud maju cirkevní predstavení zvolení apostolmi."


      Nariadenia RKC je dobré ignorovať, pretože s Bohom nemajú nič spoločné. 


      "A tvoja denominacia ti nevysvetľuje ako máš Písmo chápať ?"


      Nevysvetľuje.


      "Ja nezapieram, iba hovorím že nevieš kto boli tí členovia synagógy, či to boli farizeji alebo jednotlivci. Farizeji totiž boli cirkevní predstavení a mali právo na výklad Písma."


      Takže ešte raz:

      "vošli do židovskej synagógy. A tí boli šľachetnejší ako tamtí v Solúne. Oni prijímali slovo s veľkou dychtivosťou a každý deň skúmali Písma, či je to naozaj tak." (Sk 17,10-11)"

      ...Položme si otázku: Kto skúmal písma? ľudia v židovskej synagóge. Boli to rímskokatolíci? Nie. Robili dobre? Áno. Písmo NZ ich za to chváli. Čiže máme tak robiť i my.

      • 36.

       tomas12345 08.06.2020, 18:26

       @Photon

       "Nariadenia RKC je dobré ignorovať, pretože s Bohom nemajú nič spoločné. "


       A ty to vieš posúdiť? Nepoznáš hovorové štýly a situáciu tej doby, nepoznáš osobne apoštolov a nevieš v akej situácii a za akých okolností napísali a povedali to čo povedali, a jednotlivé slová v tej dobe mali úplne iný význam ako je tomu dnes. Preto aj niektoré biblické verše, ktoré sa javia ako doslovné, nemaju doslovný význam. Rozoznať to je však velmi ťažké, a preto toto možu dokázať najlepšie posúdiť cirkevní otcovia ktorí boli apoštolskymi ucenikmi a ich nasledovníci.


       "Nevysvetľuje."


       Takže si tam všetci veríte čomu chcete ? Totálna anarchia. Načo teda apoštoli vykladali veriacim Písmo ? Prečo ich karhali ked niečomu zle pochopili (napriklad Korintania si mysleli že koniec sveta už nastáva), mali ich teda nechať tak nech si každí verí čomu chce.....


       "...Položme si otázku: Kto skúmal písma? ľudia v židovskej synagóge. Boli to rímskokatolíci? Nie. Robili dobre? Áno. Písmo NZ ich za to chváli. Čiže máme tak robiť i my."


       Znova opakujem že nevieš kto to boli za ľudia, či to boli jednotlivci alebo farizeji a zákonníci ktorý na samovýklad Písma právo mali. A znova opakujem, že byť šlachetnejší ako tamtí v Solúne ešte nie je dvojnásobná výhra a neznamená to automaticky že konali správne. Prečo o nich Písmo nepovedalo že boli šlachetní, ale hovorí len že boli šlachetnejší takže to posobi tak ako keby neboli bezchybný ale mali nejaké chyby, a síce boli šlachetnejší ale neboli šlachetní.

       • 40.

        Photon 09.06.2020, 02:28

        @tomas12345

        Pri priamej reči na hovorových štýloch nezáleží. Keď je raz napísané napr. "chráňte sa modiel", tak len človek, ktorý to porušovať, si nájde výhovorku na "hovorové štýly" a podobne, len aby zrušil Božie Slovo v prospech svojich herézii. Ak text neobsahuje podobenstvá, porekadlá či dobové slovné hračky, slová majú presne ten význam, aký čítame. Ježiš tieto vaše maniere dobre popísal, keď povedal:
        Mk 7,7-9
        "nadarmo ma uctievajú učiac učenia, ktoré sú nariadeniami ľudí. Lebo opustiac prikázanie Božie držíte podanie ľudí....... Dobre opovrhujete prikázaním Božím, aby ste zachovali svoje podanie."


        Neveríme "čomu chceme", ale čo čítame v biblii. To až tak ti ju bránia čítať a sýtiť sa ňou?......Korinťania ešte nemali napísanú Novú Zmluvu. Apoštol Pavol bol povolaný, aby jej veľkú časť napísal v podobe listov. Korinťanov usmerňoval, rovnako ako usmerňuje i dnes každého čitateľa, veriacemu Bohu a jeho Slovu zapísanému.

        • 44.

         tomas12345 09.06.2020, 19:08

         @Photon

         "Pri priamej reči na hovorových štýloch nezáleží. Keď je raz napísané napr. "chráňte sa modiel", tak len človek, ktorý to porušovať, si nájde výhovorku na "hovorové štýly" a podobne"


         Niektoré verše sú napísané jasne, no niektoré verše aj ked su napísané doslovne a posobia doveryhodne nemaju doslovný význam, napríklad Mk 9:43 o mrzačení.  


