Diskusia

Igelit 31.08.2018, 20:02

Bez cností niet priateľstva

Všímam si, že u ľudí je cnosť stále neznámejší pojem. 

Cnosti sú pozitívne vlastnosti človeka založené na morálke, mravnosti. 


Všetko dobré a zlé sa relativizuje. 


No tiež si všímam, že napokon ostávajú osamotení.. Iste, majú 600 priateľov na facebooku, na whatsupe, aj v krčme sa vyobímajú keď sa idú ožrať, ale inak sú osamotení. Keď potrebujú s niečím pomôcť, nikto sa nenájde, keď potrebujú niekomu vyrozprávať svoj žiaľ, nikoho to nezaujíma.. 


Príde mi to logické, pretože bez cností sú ľudia zradní. Podvádzajú, sabotujú, keď im to príde vhod nehľadiac na druhých. A potom si navzájom už nedôverujú, podozrievajú... Kto by chcel takých priateľov, ktorí nepoznajú medze? 


Diskusia