Diskusia

Lemmy 06.07.2020, 20:30

Pocta Mariánovi Čišovskému

Pocta Mariánovi Čišovskému.

http://www.humanisti.sk/view.php?cisloclanku=2020070014

Smrť nebolí, len umieranie je veľmi bolestné. Chcem zomrieť počas spánku, bezbolestne.

Diskusia