         "Mk 7,7-9

         "nadarmo ma uctievajú učiac učenia, ktoré sú nariadeniami ľudí. Lebo opustiac prikázanie Božie držíte podanie ľudí....... Dobre opovrhujete prikázaním Božím, aby ste zachovali svoje podanie."


         Nerozoznávaš medzi ludskou tradíciou a Božou tradíciou 2 Sol 2:15


         "Neveríme "čomu chceme", ale čo čítame v biblii."


         Klameš, napriek tomu že v Biblii čítate len o tom že právo na výklad Písma a učenie ľudu maju  cirkevní predstavení, napriek tomu toto naridenie ignoruješ. O samovýklade sa nikde v Biblii nepíše, a napriek tomu to robíš, praktizuješ niečo čo v Biblii nie je.


         "Korinťania ešte nemali napísanú Novú Zmluvu. Apoštol Pavol bol povolaný, aby jej veľkú časť napísal v podobe listov. Korinťanov usmerňoval, rovnako ako usmerňuje i dnes každého čitateľa, veriacemu Bohu a jeho Slovu zapísanému."


         Aj ked je napísaná Nová zmluva, stále je potreba mať autoritatívneho vykladateľa, lebo sám vidíš kolko denominácii existuje, a teda každý si Bibliu prekrúti podľa seba. Autoritatívny vykladatel je práve na to aby k tomuto nedochádzalo.

         • 48.

          Photon 10.06.2020, 09:44

          @tomas12345

          Mk 9:43 platí bezozbytku. Ak by ťa zvádzala na hriech ruka, naozaj je pre teba lepšie ju odťať, než ísť do pekla. Zároveň tu vidíš aj fakt, že nie do očistca, pretože to by nebolo zas také strašné, keby si raz odtiaľ z toho ohňa vyšiel.

          RKC je plná ľudských tradícii a nariadení. To Ježišove slovo teda platí aj pre vás: "nadarmo ma uctievajú".

          Naopak, ty klameš, že v biblii sa píše o akomsi práve na výklad len pre cirkevných predstavenych. Minule som ťa žiadal, aby si dal citát kde sa to píše. Miesto toho si dal len odkazy, kde nič také nie je. V odkazoch bolo len o ustanovení starších, ktorí mali učiť slová pravdy, nie o tom, že len oni majú výhradné právo učiť. ....A už vôbec nič ani slovkom, že nemôžeš Božie Slovo študovať samostatne. To je čistý blud od Satana, ktorému si naletel. Tým si ťa RKC omotala okolo prsta do úplnej závislosti na ľuďoch. Na začiatku som ti to vysvetľoval, ale ty už si zabudol, že napr. židia v Bereji porovnávali podľa písma, či Pavol hovorí pravdu. "Bratia hneď v noci vypravili Pavla a Sílasa do Berey. Keď ta prišli, vošli do židovskej synagógy. A tí boli šľachetnejší ako tamtí v Solúne. Oni prijímali slovo s veľkou dychtivosťou a každý deň skúmali Písma, či je to naozaj tak." Text označuje takéto samoštúdium za šlachetnosť. Katolíci to však považujú za ohavnosť. To máś ďalší priamy rozpor medzi písmom a rímskokatolíckymi heréziami.

          Jediným platným autoritatívnym vykladateľom je Duch Svätý:

          1 Ján 2,27

          "A vy, to pomazanie, ktoré ste dostali od neho, zostáva vo vás, a nepotrebujete, aby vás niekto učil, ale jako vás učí to isté pomazanie o všetkom, a je pravdivé a nie je lžou, a jako vás naučilo, tak zostanete v ňom."

          .... Ak nemáš Ducha Svätého, nemáš prirodzene ani záujem sýtiť sa učením Božieho Slova a si závislý na ľuďoch:

          Rim 8,9

          "ale vy nie ste v tele, ale v duchu, akže Duch Boží prebýva vo vás. Ale ak niekto nemá Ducha Kristovho, ten neni jeho."

          ....Ľudskí pastieri sú tu na to, aby pásli. Úlohou pastiera je pásť, nie manipulovať s ovcou, držať ju za krk, otvárať jej ústa a vkladať stravu do úst. Pastier len dohliada. Ovca sa pasie sama, slobodne.

          1Kor 7:23

          "Kúpení ste za drahú cenu. Nebuďte sluhami ľudí!"

          Lepší je radšej veľký počet denominácii, než jedna skazená o Satana a teda plná herézii. čím väčší výber, tým lepšie. Potom už treba hľadať len takú, ktorá sa čo najviac podobá tej, ktorá je opísaná v Skutkoch Apoštolov. RKC to samozrejme nie je. A ani ECAV to nie je.

