Diskusia

Photon 11.07.2020, 15:03

Diskusia

 • 1.

  Photon 11.07.2020, 15:06

  Keď však príde Kristus, dostanú katolícke ozruty na hubu ďaleko viac.


  Potom som videl z neba zostupovať iného anjela, ktorý má veľkú moc; a jeho sláva ožiarila zem. Zvolal mohutným hlasom: „Padol, padol veľký Babylon a stal sa príbytkom démonov, skrýšou všetkých nečistých duchov a skrýšou nečistej a odpornej zveri.Lebo všetky národy pili z vína vášne jeho smilstva a králi zeme s ním smilnili a kupci zeme zbohatli z jeho obrovského rozkošníctva!“A počul som iný hlas volať z neba: „Vyjdite z neho, môj ľud, aby ste nemali účasť na jeho hriechoch a aby sa vám nedostalo z jeho rán,lebo jeho hriechy siahajú až po nebo a Boh sa rozpamätal na jeho neprávosti.Odplaťte mu, ako aj on odplatil. Odplaťte mu dvojnásobne za jeho skutky. Do pohára, do ktorého nalieval, nalejte mu dvojnásobne!Koľko sa on oslavoval a hýril, toľko mu dajte útrap a smútku. Lebo si v srdci hovorí: »Sedím ako kráľovná, vdova nie som a smútok neuzriem.«Preto jedného dňa prídu jeho rany, smrť i smútok a hlad a ohňom bude spálený. Lebo mocný je Pán Boh, ktorý ho odsúdil.“I budú nad ním plakať a nariekať králi zeme, ktorí s ním smilnili a hýrili, keď uzrú dym z jeho požiaru.Zastanú si obďaleč od hrôzy nad jeho útrapami a budú volať: „Beda, beda, ty veľké mesto Babylon, mesto také mocné, lebo v jedinú hodinu prišiel na teba súd!“Kupci zeme budú nad ním plakať a žialiť, lebo už nik nekúpi ich tovar:Náklad zlata a striebra, drahých kameňov a perál, kmentu a purpuru, hodvábu a šarlátu, všelijaké tujové drevo, všelijaké predmety zo slonoviny, rozličné predmety z najvzácnejšieho dreva, medi, železa a mramoru;škoricu a balzam, voňavky a masti, kadidlo, víno a olej, múku a pšenicu, dobytok a ovce, kone a vozy, otrokov a ľudské duše.A ovocie, túžba tvojej duše, odišlo od teba, všetko cenné a skvostné sa ti stratilo a už ich viac nenájdu.Kupci týchto vecí, ktorí z neho zbohatli, zastanú si obďaleč od hrôzy nad jeho útrapami a budú plakať a žialiť,budú volať: „Beda, beda, ty veľké mesto, ktoré sa obliekalo do kmentu, purpuru a šarlátu a zdobilo sa zlatom, drahými kameňmi a perlami,lebo v jedinú hodinu bolo spustošené toľké bohatstvo!“ Všetci kormidelníci a všetci, čo sa tadiaľ plavili, námorníci a všetci, čo pracujú na mori, zastali obďaleč,a keď videli dym jeho požiaru, volali: „Ktoré mesto sa podobá tomuto veľkému mestu?“Sypali si prach na hlavu a s plačom a žiaľom volali: „Beda, beda, ty veľké mesto, v ktorom zbohatli z jeho hojnosti všetci, čo majú lode na mori, lebo v jedinú hodinu bolo spustošené.Plesaj nad ním, nebo a svätí, apoštoli i proroci, lebo Boh rozsúdil váš súd na ňom!“ Potom jeden silný anjel vzal kameň veľký ako žarnov, hodil ho do mora a zvolal: „Takto prudko bude zvrhnutý Babylon, to veľké mesto, a viac ho nebude. Už v tebe nebude počuť hlas citaristov, hudobníkov, flautistov ani poľnicu; už v tebe nebude majster v nijakom remesle, ani zvuk mlyna v tebe už viac počuť nebude;svetlo lampy ti už nezasvieti a neozve sa v tebe hlas ženícha a nevesty, lebo tvoji kupci boli veľmoži na zemi a tvoje čary zviedli všetky národy.Našla sa v ňom krv prorokov a svätých a všetkých zavraždených na zemi!“


  • 2.

