Diskusia

tomas12345 02.07.2020, 18:15

Ježiš povedal o katolíckej cirkvi že nikdy nezomrie Mt 16:18

Katolícky preklad :

Mt 16:18 : "A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu."

výraz "pekelné brány" je nesprávny. Po správnosti to má byť "brány Hádesu". Tak to prekladá aj Roháčkov preklad (protestantmi považovaný za najpresnejší)

Roháčkov preklad : "A ja ti tiež hovorím, že si ty Peter, Skala, a na tej skale zbudujem svoju cirkev, a nepremôžu jej ani brány ríše smrti (Hádesu)"

V gréckom origináli sa v Mt 16:18 nachádza slovo Hádes. Hádes je grécke slovo, preložené z hebrejského šeol. Seol znamenal v Starom Zákone podsvetie, miesto kam išli tí, čo zomreli na Zemi. Do šeolu išli aj spravodlivý Abrahám a ostatní. Rozhodne teda slovo Hádes sa nemože prekladať ako peklo, ved to by potom znamenalo že do pekla (miesto večného ohna) išli aj spravodlivý veriaci. Výraz peklo sa može použiť na gehennu ( miesto vedľa Jeruzalema, ktoré stále horelo), ale určite nie na podsvetie - šeol - Hádes.

Matúšov verš teda po správnosti znie : "A ja ti tiež hovorím, že si ty Peter, Skala, a na tej skale zbudujem svoju cirkev, a nepremôžu jej ani brány ríše smrti (Hádesu)"

Ježišova cirkev je teda cirkev ktorú brány Hadesu nepremožu. Hádes bolo miesto živých (ľudia tam žili) kam išli všetci tí, čo zomreli na Zemi. Ked sa teda hovorí o cirkvi, ktorú ani brány hadesu nepremožu, znamená to, že cirkev na Zemi nikdy nevymrie, v tom zmysle, že vždy bude mať svojich následovníkov. Ak by sa stalo, že v prvom storočí vznikne Ježišova cirkev, no táto cirkev už nebude mať svojich dalších nasledovnikov, potom by táto cirkev na Zemi zomrela - brány Hádesu by ju premohli. Ak by Ježišova cirkev, čo len jednu generáciu nemala žiadnych svojich nasledovníkov, potom by ju brány Hádesu premohli.

Mnohí tvrdia, že Ježišova cirkev vznikla v prvom storočí, no po skončení prvého storočia vymrela, a už nikto nezachovával pravé Ježišove učenie a to až do času vzniku protestantizmu v 16 storočí. Takýto názor je však scestný, pretože by to potom znamenalo že od 2 storočía do 16 storočia pravá Ježišova cirkev na Zemi neexistovala, no v tom prípade by platilo že brány Hádesu Ježišovu cirkev premohli a Ježišova cirkev vymrela.

Existuje teda len jediná cirkev, ktorá vznikla v prvom storočí a nikdy (ani len po jeden den) nevymrela, o ktorej máme biblické i historické záznamy o jej existencii, je to katolícka cirkev, cirkev patriaca Ježišovu, ktorú brány Hádesu nepremohli.

Pre upresnenie - katolícka cirkev bola zložená zo všetkých apoštolských cirkví (apoštolské cirkvi sa už v polke druhého storočia začali združovať, a v 4 storočí tento proces završili) a teda katolícka cirkev sa tu neobjavila z ničoho nič v 4 storočí, ako sa mylne hovorí.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evanjelium podľa Matúša 28: 18-20

18 A Ježiš pristúpiac hovoril s nimi a povedal: Daná mi je každá moc na nebi aj na zemi. 19 A tak iďte, čiňte učeníkmi všetky národy krstiac ich vo meno Otca i Syna i Svätého Ducha  20 učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta. Ameň.

Tento verš naväzuje na Mt 16:18, a rovnako dosvedčuje, že Ježiš bude so svojou cirkvou od čias apoštolov, po všetky dni až do skončenia sveta. Po všetky dni bude dohliadať na správne učenie svojej cirkvi. Ježišova cirkev teda od čias apoštolov až do skončenia sveta, nikdy nevymrie - pretože vždy bude s nou, a Ježiš nebude dohliadať na správny vyklad učenia cirkvi ktorá neexistuje, ale len na cirkev, ktorá tu na Zemi existuje.

Diskusia

 • 1.

  Photon 02.07.2020, 19:35

  To Ježiš nepovedal o katolíckej cirkvi, ale o svojej cirkvi. O tých, ktorí zostávajú v ňom. Platí totiž, že:

  Ján 15,1-6

  Ja som ten pravý vinič, a môj Otec je vinár. Každý letorast, ktorý nenesie na mne ovocia, odrezuje, a každý, ktorý nesie ovocie, čistí, aby doniesol viacej ovocia. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám hovoril. Zostaňte vo mne a ja vo vás; ako letorast nemôže niesť ovocie sám od seba, keby nezostal na viniči, tak ani vy, keby ste nezostali vo mne. Ja som vinič, vy ste letorasty. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, ten nesie mnoho ovocia, lebo bezo mňa nemôžete nič robiť. Keby niekto nezostal vo mne, vyhodí sa von ako letorast a uschne, a zoberú ich a hodia na oheň, a budú horieť. Ak zostanete vo mne, a moje slová ak zostanú vo vás,


  Vy ste nezostali v Kristovi a v jeho učení. Preto ste boli odrezaní a hodení na oheň. • 2.

  tomas12345 02.07.2020, 21:55

  Lenže ty o tom nerozhoduješ kto zostáva a kto nezostáva v Kristovom učení, tebe Ježiš nedal právomoc určovať kto správne vykladá Bibliu alebo nie, v Biblii sa nepíše aby sme počúvali Fotona, alebo členov nejakej cirkvi, ktorá vznikne v 21 storočí. 
  Katolíci v učeni Krista zostávajú, len ty si nesprávne vykladáš biblické verše. Ježiš však každopádne sa vyjadril jasne, a dá sa to z Písma lahko vyčítať, a totiž že Ježišova cirkev na Zemi nikdy neumrie a Ježiš bude so svojou cirkvou od čias apoštolov až do skončenia sveta. A tieto predpoklady splna jedine katolícka cirkev, NIK INY.
  O tom kto má právo na výklad učenia rozhodujú "starší",1Pt 5:5, pretože mladší sa maju podriadovať "starším" (cirkevným predstaveným). A pochopiteľne "starší" tých cirkví, ktoré maju apoštolský povod, pretože len im apoštoli povedali aby pásli Božie stádo, a pasenie zahrnuje aj výklad a vysvetlovanie učenia Biblie. Ved tak tomu bolo vždy, že Písmo vysvetlovali určité autority, a nikdy nie ľudia sami medzi sebou.
  Neh 8 : 7-9 
  "7 Potom sa zas sklonili a klaňali sa Pánovi tvárou až po zem. Leviti Jozue, Bani, Šerebiáš, Jamin, Akub, Šabetai, Hodiáš, Maásiáš, Kelita, Azariáš, Jozabad, Chanan a Pelaiáš vykladali ľudu zákon. Ľud stál a nepohol sa z miesta. Neh 8, 7 8 A čítali z knihy, z Božieho zákona, stať za staťou a vykladali zmysel, takže rozumeli tomu, čo sa prečítalo. 9 Vtedy Nehemiáš, to jest kráľov námestník, Ezdráš, kňaz a zákonník, a leviti, čo vyučovali ľud, povedali celému spoločenstvu: „Tento deň je zasvätený Pánovi, vášmu Bohu. Nežiaľte a neplačte!“ Všetok ľud totiž plakal, keď počul slová zákona."
  A teda určité autority vykladali Písmo, a nie že ľudia si sami vykladali Písmo.

  • 3.

   Photon 02.07.2020, 22:10

   @tomas12345

   Jasné, že mne to nik našťastie neurčil. O tom má právomoc rozhodovať jedine sám Kristus. A ten to určil jasne: "Keby niekto nezostal vo mne, vyhodí sa von ako letorast a uschne, a zoberú ich a hodia na oheň, a budú horieť. " ....a to sa vám stalo. Holt, nie ste prví. Podobný ortieľ bol vynesený aj nad kráľmi, ktorí nasledovali po Dávidovi a mysleli si, že sa môžu odvolávať na nástupníctvo, aby mohli hrešiť. To však u Boha neplatí. Doplatili na svoje hriechy rovnako, ako vy.

   • 4.

    tomas12345 02.07.2020, 22:39

    @Photon

    Opakujem, že ty neurčuješ kto správne vykladá Písmo a kto nie. o tom rozhodujú "starší" cirkevný predstavení, verše som ti na to už dal. 

    • 5.

     tomas12345 02.07.2020, 22:43

     @tomas12345

     Takže ked tak sa vyjadri priamo k tým veršom, inak je to z tvojej strany len mlátenie do slamy.

     • 7.

      Photon 02.07.2020, 23:05

      @tomas12345

      Tie verše sú pre vás španielska dedina, takže vyjadrovať sa k vám je mlátenie prázdnej slamy. Nemáte o Bohu ani nejmenšej potuchy.

      • 8.

       tomas12345 02.07.2020, 23:19

       @Photon

       Takže sa k nim nevyjadris lebo na ne nevieš argumentovať, a tým len dokazujes že pravdu nemáš, ja som ty tu dôkazy už poskytol.....


       Kebyže si úprimný aspoň by si sa priznal že na to nevieš protiargumentovat, bolo by to férovejšie z tvojej strany ako o hovoreni do vetra.

       • 9.

        Photon 02.07.2020, 23:25

        @tomas12345

        Poskytol si prd a nie dôkazy. Len sa odvolávaš na autority. To jediné dokážeš, pretože nevieš zdôvodniť už svoje argumenty. To sa stáva. Skrátka veríš niečomu, čo nie si schopný dokázať. Preto sa odvolávaš na nezmysly.        • 10.

         tomas12345 02.07.2020, 23:39

         @Photon

         Dal som ti biblické verse, ktorými dokazujem to čo tvrdím, takže reaguj na to ak vieš k tomu čo napisat a nevyhovaraj a nevyhybaj sa odpovediam 

         • 11.

          Photon 02.07.2020, 23:42

          @tomas12345

          Biblické verše pre teba a tvoj prípad sú toto:


          Ján 15,1-6

          Ja som ten pravý vinič, a môj Otec je vinár. Každý letorast, ktorý nenesie na mne ovocia, odrezuje, a každý, ktorý nesie ovocie, čistí, aby doniesol viacej ovocia. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám hovoril. Zostaňte vo mne a ja vo vás; ako letorast nemôže niesť ovocie sám od seba, keby nezostal na viniči, tak ani vy, keby ste nezostali vo mne. Ja som vinič, vy ste letorasty. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, ten nesie mnoho ovocia, lebo bezo mňa nemôžete nič robiť. Keby niekto nezostal vo mne, vyhodí sa von ako letorast a uschne, a zoberú ich a hodia na oheň, a budú horieť. Ak zostanete vo mne, a moje slová ak zostanú vo vás,

          • 12.

           tomas12345 02.07.2020, 23:59

           @Photon

           Neodbocuj znovu od témy, a reaguj na moje biblické verše ktoré som ti dal.

           • 13.

            Photon 03.07.2020, 00:01

            @tomas12345

            Ján 15,1-6 tvoje biblické verše krásne vysvetľuje. Katolíci sú uschnuté letorasty hodené na oheň.

            • 14.

             tomas12345 03.07.2020, 00:10

             @Photon

             Tvrdenie bez dokazu. A znova podotýkam že ty o tom nerozhodujes kto vykladá Bibliu správne alebo nie. A robíš z Ježiša klamára pretože Ježiš povedal že Jeho cirkev na Zemi nevymrie a že on bude so svojou cirkvou az do skončenia sveta, a toto spĺňa jedine katolícka cirkev, takže samo Písmo ťa usvedčuje z luhania a bude to len na tvoju skodu.

             • 15.

              Photon 03.07.2020, 00:13

              @tomas12345

              Katolícka cirkev nemá s Kristom nič spoločné. Už sa s tým zmier. To nie je Kristova cirkev, ale cirkev modlárov, čiže satanistov.

              • 16.

               tomas12345 03.07.2020, 00:25

               @Photon

               S tebou sa nedá normálne diskutovať, pretože sa zámerne vyhybas odpovediam a preskakujes na všetko iné len nie na to o čom je diskusia, aby si nemusel odpovedat (pretože normálne odpovedať na to nevieš)

               • 17.

                Photon 03.07.2020, 00:29

                @tomas12345

                Dôkazy z písma si dostal. A o to išlo. Všetko ostatné sú už iba tvoje výhovorky.

                • 18.

                 tomas12345 03.07.2020, 00:46

                 @Photon

                 Žiadne dôkazy z Písma si mi na moje argumenty nedal, takže neklam, chcel som po tebe aby si sa vyjadril k tým versom, ktoré som sem dal a to si úplne odignoroval a ešte sa hráš že nie.


                 Neviem k čomu je toto celé tvoje divadielko, mastenie egá a povysenost, k ničomu ti to nepomoze, len uskodi.                 • 19.

                  Photon 03.07.2020, 00:50

                  @tomas12345

                  Vysvetlenie si dostal jasné: katolíci "nezostali v Kristovi." Preto ste boli vyhodení von ako letorasty a uschli ste. Zobrali vás a hodili na oheň. Nevieš čítať?

                  • 20.

                   tomas12345 03.07.2020, 00:55

                   @Photon

                   Dával som ti verse, kto podľa Biblie má pravo vykladať Pismo, a ty na to zareagujes versom v ktorom si svojvoľne oznacujes katolíkov za bludarov. 
                   Je to podobné ako keby som sa ťa spýtal kolko je hodin. Normálny človek povie aký je čas, ale nenormálny povie odveci odpoveď "vonku prší dazd'. Takto reagujes ty na všetky moje biblické argumenty na ktoré nevieš reagovat. Dokedy sa chces hrať na hlupáka ?

                   • 21.

                    Photon 03.07.2020, 00:57

                    @tomas12345

                    Katolíci, čiže satanisti majú právo len šúchať nohami a mlčať pri tom.

                    • 22.

                     tomas12345 03.07.2020, 01:01

                     @Photon

                     Znova odveci odpoveď ? Si opitý ? 

                     Nuž s 5 ročným dieťaťom je normalnejsia diskusia nez s tebou. Rob si z hlupáka niekoho ineho.


                     Caw 

                     • 23.

                      Photon 03.07.2020, 01:05

                      @tomas12345

                      Skôr by som tipoval teba, že máš v sebe aspoň 4 promile, keď nedokážeš pochopiť tak jednoduchú rovnicu, že Kristus a katolícka cirkev je ako oheňa voda. Skrátka nezlučiteľné. Veď som ti to vysvetľoval. Dal som ti na to biblické verše. A ty si stále vedieš svoju pieseň rímskokatolícku. Musíš byť asi nadrogovaný, keď toto nie si schopný vidieť, ako ťa oklamali....

                      • 24.

                       tomas12345 03.07.2020, 01:12

                       @Photon

                       Nič si nevysvetloval, jediné čo si spravil bolo to že si z priamych veršov spravil všeobecné verše a to na čo si nevedel argumentovať si odignoroval a urobil si z Ježiša klamára.


                       • 25.

                        Photon 03.07.2020, 01:16

                        @tomas12345

                        Dostal si verše, ktoré ťa usvedčili aj s tvojou modlárskou inštitúciou ktorú nazývaš "cirkev" z hriechov odpadnutia od Kristovho učenia. Vaše maškarné predstavenia nikoho vôbec nezaujímajú. Ten cirkus ktorý ste si vytvorili je len pre vás a len pre vás. Tak si ho užívajte a dajte s tým normálnym ľuďom pokoj.

                        • 26.

                         tomas12345 03.07.2020, 01:36

                         @Photon

                         Modlatska inštitúcia len v tvojej hlave. Ty nemáš pravo vykladať Bibliu, takže drž sa toho čo je napísané v Biblii,ba podriaduj sa "starším" ak tak nespravis, potom konas v rozpore s ňou.

                         • 27.

                          Photon 03.07.2020, 07:46

                          @tomas12345

                          Boh nikde nepodporuje slepú poslušnosť ľuďom. Si celkom mimo. Si oklamaný a závislý na ľuďoch, nie na Bohu. Skrátka modlár. Väčšinu biblie netreba vykladať. Stačí ju len ˇ´citať a veriť tomu, čo tam čítaš. Vaši diktátori pod zámienkou "vakladania" prekrúcajú jej obsah na svoju záhubu. A ak budeš v tom pokračovať, dopadneš rovnako ako tí vojaci, ktorí prišli zatknúť Eliáša. Oni tiež len slepo poslúchali svojho právoplatne zvoleného vodcu (kráľa). Nebudeš sa môcť na to vyhovoriť, že si len poslúchal akýchsi vodcov. Tí "vodcocia sú na tom totiž rovnako, ako Diotrefes.

                          3 Ján 9-10

                          Písal som zboru, ale Diotrefes, ktorý chce byť prvým medzi nimi, nás neprijíma. Preto ak prijdem, pripomeniem jeho skutky, ktoré robí, že hovorí o nás zlé reči a nemajúc dosť na tom, ani sám neprijíma bratov a tým, ktorí by chceli, bráni a vylučuje ich zo zboru.


                          Tak aj vaši starší: chcú byť prví, ale stali sa poslední, pretože odpadli od Boha do bludov.


                          Ján 15,6

                          Keby niekto nezostal vo mne, vyhodí sa von ako letorast a uschne, a zoberú ich a hodia na oheň, a budú horieť. 


                          Nezostali ste v Kristovi, preto vám zostali len holé múry a samozvané "autority", ktoré si od vás vynucujú poslušnosť, aby s vami a vašou slobodou mohli manipulovať. To bola odjakživa túžba diktátorov. Satan to má dobre premyslené. Stratil si svojprávnosť.

                          • 32.

                           tomas12345 03.07.2020, 19:22

                           @Photon

                           "Boh nikde nepodporuje slepú poslušnosť ľuďom. Si celkom mimo. Si oklamaný a závislý na ľuďoch, nie na Bohu."


