Diskusia

tomas12345 05.07.2020, 21:46

Katolícky biskupi prevzali apoštolát od apoštolov

Katolícky preklad :

Sk 1: 20: 25

20 Lebo v knihe Žalmov je napísané: »Jeho príbytok nech spustne a nech niet nikoho, kto by v ňom býval,« a: »Jeho URAD (biskupstvo) nech prevezme iný.« 21 Treba teda, aby sa z týchto mužov, čo boli s nami celý čas, keď medzi nami žil Pán Ježiš, 22 počnúc Jánovým krstom až do dňa, keď bol od nás vzatý, aby sa jeden z nich stal s nami svedkom jeho zmŕtvychvstania.“ 23 A tak postavili dvoch: Jozefa, ktorý sa volal Barsabáš, s prímením Justus, a Mateja. 24 A modlili sa: „Pane, ty poznáš srdcia všetkých ľudí; ukáž, ktorého z týchto dvoch si si vyvolil, 25 aby zaujal miesto v tejto službe a apoštoláte, ktorým sa Judáš spreneveril, aby odišiel na svoje miesto.“

Grécky originálny preklad Sk 1: 20 (Textus Receptus) :

20 Διοτι ειναι γεγραμμενον εν τω βιβλιω των Ψαλμων· Ας γεινη η κατοικια αυτου ερημος και ας μη ηναι ο κατοικων εν αυτη· και, Αλλος ας λαβη την επισκοπην - (EPISKOPE) αυτου.

Po Judášovej zrade, mal Judášov URAD (apoštolstvo) prevziať niekto iný. Lenže slovo "úrad" nie je správnym prekladom, ( po správnosti sa má nachádzať slovo biskupstvo - tak to má aj Roháček) pretože v gréckom origináli sa nachádza slovo Episkope, a toto grécke slovo sa nachádza aj v iných biblických veršoch - 1Tim 3:1; Tit 1:7-11, a v iných.

1Tim 3:1 :

Katolícky preklad :

1 Toto slovo je spoľahlivé: Kto sa usiluje byť BISKUPOM, túži po dobrom diele. 1Tim 3, 1

Grécky originálny preklad (Textus receptus) :

1 Πιστος ο λογος· Εαν τις ορεγηται επισκοπην - (EPISKOPE), καλον εργον επιθυμει.

Katolícky preklad Tít 1: 7 :

7 Lebo BISKUP, dozorca sboru, musí byť bezúhonný, jako Boží hospodár, nie svojvoľný, nie hnevivý, nie pijan vína, nie bitkár, nie žiadostivý mrzkého zisku,

Grécky originálny preklad Tít 1:7 (Textus Receptus) :

7 Διοτι πρεπει ο επισκοπος - (EPISKOPE) να ηναι ανεγκλητος, ως οικονομος Θεου, μη αυθαδης, μη οργιλος, μη μεθυσος, μη πληκτης, μη αισχροκερδης,

Slovo biskup je teda odvodené od gréckeho slova EPISKOPE, a teda slova označujúce úrad, (biskupstvo) aké mal i Judáš a teda apoštolát. Apoštolát teda nepatril len apoštolom (ako tvrdia protestanti), ale bol dedičný, a dostali ho nástupcovia apoštolov - biskupi, ktorých apoštoli pod vedením Ducha Svätého ustanovili do funkcií Sk 20:28.

Nástupcovia apoštolov - biskupi, teda prevzali od apoštolov apoštolát s jeho úradom a teda i mocou. Nástupcovia apoštolov sú teda novodobý apoštoli, a o apoštoloch platí :

Evanjelium podľa Lukáša 10:16

    Kto vás (apoštolov) počúva, mňa počúva, a kto vami pohŕda, mnou pohŕda. Kto však pohŕda mnou, pohŕda tým, ktorý ma poslal.“

Kto teda pohrda apoštolovými nasledovníkmi, (katolíckymi biskupmi) ktorí zdedili právomoc apoštolov a stali sa apoštolmi v pravom slova zmysle, ten pohrda Ježišom.

Diskusia

 • 1.

  tomas12345 05.07.2020, 23:06

   textus receptus je na mojabiblia.sk 

 • 2.

  Photon 06.07.2020, 15:20

  Presne tak, úrad. Zvolenie nástupcu Judáša do počtu 12 bolo nutné, pretože 12 apoštolov bude súdiť 12 kmeňov Izraela (Lk 22:30) a jeden by do počtu chýbal. Žiadne ďalšie nástupníctvo tam však neexistuje. Nejaké pokračovanie či čo. Krútenie, krútenie a zase len katolícke krútenie s bibliou......

  V gréckom origináli je slovo "episkopén" (G1984) keď už tak. =dozor, služba, úloha. Dozorca, pastier je tu len na to, aby dohliadal nad ovcami, ktoré sa SLOBODNE pasú, aby ak niektorá zablúdi mimo pašu, ju vrátil späť. Episkopos nedrží ovsu za krk a nemanipuluje ňou. Katolík prekrúti snáď všetko čoi sa dá.

  Podľa textus receptus dnes už nikto nerobí preklady, pretože je nepresný. Dnes používame už napr. Westcott-Hortov grécky text.


 • 3.

  tomas12345 06.07.2020, 17:01

  "V gréckom origináli je slovo "episkopén" (G1984) keď už tak. =dozor, služba, úloha."