   Photon 11.07.2020, 15:09

   @Photon

   Zločinecká organizácia dostane na hubu od samotného Boha. Zločinci, ktorí pošpinili Božie evanjelium a v mene Boha vraždili a kradli. Nech im Boh pridá rán....

  • 5.

   tomas12345 11.07.2020, 18:14

   @Photon

   1) " Už v tebe nebude počuť hlas citaristov, hudobníkov, flautistov ani poľnicu; už v tebe nebude majster v nijakom remesle, ani zvuk mlyna v tebe už viac počuť nebude;svetlo lampy ti už nezasvieti a neozve sa v tebe hlas ženícha a nevesty, "


   Toto je paralela na verš Jer 25:10 ktorý hovoril o Jeruzaleme. Babylon je teda Jeruzalem.


   Jer 25:10 - Odstránim spomedzi nich hlas plesania a hlas radosti, hlas ženícha a hlas nevesty, hlas mlynčekov a svetlo lampy.

   • 8.

    Photon 11.07.2020, 20:27

    @tomas12345

    Zase chceš silou mocou obhajovať svoje klamstvá, že Babylon je Jeruzalem prekrúcaním?

    • 12.

     tomas12345 11.07.2020, 22:32

     @Photon

     Uviedol som aj konkrétny verš, aj konkrétnu paralelu na nom, takže čo sa ti zase nezdá ?

     • 15.

      Photon 12.07.2020, 02:04

      @tomas12345

      Silou mocou chceš presadiť svoje klamstvá? Daj verš kde je napísané, že Babylon je Jeruzalem. Tvoje klamanie nikoho nezaujíma.

      • 18.

       tomas12345 12.07.2020, 20:03

       @Photon

       Proroctva sa dajú vykladať len dvoma spôsobmi, bud ich vykladas Bibliou, alebo históriou, pričom biblický výklad má vždy prednosť pred historickým. Pokiaľ teda vykladas Babylon Bibliou, dospejes k jednoznačnému záveru že ide o Jeruzalem, pretože všetky vlastnosti Ríma v Zjavení nikde Písmo neopisovalo v predchádzajúcich knihách pred Zjavenim.

       • 20.

        Photon 12.07.2020, 23:48

        @tomas12345

        Stále máš potrebu obhajovať svoje lži? Daj citát kde je Jeruzaqlem nazvaný Babylonom.

        • 21.

         tomas12345 13.07.2020, 17:41

         @Photon

         Tak ako Jeruzalem ani Rim nie je nikde v Pisme nazvany Babylonom. V tomto je teda Písmo neutralne. 


         Ale v ostatnych veciach (smilnica, Sodoma, velke mesto, krv prorokov a svätych, mesto kde bol ukrižovany Pán) to z Písma vsetko hovorilo o Jeruzaleme, nikdy nie o Ríme.

         • 22.

          Photon 14.07.2020, 12:07

          @tomas12345

          Rím je v texte identifikovaný ako mesto postavené na 7 vrchoch a ako mesto, ktoré má kráľovstvo nad kráľmi Zeme. Jediné mesto známe v staroveku pod pojmom " Septimontium" bol Rím. V 11. decembra sa v ňom dokonca slávil sviatok Septimontium. Jeruzalem nikto nepoznal ako mesto 7 vrchov. Dôvod je jednoduchý: pretože v starovekom Jeruzaleme žiadnych 7 vrchov nebolo. Na tejto mape si môžeš pozrieť, koľko vrchov patrilo do starého mesta. Bol tam iba jeden: "Temple Mount". Hneď za bránou bol "Mount Zion".  Olivová hora ďaleko od múrov mesta - až cca pol kilometra.