                           Obyčajným ľudom ako si ty nie, ale tým, ktorí boli apoštolmi ustanovení (cirkevní predstavení  s apoštolskou postupnosťou) tým áno. 


                           List Títovi 1:7

                               Lebo biskup, DOZORCA sboru, musí byť bezúhonný, jako Boží HOSPODAR, nie svojvoľný, nie hnevivý, nie pijan vína, nie bitkár, nie žiadostivý mrzkého zisku,


                           Biskupi sú teda  aj dozorcovia (dohliadaju na cirkev) aj hospodári - správcovia cirkvi. Ich treba preto poslúchať.


                           Skutky apoštolov 20:28

                               A tak tedy majte na seba pozor i na celé stádo, v ktorom vás ustanovil Svätý Duch za dozorcov, aby ste pásli cirkev Božiu, ktorú si dobyl vlastnou krvou.


                           Biskupi sú teda tiež pastieri a majú pásť Božie  stádo,  na to boli aj určení. A "pásť" znamená vykladať Písmo a vyučovať podobne ako bol  pastierom aj Ježiš,a apoštoli boli ovce.


                           1Pt5:5


                           "5 Podobne vy, mladší, PODRIADUJTE SA starším."


                           Toto stačí,na  ukazánie  toho, že sú  to cirkevní predstavení, ktorí dostali  právomoc vykladať Písmo, a učiť. 

                           -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                           " A ak budeš v tom pokračovať, dopadneš rovnako ako tí vojaci, ktorí prišli zatknúť Eliáša. Oni tiež len slepo poslúchali svojho právoplatne zvoleného vodcu (kráľa). Nebudeš sa môcť na to vyhovoriť, že si len poslúchal akýchsi vodcov."


                           Kráľi Izraela nedostali od Boha právomoc pásť Božie stádo.


                           "4 Vtedy sa zhromaždili všetci starší Izraela a išli k Samuelovi do Rámy. 5 A povedali mu: „Ty si ostarel a tvoji synovia nekráčajú po tvojich cestách. Nuž ustanov nám kráľa, nech panuje nad nami, ako je to u všetkých národov!“ 6 Ale Samuelovi sa NEPACILO, keď mu hovorili: „Daj nám kráľa, nech panuje nad nami!“ Preto sa Samuel modlil k Pánovi. 1Sam 8, 6 7 A Pán povedal Samuelovi: „Vypočuj hlas ľudu vo všetkom, čo ti povedia, veď nie tebou opovrhli, opovrhli mnou, aby som nekraľoval nad nimi. 8 Podobne, ako robili odo dňa, keď som ich vyviedol z Egypta, až po tento deň, že ma opustili a slúžili iným bohom, TAK ROBIA AJ TEBE 9 Vypočuj ich hlas, ale dôrazne ich upozorni a vylož im právo kráľa, ktorý bude nad nimi kraľovať!“ 10 Samuel oznámil všetky Pánove slová ľudu, ktorý od neho požadoval kráľa. 11 I povedal: „Toto bude právo kráľa, ktorý bude nad vami panovať: Vašich synov vezme a postaví ich k svojim vozom a k svojim koňom a budú bežať pred jeho vozom. 12 (Vezme ich), aby ich ustanovil za veliteľov nad tisíc mužmi a za veliteľov nad päťdesiatimi, aby orali jeho oráčinu a žali jeho žeň, aby zhotovovali jeho vojnový výstroj a výstroj jeho vozov. 13 Vezme vaše dcéry, aby pripravovali oleje, aby varili a piekli. 14 Zoberie vaše najlepšie polia, vinohrady a olivy a dá ich svojim sluhom. 15 Z vášho zrna a vašich viníc vezme desiatky a dá ich svojim komorníkom a svojim sluhom. 16 Zoberie vašich sluhov, vaše slúžky, najlepšiu vašu mládež a vaše osly a použije ich na svoje práce. 17 Z vašich stád vezme desiatok a vy sami mu budete sluhami. 18 A keď budete v ten deň stenať pre kráľa, ktorého ste si vyvolili, Pán vás v ten deň nevyslyší.“


                           Tu  je  to povedané jasne, ako  to  bolo s  kráľmi. Samuelovi sa nepáčilo aby mal Izrael nad sebou pozemského kráľa,  ktorý by im vládol, no Samuel to nakoniec odsúhlasil,  no jasne povedal  že právomoc kráľa je viesť vojny, a to je všetko, žiaden výklad Zákona a prikazovanie čomu majú Izraeliti veriť. 


                           "A Pán povedal Samuelovi: „Vypočuj hlas ľudu vo všetkom, čo ti povedia, veď nie tebou opovrhli, opovrhli mnou, aby som nekraľoval nad nimi. 8 Podobne, ako robili odo dňa, keď som ich vyviedol z Egypta, až po tento deň, že ma opustili a slúžili iným bohom, TAK ROBIA AJ TEBE"


                           Tu vidíme že ľud opovrhol Božím vyslancom  Samuelom, a Písmo  ich za to odsudzuje. Namiesto toho aby ľud poslúchal Samuela,  poslúcha sám seba a robí si sám podľa seba (rovnako tak robia aj protestanti, robia si sami podla seba). Právo na výklad Písma mali predovšetkým leviti, knazi, Pánoví proroci  (Samuel, Izaiáš, Jeremiáš, sudcovia)


                           Kniha Deuteronómium 16:18

                               Vo všetkých bydliskách, ktoré ti dá Pán, tvoj Boh, ustanovíš podľa kmeňov SUDCOV a pisárov, aby SUDILI ľud spravodlivým súdom.

                           Kniha Exodus 22:28

                               Sudcov nebudeš znevažovať a kniežaťu svojho ľudu nebudeš zlorečiť!


                           Sudcovia boli teda tí, ktorí rozsudzovali sporné otázky  židovského Zákona, a  nie samotný ľud.


                           "3 Ján 9-10

                           Písal som zboru, ale Diotrefes, ktorý chce byť prvým medzi nimi, nás neprijíma. Preto ak prijdem, pripomeniem jeho skutky, ktoré robí, že hovorí o nás zlé reči a nemajúc dosť na tom, ani sám neprijíma bratov a tým, ktorí by chceli, bráni a vylučuje ich zo zboru."


                           A kto to  bol Diotrefes ? Však ty ani nevieš  o koho sa jedná, ako  možeš potom  tento verš vykladať ? 


                           • 36.

                            Photon 03.07.2020, 21:20

                            @tomas12345

                            RKC nemajú s takými biskupmi nič spoločné. Biskup ktorý nezostáva v učení Kristovom už nie je biskup, ale zvodca a podľa píma nemáš takého človeka ani zdraviť.
                            2Ján 9-11
                            Každý, kto ide ďalej a nezostáva v učení Kristovom, nemá Boha. Kto zostáva v učení Kristovom, ten má Otca i Syna. Ak ide niekto k vám a nenesie toho učenia, neprijímajte ho do domu ani ho nepozdravujte.  Lebo ten, kto ho pozdravuje, účastní sa jeho zlých skutkov.

                            Pásť a vykladať písmo sú 2 celkom odlišné veci. -Ty sa čosi navymýšľaš.....

                            Zrejme asi nevieš čítať:
                            "Vypočuj ich hlas, ale dôrazne ich upozorni a vylož im právo kráľa, ktorý bude nad nimi kraľovať!“ 10 Samuel oznámil všetky Pánove slová ľudu, ktorý od neho požadoval kráľa. 11 I povedal: „Toto bude právo kráľa, ktorý bude nad vami panovať: Vašich synov vezme a postaví ich k svojim vozom a k svojim koňom a budú bežať pred jeho vozom. 12 (Vezme ich), aby ich ustanovil za veliteľov nad tisíc mužmi a za veliteľov nad päťdesiatimi, aby orali jeho oráčinu a žali jeho žeň, aby zhotovovali jeho vojnový výstroj a výstroj jeho vozov. 13 Vezme vaše dcéry, aby pripravovali oleje, aby varili a piekli. 14 Zoberie vaše najlepšie polia, vinohrady a olivy a dá ich svojim sluhom. 15 Z vášho zrna a vašich viníc vezme desiatky a dá ich svojim komorníkom a svojim sluhom. 16 Zoberie vašich sluhov, vaše slúžky, najlepšiu vašu mládež a vaše osly a použije ich na svoje práce. 17 Z vašich stád vezme desiatok a vy sami mu budete sluhami."
                            .......Čiže odkedy bol úrad kráľa ustanovený, bola povinnosť kráľa poslúchať. A ďalej platílo:
                            Kniha Deuteronómium 17,14-15
                            Keď vojdeš do krajiny, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh, a keď ju zaujmeš a budeš v nej bývať a povieš si: »Ustanovím si nad sebou kráľa, ako majú všetky národy okolo nás,« 15ustanov si toho, ktorého si Pán, tvoj Boh, vyvolí spomedzi tvojich bratov.

                            Zas sa snažíš šibrinkovať a zavádzať. Diotrefes bol vodca. Samozvaný, tak ako vaši. Boh ho vôbec neustanovil. Ustanovil sa sám tým, že sa ostatným vnucoval so svojou "autoritou".

                            Ďalej platí:
                            Mat 23,9-10
                            Ale vy sa nevolajte rabbim, lebo jeden je váš Učiteľ, Kristus, a vy všetci ste bratia. A svojím otcom nenazývajte nikoho na zemi, lebo jeden je váš Otec, ten, ktorý je v nebesiach. Ani sa nenazývajte duchovnými vodcami, lebo jeden je váš vodca, Kristus.
                            ....vy sa však podobne ako Diotrefes povýšenecky prehlasujete za vodcov, pápež sa necháva nazývať otcom a ďalšie kratochvíle. Ste pravý opak Kristovho učenia. Ak je niekto autorita či vodca ustanovrený Boho, nepotrtebuje to roztrubovať ani si vynucovať poslušnosť. Kristove ovce prirodzene rozpoznajú Božie pomazanie na ňom a budú jeho autoritu rešpektovať. Vy však robíte všetko naopak, lebo poznáte len slepú poslušnosť diktátorov, ktorí zväzujú slobodu ich oviec.

                            Ježiš mal na takých ako vy spadeno. Ste slepými vodcami slepých. A keď slepý povedie slepého, obidvaja padnú do jamy. (Mat 15,14) A tak ste spadli. "Beda vám, slepí vodcovia," (Mat 23,16) "Slepí vodcovia, ktorí cedíte komára a veľblúda prehlcujete!" (Mat 23,24)

                            Jer 17,5
                            Toto hovorí Pán: „Zlorečený je muž, ktorý dôveruje v človeka a telo urobil svojou oporou, ale od Pána sa mu srdce vzdialilo


    • 6.

     Photon 02.07.2020, 23:04

     @tomas12345

     Bohu je celkom ukradnuté, kto z vašich modlárov čo určuje.

 • 28.

  Photon 03.07.2020, 09:07

  "čiňte učeníkmi všetky národy krstiac ich vo meno Otca i Syna i Svätého Ducha  učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal"


  RKC neučí to, čo Kristus prikázal a nečiní učeníkov Kristovi.


  "A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu."


  Ježiš Petrovi nepovedal: "ty a tvoji nástupcovia ste skala na ktorej zbudujem svoju cirkev", ale povedal LEN o Petrovi samotnom: "ty si Peter, Skala a na tej skale zbudujem svoju cirkev". A to je rozdiel! -Ježiš neprikázal Petrovi, aby po sebe ustanovil nástupcu, ktorý bude ďalšou "skalou". -Povedal len Petrovi "ty si skala", a nepovedal to už nikomu ďalšiemu! Peter bol výnimočný tým, že Ježiš mu zveril kľúčovú úlohu a starostlivosť o začínajúcu cirkev. Povedal:
  Lukáš 22,32
     A ty, keď sa raz obrátiš, utvrdzuj svojich bratov.
  Ján 21,15-17
    Pas moje ovečky.
   O Petrovi čítame, že mal rozhodujúce slovo napr. pri voľbe nového apoštola miesto Judáša, alebo vo veci sporu o obriezku. ...Vieme, že ako prvý kázal Izraelskému davu, čím sa obrátilo asi 3000 ľudí ku Kristovi. Ako prvý začal kázať pohanom a obrátili sa všetci v dome rímskeho stotníka Kornélia. To sa zhoduje s Ježišovými slovami ktoré mu predtým povedal: "dám ti kľúče nebeského kráľovstva" (Mat.16,19) -Kľúčmi otvárame dvere. Peter otvoril dvere veciam, ktoré tu predtým neboli, ktoré pred ním nikto nezačal. Peter rozbehol cirkev v Izraelskom národe i medzi pohanmi. (presnejšie Boh cez Petra) -Toto Petrovo prvenstvo však patrilo len Petrovi a nikomu inému. Nespočívalo v jeho údajnom postavení "neomylného zástupcu Boha na zemi" (veď Pavol raz Petra napomenul z hriechu - Gal.2,14), ale spočívalo v jeho úlohe "otvárača dverí". To bol hlavný význam Ježišovho výroku "na tebe postavím...". Základy domu staviame ako prvé, a až potom zvyšnú stavbu. -Cirkev v pravom zmysle slova sa zrodila až po Ježišovej smrti a zmŕtvychvstaní. Bol to práve Peter, kto túto prácu po Ježišovom odchode rozbehol ako prvý. Preto na ňom tá práca spočívala. -Cirkev vo svojich základoch však nestojí ani na Petrovi, ale na Ježišovi Kristovi. Apoštol Pavol povedal cirkvi v Efeze toto: "(ste) vybudovaní na základe apoštolov a prorokov, kde uholným kameňom je sám Ježiš Kristus". (Ef.2,20) Apoštoli sú teda len ZÁKLAD BUDOVANIA, a Peter bol z nich ten "najzákladnejší základ" budovania, avšak uholný kameň, na ktorom všetko stojí, je Ježiš Kristus. Ježiš neprikázal Petrovi, aby po sebe ustanovil nasledovníka. To, čo vidíme dnes v rímskokatolíckej cirkvi v úrade pápeža, nieje žiaden apoštol ani pokračovateľ Petra, ale iba na základe ľudských výmyslov dosadený obyčajný človek, ktorý má svoje chyby a hriechy; a pokiaľ sa neznovuzrodí a neoddelí od modlárstva rímskokatolíckej cirkvi, skončí v pekle. (aj spolu so svojimi nasledovníkmi) -Taká je žiaľ realita....
   

 • 29.

  tomas12345 03.07.2020, 18:28

  "RKC neučí to, čo Kristus prikázal a nečiní učeníkov Kristovi."


  To je len tvoj názor, a ako som  už povedal, ty nemáš  podla Biblie  právo vykladať kto dodržuje a nedodržuje Pánov Zákon, takže prečoby hocijaký človek mal veriť  tomučo  ty povies  ?

  "Ježiš Petrovi nepovedal: "ty a tvoji nástupcovia ste skala na ktorej zbudujem svoju cirkev", ale povedal LEN o Petrovi samotnom: "ty si Peter, Skala a na tej skale zbudujem svoju cirkev". A to je rozdiel! -Ježiš neprikázal Petrovi, aby po sebe ustanovil nástupcu, ktorý bude ďalšou "skalou". -Povedal len Petrovi "ty si skala", a nepovedal to už nikomu ďalšiemu! Peter bol výnimočný tým, že Ježiš mu zveril kľúčovú úlohu a starostlivosť o začínajúcu cirkev. Povedal: 

  Lukáš 22,32

     A ty, keď sa raz obrátiš, utvrdzuj svojich bratov.

  Ján 21,15-17

    Pas moje ovečky.

   O Petrovi čítame, že mal rozhodujúce slovo napr. pri voľbe nového apoštola miesto Judáša, alebo vo veci sporu o obriezku. ...Vieme, že ako prvý kázal Izraelskému davu, čím sa obrátilo asi 3000 ľudí ku Kristovi. Ako prvý začal kázať pohanom a obrátili sa všetci v dome rímskeho stotníka Kornélia. To sa zhoduje s Ježišovými slovami ktoré mu predtým povedal: "dám ti kľúče nebeského kráľovstva" (Mat.16,19) -Kľúčmi otvárame dvere. Peter otvoril dvere veciam, ktoré tu predtým neboli, ktoré pred ním nikto nezačal. Peter rozbehol cirkev v Izraelskom národe i medzi pohanmi. (presnejšie Boh cez Petra) -Toto Petrovo prvenstvo však patrilo len Petrovi a nikomu inému. Nespočívalo v jeho údajnom postavení "neomylného zástupcu Boha na zemi" (veď Pavol raz Petra napomenul z hriechu - Gal.2,14), ale spočívalo v jeho úlohe "otvárača dverí". To bol hlavný význam Ježišovho výroku "na tebe postavím...". Základy domu staviame ako prvé, a až potom zvyšnú stavbu. -Cirkev v pravom zmysle slova sa zrodila až po Ježišovej smrti a zmŕtvychvstaní. Bol to práve Peter, kto túto prácu po Ježišovom odchode rozbehol ako prvý. Preto na ňom tá práca spočívala. -Cirkev vo svojich základoch však nestojí ani na Petrovi, ale na Ježišovi Kristovi. Apoštol Pavol povedal cirkvi v Efeze toto: "(ste) vybudovaní na základe apoštolov a prorokov, kde uholným kameňom je sám Ježiš Kristus". (Ef.2,20) Apoštoli sú teda len ZÁKLAD BUDOVANIA, a Peter bol z nich ten "najzákladnejší základ" budovania, avšak uholný kameň, na ktorom všetko stojí, je Ježiš Kristus. Ježiš neprikázal Petrovi, aby po sebe ustanovil nasledovníka. To, čo vidíme dnes v rímskokatolíckej cirkvi v úrade pápeža, nieje žiaden apoštol ani pokračovateľ Petra, ale iba na základe ľudských výmyslov dosadený obyčajný človek, ktorý má svoje chyby a hriechy; a pokiaľ sa neznovuzrodí a neoddelí od modlárstva rímskokatolíckej cirkvi, skončí v pekle. (aj spolu so svojimi nasledovníkmi) -Taká je žiaľ realita...."