          Autoritatívny vykladateľ môže byť ľahko zvedený. A ked si na seba naviazal ľudí ktorí ho nasledujú, budú ho spolu s ním nasledovať aj do záhuby. Podobne ako vojaci kráľa Achazjáša poslaní, aby zatkli Eliáša. Veď oni boli len poslušní a podriadení kráľovi. Plnili rozkaz. Oheň z neba ich však strávil. Nemali výhovorku. (2 kráľ 1, 10)


   • 28.

    Photon 08.06.2020, 00:06

    @tomas12345

    Celkovo ťa katolícka cirkev zväzuje a činí neslobodným. Je to dokonca o nej prorokované samotným Pavlom. Ak si stúpenec katolíckej cirkvi, si poviazaný Satanom, aby si veril mnohým kompromisom a biblia, božie Slovo pre teba znamená len niečo na spôsob dezodorantu.

    • 31.

     tomas12345 08.06.2020, 00:37

     @Photon

     "Je to dokonca o nej prorokované samotným Pavlom" 


     Kde? Daj biblické verse.

     • 32.

      Photon 08.06.2020, 09:04

      @tomas12345

      1 Tim 4,1-5

      Duch výslovne hovorí, že v posledných časoch niektorí odpadnú od viery a budú sa pridržiavať zvodných duchov a učenia démonov, zvedení pokrytectvom luhárov, ktorí majú na svedomí vypálené znamenie; zabraňujú ženiť sa a jesť pokrmy, ktoré Boh stvoril, aby ich so vzdávaním vďaky požívali veriaci a tí, čo spoznali pravdu. Veď všetko, čo Boh stvoril, je dobré a nemá sa zavrhovať nič, čo sa prijíma so vzdávaním vďaky, lebo sa to posväcuje Božím slovom a modlitbou.

      • 35.

       tomas12345 08.06.2020, 18:15

       @Photon

       "zabraňujú ženiť sa a jesť pokrmy, ktoré Boh stvoril, aby ich so vzdávaním vďaky požívali veriaci a tí, čo spoznali pravdu."


       Tu sa hovorí o gnostikoch, oni zabranovali jesť niektoré pokrmy a manželstvo. Vidíme teda, že ked sa tu hovorí o zabranovaní jesť pokrmy, nemyslia sa tým všetky pokrmy, ale len niektoré pokrmy. Rovnako to bolo aj v prípade zabranovania ženenia sa. Pavol tu nehovorí o manželstve všeobecne, ale len o manželstve mimo cirkevných predstavených, u ktorých zákaz manželstva odmietal.


       A mimochodom RKC povoluje jesť všetky jedlá, a aj manželstvo, okrem cirkevných predstavených, no celibát nie je protibiblický, bližšie o tom píšem tu -


       https://blog.postoj.sk/56040/je-celibat-protibiblicky

       • 39.

        Photon 09.06.2020, 02:27

        @tomas12345

        Nie, nie... V texte sa píše  o posledných časoch, čiže o dobe vzdialenej prvým apoštolom, nie o gnostikoch. ....Prakticky je ale jedno, kto kedy a komu zabraňuje / zabraňoval ženiť sa (samozrejme píše sa vrámci veriacich), koľko a aké pokrmy jesť. Oboje pochádza od démonov. Teda i v prípade RKC, ktorá činí tak svoje ovce neslobodné a o čom som písal v príspevku 28.

        Ale kde... RKC nariaďuje rôzne pôsty. To je zabraňovanie jesť pokrmy. Pôst má byť vždy čisto dobrovoľný. A to, že zabraňuje ženiť sa "iba" predstaveným úplne stačí. Je to učenie démonov - naviac ako tradične v rozpore s písmom:
        "biskup musí byť bez úhony, muž jednej ženy,...." (1Tim 3:2)

        • 43.

         tomas12345 09.06.2020, 18:33

         @Photon

         "Nie, nie... V texte sa píše o posledných časoch, čiže o dobe vzdialenej prvým apoštolom, nie o gnostikoch."


         Lenže za "posledné časy" sa vnímala doba apoštolov, napríklad ked Ján píše o poslednej hodine.


         "Prakticky je ale jedno, kto kedy a komu zabraňuje / zabraňoval ženiť sa (samozrejme píše sa vrámci veriacich),"


         Nemusí ísť o všetkých veriacich, rovnako tak to nebolo ani v prípade zakazovania jedla, nejednalo sa o všetko jedlo ale len o NIEKTORE. Rovnako to teda kludne mohlo byť aj s tým ženením sa, že sa to týkalo len NIEKTORYCH.


         "Ale kde... RKC nariaďuje rôzne pôsty. To je zabraňovanie jesť pokrmy. Pôst má byť vždy čisto dobrovoľný."