  Nie, nie, po správnosti tam má byť biskupstvo, tak to prekladá aj Roháček ( ktorého preklad ty používaš) 


  Roháčkov preklad :


  20 Lebo je napísané v knihe žalmov: Nech je jeho príbytok pustý, a nech nie je nikoho, kto by býval v ňom! a: Jeho biskupstvo nech vezme iný!


  Slovo episkope sa používa v gréckom texte pri slove "biskup", a teda episkope v Sk : 1:20 znamená biskupstvo. 


  Ale to nie je až také podstatné, skrátka ide o to, že to isté slovo episkope ktoré označovalo biskupstvo Judáša (Jeho apoštolát), sa používa aj na označenie biskupov, a teda nástupcovia apoštolov (Biskupi) prevzali od nich apoštolát a stali sa apoštolmi v pravom slova zmysle.

  • 4.

   Photon 06.07.2020, 17:13

   @tomas12345

   Biskupstvo je cudzie slovo rovnako, ako episkopén. Slovo, ktorému katolíci vnútili význam, ktoré nemá. Vysvetľovať cudzie slovo iným cudzím je nezmysel hodný človeka, ktorý chce zámerne zavádzať. Slovo G1984 je použité aj v Lukášovi 19:44.
   "a zrovnajú ťa so zemou i tvoje deti v tebe a nenechajú v tebe kameňa na kameni, pretože si nepoznalo času svojho navštívenia (επισκοπης)"

   Slovo episkopé =

   I.    
   investigation, inspection, visitation
   A.  
   that act by which God looks into and searches out the ways, deeds character, of men, in order to adjudge them their lot accordingly, whether joyous or sad
    B.
     oversight
   i.
    overseership, office, charge, the office of an elder
   ii.
   the overseer or presiding officers of a Christian church


   Tvoje trucovanie ti proti tomuto faktu žiaľ nepomôže.   • 5.

    tomas12345 06.07.2020, 17:40

    @Photon

    "Slovo G1984 je použité aj v Lukášovi 19:44.

    "a zrovnajú ťa so zemou i tvoje deti v tebe a nenechajú v tebe kameňa na kameni, pretože si nepoznalo času svojho navštívenia (επισκοπης)"


    Slovo επισκοπης može mať aj viacero významov, a preto treba rozlišovať podla kontextu. Ked sa slovo επισκοπης používa pri rozprávaní o biskupovi, je pochopitelne že sa slovo επισκοπης nepreloží ako "navštívenie", ale preloží sa ako biskupstvo, (to biskupstvo ktoré mal Judáš), tak tomu bolo aj v 1Ti 3:1 ako si aj sám ukázal.


    " Dozorca, pastier je tu len na to, aby dohliadal nad ovcami, ktoré sa SLOBODNE pasú, aby ak niektorá zablúdi mimo pašu, ju vrátil späť. Episkopos nedrží ovsu za krk a nemanipuluje ňou. Katolík prekrúti snáď všetko čoi sa dá. "


    Ked chápeš pastiera v dnešnom slova zmysla, tak potom pastier sám určuje kde sa budu ovce pásť a čo budú jesť, a sám rozhoduje ktorá ovca zablúdila mimo pašu. A teda ked to mám zhrnúť :


    1) Pastier určuje kde sa bude ovca pásť a čo bude jesť (Biskupi sami určujú aký pokrm (učivo) budú ovce jesť


     2) Pastieri sami rozhodujú ktorá ovca zablúdila a ktorá nie. Ak teda biskupovia o tebe povedia, že si zabludil od správneho učenia, je to pravda a mal by si svoje učenie zmeniť.


    Evanjelium podľa Marka 14:27

        Vtedy im Ježiš povedal: „Všetci odpadnete, lebo je napísané: »Udriem pastiera a ovce sa rozpŕchnu.«


    Ježiš sám seba označuje ako pastiera a apoštoli sú ovce. A velmi dobre vieme, aká bola úloha Ježiša (pastiera). Ježiš mal najvyššiu právomoc, vysvetloval, učil, karhal, a Jeho slovo museli apoštoli poslúchať.


    • 6.

     Photon 07.07.2020, 01:22

     @tomas12345

     Presne tak. Ďallší význam slova episkopés je dozorca. Čiže biskupstvo = dozorcovstvo.

     Áno, pastier sa stará o ovce. Vedie ich na správnu pašu. Na paši sa však ovce pasú slobodne. Pastier nedrží ovcu za krk, nemanipuluje jej kroky.
     Keď je ovca na paši konzumuje trávu, ktorú nedal pastier. Trávu dal Boh a ovca ju slobodne konzumuje. Pastier má nad tým len dozor (episkopé), dohliada. To je úloha novozákonného biskupa.


     Ježiš však nebol iba pastier. Bol aj prorok, veľkňaz, veľapoštol, učiteľ, Boh, prostredník - všetko v jednej osobe. 12ti apoštolovia neboli veľkňazi a Bohovia. Preto to, čo platí o Kristovi neplatí o apoštoloch.
     Mt 23:8-10
     "Ale vy sa nevolajte rabbim, lebo jeden je váš Učiteľ, Kristus, a vy všetci ste bratia. A svojím otcom nenazývajte nikoho na zemi, lebo jeden je váš Otec, ten, ktorý je v nebesiach. Ani sa nenazývajte vodcami, lebo jeden je váš vodca, Kristus."
     ....Je teda veľký rozdiel medzi Kristom a apoštolmi-ľuďmi.