  Totosi skopíroval zo svojej  stránky a tam  som ti presne na toto v  diskusii už odpovedal, pozri si to.

  • 30.

   Photon 03.07.2020, 19:08

   @tomas12345

   Nie názor, ale realita. RKC sú samozvaní farizeji ktorých Kristus kritizoval. Ste rovnakí hadi a obielenbé hroby plné mŕtvolných kostí ako oni.


   To ti môže byť ukradnuté, že som to skopíroval. Sú to moje slová a stále platia. Dnes rovnako, ako pred rokmi. A stále platiť budú, pretože je to pravda.

   • 33.

    tomas12345 03.07.2020, 19:42

    @Photon

    Na tvojej stránke  som ti k tomu napísal aj komentár, ale asi ho prekopírujem sem :


    1) "Rímskokatolícka cirkev zakladá svoju nadradenosť nad ostatnými cirkvami na Ježišovom výroku adresovanom Petrovi v evanjeliu Matúša 16,18: A ja ti tiež hovorím, že si ty Peter, Skala, a na tej skale zbudujem svoju cirkev"

    Nielen na tomto verši, ale aj na Ján 21,15-17 :

    "Pas moje ovečky."

    2) "Problém je však v tom, že Ježiš Petrovi nepovedal: "ty a tvoji nástupcovia ste skala na ktorej zbudujem svoju cirkev", ale povedal LEN o Petrovi samotnom: "ty si Peter, Skala a na tej skale zbudujem svoju cirkev". A to je rozdiel! -Ježiš neprikázal Petrovi, aby po sebe ustanovil nástupcu, ktorý bude ďalšou "skalou". Nikde nečítame, že by sa tak stalo. -Povedal len Petrovi "ty si skala", a nepovedal to už nikomu ďalšiemu!"

    Priamo to nepovedal, ale dá sa to vyčítať nepriamo.

    Ježiš povedal Petrovi "pas moje ovce", a ked povedal "moje ovce" je očividné, že tým myslel všetkých veriacich (por. Ez 34:6, Ez 34:8, Jn 10:27). Lenže Peter tento Ježišov príkaz osobne nesplnil, pretože Peter bol len jedným z mnohých pastierov stáda, a pásol len NIEKTORE ovce. Lenže Ježišov príkaz sa musí splniť, a kedže to nesplnil apoštol Peter, museli to splniť Petrovi nástupcovia. Peter teda osobne za svojho života Ježišov príkaz nesplnil, no prišiel do Ríma a tam založil rímsku cirkev a ustanovil svojich nástupcov - rímskeho biskupa (pápeža)m a títo Petrovi nastupcovia splnili Ježišov príkaz, ked si nárokovali a chopili sa učenia všetkých veriacich. Peter teda Ježišov príkaz nesplnil, ale zariadil to tak, aby tento príkaz splnili jeho nasledovníci. Ciže Petrovi nasledovníci sú nevyhnutný, inak by Peter nesplnil Ježišov príkaz, pretože Ježiš povedal len Petrovi "pas moje ovce".

    3) "Ako prvý začal kázať pohanom a obrátili sa všetci v dome rímskeho stotníka Kornélia. To sa zhoduje s Ježišovými slovami ktoré mu predtým povedal: "dám ti kľúče nebeského kráľovstva" (Mat.16,19) -Kľúčami otvárame dvere. Peter otvoril dvere veciam, ktoré tu predtým neboli, ktoré pred ním nikto nezačal. Peter rozbehol cirkev v Izraelskom národe i medzi Pohanmi. (presnejšie Boh cez Petra) -Toto Petrovo prvenstvo však patrilo len Petrovi a nikomu inému."

    Ciže tvrdíš že Petrove klúče mali jedinú funkciu v prvotnom otváraní nebeského kráľovstva (spásy) pre veriacich a prvotnom rozbehnutí cirkvi ? Lenže to nie je pravda. Prvotné otvorenie nebeského kralovstva (spásy) sa predsa už odohralo za Mojžiša, kedy lud dostal Zákon, na základe ktorého, ak bude dodržiavať, bude spasený. Takisto prvá Božia cirkev, sa (prvý krát otvorila) rozbehla už za Mojžiša, kedy židia uzavreli s Bohom na Sinaji zmluvu a stali sa teda Jeho cirkvou. Nebeské kráľovstvo (spása) a cirkev, boli už v Petrových časoch dávno rozbehnuté (otvorené), Peter teda nič neotváral ako prvý. A keby aj cirkev a nebeské kralovstvo nebolo v Novom Zákone ešte otvorené (čo však nie je pravda) tak, v Novom Zákone to bol Ježiš ktorý ako prvý otvoril nebeské kráľovstvo a vybudoval cirkev a nie Peter.


    4) "Nespočívalo v jeho údajnom postavení "neomylného zástupcu Boha na zemi" (veď Pavol raz Petra napomenul z hriechu - Gal.2,14), "

    Peter bol naplnený Duchom Svätým, no to že bol naplnený Duchom Svätým, ešte neznamená, že jeho vlastnosti sú neomylné. Peter bol neomylný vo svojom učení, ale nie vo svojich vlastnostiach. Podobne to bolo aj u Mojžiša, Mojžiš bol vodcom Izraelu, ale jeho vlastnosti neboli dokonalé, tiež mal svoje hriechy. Vodca cirkvi musí byť vodcom v učení, ale nemusí byť vodcom vo svojich vlastnostiach.

    5) "ale spočívalo v jeho úlohe "otvárača dverí". To bol hlavný význam Ježišovho výroku "na tebe postavím...". Základy domu staviame ako prvé, a až potom zvyšnú stavbu."

    Hore som ukázal že Peter nebol ako otvárač dverí. Ale keby aj, kto dostane klúč, ten ním može aj otvárať, aj ZATVARAT, takže Peter a jeho nástupníci maju moc ZATVARAT nebeske kralovstvo, pre tých, pre koho to určia.

    Ježiš nazval Petra "Kéfas", čo znamená Skala Jn 1:42. Ked teda hovorí Ježiš že na Petrovi postaví svoju cirkev, postaví ju na Petrovi, a teda postaví ju na skale :

    Evanjelium podľa Matúša 7:25

    Spustil sa lejak, prihnali sa vody, strhol sa víchor a oborili sa na ten dom, ale nezrútil sa, lebo mal základy na skale.

    Skala teda predstavuje pevný základ, na ktorom celý dom stojí. Bez pevného základu sa celý dom zrúti, a teda bez Petra by sa celá cirkev zosypala a nemohla by existovať. Tu sa teda existuje Petrov primát. ostatní apoštoli predstavovali len základ budovania - stavbu postavenej na skale. Lenže ked vytiahnem zopár tehál zo stavby, dom sa nezrúti, ale ked pohnem pevným základom - skalou, celý dom sa zrúti a zostane z neho len rumovisko.

    "-Cirkev vo svojich úplnych základoch však nestojí ani na Petrovi, ale na Ježišovi Kristovi. avšak uholný kameň, na ktorom všetko stojí, je Ježiš Kristus."

    Ano, to je pravda, lenže treba si uvedomiť, že jedine v Petrovej cirkvi sa nachádza Ježiš Kristus a teda všetko stojí na Ježišovej cirkvi - Petrovej cirkvi.

    "Ježiš neprikázal Petrovi, aby po sebe ustanovil nasledovníka."

    Kniha proroka Izaiáša 22 : 14-22

    "14 I zaznelo mi v ušiach, Pane zástupov: „Veru vám nebude odpustený tento hriech, pokiaľ neumriete“ - hovorí Pán, Jahve zástupov. 15 Toto hovorí Pán, Jahve zástupov: „Choďže k tomu úradníkovi, k SOBNOVI, správcovi domu: 16 »Čože tu máš a kohože tu máš, že si si tu vytesal hrob?« Vysoko vytesal svoj hrob, v skale si vydlabal príbytok. Hľa, Pán ťa rozmachom odvrhne, silák, a pevne ťa zohne, 18 silno ťa zakotúľa, ako sa kotúľa lopta do šírošírej krajiny. Tam zomrieš a tam budú tvoje skvostné vozy, ty hanba domu tvojho pána! 19 Odstránim ťa z tvojho miesta a zvrhnem ťa z tvojho postavenia. 20 V ten deň zavolám svojho služobníka Eliakima, syna Helkiáša, 21 a oblečiem ho do tvojho rúcha, opášem ho tvojím pásom a dám mu do rúk tvoju MOC. I BUDE OTCOM OBYVATEľOM JERUZALEMA A JUDOVHO DOMU 22 Dám mu na plece KLUC DAVIDOVHO DOMU, keď otvorí, nikto nezavrie, a keď zavrie, nikto neotvorí."

    Sobna je správca kralovskeho domu (dnes by sme asi povedali premiér) Izraelského krála a dediča Davidovho tronu Ezechiáša. Sobna má však byť nahradený Eliakimom, ktorý prevezme Dávidove klúče od Sobnu, a tým i všetku moc s tým spojenú.

    Podobná situácia nastala aj u Petra. Ježiš dal Petrovi svoje kľúče (Dávidove kľúče) od nebeského kráľovstva, a s nimi aj celú moc s nimi spojenú. Peter sa teda stal správcom nebeského kráľovstva, a ako už z Písma a historie vieme, spravcovska úloha (moc kľúčov) bola prenosná a dedila sa z generácie na generáciu. Tak ako moc kľúčov a správcovstvo Sobna prevzal Eliakim, tak isto aj Petrove správcovstvo a moc kľúčov prevzali jeho nasledovníci. Katolícka cirkev teda dis

    • 37.

     Photon 03.07.2020, 21:20

     @tomas12345

     Peter nebol neomylný rovnako, ako Mojžiš. Boli to ľudia. Peter nútil "pohanov prijať židovský spôsob života" (Gal 2,14) To bolo už učenie. Nestalo sa však súčasťou jeho listov, lebo mu v tom zabránil Svätý Duch, pretože "Svätým Duchom súc nesení hovorili svätí Boží ľudia" (1Pt 1,21) A ak niečo nebolo od Svätého Ducha, tak sa to stratilo.

     Žiadni Petrovi nástupníci nemajú právo robiť to, čo Peter. To si si vymyslel. (V článku predsa jasne poukazujem na fakt, že biblický tex nič nehovorí o akýchsi "Petrových nástupcoch".

     Peter je skala na ktorej postavil Kristus svoju cirkev, žiadni nástupcovia. Základy boli položené len v 1 storočí, kedy Boh cez Petra začal cirkev stavať. Ďalej už základy nebolo treba znovu stavať, keďže už boli postavené. Už sa len pokračuje ďalej v stavbe. Cirkev je postavená na základe apoštolov a prorokov, kde v základe je Kristus. Do dnes už iba rastie jej zvyšná stavba.


     Pletieš si hrušky a jablká. Skala o ktorej hovorí Kristus v Mt 7:25 nie je Peter. Veď to v texte jasne vysvetľuje, o čom je reč (Mt 7,24) "Každého teda, kto čuje tieto moje slová a činí ich, pripodobním rozumnému človekovi, ktorý postavil svoj dom na skale." ....Takéto zahmlievanie a prekrúcanie kontextov robia katolíci bežne. Je to rovnaké, ako Svedkovia Jehovovi.

     Peter už nežije. Napriek tomu cirkev ďalej stojí. Prečo? Lebo základ ktorý položil bol už položený. Je to rovnaké ako so zasiatím semena. Semeno bolo zasiaté. Netreba ho znovu siať. Peter už nie je potrebný. Základ položil. Teraz stavba (strom) už iba rastie. ...A vaše zvody ohľadom toho, že sú potrební dokonca ešte akísi nástupníci sú fakt komédia. Nič také nie je vyžadované.

     Zase splietaš hrušky a melóny. Čo má Izaiáš 22,14-22 spoločné s Petrom a jeho nástupníctvom? Nič. Ide len o vystriedanie úradu komorníka Šebnu Elijakimom. U Petra sa nič také nenastalo. O5 tu funguje typické zavádzanie a prekrúcanie: kontext z úplne iného textu šróbuješ niekam celkom inde, len aby si dokázal svoju dogmu. Výraz "kľúč domu Dávidovho" nemá s Petrom nič spoločné. Jedná sa o úplne inú situáciu. Ten kto má kľúč Dávidov ktorý otvára,, a nikto nezaviera, a zaviera, a nikto neotvára je Kristus, nie Peter (Zjv 3:7)


     • 40.

      tomas12345 03.07.2020, 22:10

      @Photon

      "Peter nebol neomylný rovnako, ako Mojžiš. Boli to ľudia. Peter nútil "pohanov prijať židovský spôsob života" (Gal 2,14) To bolo už učenie."


      Lenže židovský sposob života bol  v poriadku.

      14 Keď som videl, že nepostupujú priamo, podľa pravdy evanjelia, povedal som Kéfasovi pred všetkými: „Keď ty, Žid, žiješ pohansky, a nie po židovsky, ako to, že nútiš pohanov žiť po židovsky?!“ Gal 2, 14 15 My sme rodení židia, nie hriešni pohania,"


      To si naozaj z tohto nepochopil že žiť po židovsky je v poriadku ? Pavol v 14 verši dáva do protikladu život pohanský a židovský, a  teda to znamená že život židovský bol v poriadku. Pretože spása pochádza zo židovstva, a  pravý žid verí v židovského Boha a prijíma tým pádom i  Ježiša.


      "Žiadni Petrovi nástupníci nemajú právo robiť to, čo Peter. To si si vymyslel. (V článku predsa jasne poukazujem na fakt, že biblický tex nič nehovorí o akýchsi "Petrových nástupcoch". 


      Uviedol  som  ti argumenty ktoré nepriamo hovoria o Petrových nástupcov,takže prečo si tie argumenty odignoroval a nevyjadril sa k nim . A mimochodom je pozoruhodne  pozerať že v tomto prípade priamy verš vykladáš priamo, ale ked  sa hovorí priamo o zákaze vypytovania sa mrtvych, tak v tom   prípade   už priamy verš začneš vykladať všeobecne a teda robíš  si z Biblie trhací kalendár, čo  chceš to vykladáš priamo, a  čo nechceš vykladáš všeobecne.

      "Peter je skala na ktorej postavil Kristus svoju cirkev, žiadni nástupcovia. Základy boli položené len v 1 storočí, kedy Boh cez Petra začal cirkev stavať. Ďalej už základy nebolo treba znovu stavať, keďže už boli postavené. Už sa len pokračuje ďalej v stavbe. Cirkev je postavená na základe apoštolov a prorokov, kde v základe je Kristus. Do dnes už iba rastie jej zvyšná stavba. "


      Lenže skala(Peter) predstavuje pevný základ,  neoddelitnu nevyhnutnú konštrukciu bez ktorej  sa celá stavba zrúti a zostane z nej len velke rumovisko. Peter može byť skalou jedine vtedy, pokial by  jedine Petrova cirkev bola vodcovská cirkev,ktorá vykladá učivo a pasie ľud,  v tom prípade by platilo že od tejto cirkvi sú všetky ostatné bytostne závislé. Lenže pokial Petrovo prvenstvo spočívalo len v tom, že  prví hlásal evanjelium a  založil prvé cirkvi, potom nemože byť skalou, pretože aj bez neho by cirkev kludne existovala.

      "Pletieš si hrušky a jablká. Skala o ktorej hovorí Kristus v Mt 7:25 nie je Peter. Veď to v texte jasne vysvetľuje, o čom je reč (Mt 7,24) "Každého teda, kto čuje tieto moje slová a činí ich, pripodobním rozumnému človekovi, ktorý postavil svoj dom na skale." 


      Tu Ježiš len ukazuje aký význam má označenie skala  (pevný nevyhnutný základ) a to preto lebo o pár kapitol dalej nazve Petra skalou, takže aby čitatelia vedeli, čo znamená označenie "skala".

      "Peter už nežije. Napriek tomu cirkev ďalej stojí. Prečo? Lebo základ ktorý položil bol už položený. Je to rovnaké ako so zasiatím semena. Semeno bolo zasiaté. Netreba ho znovu siať. Peter už nie je potrebný. Základ položil. Teraz stavba (strom) už iba rastie. .."


      Stojí preto lebo existuju Petrovi nástupcovia, a ako  som  už povedal,Ježiš povedal že Jeho cirkev nevymrie na Zemi, a to splna jedine katolícka cirkev.


      "A vaše zvody ohľadom toho, že sú potrební dokonca ešte akísi nástupníci sú fakt komédia. Nič také nie je vyžadované."


      Uviedol som ti na to dovody, takže ich znova neignoruj ale odpovedaj na  ne.

      Zase splietaš hrušky a melóny. Čo má Izaiáš 22,14-22 spoločné s Petrom a jeho nástupníctvom? Nič. Ide len o vystriedanie úradu komorníka Šebnu Elijakimom. U Petra sa nič také nenastalo.  Výraz "kľúč domu Dávidovho" nemá s Petrom nič spoločné. Jedná sa o úplne inú situáciu. Ten kto má kľúč Dávidov ktorý otvára,, a nikto nezaviera, a zaviera, a nikto neotvára je Kristus, nie Peter (Zjv 3:7)"


      Znova si nečítal pozorne čo som napísal ? V  Izaiášovi sa hovorí o Dávidových klucov, a s nimi spojena moc zatvarať a otvárať, a rovnaké Dávidove kľúce dostal aj Peter od Ježiša, a tiež s nimi dostal moc otvárať a zatvárať. A Dávidove kľúče boli prenosné, dedili sa, dedili sa na  Petrových nástupcov.


      • 42.

       Photon 03.07.2020, 22:41

       @tomas12345

       "Keď ty, Žid, žiješ pohansky, a nie po židovsky, ako to, že nútiš pohanov žiť po židovsky?!“"
       ....Čomu nerozumieš? Peter učil žiť druhých to, čo sám nežil. Už to nebolo a nie je nutné žiť. Jednalo sa o pokrm. (Gal 2,12) V NZ to už nie je nutné rozlišovať.

       Nie je to vporiadku, aby niekto v NZ rozlišoval pokrmy z náboženských dôvodov.

