Blog

Denisa 12.09.2018, 19:03

Prosba

Prvých pár týždňov prevádzky Diskutérov je za nami a dúfam, že si tu pomaly zvykáte.

Ďakujem za všetky podnetné reakcie, upozornenia a návrhy na zlešenie. V čo najväčšej miere sa ich budem snažiť zapracovať, hoci momentálne to asi chvíľku potrvá.  


A to je aj dôvod tohto blogu. Čas.

Momentálne som dosť časovo vyťažená, mám mnoho povinností, ktoré mi stoja a ktoré potrebujem dokončiť. Ak by som sa naplno venovala Diskutérom, nestíhala by som robiť to, čo ma živí. Z toho dôvodu tu budem teraz chodievať trochu pomenej. Stále sa budem snažiť pridávať nejaké témy, fotky a blogy, aby bolo o čom diskutovať, čo však stíhať nebudem, je plnohodnotné moderovanie Diskutérov (a asi ani šach, sorry). Bohužiaľ nemám také časové možnosti.

Preto som vás chcela poprosiť o pomoc. Myslím, že všetci, čo ste tu, ste pochopili základné pravidlo, ktorým sa diskutéri riadia, a to:

Je povolená kritika a nesúhlas s názorom, no nie je povolené dehonestovať, osočovať alebo zosmiešňovať samotného diskutéra.

Keďže sa tu všetci chcem cítiť dobre a vracať sa do príjemného a najmä konštruktivného prostredia, z toho dôvodu by som ocenila, ak by sa názory vyjadrovali vecne, bez zbytočných negatívnych emócií.

Ak má diskutér napríklad potrebu povedať inému, že je blb, bolo by vhodnejšie označiť za blbý skôr jeho názor a podložiť, prečo je jeho názor blby.


Nenapádajte diskutérov, diskutujte o ich názoroch. Ak napadnete samotný názor diskutéra, napr. ho zosmiešnite, alebo zhodíte, myslím, že by bolo celkom pekným zvykom, ktorý by sme tu mohli zaviesť, ak by sme sa tu na Diskutéroch snažili zároveň aj odôvodniť, prečo je podľa nás ten ktorý názor hlúpy, blbý, naivný a pod.

No a teraz k samotnej prosbe. Kým tu nebudem, môžete, prosím, nahlasovať príspevky (vlajočkou), ktoré porušujú pravidlá a/alebo ktoré sú namierené voči iným diskutérom? Prosím neberte to ako udávanie, skôr ako spoločnú snahu o vytvorenie príjemnej komunity. Nikdy nezverejním, kto aký príspevok nahlásil. A ak aj niekto príspevok nahlási, neznamená to automaticky, že ho zmažem alebo skryjem. Znamená to iba to, že ma naň upozorní a ja si ho preklepnem, aby som nemusela čítať dlhé texty, diskusie a pod.

P.S. Občas tu budem prihlásená, ale popri tom pracujem, čiže to tu veľmi nesledujem. Preto, prosím, nahlasujte aj keď ma uvidíte online, veľmi mi to uľahčí prácu. 


Ďakujem.


Diskusia