Diskusia

EnaXnaY 02.11.2020, 20:33

Vzťah medzi hmotou a inteligenciou ;)

Myslím, že táto problematika trápi ľudstvo už od vekov ;)

K čomu sme zatiaľ dospeli ;)

Mozog a jeho elektrické signály ;)

Vieme, že elektrické signály, resp. ich hodnotu používame pre zadefinovanie informácie ;)

Lebo napr. určitá voltáž predstavuje 0 a iná zas 1 ;)

Skombinovanim tohto jedného bitu s inými dostávame komplexnú informáciu zloženú z veľkého množstva dát ;)

Pomocou dát môžme tvoriť algoritmy (programy) ;)

Sofistikovaný program dokáže riešiť komplexné problémy ;)

A tu sa už dostávame blízko k inteligencii ;)

Lebo inteligencia je NIEČO, čo dokáže riešiť problémy sprevádzajúce neurčitosť ;)

Toto všetko už existuje vo forme napríklad počítača ;)

A ideme ešte ďalej, už dnes máme prvé pokusy o zostrojenie umelej inteligencie ;)

Z tohto pohľadu je vedomie sofistikovaný program (software) keď telo je hardware ;)

Diskusia