       Tvoje výmysly o Petrových nástupcoch tu ale vôbec nikoho nezaujímajú. Tie sú celkom irelevantné.
       ...To čo ty robíš nie je žiaden výklad ale typická ukážka prekrúcania textov pomocou inkonzistencie. .....A ešte sem miešaš dopytovanie sa mŕtvych, tekt ktorý si sa tiež snažil prekrútiť. Skrátka dopytovanie sa mŕtvych je Bohu ohavnosťou. Čomu z toho nerozumieš?

       Základ už bol postavený, netreba ho znovu stavať. Čomu z toho nerozumieš?

       Peter je skala, nie jeho nástupcovia. A okrem toho aj o Petrovi platí čo Pavol povedal:
       Gal 1,8
       Ale keby sme vám hlásali my alebo aj anjel z neba iné evanjelium, ako sme vám hlásali, nech je prekliaty!
       .....Pavol dal aj sám seba vrátane všetkých apoštolov pod kliatbu pre prípad, že by začali hlásať niečo iné než to, čo už hlásali. Takže väčšiu prioritu má vždy Božie Slovo (evanjelium) než autorita nejakého apoštola.
       Takže žiadne prvesntvo autority neexistuje. Na prvom mieste je evanjelium.

       O žiadnych nástupcoch Kristus nikde nehovoril. Nie je totiž nikde napísané, že nástupcovia sa nemôžu odkloniť od čistoty evanjelia. Ba práve naopak. Už Pavol predpovedal, že sa to stane. A stalo sa to. Tak vznikla RKC. Prekrútené evanjelium. (viď Gal 1,8)

       Na tvoje výmysly nereagujem. To je predsa strata času. Buď máš dôkazy z písma ale si toč s palcami kolovrátok.

       Veď ty si moju reakciu vôbec nečítal.  Kľúče Dávidove má jedine Kristus. O Petrovi sa píše, že mu Kristus dá "kľúče nebeského kráľovstva". Kristus je však ten, kto má "kľúče pekla i smrti" a "ktorý má kľúč Dávidov". To sú 3 rôzne veci. (Nauč sa čítať.)

   • 34.

    tomas12345 03.07.2020, 19:49

    @Photon

    "Nie názor, ale realita. RKC sú samozvaní farizeji ktorých Kristus kritizoval. Ste rovnakí hadi a obielenbé hroby plné mŕtvolných kostí ako oni."


    Ježiš sa vyjadril  jasne,  podla čoho  spoznáme Jeho cirkev, je to podľa toho, že Ježišova cirkev nikdy nevymrie, a to platilo jedine u katolíckej cirkvi, u nikoho iného. Veríš teda Ježišovi, alebo veríš  svojmu pseudovýkladu ?

    • 38.

     Photon 03.07.2020, 21:21

     @tomas12345

     Zas klameš a zavádzaš:
     Jn 13:35
     Po tom poznajú všetci, že ste moji učeníci, keď budete mať lásku medzi sebou.
     (....čo vylučuje RKC....)
     To, že Kristova cirkev nikdy nevymrie je pravda. Problém je však v tom, že RKC nie je Kristova cirkev.


     • 41.

      tomas12345 03.07.2020, 22:23

      @Photon

      "Jn 13:35

      Po tom poznajú všetci, že ste moji učeníci, keď budete mať lásku medzi sebou.

      (....čo vylučuje RKC....)"


      V každej jednej cirkvi sa nájdu aj zlí ľudia, v KAZDEJ, aj v tvojej denominácii "slovo života". Avšak neslobodne na základe  1%členov súdiť celú cirkev. V katolíckej cirkvi sú skvelí ľudia, mnísi, mníšky,  cirkevný predstavení, ktorí  sa zriekli  všetkého pre Krista, to sú tí praví Ježišovi učeníci. Tí tvoria 99% katolíckej cirkvi, a  1% tvoria takých, ktorí žijú v bohatstve, hýrení, zlobe.


      "To, že Kristova cirkev nikdy nevymrie je pravda. Problém je však v tom, že RKC nie je Kristova cirkev. "


      No konečne si sa  k tomuto ako  tako vyjadril. Sám teda priznávaš že Kristova cirkev na Zemi nikdy  nevymrie. No a teraz podme do historie. V prvom storočí ako aj ty tvrdíš  existovala na Zemi Kristova cirkev, no vy protestanti tvrdíte že v2,3,4a v  dalších storočiach sa cirkev 1 storočia oddiali od Božieho učenia, a teda tým pádom kedže táto cirkev 1 storočia nemala svojich nasledovníkov,tak vymrela a to až údajne do 16 storočia, kedy sa začal protestantizmus.  Lenže toto je v rozpore s Ježišovým tvrdením, žeJeho cirkev nevymrie. A jedine katolícka cirkev nevymrela, ale  je tu celých 2000 rokov. Len  ona splna to čo povedal Ježiš, len ona je teda Jeho cirkvou.


      • 44.

       Photon 04.07.2020, 09:28

       @tomas12345

       Nepopieram, že aj v RKC sú skvelí ľudia. Tu však ide však o celkový trend a povahu organizácie. To ju charakterizuje.

       Kristova cirkev to nie sú tí, ktorí sa odvolávajú na telesné nástupníctvo. Platí to aj v rodine. To, že otec bol napr. filantrop ešte neznamená, že aj syn bude. NZ vôbec nie je postavená na telesnom nástupníctve, ale na duchovnom.
       ....Neviem, prečo mi stále podsúvaš učenia akýchsi protestantov. Svet sa nedelí na katolíkov a protestantov. ....V každej dobe existovali praví veriaci, ktorí nasledovali Krista, akurát neboli tak známi.  "Kde sú dvaja alebo traja shromaždení v mojom mene, tam som i ja v ich strede" (Mt 18:20) . Pravá Kristova cirkev nie sú budovy, inštitúcie, honosné paláce. Praví veriaci sa často stretávali len po domoch, ako prvotná cirkev. Nikdy však hnutie Ducha Svätého nevymrelo. Počas temného katolíckeho stredoveku žili takíto ľudia v útlaku od RKC, prehlasované za kacírov. To je vporiadku, pretože Kristus predpovedal pravým veriacim prenasledovanie. To je poznávacie znamenie, že dotyční sú na dobrej ceste. "VŠETKÝCH, ktorí chcú pobožne žiť v Kristu Ježišovi, budú prenasledovať." (2Tim 3:12) RKC nebola prenasledovaná, ale sama sa stala prenasledovateľom.

       • 46.

        tomas12345 04.07.2020, 18:22

        @Photon

        1)  "Nepopieram, že aj v RKC sú skvelí ľudia. Tu však ide však o celkový trend a povahu organizácie. To ju charakterizuje."


        Ked chceš  súdiť celú katolícku cirkev podla učenia, len vtedy možeš na základe malého % súdiť,  pretože len malá  skupina rozhoduje o učení katolíckej cirkvi (pápež, magistérium, koncily pozostávajuce zo zopár stoviek biskupov). Avšak ked chceš súdiť katolícku cirkev podla  jej vlastností, musíš sa pozerať na celú cirkev, a faktom je to, že drtivá väčšina cirkevných predstavených žije v chudobe, zriekla sa pre evanjelium mnohého (všetkého) a sú to povahovo fajn ľudia.

        2) "Kristova cirkev to nie sú tí, ktorí sa odvolávajú na telesné nástupníctvo. Platí to aj v rodine. To, že otec bol napr. filantrop ešte neznamená, že aj syn bude. NZ vôbec nie je postavená na telesnom nástupníctve, ale na duchovnom. "


        Telesné nástupníctvo znamená že Ježiš si vyvolil apoštolov, a apoštoli potom založili cirkvi a v nich ustanovili cirkevných predstavených, ktorých vyučovali,a oni mali  potom vyučovať dalších. A toto Biblia potvrdzuje, a nie že nie.


        Mt 28:  18-20 :


        "18 Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. 19 Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna, i Ducha Svätého Mt 28, 19 20 a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“


        Apoštoli neučili a nekrstili všetky národy, ale len niektoré národy. Reč je  tu teda o ich nasledovníkov, a oni dostali právo hladať učeníkov,  učiť učeníkov učiac ich zachovávať všetko  čo Ježiš prikázal. Učeníci teda budú aj v budúcnosti vyučovaný, a nie  že učeníci sa budú učiť sami seba (ako to  ty robíš).


        3) "V každej dobe existovali praví veriaci, ktorí nasledovali Krista, akurát neboli tak známi. "Kde sú dvaja alebo traja shromaždení v mojom mene, tam som i ja v ich strede" (Mt 18:20) ."


        Ani Biblia ani historia neponuka dokazy že by existovali v každej dobe nejakí Ježišovi učeníci, mimo katolíckej cirkvi. Nemá teda zmysel   tvrdiť že áno,  pretože je to tvrdenie bez dokazu. Ak by existovali, záznamy by o nich boli, Boh by o nich dal vedieť, lenže nie sú. Taká je  realita.


        "Pravá Kristova cirkev nie sú budovy, inštitúcie, honosné paláce. Praví veriaci sa často stretávali len po domoch, ako prvotná cirkev."


        Samozrejme že sa stretávali len  po  domoch, kedže boli prenasledovaní rímanmi a  židmi, a sotva si mohli postaviť budovu s názvom "Kresťania".


        4)  "To je vporiadku, pretože Kristus predpovedal pravým veriacim prenasledovanie. To je poznávacie znamenie, že dotyční sú na dobrej ceste. "VŠETKÝCH, ktorí chcú pobožne žiť v Kristu Ježišovi, budú prenasledovať." (2Tim 3:12) RKC nebola prenasledovaná, ale sama sa stala prenasledovateľom."


        A ty si v súčasnosti  prenasledovaný ? Ak nie si, potom nie si  praví kresťan. Tolko asi k tvojej logike....     A katolícka cirkev prenasledovaná bola, a to až do 4 storočia.


        • 49.

         Photon 06.07.2020, 15:18

         @tomas12345

         Ježiš si vyvolil apoštolov, ale to nezaručuje, že v Ježišovi aj zotrvajú (viď Judáš). Budeš poslúchať Judáša? Kristus si ho predsa vyvolil. ....Takže tak: väčšiu prioritu má evanjelium a sám Kristus, než autorita apoštola. Gal 1:8 Ale aj keby sme vám my alebo anjel z neba zvestoval iné ako to, čo sme vám zvestovali, nech je prekliaty! ...A toto sa vám stalo. Opustili ste evanjelium.

         Áno, reč je tu o nasledovníkoch, nie nástupcoch. "Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna, i Ducha Svätého." Každý, kto sa obrátil ku Kristovi a stal sa jeho učeníkom to môže robiť. RKC však neučí zachovávať všetko, čo Kristus vám prikázal. Pretože nie ste učeníci Kristovi.

         Pretože verím písmu tak viem, že v každej dobe existovali nejakí veriaci v Krista. RKC to samozrejme nebol. Tá bola prenasledovateľom. ...Nie je nutné, aby sa o nich písalo v bulvároch či historických spisoch. Bola to vždy totiž menšina, málo známa, nevýznamná pre svet. A pretože RKC dominovala stredoveku a takýchto ľudí prenasledovala, je logické, že o nich nik nepísal.


         "Samozrejme že sa stretávali len  po  domoch, kedže boli prenasledovaní rímanmi a  židmi, a sotva si mohli postaviť budovu s názvom "Kresťania"."

         V stredoveku boli zas prenasledovaní vami (RKC).

         Som prenasledovaný, pretoŽe hlásam evanjelium. Niekoľko ľudí ma chcelo biť. V práci mi neustále robia podrazy. ...Ty o logike radšej mlč. Ty poznáš len jednu logiku: domýšľanie si.
         ....Do 4 storočia RKC neexistovala.

 • 31.

  Photon 03.07.2020, 19:17

  RKC bola od svojho vzniku brzda pokroku a rozvoja človeka. Militantné hnutie rovnaké, ako džihádisti. Všade kde sa katolicizmus dostal nastala temnota. RKC je odstrašujúcim príkladom kresťanstva. Preto toľko ľudí zanevrelo na Boha a na bibliu, lebo katolicizmus a jeho diktátorská militantná vražedná povaha. RKC zasial Satan aby robil zlú reklamu Kristovmu evanjeliu. Neviestka, babylon, ktorých bude súdiť sám Boh. RKC má na rukách krv mnohých nevinných. Našťastie už nemáte politickú moc a môžete si šramotiť tie svoje bludy už iba sami pre seba vo vašich katakombách.

  • 35.

   tomas12345 03.07.2020, 19:56

   @Photon

   "Všade kde sa katolicizmus dostal nastala temnota. "


   Bez katolíckej cirkvi by si nemal biblický kanon, a nemal by si zachovanú Bibliu až do dnešnej doby,  a kresťanstvo by ovládli gnosticke sekty. Katolícka cirkev teda  tvorí zdravé ovocie, a  zlý strom nemože rodiť  žiadne  dobré ovocie, katolícka cirkev je teda dobrý strom. 


   "Neviestka, babylon,"


   To som ti už predsa uviedol dokazy že  ide o Jeruzalem.   " Preto toľko ľudí zanevrelo na Boha a na bibliu, lebo katolicizmus a jeho diktátorská militantná vražedná povaha."


   Boh v Starom Zákone zabil  všetkých ľudí potopou, bolo to podla teba správne? 


   A čo sa týka počtu veriacich,ešte do 18 storočia boli skoro všetci ľudia krestanmi, no zlom prišiel až nástupom  ateizmu, francuzskeho "osvietenizmu". 


   • 39.

    Photon 03.07.2020, 21:21

    @tomas12345

    Listy apoštolov aj evanjéliá existovali bez katolíckej cirkvi. Tým dupľom Starý zákon (na ktorý sa odvolával Kristus i apoštolovia). ....Pred gnosticizmom varujú už samotní apoštolovia v listoch. Stačí dobre poznať učenie apoštolov na čo stačia evanjélíá a listy povedzme apoštola Pavla (ktoré boli súčasťou Markiónovho kánonu už v 1 polovici 2 storočia) a gnosticizmus nie je problém vo svetle toho spoľahlivo vylúčiť.


    Žiadne dôkazy si nedal iba prekrúcanie textu a vkladanie doň, čo tam nie je. Ide o Rím a ty to dobre vieš.
    "žena, ktorú si videl, je to veľké mesto, ktoré má kráľovstvo nad kráľmi zeme"
     (Kráľovstvo na kráľmi mal Rím)
    "Sedem hláv je sedem vrchov, na ktorých sedí žena"
    (Jediné mesto známe v tej dobe všetkým ako "postavené na 7 vrchoch" bol Rím)


    Boh má právo súdiť, lebo je tvorca sveta. (Pred potopou boli všetci okrem Noema skazení. Preto bol Noach s rodinou zachránený.) ....To čo ste však vy predvádzali a predvádzate do dnes nie sú žiadne súdy ale obyčajný boj o moc a peniaze. Nakradli ste ľuďom majetky a povraźdili nevinných. (A to už nehovorím o tom, že v Novej Zmluve cirkev Kristova nemá súdiť svet ani usilovať o svetskú moc.)
    ....Nástupom osvietenstva prišla paradoxne do sveta značná miera slobody a uvolnenia od rímskokatolíckeho útlaku a blokády pokroku a poznania. Vezmime si napr. Galileiho dielo "Dialóg" a postoj inkvizíccie k jeho obsahu. RKC bola odjakživa brzdou vedy, keď bola pri moci.
    Boh si použil neveriacich aby vás odsúdil, podobne ako si kedysi použil Nebukadnesara II. k súdu Izraela, ktorý bol potrestaný za rovnaké hriechy ako vy: modlárstvo, vraždy, krádeže, rabovanie, znásilňovanie, perverzia.....


    • 43.

     tomas12345 03.07.2020, 22:43

     @Photon

     "Listy apoštolov aj evanjéliá existovali bez katolíckej cirkvi. Tým dupľom Starý zákon (na ktorý sa odvolával Kristus i apoštolovia)."


     Nebolo by ti to  k ničomu, keby ich katolícka cirkev neprepisovala a  nezachovala až do dnešnej doby. Cudné, velmi cudne, Boh sa rozhodol aby Jeho slovo prepisovala satanská cirkev.....    A to som myslel, že je pravda, čo protestanti  tvrdia, že Boh nechce  mať so satanom nič  spoločné.


     "....Pred gnosticizmom varujú už samotní apoštolovia v listoch. Stačí dobre poznať učenie apoštolov na čo stačia evanjélíá a listy povedzme apoštola Pavla (ktoré boli súčasťou Markiónovho kánonu už v 1 polovici 2 storočia) a gnosticizmus nie je problém vo svetle toho spoľahlivo vylúčiť."


     A vieš o  tom, že aj tie gnostické a iné  sekty sa všetky odvolávali výlučne na Písmo a citovali z neho  ? Tu vidíme Sola Scripturu v "plnej kráse". Medzi tolkymi sektami každej odvolávajúcej sa na Písmo, nebolo pre normálneho kresťana rozlíšiť ktorá z nich má pravdu, ved výlučne na Písmo sa odvolávali mnohé, kým apoštolskú postupnosť dokázali ukázať  len niektoré.


     Církevní Otcové prvních staletí se odvolávali na apoštolskou posloupnost jakožto určitou zkoušku pravověrnosti té které nauky – zda je pravověrná a nikoli heterodoxní. To bylo v dobách velkých kontroverzí a zvláště střetu mezi křesťanskou církví a gnostickými sektami naprosto nezbytné. Všichni se odvolávali na svatá Písma a bylo proto potřebné mít k dispozici ještě jiné měřítko.

     https://cs.wikipedia.org/wiki/Apo%C5%A1tolsk%C3%A1_posloupnost#Dnešní_pojetí_u_různých_církví

     "Žiadne dôkazy si nedal iba prekrúcanie textu a vkladanie doň, čo tam nie je. Ide o Rím a ty to dobre vieš.  

