Diskusia

tomas12345 20.07.2020, 16:56

Neopustajte katolícke zhromaždenie (Heb 10:25)

NEOPUSTAJTE NASE ZHROMAZDENIA


List Hebrejom 10 : 21-25

"21 a keď máme veľkňaza nad Božím domom, 22 pristupujme s úprimným srdcom v plnosti viery, so srdcom očisteným od zlého svedomia a s telom obmytým čistou vodou. 23 Neochvejne sa držme nádeje, ktorú vyznávame, lebo verný je ten, ktorý dal prisľúbenie. 24 Všímajme si jeden druhého, a tak sa pobádajme k láske a k dobrým skutkom.25 Neopúšťajme naše zhromaždenia, ako to majú niektorí vo zvyku, ale sa povzbudzujme, a to tým viac, čím viac badáte, že sa blíži ten deň."


Poznámka : V 25 verši teda vidíme, že veriaci nemajú opúštať zhromaždenia apoštolských cirkvi, a teda zhromaždenia veriacich (jednotlivcov, biskupov, "starších") ale majú zostávať v tomto apoštolskom spoločenstve.


A teraz si predstavme, že príde v 2, 3, 8, alebo v 15 storočí Martin Luther a povie : "Opustite spoločenstvo katolíckej cirkvi, pretože učia falošnú náuku, a pridajte sa k mojej cirkvi, ktorá je mimo katolíckych cirkví (apoštolských cirkví).

Presne toto sa stalo v protestantizme v 15 storočí. Katolíci, ktorí boli Lutherom a ostatnými protestantmi zvedení, opustili zhromaždenia apoštolských cirkví, a stali sa členami Lutherovej cirkvi, ktorá bola mimo katolíckej cirkvi. Písmo však takéto počínanie odsudzuje!!!


Preto každý, kto opúšťa katolícku cirkev a stáva sa členom protestantských cirkví, opúšťa zhromaždenia apoštolských cirkví!!!

Diskusia