Diskusia

tomas12345 17.07.2020, 17:35

Vo všetkých protestantskych cirkvách sa nedejú zázraky a preto nie sú Božou cirkvou

 list Korinťanom 12:28 :

"A v Cirkvi Boh niektorých ustanovil po prvé za apoštolov, po druhé za prorokov, po tretie za učiteľov, potom sú zázraky, ďalej dary uzdravovať, pomáhať, viesť, dar rozličných jazykov."

List Galaťanom 3:5 :

"A ten, ktorý vám dáva Ducha a robí medzi vami zázraky, robí to na základe skutkov podľa zákona, alebo z poslušnosti viery?"

Pozn : V Božej cirkvi sa teda zázraky dejú.


List Hebrejom 2:4 :

"a Boh ju dosvedčoval znameniami, zázrakmi a rozličnými prejavmi moci a udeľovaním Ducha Svätého podľa svojej vôle."

Pozn : Pravá viera je dosvedčovaná zázrakmi.

...................................................................................................................................................................................................................


Dosvedčili sme si z Písma, že v Božej cirkvi sa zázraky diať musia, Božie zázraky sú teda jednou z charakteristík Božej cirkvi, no nie su jediným kritériom, pretože aj vo falošných cirkvách sa budú diať zázraky. Každopádne však na to aby sa vobec dalo o nejakej cirkvi špekulovať či je alebo nie je Božia, musia sa v nej diať zázraky.


O katolíckej cirkvi s istotou vieme že sa v nej zázraky dejú, aj diali (Zeitoun. Guadalupe, Cihotský zázrak, Fatima, eucharistické zázraky, uzdravovacie zázraky)


Protestantizmus má okolo 30 tisíc denominácii, pričom ohlasované zázraky sú len v niektorých z nich. Lenže tu nastáva problém. Protestanti vravia, že všetky protestantské denominácie ( s výnimkou Svedkov Jehovových a Mormonov a zopár dalších) sú si rovné, a sú na Božej ceste. Lenže ked sa približne v 95% z nich nekonajú a ani nikdy neudiali žiadne Božie zázraky, potom týchto 95% denominácii nemože byť Božou Cirkvou, a ked týchto 95% denominácii nie je Božou cirkvou, potom nemožu byť Božou cirkvou ani zvyšných 5% v ktorých sa zázraky dejú, pretože týchto 5% denominácii v ktorých sa zázraky dejú, majú skoro rovnakú náboženskú doktrínu ako tých 95% denominácii, v ktorých sa zázraky neudiali. A teda ak nie sú božou cirkvou 95% protestantských denominácii, potom ani zvyšných 5% nou byť nemože, pretože majú skoro rovnaké náboženské doktríny ako cirkvi v ktorých sa zázraky nedeju.


Protestantske cirkvi by mohli byť Božími cirkvami jedine vtedy, ak by sa vo VSETKYCH z nich niekedy udali zázraky. Lenže to sa nedeje.

Diskusia