     "žena, ktorú si videl, je to veľké mesto, ktoré má kráľovstvo nad kráľmi zeme"

      (Kráľovstvo na kráľmi mal Rím)

     "Sedem hláv je sedem vrchov, na ktorých sedí žena"

     (Jediné mesto známe v tej dobe všetkým ako "postavené na 7 vrchoch" bol Rím) "


     Zopakujem  zas a znova, Královstvo nad králmi zemev  zmysle duchovného smilstva, a mesto na 7  vrchoch može byť aj Jeruzalem. O velkom meste sa Písmo vyjadruje len o Jeruzaleme, rovnako tak i krvi mučeníkov a prorokov, o tom Písmo hovorí jedine o Jeruzaleme, a nikdy nie o Ríme, takže vykladaj Bibliu Bibliou a nie svojim vlastným pseudo ludskym presvedčením.

     "To čo ste však vy predvádzali a predvádzate do dnes nie sú žiadne súdy ale obyčajný boj o moc a peniaze. Nakradli ste ľuďom majetky a povraźdili nevinných. (A to už nehovorím o tom, že v Novej Zmluve cirkev Kristova nemá súdiť svet ani usilovať o svetskú moc.)"


     RKC dávala heretikom možnosť pokánia, no žial, pokánie neprijali a aj napriek tomu dalej zvádzali ľud do pekla. Prenasledovanie RKC heretikov, nie   je ničím v porovnaní s peklom, do ktorého viedli heretici všetkých krestanov.


     " ....Nástupom osvietenstva prišla paradoxne do sveta značná miera slobody a uvolnenia od rímskokatolíckeho útlaku a blokády pokroku a poznania. Vezmime si napr. Galileiho dielo "Dialóg" a postoj inkvizíccie k jeho obsahu. RKC bola odjakživa brzdou vedy, keď bola pri moci."


     Osvietenstvo nebojovalo len proti  katolíckej cirkvi, ono bojovalo proti krestanstve ako takému, a celkovo presadzovalo ateizmus. Tá tvoja veda, ktorú tak velmi obhajuješ, sposobila  len to, že sa z ľudí stali ateisti, pretože veda podporuje ateizmus a vysvetluje svet bez potreby Boha. 


     "Boh si použil neveriacich aby vás odsúdil, podobne ako si kedysi použil Nebukadnesara II. k súdu Izraela, ktorý bol potrestaný za rovnaké hriechy ako vy: modlárstvo, vraždy, krádeže, rabovanie, znásilňovanie, perverzia....."


     Znásilnovanie a perverzia ? 

     Modlárstvo  len  v tvojej hlave.


     Najprv by si sa mal pozrieť na "mierumilovný" protestantizmus, ktorí zavraždil x násobne viac čarodejníc, ako tomu bolo u katolíckej cirkvi.

     • 45.

      Photon 04.07.2020, 09:29

      @tomas12345

      Je prakticky jedno, kto prepisoval staroveké diela, aby sa zachovali. Židovskí kňazi napr. prepisovali Tóru. Kňazi, ktorí neskôr vydali Krista na smrť. Napriek tomu platí to, čo je tam zapísané. Sám Kristus sa na to Slovo odvolával. ......A okrem toho nie je pravda, že výhradne RKC prepisovala spisy apoštolov. V prvých storočiach existovala Koptská cirkev, a Sýrska antiochijská cirkev, Arménska, etc.... Najcennejšie rukopisy pochádzajú z prvých 4 storočí a majú s RKC pisármi málo spoločné. Boli objavené v egypte. Napr. papyrusy  Oxyrhynchus, Bodmerove papyrusy,  Chester Beatty papyrusy,....

      Vidno, že toho o gnosticizme veľa nevieš. Gnostici si podobne ako RKC povymýšľali mnoho svojich vlastných heretických učení a spisov, ktoré majú s písmom len málo spoločné. (Presnejšie ide o zjavenia a učenia démonov, pretvarujúcich sa za anjelov.) ....Spisy vkladajúdo úst apoštolom a Kristovi učenia a reči celkom v rozpore so zvesťou evanjélii a zvyšku biblie. -Základom učenia gnostikov bolo poznanie, ktoré má spásonosný charakter tým, že pomáha uvedomiť si skutočnú podstatu hmotného sveta, vymaniť sa z neho a navrátiť sa do pôvodného stavu jednoty s univerzom. Myšlienka zvestovaného poznania (gnózy) s cieľom vymaniť sa z hmotného sveta a zjednotiť s univerzom. Na mnohých miestach vidno vplyv Platonizmu a gréckej filozofie. Vieme to vďaka zbierke rukopisov z Nag Hammádí.
      ....Ten kto poznal 4 evanjéliá (známe v cirkvi a čítané hneď od 1 storočia) nemal problém rozlíšiť učenie gnostikov ako falošné. Nebolo k tomu treba žiadnu RKC.

      Jeruzalem nikdy nekraľoval nad KRÁĽMI. Ani duchovne, ani telesne. -A okrem toho anjel v tejto časti textu podáva výklad predošlého Jánovho videnia, čiže tam hovorí doslovne. .....Z ničoho nevyplýva, že výraz "veľké mesto" je v biblii vyhradený len pre Jeruzalem. To si si vymyslel. Biblia výrazom "veľké mesto" označuje veľa miest. Napr.: Rézen (Gn 10:12), Gibeon (Joz 10:2), Ninive (Jon 1:2, 3:2-3), a nakoniec samozrejme Rím (Zjv 16:19, 17:18, 18:10.16.19.21)
      ....Znovu opakujem: Jeruzalém v staroveku nikto nepoznal ako mesto 7 vrchov. Rím však áno:
      "O založení Říma hovoří legenda o sedmi pahorcích a sedmi králích jakož i pověst, že Řím založil Romulus přímo na pahorku Palatinus. V antickém Římě se 11. prosince slavil svátek Septimontium (lat. septem – sedm, mons - vrch, pahorek, kopec), který připomínal přičlenění sedmého pahorku k městu. "


      RKC nemá čo dávať komukoľvek akési možnosti pokánia. Má si brať príklad z Krista, ktorý nikoho neohrozovali na živote ani kvôli prípadným heréziám. Jediný právoplatný novozmluvný proces potrestania heretika je po 2-3 napomenutiach vylúčiť z cirkvi a varovať pred ním ostatných (1 Kor 5,13) To robil Pavol bežne (Rim 16:17, 2 Tim 4,14-15) ....Dokiaľ žijeme na svete, budeme sa s heréziami stretávať. Je to skúška viery a súčasť zasľúbeného prenasledovania. Ak sa niekto nechal zviesť do herézie, nemal s Kristom zrejme pevný vzťah, nebol znovuzrodený, nesýtil sa Slovom Božím, nežil s ním.
      ....Druhá vec je, že herézie v skutočnosti šírila a šíri RKC - a keď jej niekto na ne poukázal, rozzúrila sa a vraždila. To bola bežná prax. Autoritárstvo, despotizmus, diktátorstvo a vynucovanie si poslušnosti. To Kristus ani apštolovia nerobili.

      Osvietenstvo predovšetkým nebojovalo proti slobode názoru človeka. Bojovalo len proti tým, ktorí túto slobodu ľuďom opierali, čiže proti RKC. Človek sa má pre pravdu rozhodnúť dobrovoľne, srdcom, a nie pod hrozbami, ako je zvykom v katolíckej cirkvi. Nátlak a manipulácia je doménou Satana. (Gal 2:4, 5:1.13)

      Modlárstvo v praxi a realite RKC. Kľakáte pred soškami. To je holá realita = ste modlári. (Je irelevantné, na čo pri tom myslíte.)
      Perverzie, ako inak. A hneď pápeži ako napr. Ján XII., Benedikt IX., Alexander VI., Július II.,....

      Neviem, prečo mi o5 podsúvaš protenstantizmus. Protestantizmus nie je jedna cirkev, ako RKC. Za 2: svet sa nedelí na katolíkov a protestantov, ale na tých, ktorí Krista nasledujú a poslúchajú a tých ktorí nie.

      • 47.

       tomas12345 04.07.2020, 20:01

       @Photon

       1)  Je prakticky jedno, kto prepisoval staroveké diela, aby sa zachovali. Židovskí kňazi napr. prepisovali Tóru. Kňazi, ktorí neskôr vydali Krista na smrť. Napriek tomu platí to, čo je tam zapísané. Sám Kristus sa na to Slovo odvolával."


       Knazi leviti, boli Bohom vyvolení, a Zákon dodržiavali až do doby Ježiša, pričom aj v dobe Ježiša nie všetci  knazi odvrhli Ježiša, ved medzi prvými krestanmi boli aj židia. Všetko  čo bolo vzácne, Boh  dal len niekomu, koho si vyvolil, a teda obety za hriech prinášali len leviti, archu zmluvy niesli leviti, a Božie slovo dal prepisovať katolíckej cirkvi, pretože  tú si Boh vyvolil. 


       "......A okrem toho nie je pravda, že výhradne RKC prepisovala spisy apoštolov. V prvých storočiach existovala Koptská cirkev, a Sýrska antiochijská cirkev, Arménska, etc.... "


       Koptska cirkev bola egyptská cirkev,  ktorá  bola súčastou katolíckej cirkvi a to až do polky 5 storočia. Sýrska antiochijska cirkev začala existovať až po Chalcedonskom koncile v  polke 5 storočia, a rovnako tak i Arménska cirkev.


       "Najcennejšie rukopisy pochádzajú z prvých 4 storočí a majú s RKC pisármi málo spoločné. Boli objavené v egypte. Napr. papyrusy Oxyrhynchus, Bodmerove papyrusy, Chester Beatty papyrusy,...."


       Tie  rukopisy sú neúplné, a obsahujú len niektoré knihy a boli nájdené len nedávno, a dovtedy boli stratené niekde v jaskyniach stovky rokov mimo verejnosti. A ked boli nájdené v Egypte, potom asi patrili koptskej cirkvi, a  tá bola katolícka.


       "Vidno, že toho o gnosticizme veľa nevieš. Gnostici si podobne ako RKC povymýšľali mnoho svojich vlastných heretických učení a spisov, ktoré majú s písmom len málo spoločné. ....Ten kto poznal 4 evanjéliá (známe v cirkvi a čítané hneď od 1 storočia) nemal problém rozlíšiť učenie gnostikov ako falošné. Nebolo k tomu treba žiadnu RKC."


       Gnostické cirkvi bola len časť bludárskych cirkví. Napriek  tomu veľa krestanov sa dalo gnostickými cirkvami  zmiasť, o tom píšu aj cirkevní otcovia v knihách ("proti bludom"). V tom čase existovali aj rozne falošné  spisy apoštolov, a aj gnostici mali spisy  údajne tváriace  sa ako od Krista. Toto stačilo predložiť prvým krestanom, a šikovný rečník dokáže presvedčiť mnohých, aj ked hovorí hluposti (takto funguje  dnes vo všetkom). Obyčajní veriaci mimo cirkevných predstavených neboli vzdelaní,  ved z evanjelia pochopili že  koniec sveta za chvilu nastane, že zmrtvychstanie neexistuje, krstenie  za mrtvych, že  Ducha dostali zo  skutkov podla Zákona, že hovorili „Ja som Pavlov“, „Ja Apollov“, „Ja zasa Kéfasov“, jedli Pánovu večeru  nehodne, a mnoho iného, apoštoli ich museli často napomínať a naprávať. Takýto nevzdelaní veriaci boli lovnou zberou pre gnostikov a  iných skusenych rečníkov  iných siekt. Len katolícky vzdelaní "starší" zabránili tomu aby si ich ostatné sekty nezlákali.

       "Jeruzalem nikdy nekraľoval nad KRÁĽMI. Ani duchovne, ani telesne. -A okrem toho anjel v tejto časti textu podáva výklad predošlého Jánovho videnia, čiže tam hovorí doslovne."


       V zmysle duchovného  smilstva áno. Jeruzalem bol králom smilstva preto, že aj napriek tomuže najviac dostal, tak odmietol Boha. A kto vela dostane, od toho sa bude veľa požadovať. Sám uznaj že je väčší smilník ten, kto vela dostal a napriek tomu  zotrval v nesprávnej viere, než ten kto nedostal skoro  nič a zotrval v nesprávnej viere.


        .....Z ničoho nevyplýva, že výraz "veľké mesto" je v biblii vyhradený len pre Jeruzalem. To si si vymyslel. Biblia výrazom "veľké mesto" označuje veľa miest. Napr.: Rézen (Gn 10:12), Gibeon (Joz 10:2), Ninive (Jon 1:2, 3:2-3), a nakoniec samozrejme Rím (Zjv 16:19, 17:18, 18:10.16.19.21)"


       Ked chceme  identifikovať Babylon na základe pomenovania "velké mesto" musíme sa pozrieť čo  o tom hovorí Písmo. A Babylon može predstavovať len bud Rím alebo Jeruzalem, no  a Písmo jedine o Jeruzaleme povedalo že je velké mesto, o Ríme to nikdy nepovedalo, a preto Babylon v Zjavení predstavuje Jeruzalem. Vykladaj Bibliu Bibliou. A takto to bolo aj v prípade krvi mučeníkov, prorokov, označenie  neviestka a ostatné veci o ktorých Písmo hovorilo len v prípade Jeruzalemu, a nikdy nie Rímu. 


       " a nakoniec samozrejme Rím (Zjv 16:19, 17:18, 18:10.16.19.21)"


       Ked chceš identifikovať velké mesto v Zjavení Jána, musíš sa pozrieť o kom Biblia hovorila v predchadzajucich knihách ako o velkom meste, a nie že ty si sám podla seba určíš že Písmo označuje  v Zjavení Jána  Rím. Takto  totiž nevykladáš Bibliu Bibliou ale sám sebou.


        

       "....Znovu opakujem: Jeruzalém v staroveku nikto nepoznal ako mesto 7 vrchov. Rím však áno: "


       Stále čakám na historický zdroj, ktorý by dokazoval že NIK nepoznal Jeruzalem ako mesto 7 vrchov. Jeruzalem  bolo hlavné mesto Izraela. To azda ľudia nevedeli že Jeruzalem stojí na siedmich vrchoch ? Boli geograficky negramotní ?


       2) "RKC nemá čo dávať komukoľvek akési možnosti pokánia. Má si brať príklad z Krista, ktorý nikoho neohrozovali na živote ani kvôli prípadným heréziám. Jediný právoplatný novozmluvný proces potrestania heretika je po 2-3 napomenutiach vylúčiť z cirkvi a varovať pred ním ostatných (1 Kor 5,13) To robil Pavol bežne (Rim 16:17, 2 Tim 4,14-15)" 


       Až na to že apoštol Peter zapríčinil aby zomreli dvaja ludia po tom  čo Petrovi klamali a nedal im ani možnosť pokánia zo svojho hriechu . Sk  5:9 


       3)  "....Druhá vec je, že herézie v skutočnosti šírila a šíri RKC - a keď jej niekto na ne poukázal, rozzúrila sa a vraždila. To bola bežná prax. Autoritárstvo, despotizmus, diktátorstvo a vynucovanie si poslušnosti. To Kristus ani apštolovia nerobili."


       Tak  za prvé, RKC nešírila herézie, a vynucovanie poslusnosti bolo typické aj u apoštolov, a kto nechcel počúvať, ten bol nazvaný mýtnikom a pohanom a hrozilo mu peklo. Je lepšie diktátorstvo a vstup do neba, ako keby mal k tebe niekto prísť tutuli mutuli a presvedčiť ťa na falosnu náuku čím skončíš v pekle, to je ovela ovela horšie. Bežne v Starom Zákone sa  zabíjali ľudia, ktorí sa nechceli podvoliť židovstvu, aj v Novom Zákone zomreli niektorí ľudia ako výstraha voči ostatným (Sk 5:9). Táto výstraha však zachránila mnohých. 

       4)  "Osvietenstvo predovšetkým nebojovalo proti slobode názoru človeka. Bojovalo len proti tým, ktorí túto slobodu ľuďom opierali, čiže proti RKC. Človek sa má pre pravdu rozhodnúť dobrovoľne, srdcom, a nie pod hrozbami, ako je zvykom v katolíckej cirkvi. Nátlak a manipulácia je doménou Satana. (Gal 2:4, 5:1.13) "


       Lepšie je pod nátlakom zostať v pravde,  než keby nátlak použitý nebol a skončil by si v pekle. A čo sa hrozieb týka, tých je Písmo plné, a to voči tým, ktorí neuverili, tých Písmo posiela na večné veky do pekla. Takže  o akom  dobrovolnom rozhodov

       • 50.

        Photon 06.07.2020, 15:19

        @tomas12345

        To je úplne jedno. Boh ich zavrhol. Napriek tomu prepisovali a uchovávali písmo. Kristus ich označil za deti diablove (Jn 8:44). A rovnako tak by spravil s vami, RKC. Na tom vôbec nezáleží, že prepisovali nejaké staroveké dielo. To robili aj učenci v Alexandrii - a väčšina z nich neboli kresťania. Prepisovať bibliu by dokázali aj ateisti. Táto skutočnosť nemá žiadnu výpovednú hodnotu o živote a kvalite dotyčného.

        Nezmysel. Koptská cirkev sa nikdy plne nestotožnila s RKC.

        To nevadí, že rukopisy z tej doby sú neúplne. Každý obsahuje niečo iné. Tak sa dá značná časť Novej Zmluvy poskladať. ....Ich hodnota však spočíva v tom, že sú staré a majú teda väčšiu hodnotu presnosti pôvodného textu. ....Koptská cirkev sa s RKC nestotožňovala. Kľúčové bludy ktoré ja kritizujem šírila až RKC. a s ňou sa koptská cirkev logicky tiež nestotožňovala.

        Opakujem oznam: Ten kto poznal 4 evanjéliá známe a čítané v cirkvi hneď od počiatku, nemal problém rozlíšiť učenie gnostikov ako falošné. Rečníkov bolo vždy dosť. Dnes k tomu pribudol ešte aj internet, kde je takisto plno bludov. Ten kto však túži po Bohu, miluje Krista a sýti sa jeho slovom, nemá problém. Ostatní budú mať a majú problém. Dôležité je, že spisy obsahujúce Božie Slovo už existovali a každý kto Boha naozaj hľadal v nich mohol Božie Slovo rozpoznať. 

