Diskusia

Photon 03.07.2020, 09:59

Aká je autorita apoštolov

Gal 1,8

Ale keby sme vám hlásali my alebo aj anjel z neba iné evanjelium, ako sme vám hlásali, nech je prekliaty!


Pavol dal aj sám seba pod kliatbu pre prípad, že by začal hlásať niečo iné než to, čo už hlásal. Takže väčšiu prioritu má vždy Božie Slovo (evanjelium) než autorita nejakého apoštola. ....No a to sa stalo samozrejme katolíkom: hlásajú iné evanjelium, než hlásal Pavol. Preto je celá RKC už dávno pod kliatbou a nikto týchto bludárov nesmie poslúchať, inak bude aj on pod kliatbou apoštola Pavla.

Diskusia

 • 1.

  tomas12345 17.07.2020, 22:17

  Prečo stále ignoruješ verš : "kto vás počúva, mna počúva, a kto vami pohrda, mnou pohrda" 


  A teda máme počúvať apoštolov ako celok, a nie len jednu cirkev, ale celú skupinu apoštolských cirkví, pretože cirkev ako celok sa nemože mýliť.


  " Takže väčšiu prioritu má vždy Božie Slovo (evanjelium) než autorita nejakého apoštola."


  Ano, pod kliatbu dal sám seba, ale nie tých, ktorí by ho počúvali. Azda tí čo Pavla počúvali, mu mohli protirečiť ? Jeden kováč mu odporoval, a Pavol sa o nom následne vyjadroval veľmi zle. A ty by si bol podobný prípad, Pavol ako apoštol by ti niečo hovoril, a ty by si mu povedal " tvoje apoštolstvo nič neznamená, nemáš pravdu, ja tú Bibliu chápem inak" ................