Diskusia

EnaXnaY 15.08.2021, 20:02

Dôkaz, že vesmír je inteligentný ;)

Pozorujeme na SEBE, či druhých, že disponujeme istou mierou inteligencie ;)

Menšou či väčšou ;)

Teda môžeme tvrdiť, že ČLOVEK je inteligentný ;)

A človek je súčasťou vesmíru ;)

Teda vesmír na tých miestach, kde sa nachádza človek je inteligentný ;)

Však človek je len jednou z foriem ;)

Ktovie aké iné formy ešte môže nadobúdať inteligencia vo vesmíre ;)

Diskusia