        Tysa čosi navymýšľaš nezmyslov. Jeruzalem nikdy nekraľoval nad KRÁĽMI. Bodka. V žiadnom zmysle. Iba v tvojich snoch možno, ale to nikoho nezaujíma.

        Zas iba kľučkuješ. Výrazom veľké mesto biblia nazýva viacero miest, nie iba Jeruzalem. No a samozrejme písmo aj o Ríme povedalo, že je veľké mesto. Konkrétne v Zjv 17-18 kap.

        Neexistencia sa nedokazuje. (Douč sa logiku.) Bremeno dôkazu je na strane toho kto tvrdí, že niečo bolo/je. Ak niekto Jeruzalem poznal ako mesto 7 vrchov, daj dôkaz. ....Jeruzalem bol vždy známy tak, ako i dnes: "Jeruzalém se nachází ve střední části Judských hor, které zahrnují Olivový vrch (východ) a vrch Skopus (severovýchod)."


        Peter ich nezabil. Urobil to Svätý Duch (ani čítať nevieš a domýšľaš si plno somarín, len aby si obhájil vraždy RKC).

        RKC šíri herézie od kedy vznikla. Apoštolovia si nevynucovali poslušnosť. Naopak, napomínali tých, ktorí páchali násilie a žili zle. Vždy každého napomínali, aby poslúchali Boha a jeho prikázania. Máš to celé popletené. ...V starom zákone boli ľudia kameňovaní za ťažké hriechy typu modlárstvo (čiže mal by si byť i ty ukameňovaný). V NZ sa však už nekameňuje ani nezabíja za hriechy (Luk 9,54-56). Vražedná organizácia ktorej si sa stal nasledovníkom ti riadne vymyla hlávku.

        Zostať pod nátlakom RKC = zostať pod nátlakom diabla. Je dobre, že to s vami osvietenectvo skončilo. A dúfam, že sa už nikdy nedostanete k moci. Ideálne by bolo, keby ste tu už neboli. Lenže dokedy vládne nad zemou diabol, dovtedy tu vy (jeho služobníci) samozrejme budete. Odsúdi vás k totálnemu zániku až Kristus. To je ten popisovaný pád Babylona. Ste zákerné zmije, ktoré sú odstrašujúcim príkladom kresťanstva. Celkom proti Kristovi a jeho učeniu i životu.


        ....Boh rozhodol, že kým žije človek na Zemi sa má dobrovoľne rozhodovať. Po smrti je to už o niečom inom.

        • 54.

         tomas12345 07.07.2020, 22:15

         @Photon

         1) "To je úplne jedno. Boh ich zavrhol. Napriek tomu prepisovali a uchovávali písmo. Kristus ich označil za deti diablove (Jn 8:44). A rovnako tak by spravil s vami, RKC. Na tom vôbec nezáleží, že prepisovali nejaké staroveké dielo."


         Ako som už povedal, aj knazi Starého Zákonu boli Bohom vyvolení, a preto dostali tú právomoc prepisovať Starý Zákon,  a ked aj neskor od Boha odpadli, bolo to až po určitom (dlhom) čase, a  navyše nie všetci knazi od Boha odpadli. A teda minimálne takto by to muselo byť aj s RKC, že bola Bohom vyvolená pretože Boh jej dal tú autoritu prepisovať Písmo, lenže s tým sa ty a protestanti len velmi tazko zmierujete, že by RKC mohla byť čo i len na sekundu Bohom vyvolená. No nič s týmto faktom neurobíte, možte sa sťažovať kolko len chcete.


          2) "To robili aj učenci v Alexandrii - a väčšina z nich neboli kresťania. Prepisovať bibliu by dokázali aj ateisti. Táto skutočnosť nemá žiadnu výpovednú hodnotu o živote a kvalite dotyčného. "


         Koptská cirkev bola katolícka a súčastou katolíckej cirkvi až do polovičky 5 storočia. (pozri sa do historie koptskej cirkvi).

         3) "Prepisovať bibliu by dokázali aj ateisti."


         No tak mohol Boh dať túto právomoc prepisovať Písmo ateistom, alebo tvojej neexistujucej protestantskej cirkvi, údajne žijúcej neustále. Boh sa však rozhodol túto právomoc dať RKC.


         4) "Nezmysel. Koptská cirkev sa nikdy plne nestotožnila s RKC. "


         Koptská cirkev bola súčastou katolíckej cirkvi až do polky 5 storočia, a zdielala s nou i rovnaké učivo. Preto aj dnešná koptská cirkev, má podobné učenie ako má RKC.

         5) "To nevadí, že rukopisy z tej doby sú neúplne. Každý obsahuje niečo iné. Tak sa dá značná časť Novej Zmluvy poskladať. ....Ich hodnota však spočíva v tom, že sú staré a majú teda väčšiu hodnotu presnosti pôvodného textu."


         Sú neúplné a obsahujú len niektoré knihy NZ a ešte navyše k tomu, boli až donedávna neprístupné, a objavili sa len nedávno. 


         6)  "Opakujem oznam: Ten kto poznal 4 evanjéliá známe a čítané v cirkvi hneď od počiatku, nemal problém rozlíšiť učenie gnostikov ako falošné. Rečníkov bolo vždy dosť. Dnes k tomu pribudol ešte aj internet, kde je takisto plno bludov. Ten kto však túži po Bohu, miluje Krista a sýti sa jeho slovom, nemá problém. Ostatní budú mať a majú problém."


         Opakujem ti, že vtedajší kresťania boli prostí ľud, uverili hocičomu, a dokázali si popliesť hocičo, niekolko vecí som ti už aj uviedol, ktoré nesprávne pochopili z evanjeliíí. Preto darmo mohli mať aj všetky evanjelia, neboli natolko vzdelaní aby im pochopili a nenechali sa oklamať. Preto boli ustanovení biskupi, pretože oni boli dostatočne vzdelaní na to aby dokázali čeliť gnostickým a iným sektám.


         7) "Tysa čosi navymýšľaš nezmyslov. Jeruzalem nikdy nekraľoval nad KRÁĽMI. Bodka. V žiadnom zmysle. Iba v tvojich snoch možno, ale to nikoho nezaujíma."


         V zmysle duchovného smilstva áno.  Bodka. Zjv 17:2

         2 s ktorou smilnili králi zeme a vínom jej smilstva sa opíjali obyvatelia zeme.“


         "8) Zas iba kľučkuješ. Výrazom veľké mesto biblia nazýva viacero miest, nie iba Jeruzalem. No a samozrejme písmo aj o Ríme povedalo, že je veľké mesto. Konkrétne v Zjv 17-18 kap."


         Ked človek NEZAUJATO zistuje o akom velkom meste Zjavenie hovorí, tak človek to musí zistovať na základe INYCH KNIH AKO ZJAVENIE. A nie že ty si svojvolne povieš že velké mesto Písmo označuje v Zjavení ako Rím.  Takže ešte raz. Babylon predstavuje bud Rím alebo Jeruzalem, lenže Písmo v iných knihách opisovalo ako velké mesto Jeruzalem, a nikdy nie Rím. Takže ak mám určiť kto predstavuje velké mesto v Zjavení, tak je to Jeruzalem, pretože len o nom sa Písmo už predtým zmienilo že je velké mesto, o Ríme to nikdy nenapísalo. A rovnako takto to platí aj u iných vecí, ako je krv prorokov, mučeníkov, smilstvo, atd, - všetky tieto veci Písmo vzťahovalo len na Jeruzalem, nikdy nie na Rím, a preto ked mám vykladať Bibliu Bibliou, tak Babylon je jednoznačne Jeruzalem, - "mesto kde bol ukrižovaný aj ich Pán" - teda jednoznačne Jeruzalem.

         9) "Neexistencia sa nedokazuje. (Douč sa logiku.) Bremeno dôkazu je na strane toho kto tvrdí, že niečo bolo/je. Ak niekto Jeruzalem poznal ako mesto 7 vrchov, daj dôkaz. ....Jeruzalem bol vždy známy tak, ako i dnes: "Jeruzalém se nachází ve střední části Judských hor, které zahrnují Olivový vrch (východ) a vrch Skopus (severovýchod)."


         Pre mna je doležitý názor Biblie, koho stotožnuje Biblia s Babylonom, a nie koho nejaká Blažena a jej podobní stotožnuju Babylon. A Biblia v predchadzajucich knihách nestotožnuje mesto na 7 vrchoch ani s Rímom, ani s Jeruzalemom, takže v tomto je to neutrálne. 


         A ked hovoríš o dokazovaní, dokáž ty, že všetci ludia poznali Rím ako mesto na 7 vrchoch.


         10) "Peter ich nezabil. Urobil to Svätý Duch (ani čítať nevieš a domýšľaš si plno somarín, len aby si obhájil vraždy RKC)."


         Peter sa mohol sám rozhodnúť či dotyčným odpustí, alebo nie. Apoštoli totiž dostali i moc odpúštať hriechy, no Peter sa rozhodol že mu neodpustí a teda rozhodol o Jeho smrti. To či daný skutok už priamo vykonal Duch Svätý alebo Peter, nie je podstatné. Vyniesť nad niekým rozsudok smrti je podobné ako keby človeka osobne zabiješ.  


         Rim 13: 1-4


         1 Každý nech sa poddá vyššej moci, lebo niet moci, ktorá by nebola od Boha. A tie, čo sú, ustanovil Boh. 2 Kto sa teda protiví vrchnosti, protiví sa Božiemu poriadku. A tí, čo sa protivia, sami si privolávajú odsúdenie. 3 Lebo vladárov sa nemusí báť ten, kto robí dobre, ale ten, kto robí zle. Chceš sa nebáť moci? Rob dobre a dostaneš od nej pochvalu. 4 Veď ona je Božou služobníčkou pre tvoje dobro. Ale ak robíš zle, potom sa boj, lebo nie nadarmo nosí MEC; je Božou služobníčkou, vykonávateľkou HNEVU na tom, kto robí zle. 


         Vyššia moc, Božia služobníčka má od Boha právomoc i trestať životom. 


         "V NZ sa však už nekameňuje ani nezabíja za hriechy (Luk 9,54-56). Vražedná organizácia ktorej si sa stal nasledovníkom ti riadne vymyla hlávku."


         Krestania - teda obyčajný ľud nemá druhých zabíjať za hriechy, ale Božia služobníčka toto robiť može Rim 13: 1-4


         A tiež zabíjať može len niekto, komu to Boh prikázal. Preto aj Izák bol rozhodnutý zabiť svojho syna, ked počul Boží hlas, a rovnako tak Izraeliti zabili na Boží prikaz tých, ktorí si spravili zlaté tela. Ak teda Boh nakázal vziať život heretikom, tak ho RKC poslúchla.


         11) "....Boh rozhodol, že kým žije človek na Zemi sa má dobrovoľne rozhodovať. Po smrti je to už o niečom inom."


         Dobre vieš, že to takto nefungovalo a ani to nefunguje. V Starom Zákone si mal tiež dobrovolnosť rozhodovať čo urobíš, no ak si sa ťažko previnil, bol

         • 57.

          Photon 08.07.2020, 01:33

          @tomas12345

          Ich vyvolenie (kňazov) im však nepomohlo. Boh ich pre ich hriechy zavrhol. Vypadli z Božej vôle pre svoje hriechy. Tak dopadli a tí tzv "nástupcovia Petra".
          Gal 2:6:   
          A od tých, ktorí sa zdajú byť čímsi - akí boli kedy, nič ma je potom; Boh nehľadí na osobu človeka -, lebo mne tí, ktorí sa to zdajú byť čímsi, ničoho nepridali;

          K prepisovaniu písma netreba poverenie ani autoritu. Sväté písma napr. prepisovali aj neveriaci učenci v Alexandrii a iní... Príliš veľa si o sebe namýšľate, to je všetko.

          Ja o voze ty o koze. Písal som tu o učencoch v Alexandrii, nie o koptskej cirkvi.

          Koptská cirkev nebola nikdy stotožnená s RKC. Mala svojich vlastných pápežov, atď...
           (Predmetom kritiky je RKC a jej herézie keby čosi....)

          Ešte raz: svet sa nedelí na katolíkov a protestantov ale na tých, ktorí Krista nasledujú a poslúchajú a na tých, ktorí nie - a teda mu nepatria. V každej dobe tu bol niekto, kto naozaj Krista nasledoval - a bol teda prenasledovaný. (V stredoveku od vás RKC)

          Okrem biblie sú tu aj iné staroveké diela (napr. gréckych a rímskych historikov) a nebolo treba k tomu špeciálneho poverenia, aby a k nám tie rukopisy dostali. Rovnako je to s rukopismi NZ.

          Do polky 5 storočia tu RKC so svojimi heréziami nebola. Logicky ani kopti dovtedy nemali  problém spolupracovať.

          To, že sa tie rukopisy objavili len nedávno ti môže naznačiť, že RKC je k zostavovaniu kánonu nepotrebná. Tie rukopisy majú väčšiu hodnotu, lebo sú staršie. Revidované grécke texty podľa ktorých sa v súčasnosti prekladá boli zostavované aj podľa nich.

          Terajší kresťania sú tiež prostí ľud. O to skôr dnes ľudia veria hocičomu. Dnes je ďaleko väčší informačný chaos ako vtedy. Mnohé prúdy a mixy náboženstiev. Vtedy bolo ďaleko menej herézii ako dnes. Ten kto hľadá Boha úprimne, nájde bibliu. Kto nie, skončí kdesi v buddhizme alebo hinduizme. V prvých storočiach bolo ďaleko menej informačného chaosu. Takže to čo píšeš je nezmysel. Úplne stačili 4 evanjéliá plus starý zákon, rovnako ako dnes stačí biblia.
          ....Dnes je siekt viac a žiadni biskupi nikomu nepomôžu, pokiaľ človeka neosvieti Boh a nezačne ho sám hľadať. Skončí v nejakej východnej náuke a podobne. ...Ba práve naopak: ako som už spomínal, RKC je odstrašujúcim príkladom kresťanstva a vďaka tomu mnohí hľadajú Boha radšej vo východných filozofiách.

           Jeruzalem nikdy nekraľoval nad KRÁĽMI. Bodka. Kraľoval Rím, s ktorým smilnili králi zeme a vínom jej smilstva sa opíjali obyvatelia zeme.“ Zjv 17:2

          Ked človek NEZAUJATO zistuje o akom velkom meste Zjavenie hovorí, tak človek z popisu okamžite vidí, že je to Rím.
          Písmo viaceré mestá nazýva "veľké mesto" - a v Zjavení Jána 17 kapitole týmto výrazom nazýva Rím. Popis nepustí. ...."Mesto kde bol ukrižovaný aj ich Pán" sa spomína v úplne inej kapitole (11) a úplne inej súvislosti. Takisto klameš aj o tom, že je tam označený slovom "Babylon". Jeruzalem sa duchovne volá Sodoma a Egypt (v.8). Keď nepomáha prekrúcanie, tak klamanie, že? :)
          Rím má na rukách mnoho krvi prorokov a mučeníkov. Mučeníci v Novom Zákone sú kresťania, ktorí prišli pre vieru o život. A tých ste vy (počnúc rímskymi cisármi) pozabíjali viac než dosť.

          "A ked hovoríš o dokazovaní, dokáž ty, že všetci ludia poznali Rím ako mesto na 7 vrchoch."
          "O založení Říma hovoří legenda o sedmi pahorcích a sedmi králích jakož i pověst, že Řím založil Romulus přímo na pahorku Palatinus. V antickém Římě se 11. prosince slavil svátek Septimontium (z lat. septem – sedm, mons - vrch, pahorek, kopec), který připomínal přičlenění sedmého pahorku k městu. "

          Peter nemal čo dotyčným odpúšťať. Nevyniesol ani rozsudok smrti. (Zas táraš nezmysly.) Peter len pod vedením Ducha Svätého vyslovil napomenutie s upozornením, že Ananiáš neklamal ľuďom, ale Bohu. Nič viac, nič menej. Duch Svätý neočakávane spôsobil, že zomreli. Peter nikoho nezabil. Žiadnu zbraň nemal. Bola tam proste tak silná prítomnosť Svätého Ducha, že pred Bohom nemohol obstáť žiaden taký očividný hriech. Peter podobne napomenul aj kúzelníka Šimona keď si chcel kúpiť moc Svätého Ducha. (Sk 8,18-21) Ten však nezomrel. Boh rozhoduje o tom kto zomrie a kto nie. Na apoštoloch bolo len, aby hlásali pravdu a napomínali.

          V Rim 13: 1-4 píše Pavol o svetských vladároch o rešpektovaní zákonov, o platení daní (v.6). Nikde sa tam nepíše o tom, že by mali kresťania vládnuť svetu alebo usilovať o politickú moc, vynucovať si poslušnosť a podobne. Opäť miešaš piate cez deviate. Vláda nosí meč aby potrestala týmto spôsobom vinníkov, nie kresťania.

          Božou služobníčkou v Rim13:1-4 je svetská vláda. V dnešnej dobe by sme mohli povedať: polícia, súdy, parlament.

          V NZ nikomu Boh neprikazuje ani neprikázal zabíjať. Práve naopak:
          Luk 9,52-56
          A oni idúc vošli do samaritánskeho mestečka, aby mu tam prihotovili. Ale ho neprijali, pretože jeho tvár bola obrátená ísť hore do Jeruzalema. A keď to videli jeho učeníci, Jakob a Ján, povedali: Pane, či chceš, aby sme povedali, aby oheň sostúpil s neba a strávil ich, ako aj Eliáš urobil?  Ale Ježiš sa obrátil, pokarhal ich a povedal: Neviete, čieho ste vy ducha;  lebo Syn človeka neprišiel zahubiť ľudské duše, ale spasiť. A išli do iného mestečka.
          .....RKC samozrejme nemá s Kristom nič spoločné, preto vraždí nevinných.

