Diskusia

Photon 03.07.2020, 10:33

Nepremožiteľnosť cirkvi

Zjv 3,14-21

A anjelovi laodicejskej cirkvi napíš: Toto hovorí Amen, verný a pravdivý Svedok, Počiatok Božieho stvorenia: Poznám tvoje skutky, že nie si ani studený, ani horúci. Kiež by si bol studený alebo horúci! Takto, že si vlažný, ani horúci, ani studený, už-už ťa vypľúvam z úst. Lebo hovoríš: »Som bohatý, zbohatol som, nepotrebujem nič« - a nevieš, že si biedny, poľutovaniahodný, chudobný, slepý a nahý. Radím ti: odo mňa si kúp zlato vyskúšané ohňom, aby si zbohatol, a biele rúcho, aby si sa zaodel a aby nebolo vidieť hanbu tvojej nahoty, i masť, ktorou si potrieš oči, aby si videl. Ja karhám a trescem tých, ktorých milujem. Buď teda horlivý a rob pokánie. Hľa, stojím pri dverách a klopem. Kto počúvne môj hlas a otvorí dvere, k tomu vojdem a budem s ním večerať a on so mnou. Toho, kto zvíťazí, posadím vedľa seba na mojom tróne, ako som aj ja zvíťazil a zasadol som s mojím Otcom na jeho tróne.


....V texte vidíme cirkev, ktorá bola premožená Diablom. Kristus ju teda vyzval, aby sa vrátila k nemu, aby robila pokánie, inak ju vypľuje. Koho sa teda týka Ježišov výrok "..... pekelné brány ju nepremôžu." ? Týka sa to nejakých konkrétnych zborov či inštitúcii? Nie. Týka sa to cirkvi všeobecne. Vždy totiž existovali na svete veriaci, ktorí zachovali evanjelium a Božie slovo. Diablovi sa nepodarilo zo sveta vymiesť vieru Kristovu. A ani nikdy nepodarí. RKC dopadla rovnako, ako Laodicejská cirkev. Odpadla od Krista a Kristus ju vypľul zo svojich úst.Diskusia

  • 1.

    tomas12345 17.07.2020, 22:11

    Možeš sa vykrúcať kolko chceš, Pavol povedal jasne že apoštolské cirkvi sú stlp a oporou pravdy, takže ked to povedal, je to aj pravda a apoštolské cirkvi ako celok naozaj sú stlpom a oporou pravdy, to však ale neznamená že sa nemože u nich nájsť jedna alebo zopár málo cirkiev ktoré sú na horšej ceste ( napríklad aj z 13 apoštolov, len jeden Judáš bol zradcom).


    Laodicejskej cirkvi sa vyčíta len jej pýcha, teda jej vlastnosti, ale nie vierouka, a to je doležité. Vierouka danej cirkvi zostala zachovaná, len jej vlastnosti nie sú dobré. Aj laodicejská cirkev teda zachovala Božie slovo.


    A v Zjavení sa hovorí aj o filadelfskej cirkvi, o tej Boh hovorí ako o vernej cikvi, a tiež o tom že ju v hodine skúšky ochráni, a teda o tejto cirkvi skutočne možeme s istotou povedať že je Božia cirkev a aj v budúcnosti nou bude. A  filadelfská cirkev bola súčasťou katolíckej cirkvi.