          Jeruzalem nikdy nekraľoval nad kráľmi Zeme. Rím jednoznačne áno. To sú holé historické fakty s ktorými nič nespravíš.

          Zas ďalšie klamstvo. Jeruzalem je v Zjv 11 kap. spomínaný v celkom inej súvislosti. Nieje tam nazvaný "smilnicou" a ani "babylonom". Je síce označený ako "veľké mesto", ale to aj ďalšie mestá, ako napr. Ninive, Gibeon, Rézen, no a nakoniec Rím v 17 kapitole Zjv..


 • 3.

  Photon 11.07.2020, 15:25

  Aby ste však pochopili Žišku, musíte najskôr vidieť a poznať dejiny okolo Jána Husa. Takže pozrite najskôr to. Rímsko katolícky agresor bol vždy zákerná sviňa, nepriateľ bežných ľudí a ich slobody. Preto ho bolo treba zlikvidovať. Nechápem, prečo do dnes nie je rímskokatolícka cirkev zákonom zakázaná zločinecká organizácia. Veď je to mafia.

  • 4.

   Photon 11.07.2020, 15:36

   @Photon

   V tomto historickom dokumente uvidíte rímskokatolícku smilnicu v plnej paráde. ZLIKVIDOVAŤ !!!!

   • 7.

    tomas12345 11.07.2020, 18:17

    @Photon

    Tolko nenávisti sa len tak nevidí, si na seba pyšný ? 

    • 10.

     Photon 11.07.2020, 20:27

     @tomas12345

     Pravda ťa bolí, že?


     • 13.

      tomas12345 11.07.2020, 22:34

      @Photon

      Ak by si mal čo i len za štipku pravdy, nebol by som už katolíkom. Lenže ty si notoricky klamár, a niet v tebe pravdy, a tým len dokazuješ že protestantizmus nemože byť pravdivý, pretože Boh tých, ktorí ho miluju ukazuje pravdu, ale ty si dokazom toho že Boha nemiluješ, a výsledkom toho potom je to, že ty Boh neukázal správne učenie, ale veríš bludom.

      • 16.

       Photon 12.07.2020, 02:05

       @tomas12345

       Ty si katolíkom preto, lebo si oklamaný a klameš sám seba i okolie. To robili katolíci vždy. Naučil si sa klamať. Preto si sa stal katolíkom.

       • 17.

        tomas12345 12.07.2020, 19:44

        @Photon

        A prečo Boh robí katolíkov z ludi - kňazi, mnísi, mníšky, ktorí ho najviac milujú a obetujú pre neho všetko ? Prečo týmto ľuďom nedá práve poznanie ? 
        A niekto kto sa nevie zriecť ani masturbacie, a dovolenky v Grecku, tomu dá plne poznanie ?

        • 19.

         Photon 12.07.2020, 23:48

         @tomas12345

         Katolíkov robí z ľudí váš boh Satan. Milujete sošky, čarodejníctvo, perverzie, pápeža, márie, svätých (kulty osobnosti).
         ...Zriekni sa písania svojich bludov na internet, predaj počítač a podpor chudobných. Načo platíš poplatky za internet? Prečo platíš lesbičkám? Chudobní sa mohli najesť.

  • 6.

   tomas12345 11.07.2020, 18:16

   @Photon

   "Nechápem, prečo do dnes nie je rímskokatolícka cirkev zákonom zakázaná zločinecká organizácia. Veď je to mafia."


   To bude tým, pretože Ježiš katolíckej cirkvi povedal "A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“ A svoj slub aj splnil.

   • 9.

    Photon 11.07.2020, 20:27

    @tomas12345

    To bude skôr tým, že svetu vládne Satan. Preto sa ešte stále na svete predávajú drogy a mafie ovládajú politiku.

    • 11.

     tomas12345 11.07.2020, 22:31

     @Photon

     Tie drogy sa masovo začali predávať až po čase, kedy RKC nemala štátnu moc. Další dokaz toho, ako sa svet zosypal potom, čo svet zosadil RKC z moci.