          V Starom Zákone nebolo obdobie milosti, ale zákona. Preto sa tam za ťažké hriechy kameňovalo. V Novom Zákone ale platí:
          Ján 8,5-7
          A v zákone nám prikázal Mojžiš kameňovať také ženy, nuž čo ty hovoríš? Ale to povedali pokúšajúc ho, aby ho mohli obžalovať. A Ježiš sa zohnul dolu a písal prstom na zem. A keď sa ho len neprestávali opytovať, pozdvihol sa a povedal im: Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí na ňu kameň.
          .....Z neznalosti biblie ospravedlňuješ vraždy RKC.

          Myslel som si, že už väčší nezmysel ako minule nevymyslíš. Ale ty si sa prekonal. A opäť len pre tvoju neschopnosť rozumieť jednoduchému textu. Nikto v novom zákone nemusel odovzdať celý svoj majetok apoštolom. Prinášali dobrovoľne. Ananiáš ani Zafira nemuseli priniesť svoj majetok.
          Sk 5,3-4
          A Peter povedal: Ananiášu, prečo naplnil satan tvoje srdce, aby si oluhal Svätého Ducha a uňal kradmo z peňazí za to pole? Či azda nebolo tvoje, keď bolo nepredané? A keď bolo predané, tiež bolo v tvojej moci.
          ...Čiže so svojim poľom mohol naložiť ako chcel. Zomrel za klamstvo, nie za to, že neodovzdal svoje pole. "Či azda nebolo tvoje, keď bolo nepredané? A keď bolo predané, tiež bolo v tvojej moci." Čiže nikto im to neprikázal. (Ty prekrútiš snáď všetko. Len aby si ešte dokonca ospravedlnil i rabovan

          • 58.

           Photon 08.07.2020, 01:34

           @Photon

           ...Čiže so svojim poľom mohol naložiť ako chcel. Zomrel za klamstvo, nie za to, že neodovzdal svoje pole. "Či azda nebolo tvoje, keď bolo nepredané? A keď bolo predané, tiež bolo v tvojej moci." Čiže nikto im to neprikázal. (Ty prekrútiš snáď všetko. Len aby si ešte dokonca ospravedlnil i rabovanie a krádeže RKC.)

           "Rovnako tak v biblických časoch existovalo väzenie, do ktorého išli tí, čo páchali neprávosť. Väzenia v tom čase boli dosť zlé, podmienky v nich strašné, a veľa ľudí v nich aj následkom toho zomrelo, alebo boli inak dokaličení, či už fyzicky a či duševne."
           ....Ty sa čosi navymýšľaš.....

           • 60.

            tomas12345 08.07.2020, 16:16

            @Photon

            1).".Čiže so svojim poľom mohol naložiť ako chcel. Zomrel za klamstvo, nie za to, že neodovzdal svoje pole. "Či azda nebolo tvoje, keď bolo nepredané? A keď bolo predané, tiež bolo v tvojej moci." Čiže nikto im to neprikázal."


            Lenže to je úplne jedno. Zomrel on i jeho žena za klamstvo. A keď už za klamstvo človek zomrel, o čo viac za hereticke ucenie.


            ""Rovnako tak v biblických časoch existovalo väzenie, do ktorého išli tí, čo páchali neprávosť. Väzenia v tom čase boli dosť zlé, podmienky v nich strašné, a veľa ľudí v nich aj následkom toho zomrelo, alebo boli inak dokaličení, či už fyzicky a či duševne."

            ....Ty sa čosi navymýšľaš....."


            Nastuduj si historiu, staroveké väznice neboli ako väznice v Norsku....

            • 65.

             Photon 09.07.2020, 03:03

             @tomas12345

             Podstatné je, že ho narozdiel od vašich katolíckych vrahov a katov nezabil Peter. Zomrel od Svätého Ducha, pretože sa nachádzali v Božej prítomnosti. Peter podobne napomenul aj Šimona kúzelníka, keď si chcel kúpiť moc Ducha Svätého za peniaze. A ten nezomrel. Boh rozhoduje kto zomrie, nie apoštol. Vy katolíci ste však vrahovia, ktorí svojvoľne rozhodovali o živote ľudí. Zabíjali ste ich za banality - často bez dôkazov. Preto Boh na vás poslal ateistov podobne ako na Izrael Nebúkadnezara aby to s vami skončil. Dnes už proti modernej infraštruktúre pokroku vo vede a technológiám nič nezmožete. Už len príde Kristus a skončí to s vami nadobro. Babylon (RKC) bude zlikvidovaná za všetku krv mučeníkov, kde ste povraždili nevinných. Zjv 18:2

             Staroveké väznice ma nezaujímajú. Ty si táral niečo o bilii tak dokazuj z biblie, ako napr. Mojžiš mučil niekoho vo väzení za neposlušnosť.


          • 61.

           tomas12345 08.07.2020, 19:26

           @Photon


           1) "Ich vyvolenie (kňazov) im však nepomohlo. Boh ich pre ich hriechy zavrhol. Vypadli z Božej vôle pre svoje hriechy. Tak dopadli a tí tzv "nástupcovia Petra".
           Znova zopakujem že to nič nemení na fakte že Písmo prepisoval ten koho si Boh vyvolil, a ten dotyčný musel byť minimálne určitý čas na Božej ceste, a s tým sa vy protestanti neviete zmieriť, že by RKC mohla byť čo i len na sekundu na Božej ceste. Môžte však nesúhlasiť, nič to na fakte nezmeni.
           2)"K prepisovaniu písma netreba poverenie ani autoritu. Sväté písma napr. prepisovali aj neveriaci učenci v Alexandrii a iní... Príliš veľa si o sebe namýšľate, to je všetko."
           Tak za prve, boli to veriaci učenci, pretože pochádzali z alexandrijskej školy, a ta bola súčasťou koptskej cirkvi, ktorá zas patrila do katolíckej cirkvi.
           A za druhé, z ich prepisov sa nám zachovali len niektoré diela a aj to neuplne, a až donedavna ich diela boli v skrytosti v jaskyniach. Je to teda zcela niečo iné ako prepisovanie spisov RKC, ktorá prepísala všetky knihy NZ, a jej prepisy boli dostupné po všetky veky vekov.
           "Ja o voze ty o koze. Písal som tu o učencoch v Alexandrii, nie o koptskej cirkvi."
           Alexandrijska škola bola prepojená s koptskou cirkvou.
           3)"Koptská cirkev nebola nikdy stotožnená s RKC. Mala svojich vlastných pápežov, atď...


            (Predmetom kritiky je RKC a jej herézie keby čosi....)"
           Bola jej sucastou, to úplne staci, a ponechala si veľa z jej ucenia.
           4) "Ešte raz: svet sa nedelí na katolíkov a protestantov ale na tých, ktorí Krista nasledujú a poslúchajú a na tých, ktorí nie - a teda mu nepatria. V každej dobe tu bol niekto, kto naozaj Krista nasledoval - a bol teda prenasledovaný. (V stredoveku od vás RKC)"
           Však znova opakujem, neexistujú žiadne dôkazy o nejakej trvalej existencie cirkvi, v každej dobe. Jedine dôkazy svedčia o katolíckej cirkvi.
           5) "Okrem biblie sú tu aj iné staroveké diela (napr. gréckych a rímskych historikov) a nebolo treba k tomu špeciálneho poverenia, aby a k nám tie rukopisy dostali. Rovnako je to s rukopismi NZ."
           Už nevieš čo by si si vymyslel a tak miesas Bibliu s mimobiblickymi rukopisom. Mimobiblicke spisy nie sú pre našu spásu dôležité, ale Biblia áno, a preto Boh zveril úlohu prepisovať Bibliu katolíckej cirkvi, a mimobiblicke spisy ponechal ostatnym.
           6)"Do polky 5 storočia tu RKC so svojimi heréziami nebola. Logicky ani kopti dovtedy nemali problém spolupracovať."
           Ešte pred 5 storočím bolo toho dosť čo usvedcovalo vás z protestantov z bludu. Úplne staci že katolícka cirkev spred 5 storočia, uznavala apoštolskú postupnosť, autoritu rímskej cirkvi, podriadenosť biskupom, atď.. Toto úplne stačilo na úplne odlíšenie katolíckej cirkvi od protestantskeho zmyslania.
           7) "To, že sa tie rukopisy objavili len nedávno ti môže naznačiť, že RKC je k zostavovaniu kánonu nepotrebná."
           No tak to vysvetli, čo to má s nepotrebnostou RKC ?
           8) "Terajší kresťania sú tiež prostí ľud. O to skôr dnes ľudia veria hocičomu. Dnes je ďaleko väčší informačný chaos ako vtedy. Mnohé prúdy a mixy náboženstiev. Vtedy bolo ďaleko menej herézii ako dnes."
            "Ten kto hľadá Boha úprimne, nájde bibliu. Kto nie, skončí kdesi v buddhizme alebo hinduizme. V prvých storočiach bolo ďaleko menej informačného chaosu. Takže to čo píšeš je nezmysel. Úplne stačili 4 evanjéliá plus starý zákon, rovnako ako dnes stačí biblia."
           Náboženstiev bolo tiež dost, a to ešte v tej dobe pohanské, rímske, a hlavne veľa gnostickych a inych siekt, dosť na to, aby sa kresťania dali zviest. A to nehovorím o množstve kresťanských siekt, ktorých bolo v prvých storočiach veľa, a poriadok s tým urobila až RKC.
           9) "...Ba práve naopak: ako som už spomínal, RKC je odstrašujúcim príkladom kresťanstva a vďaka tomu mnohí hľadajú Boha radšej vo východných filozofiách."           • 63.

            tomas12345 08.07.2020, 19:29

            @tomas12345

            9) "...Ba práve naopak: ako som už spomínal, RKC je odstrašujúcim príkladom kresťanstva a vďaka tomu mnohí hľadajú Boha radšej vo východných filozofiách."
            Buď je človek ateista alebo veriaci, a takých ktorí hľadajú Boha radšej vo východných nabozenstvach kvôli RKC je male percento. Do 18 storočia bola väčšina ľudí veriacich a rimskokatolici, a hádaj kto bol vtedy pri moci ? RKC, a napriek tomu až do 18 storočia keď mala moc, bola väčšina ľudí veriacich. Zlom prišiel až po nástupe osvietenstva a hlavne ateizmu a zosadení RKC. Zrazu prestalo platiť povinné náboženstvo v skolach, ľudia chodili oblečení ako chceli (vystredne a na pohoršenie, hlavne ženy), začala náboženská sloboda a byť gayom a lesnou začalo byť v spoločnosti považované za zcela normálne, a nastal prudký rozmach vedy a následkom toho popieranie Božej existencie. Tomuto všetkému sa RKC vždy snažila zabrániť, no keď ju ateizmus zosadil z tronu, tak začali všetky tieto neresti a ľudia začali upadať od viery Boha.
            10) 'Jeruzalem nikdy nekraľoval nad KRÁĽMI. Bodka. Kraľoval Rím, s ktorým smilnili králi zeme a vínom jej smilstva sa opíjali obyvatelia zeme.“ Zjv 17:2"
            Áno, v zmysle duchovného smilstva im bol kráľom. A v súčasnosti je judaizmus rozšírený po celej Zemi, a teda v súčasnosti to platí aj fyzicky, že so školstvom Judaizmu sa opajaju obyvatelia zeme.
            11) "Ked človek NEZAUJATO zistuje o akom velkom meste Zjavenie hovorí, tak človek z popisu okamžite vidí, že je to Rím.


            Písmo viaceré mestá nazýva "veľké mesto" - a v Zjavení Jána 17 kapitole týmto výrazom nazýva Rím. Popis nepustí. ...."
            Znova si odignoroval čo som ti písal, a tak znovu : vykladaj Bibliu Bibliou a nie svojím pseudo nazorom. Biblia v iných knihách nikdy nehovorila o Ríme ako o veľkom meste, ale o Jeruzaleme anoz a preto je Jeruzalema Babylon. To vyplýva z Biblie, a ja vykladam proroctva Bibliou a nie svojimi vlastnými pseudo myslienkami.            • 67.

             Photon 09.07.2020, 03:06

             @tomas12345

             Vtedy keď bola RKC u moci ľudia toho o spasení a Bohu veľa nevedeli. Ani bibliu nečítali, lebo ju nemali. Až s nástupom reformácie prišla knihtlač a biblia sa dostala do každej domácnosti. Perverzie ako som už ukázal boli v stredoveku bežné (aj medzi pápežmi). Ľudia boli držaní v temnote. Až po reformácii sa začala medzi ľuďmi šíriť bázeň Božia a rešpekt k jeho prikázaniam. Známosť Božej vôle.
             ...Čo sa týka toho lesbizmu, na tvojom mieste by som o tom radšej mlčal, pretože nie je tomu tak dávno čo si dával na DF tému o tom, ako si si užíval sex s lesbičkami.

             Žiadnemu kráľovi Jeruzalem nikdy nekraľoval. Ani v takom, ani v onakom zmysle. .....Ani Judaizmus nekraľuje kráľom zeme a ani nikdy nekraľoval. Text však hovorí o Jeruzaleme, takže neodbočuj.

             Všetko je raz po prvý krát. Ani o meste Rézen biblia nikde pred tým ani potom nehovorí. Len v Gn 10,12 - a nazýva ho "veľké mesto". Bude to teda Jeruzalem? :)))) To čo predvádzaš teda nie je vykladanie "biblie bibliou", ale vadná logika s pokusom o zavádzanie a prekrúcanie jasného popisu  v Zjv 17.           • 66.

            Photon 09.07.2020, 03:05

            @tomas12345

            Už ti bolo na začiatku vysvetlené, že po apoštoloch cirkev bola určitý čas na Božej ceste. To hlavné odpadnutie od Krista a od učenia apostolov nastalo až po tom, čo cirkev získala politickú moc.

            Nezmysel. Alexandrijské museion bola vedecká inštitúcia, ktorú na radu Demetria Falerského zriadil v roku 280 pred Kr. Ptolemaios I. Sótér vedľa kráľovského paláca v Alexandrii. V Museione spolu bývalo a pracovalo mnoho básnikov a učencov najrôznejších odborov; celkové zabezpečenie im poskytoval štát. Ich práca sa opierala o obrovskú knižnicu (Alexandrijská knižnica). Venovali sa predovšetkým filologickým štúdiám spojeným s vydávaním spoľahlivých literárnych textov (textová kritika, exegéza). Jedným z týchto textov bola aj Septuaginta, ktorú prepisovali. (Grécky preklad Starého Zákona.) A hlavne toto som mal na mysli. To nemá s koptskou cirkvou nič spoločné.

            Je irelevantné, kde rukopisy koptskej cirkvi do dnes pretrvali. Pretrvali a to je hlavné. Teraz podľa nich môžeme vytvárať revidované grécke texty, podľa ktorých sa prekladá dnes. ....A okrem toho nikde nie je napísané, že napr. Papyrus 66 (Bodmer II, cca. 200 po Kr.) obsahujúci celé Jánovo evanjelium pochádza z koptskej cirkvi. Je to čisto iba tvoja ničím podložená domnenka. Ďalej papyrus 46 (Chester Beatty II, cca. 200 po Kr.) obsahuje väčšinu Pavlových listov a list Židom. Papyrus 45 (Chester Beatty, cca. 200 po Kr.) obsahuje 4 Evanjeliá, Skutky apoštolov, Pavlove listy, Zjavenie Jána. (Tento je však poškodený, ale aspoň vieme, čo sa v cirkvi čítavalo hneď od začiatku.)

            ....To čo RKC prepisovala (Vulgátu) sa vo svetle novoobjavených rukopisov ukázalo, ako nepresné. Dnes sa používa k prekladom revidovaný grécky text, napr. Novum Testamentum Graece (Nestle-Aland) ktorý tvorí základ väčšiny moderných prekladov. RKC, aby nezostala zamrznutá kdesi v stredoveku musela sa tomuto trendu prispôsobiť, preto vydala "Nova Vulgata" (Neo-Vulgátu) vytvorenú z moderných kritických vydaní gréckeho textu. Začali sa však vo vašich radoch objavovať k tomu kritické hlasy. Ale holt, psy štekajú, karavána ide ďalej. ;)

            Alexandrijská knižnica kde sa uchovávali rukopisy Septuaginty nebola prepojená s koptskou cirkvou.  Celkové zabezpečenie Alexandrijskej museion poskytoval štát.

            Koptská cirkev nebola súčasťou RKC.

            Dôkazy nie sú vyžadované. Stačí veriť písmu. Vždy existoval niekto, ktor kráčal po úzkej ceste Kristovej. Katolícka cirkev bola prenasledovateľom. Tá to nebola.

            Uviedol som príklad. Rovnako ako sa zachovali rukopisy a diela starovekých autorov, zachovali sa i rukopisy a spisy apoštolov. Žiadne špeciálne poverenie k tomu netreba. ....Boh sa postaral o to postaral, aby sa jeho Slovo zachovalo.

            Neviem o tom, že by mali protestanti problém s apoštolskou postupnosťou. Pokiaľ by bola zachovaná čistota  učenia prvých apoštolov, nebol by problém. Ani s autoritou rímskej cirkvi by nebol problém, keby to nebolo prerástlo na kult osobnosti, prehnaný despotizmus a diktátorstvo. Podriadenosť autoritám totiž nemá najvyššiu prioritu (Gal 1:8).

            RKC napr nebola potrebná pri zostavovaní Novum Testamentum graeca. Rovnako ani pri vytváraní Masoretského textu či Septuaginty.

            Rímske, egyptské, grécke náboženstvo a mystériá, Mithrov kult, Gnosticizmus, Pársizmus a ich vzájomné mixy,  ....to boli hlavné prúdy v 1-4 storočí na blízkom východe. -Dnes tu však máš New age‎, Buddhizmus, Hinduizmus, Krišnov kult, Islam, Vesmírni ľudia, Psychotronika, Raeliánske hnutie, Transcendentálna meditácia, Theléma‎, Rastafariánstvo‎  a môžem pokračovať a pokračovať.....
            ....Množstvo kresťanských siekt je dnes ešte viac ako vtedy. Mariánske sestry, Mormoni, Moonisti, Jehovisti, Adventisti, Chrám ľudu, Chrám Slnka, atď, atď....... Takže: Ten kto hľadá Boha úprimne, nájde bibliu. V prvých storočiach kedy bolo ďaleko menej siekt a učení naokolo ako dnes, rovnako tak úplne stačili 4 evanjéliá a Pavlove listy.

