Diskusia

tomas12345 20.07.2020, 15:52

Historia katolíckej Filadelfskej cirkvi

FILADELFSKA CIRKEV

Zjavenie apoštola Jána 3 : 7-10

"7 Anjelovi filadelfskej cirkvi napíš: Toto hovorí Svätý, Pravdivý, ktorý má Dávidov kľúč; keď on otvára, nik nezavrie, a keď zatvára, nik neotvorí: 8 Poznám tvoje skutky - hľa, nechal som pred tebou otvorené dvere, ktoré nik nemôže zavrieť -, že máš málo sily, no zachoval si moje slovo a nezaprel si moje meno. Zjv 3, 8 9 Hľa, dám ti zo satanovej synagógy tých, čo hovoria, že sú židia, a nie sú, ale luhajú. Hľa, spôsobím, že prídu a poklonia sa pred tvojimi nohami a poznajú, že ťa milujem. 10 Preto, že si zachoval moje slovo a vytrval si, aj ja ťa ochránim pred hodinou skúšky, ktorá príde na celý svet a preskúša obyvateľov zeme."


Poznámka : Filadelfská cirkev sa nachádzala v dnešnom juhozápadnom Turecku. Písmo o nej píše, že filadelfská cirkev zachovala Božie slovo, a Boh ju preto ochráni pred hodinou skúšky, ktorá príde na celý svet a preskúša obyvateľov zeme. Evanjelium sa rozšíri do celého sveta, a preto ním budú všetci obyvatelia Zeme v budúcnosti skúšaní. Hodina skúšky teda predstavuje Božie evanjelium, ktorá v budúcnosti preskúša všetky cirkvi na svete, či sa evanjelia držať budú, alebo nebudú.


Boh nám však hovorí, že filadelfskú cirkev v budúcnosti pred touto skúškou ochráni, a teda môžme predpokladať, že filadelfská cirkev zostane aj v budúcnosti verná slovám evanjelia. Bude preto veľmi zaujímavé sledovať osud tejto cirkvi, počas histórie. Keďže o tejto cirkvi Boh povedal, že bude verná evanjeliu aj v budúcnosti, tam kde sú pravé Božie cirkvi musí byť s nimi spoločne aj filadelfská cirkev!

História filadelfskej cirkvi :

1) Ignác antiochijský, katolícky cirkevný otec 2 storočia, písal filadelfskej cirkvi list, v ktorom ich varoval pred schizmami (rozdelením) židovskými kresťaňmi, ktorí nútili kresťaňov dodržiavať zákony Tóry. Ignác v liste filadelfskú cirkev tiež vyzýva k tomu, aby počúvali svojich biskupov a cirkevných predstavených, ktorí im boli apoštolmi ustanovení.

https://en.wikipedia.org/wiki/Epistle_of_Ignatius_to_the_Philadelphians

2) V 2 storočí 12 filadelčanov podstúpilo mučenícku smrť, v podobnom čase ako cirkevní otec Polykarp (boli umučení spolu?).

3) V 4 storočí filadelfský biskup bol na Nicejskom koncile.

4) V 5 storočí filadelfský presbyter bol na synóde v Efeze.

5) V 6 storočí filadelfský biskup sa zúčastnil 5 synódy v Konštantínopole.

6) V 8 storočí, filadelfský biskup Štefan, sa zúčastnil Nicejskej synódy.

https://biblehub.com/commentaries/revelation/3-7.htm (Gil Exposition Bible)


7) v 12 storočí boli Filadelfčania vyhnaní zo svojho mesta, a presídlili sa do Grécka - Nea Filadelfeia. O ďalšom osude filadelfskej cirkvi sa mi už nič viac nepodarilo nájsť.


ZAVER : Z tohto mála čo sa mi podarilo zistiť, môžme vyhotoviť nejaké závery. Cirkevný otec Ignác Antiochijský bol v kontakte s Filadelfskou cirkvou. Filadelfská cirkev sa zúčastňovala katolíckych koncilov a to až do 8 storočia. O tom či sa filadelfská cirkev zúčastňovala katolíckych koncilov a bola s účasťou katolíckej cirkvi i po 8 storočí, informácie nemám.


Keďže som nenašiel informácie o filadelfskej cirkvi po 8 storočí, môžme len hádať čo sa s nou ďalej stalo. Pravdepodobne sa neodlúčila od katolíckej cirkvi, pretože taká významná udalosť ako odlúčenie istej cirkvi od katolíckej cirkvi by v cirkevných dejinách spomenuté určite bolo. V 12 storočí sa teda malá skupina filadelčanov, ktorej sa podarilo prežiť prenasledovanie presídlila do Grécka, a keďže Filadelfčania opustili svoje mesto, identita filadelfskej cirkvi sa stratila, a filadelfská cirkev splynula pravdepodobne s pravoslávnou cirkvou. A keďže filadelfská cirkev splynula s pravoslávnou cirkvou, nie sú o tom ani historické spisy, pretože bolo bežné, že sa nejaká novovytvorená cirkev pričlenila do katolíckej cirkvi.


Diskusia