Diskusia

EnaXnaY 12.07.2020, 20:28

Hýbateľ ;)

Všetko čo existuje nazývame pojmom VŠEHOMÍR ;)

A my, ľudkovia sme súčasťou všehomíru ;)

Teda možno povedať o všehomíre, že na niektorých miestach je inteligentný ;)

Tam, kde sa nachádzame ;)

Lebo my sme podmnožinou všehomíru ;)

A sme hybnou silou všehomíru ;)

Napríklad dokážeme premiestniť kameň z jedného miesta na druhé ;)

A tak sme vlastne hýbateľmi ;)

Diskusia