         To je hlúposť že dobrovoľný, Lk 5:35 automaticky predpokladá že veriaci sa budú postiť, žiadne dobrovoľné postenie z toho veršu nevyplýva. To ste si zas vy protestanti prekrútili a dalšie Božie prikázanie nerešpektujete.


         ""biskup musí byť bez úhony, muž jednej ženy,...." (1Tim 3:2)"


         A toto je presne to o čom som ti vravel, ked niekto berie niektoré biblické verše doslovne, a nepozerá sa na okolnosti, a situáciu v akej bol tento výrok povedaný, a nerešpektuje ostatné biblické verše. Je to však na dlhšiu debatu, preto založ nové vlákno, a tam sa k tomu detailne vyjadrím.

          

         • 47.

          Photon 10.06.2020, 09:43

          @tomas12345

          Pavol však v texte píše, že "Duch výslovne hovorí, že v posledných časoch...(atď)". Čiže Duch Svätý mu to hovoril a ten vedel presne, že posledné časy nastanú už za života prvých apoštolov.

          Veď nevadí, že nie všetci a že iba niektoré jedlo. To predsa stačí. Tie, cirkvi ktoré majú vo svojich stanovách "neženenie sa" a akékoľvek obmedzovanie pokrmov, splnili podmienku napísanú v 1 Tim 4,1-5 "zabraňujú ženiť sa a jesť pokrmy". Text zároveň informuje, že takéto nariadenia poichádzajú od "zvodných duchov a démonov".

           Výrok "potom sa budú postiť v tých dňoch" (Lk 5:35) nie je nariadenie ale informácia farizeov o tom, čo sa bude diať (keď doňho dobiedzali). Podobne, keď Kristus prorokoval Petrovi, že ho zaprie, nebol to príkaz, ale informácia čo sa stane. Tak je to s pôstami v Novej zmluve. Veriaci sa pôstia, keď je to potrebné a keď chcú. Je to rovnaké ako s modlitbou. Žiaden príkaz ani nariaďovanie = zabraňovanie jesť pokrmy. ....čiže o5 sqa ukázalo, že nie protestant, ale katolík prekrútil text písma. V tomto prípade text a kontext Lk 5:33-35 v ktorom vidíš (podobne ako robia jehovisti) napísané to, čo tam nie je.

          No, to je skôr to, o čom som ti ja vravel. Keď niektoré Slovo písma priamo protirečí učeniu a praxi RKC, vyhlásite to písmo nejakým šikovným manipulatívnym spôsobom za neplatné (podobne ako jehovisti), aby zostala platiť katolícka herézia. ....Kontext a situácia v ktorej bol text napísaný je jasná a transparentná a niet tam nad čím diskutovať:

          1 Tim 3,1-7

          "Toto slovo je spoľahlivé: Kto sa usiluje byť biskupom, túži po dobrom diele. Ale biskup musí byť bez úhony, muž jednej ženy, triezvy, rozvážny, slušný, pohostinný, schopný učiť; nie pijan, ani bitkár, ale skromný, nie neznášanlivý, ani chamtivý; musí dobre viesť svoj dom a deti držať v poslušnosti a v celkovej mravnej čistote. Veď kto nevie viesť svoj dom, ako sa bude starať o Božiu cirkev?! Nemá to byť novoobrátenec, aby nespyšnel a neprepadol diablovmu odsúdeniu. Musí mať aj dobré svedectvo od tých, čo sú mimo, aby neupadol do opovrhnutia a do diablovho osídla."

          ......čiže sa jedná o jasnú priamu reč. Žiadna alegória, obraz, podobenstvo, slovná hračka či porekadlo v kontexte nie je. Teda platí bezozbytku to, čo čítaš.

          Otázka: čítal si niekedy niečo napr. od Flavia Iosepha?


          • 52.

           Photon 10.06.2020, 10:34

           @Photon

           Opravy:

           "...a ten vedel presne, že posledné časy NEnastanú za života prvých apoštolov.)

           "nie je nariadenie ale informácia PRE farizejov "

 • 26.

  Photon 07.06.2020, 23:53

  Katolícke náboženstvo rozdelilo Boha na mnoho modiel.


  Veď vieš, aké telesné žiadosti si užívaš.


  Jedinú autoritu ktorú k pochopeniu písma potrebuje)š, je samotné znenie písma.


  RKC ťa obmedzuje v chápaní písma. Diktuje ti poznámkami, ako ho máš chápať.


  Išlo predsa o členov synagógy, ktorí študovali písmo a porovnávali s Pavlovým kázaním, či má pravdu. Dokedy to chceš zapierať?

 • Komentár bol administrátorom stránky zmazaný.