          • 62.

           tomas12345 08.07.2020, 19:27

           @Photon


           11) "Ked človek NEZAUJATO zistuje o akom velkom meste Zjavenie hovorí, tak človek z popisu okamžite vidí, že je to Rím.


           Písmo viaceré mestá nazýva "veľké mesto" - a v Zjavení Jána 17 kapitole týmto výrazom nazýva Rím. Popis nepustí. ...."
           Znova si odignoroval čo som ti písal, a tak znovu : vykladaj Bibliu Bibliou a nie svojím pseudo nazorom. Biblia v iných knihách nikdy nehovorila o Ríme ako o veľkom meste, ale o Jeruzaleme anoz a preto je Jeruzalema Babylon. To vyplýva z Biblie, a ja vykladam proroctva Bibliou a nie svojimi vlastnými pseudo myslienkami.


           12) "Mesto kde bol ukrižovaný aj ich Pán" sa spomína v úplne inej kapitole (11) a úplne inej súvislosti."
           Hovorí sa tam o Veľkom meste, kde bol ukrižovaný aj ich Pán, a veľké mesto bolo v zjavení označované ako Babylon a to dokonca až 6 krat. Veľké mesto je teda Jeruzalem.
           13) "Takisto klameš aj o tom, že je tam označený slovom "Babylon". Jeruzalem sa duchovne volá Sodoma a Egypt (v.8). Keď nepomáha prekrúcanie, tak klamanie, že? :)'
           Je tam označený ako veľké mesto, a to bolo v Zjavení vždy pripisované k Babylonu, takže to úplne ako dôkaz staci. A Jeruzalem bol v SZ tiež prezývaný ako Sodoma, kým o Ríme Písmo nikdy nehovorilo ako o Sodome.
           14 "Rím má na rukách mnoho krvi prorokov a mučeníkov. Mučeníci v Novom Zákone sú kresťania, ktorí prišli pre vieru o život. A tých ste vy (počnúc rímskymi cisármi) pozabíjali viac než dosť."
           Znova Písmo hovorí len o Jeruzaleme, ako o tom ktory vraždil mučeníkov a prorokov a nikdy nie o Rime, Babylon teda predstavuje Jeruzalem.
           15)""O založení Říma hovoří legenda o sedmi pahorcích a sedmi králích jakož i pověst, že Řím založil Romulus přímo na pahorku Palatinus. V antickém Římě se 11. prosince slavil svátek Septimontium (z lat. septem – sedm, mons - vrch, pahorek, kopec), který připomínal přičlenění sedmého pahorku k městu. "
           O tom vedeli možno len Rimania, keďže oni si poznali svoje legendy a sviatky, ale nie ostatní ľudia mimo Rima. Rovnako tak aj obyvatelia Izraelu vedeli že Jeruzalem je postavený na 7 vrchoch.
           16) "Peter nemal čo dotyčným odpúšťať. Nevyniesol ani rozsudok smrti. (Zas táraš nezmysly.) Peter len pod vedením Ducha Svätého vyslovil napomenutie s upozornením, že Ananiáš neklamal ľuďom, ale Bohu. Nič viac, nič menej. Duch Svätý neočakávane spôsobil, že zomreli. Peter nikoho nezabil. Žiadnu zbraň nemal. Bola tam proste tak silná prítomnosť Svätého Ducha, že pred Bohom nemohol obstáť žiaden taký očividný hriech."
           Apoštoli dostali moc i odpúšťať hriechy, Peter mu teda mohol jeho hriech odpustit, no nespravil tak a sám nad ním vyniesol rozsudok smrti bez možnosti pokania. A keď hovoríš o ocividnom hriechu, klamanie je najčastejším hriechom u kresťanov, aj ty si v tejto diskusii naklamal až az.
           "Peter podobne napomenul aj kúzelníka Šimona keď si chcel kúpiť moc Svätého Ducha. (Sk 8,18-21) Ten však nezomrel. Boh rozhoduje o tom kto zomrie a kto nie. Na apoštoloch bolo len, aby hlásali pravdu a napomínali."
           Apoštoli dostali moc odpustat hriechy, a preto komu chceli tomu hriechy odpustiť mohli, Boh im v tomto ponechal slobodný vyber.


           "V Rim 13: 1-4 píše Pavol o svetských vladároch o rešpektovaní zákonov, o platení daní (v.6). Nikde sa tam nepíše o tom, že by mali kresťania vládnuť svetu alebo usilovať o politickú moc, vynucovať si poslušnosť a podobne. Opäť miešaš piate cez deviate. Vláda nosí meč aby potrestala týmto spôsobom vinníkov, nie kresťania."
           Ten argument som uviedol preto lebo si tvrdil že len Boh môže trestat, pričom to nie je pravda, ako som už hore ukazal. A keď Boh povedal RKC aby mohla niekomu vziať život, tak RKC tak mohla spravit. 
           "V NZ nikomu Boh neprikazuje ani neprikázal zabíjať. Práve naopak:


           Luk 9,52-56


           A oni idúc vošli do samaritánskeho mestečka, aby mu tam prihotovili. Ale ho neprijali, pretože jeho tvár bola obrátená ísť hore do Jeruzalema. A keď to videli jeho učeníci, Jakob a Ján, povedali: Pane, či chceš, aby sme povedali, aby oheň sostúpil s neba a strávil ich, ako aj Eliáš urobil? Ale Ježiš sa obrátil, pokarhal ich a povedal: Neviete, čieho ste vy ducha; lebo Syn človeka neprišiel zahubiť ľudské duše, ale spasiť. A išli do iného mestečka.


           .....RKC samozrejme nemá s Kristom nič spoločné, preto vraždí nevinných."
           Obyčajný kresťania nemôžu zabijat, ale tí čo dostali od Boha moc tak robiť môžu a RKC od Boha moc dostala, podobne tak aj v Starom Zákone sa heretici zabíjali tými ktorým dal Boh na to moc, napriek zákazu "nezabiješ". Tento zákaz teda očividne neplatil u tých čo dostali od Boha moc.
           A opakujem, tvoje prekrucacky Biblie sú x násobne horšie než všetky prenasledovania RKC voči heretikom.


           17) "V Starom Zákone nebolo obdobie milosti, ale zákona. Preto sa tam za ťažké hriechy kameňovalo. V Novom Zákone ale platí:


           Ján 8,5-7


           A v zákone nám prikázal Mojžiš kameňovať také ženy, nuž čo ty hovoríš? Ale to povedali pokúšajúc ho, aby ho mohli obžalovať. A Ježiš sa zohnul dolu a písal prstom na zem. A keď sa ho len neprestávali opytovať, pozdvihol sa a povedal im: Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí na ňu kameň.


           .....Z neznalosti biblie ospravedlňuješ vraždy RKC".
           Prečo pleties kamenovanie za cudzoložstvo s prenasledovaním a zobratim života kacirom ?

           • 68.

            Photon 09.07.2020, 03:06

            @tomas12345

            Všetko je raz po prvý krát. Ani o meste Rézen biblia nikde pred tým ani potom nehovorí. Len v Gn 10,12 - a nazýva ho "veľké mesto". Bude to teda Jeruzalem? :)))) To čo predvádzaš teda nie je vykladanie "biblie bibliou", ale vadná logika s pokusom o zavádzanie a prekrúcanie jasného popisu  v Zjv 17.

            To, že je Jeruzalem nazvaný veľkym mestom neznamená, že každé veľké mesto je Jeruzalém. Používaš vadnú logiku. Výraz "veľké mesto" v biblii nie je vyhradený len pre jedno mesto (napr Jeruzalém). Sú ním označované rôzne mestá. A jedným z nich je i Rím v Zjv 17.

            Jeruzalem sa duchovne volá Sodoma a Egypt, nie Babylon (Zjv 11,8) Babylon je teda iné mesto. ....Áno, o Ríme písmo nikdy nehovorilo ako o Sodome. Tento výraz je vyhradený pre Jeruzalém. Slovom Babylon je nazvaný Rím v Zjv 14:8 a 18 kap..

            Áno, aj Jeruzalem vraždil v starom zákone prorokov a Kristus ho za to kritizoval. Ján na ostrove Patmos však videl budúcnosť a tá sa týkala novej zmluvy. Jeruzalem po roku 70 už nemohol zabiť ani jedného človeka, lebo bol zničený. -Mesto, ktoré v tom čase a po tomto čase vraždilo mučeníkov, bol jednoznačne Rím.

            O tom vedeli v celej rímskej ríši. Rím bol centrum. Aj cirkvi, ktoré sa v Zjavení Jána spomínajú boli súčasťou rímskej ríše. Smyrna, Pergamon, Tyatíry, Sardy, Filadelfia, Laodicea. (Zjv 2-3 kap.)

            Daj dôkaz, že starovekí obyvatelia Izraela považovali Jeruzalem za mesto postavené na 7 vrchoch.

            Peter Ananiášovi nerozprával nič o tom, že mu neodpúšťa jeho hriech. Len ho napomenul a upozornil, že klame Bohu, nie ľuďom. Žiaden rozsudok smrti nad ním nevyriekol. Dokedy chceš s tým domýšľaním si ešte pokračovať?

            Cituj jediné moje klamstvo v tejto diskusii. Ak to nespravíš, vyhlásim ťa za 2 násobného luhára. (Jednonásobným klamárom už si, pretože si klamal, že Jeruzalem je v texte nazvaný Babylonom - a mnoho ďalších podobných klamstiev vkladaných do textov. Vecí, ktoré tam nie sú. Aj o mne si viac krát klamal, že som niečo povedal - a keď som ťa vyzval aby si to citoval, zostalo ticho.)

            Zas sa krútiš ako had. Peter napomenul Šimona rovnako, ako Ananiáša - pričom Ananiáš zomrel  Šimon zostal žiť. O žiadnom vynášaní rozsudku alebo neodpustení nerozprával.

            Reč bola o cirkvi. A nevravel som, že "len Boh môže trestať". (To je jak baviť sa so škôlkarom). Isté tresty môžu vykonávať aj starší - napr vylúčenie hriešnika so zboru. Písal som o zabíjaní a vrámci cirkvi. Veriaci človek nemá právo zabiť nikoho. To je vrazda.

            Áno, králi, súdnictvo, justícia, môžu odsúdiť vinníka na trest smrti. Kresťania však nie.

            V Starom zákone bolo obdobie zákona. Izrael bol národ, ktorý mal infraštruktúru, zákony, sudcov, kráľa. Je teda jasné, že aj súdy a súdy za ťažké priestupky sa trestali smrťou. Cirkvi Boh nedal pokyny k vybudovaniu národa a královstva tu na zemi. Občianstvo veriaceho je v nebesiach. Žiadni kresťania nemôžu zabíjať. Hento boli samotní apoštolovia, ktorí chceli zvolať oheň na toho človeka. A Ježiš im na to jasne povedal: " Neviete, čieho ste vy ducha; lebo Syn človeka neprišiel zahubiť ľudské duše, ale spasiť." Keď takú vec nemohli urobiť apoštolovia, tak nemôže nikto (z veriacich).

            Ach ty premietačka, veď jediný kto tu s biliou krúti, domýšľa si, mixuje kontexty, vymýšľa si a klame si ty. Projekcia seba na tvoje okolie ti ide.

            Je úplne jedno, koho chceš za aký hriech kameňovať. Môže to len ten, kto je bez hriechu. Veď ste upalovali čarodejnice. Veľa krát aj také, čo čarodejnicami vôbec neboli. A mnoho iných zverstiev. RKC mafia však už našťastie politickú moc nemá a dúfam že už nikdy ani mať nebude. Vysporiada sa s vami až Kristus osobne, keď príde.


        • 55.

         tomas12345 07.07.2020, 22:18

         @Photon

         11) "....Boh rozhodol, že kým žije človek na Zemi sa má dobrovoľne rozhodovať. Po smrti je to už o niečom inom." 

         Dobre vieš, že to takto nefungovalo a ani to nefunguje. V Starom Zákone si mal tiež dobrovolnosť rozhodovať sa čo urobíš, no ak si sa ťažko previnil, bol si zabitý. Aj v Novom Zákone sa dvaja krestania rozhodli dobrovolne neodovzdať celý svoj majetok apoštolom, a boli za to zabití, a bez možnosti pokánia. Tak aj RKC ked prenasledovala kacírov, dala im možnosť robiť pokánie, a znova podotýkam, smrť dvoch kacírov, je neporovnatelná s tým, kebyže majú kacíri zvrhnúť celé krestanstvo do pekla.

         Rovnako tak v biblických časoch existovalo väzenie, do ktorého išli tí, čo páchali neprávosť. Väzenia v tom čase boli dosť zlé, podmienky v nich strašné, a veľa ľudí v nich aj následkom toho zomrelo, alebo boli inak dokaličení, či už fyzicky a či duševne. Poslať teda niekoho do väzenia, v tej dobe, bolo často krát rozsudkom smrti. A napriek tomu sa tak dialo, a to aj napriek tomu že podla tvojho samovýkladu hriešnici, sa nemohli za svoje previnenia nijako trestať, či zabíjať.

      • 48.

       tomas12345 04.07.2020, 20:02

       @Photon

       4) "Osvietenstvo predovšetkým nebojovalo proti slobode názoru človeka. Bojovalo len proti tým, ktorí túto slobodu ľuďom opierali, čiže proti RKC. Človek sa má pre pravdu rozhodnúť dobrovoľne, srdcom, a nie pod hrozbami, ako je zvykom v katolíckej cirkvi. Nátlak a manipulácia je doménou Satana. (Gal 2:4, 5:1.13)

       "

       Lepšie je pod nátlakom zostať v pravde, než keby nátlak použitý nebol a skončil by si v pekle. A čo sa hrozieb týka, tých je Písmo plné, a to voči tým, ktorí neuverili, tých Písmo posiela na večné veky do pekla. Takže o akom dobrovolnom rozhodovaní bez hrozieb tu hovoríš ?

       5) "Modlárstvo v praxi a realite RKC. Kľakáte pred soškami. To je holá realita = ste modlári. (Je irelevantné, na čo pri tom myslíte.)

       "

       Pokial sa neklaniaš priamo soškám, nie je to modlárstvo, rovnako ako sa aj v Písme ľudia klakali pred niekým kto nebol Bohom a napriek tomu ani Písmo ani dotyčný ich za to nepokarhali. Pokial sa niekomu neklaniaš ako Bohu, nie je to modlárstvo.

       "Perverzie, ako inak. A hneď pápeži ako napr. Ján XII., Benedikt IX., Alexander VI., Július II.,....

       "

       A sme zase pri tom istom, na základe pár jedincov, súdiš správanie celej cirkvi.

       "Neviem, prečo mi o5 podsúvaš protenstantizmus. Protestantizmus nie je jedna cirkev, ako RKC. Za 2: svet sa nedelí na katolíkov a protestantov, ale na tých, ktorí Krista nasledujú a poslúchajú a tých ktorí nie.

       "

       No vidíš aké nespravodlivé to je, ked na základe zopár protestantov človek súdi celý protestantizmus ako celok. A toto je presne to čo ty robíš u katolíckej cirkvi.


       • 51.

        Photon 06.07.2020, 15:19

        @tomas12345

        Každé klaňanie sa pred soškami je modlárstvo. Klaniaš sa pred soškou. Je jedno, na čo pri tom myslíš. To je realita.

        Akých pár jedincov? Boli to pápeži, ktorých by si v dobe v ktorej žili musel poslúchať, lebo si katolík. Pekné výhovorky.

        Protestanti nemajú centrálne vedenie ako RKC. Čiže ak ničo RKC robila/robí, si zodpovedný aj ty, lebo si súčasťou. Naproti tomu protestantské denominácie a cirkvi sa líšia, preto logicky moja cirkev nie je zodpovedná za učenie trebárz Luthera alebo Kalvína.

        • 52.

         tomas12345 06.07.2020, 19:12

         @Photon

         1) "Každé klaňanie sa pred soškami je modlárstvo. Klaniaš sa pred soškou. Je jedno, na čo pri tom myslíš. To je realita. "


         Nie, nie, rovnako ako v Písme ľudia neboli odsudzovaní vždy ked sa poklonili pred niekým iným než Bohom, tak isto ani klananie pred soškou, pokial sa neklaniaš priamo tej soške, nie je hriech.

         2) "Akých pár jedincov? Boli to pápeži, ktorých by si v dobe v ktorej žili musel poslúchať, lebo si katolík. Pekné výhovorky. "


         Katolík sa drží katechizmusu a dogiem a rozhodnutia koncilov, a ked hovorí pápež ex catedra, Pokial by dnes niečo povedal pápež, čo by bolo v rozpore s učením katechizmu a dogmami, potom ho katolík nemusí, a ani nesmie počúvnuť. To sú pravidlá katechismu, ktorý však ty preštudovaný nemáš, a tak len tápeš.

         3) "Protestanti nemajú centrálne vedenie ako RKC. Čiže ak ničo RKC robila/robí, si zodpovedný aj ty, lebo si súčasťou."


         Ja nie som zodpovedný za skutky RKC. Ked niekto z RKC, urobí nejaký dobrý skutok, neznamená to, že ten dobrý skutok je pripísany na konto aj mne. Už nevieš čo by si si vymyslel, a tak vyťahuješ bludy najväčšieho kalibru.


         4) Inak všimol som si že si zámerne odignoroval to o čom sme sa bavili, a totiž sám si priznal že Kristova Cirkev nikdy na Zemi nevymrie, a to je aj pravda. Následne na to si povedal, že vždy tu boli na svete protestanti ktorí zachovávali Ježišove učenie. Lenže ako som už povedal, neexistuje na to ani jediný sebamenší dokaz, a to ani v Biblii, ani v historii, takže je to len tvoje prianie, tvoje ludské učenie a výmysel, a teda žiadna taká cirkev mimo katolíckej ktorá by neustále existovala tu na Zemi NEEXISTOVALA. Cirkev ktorá nikdy nevymrie je teda samozrejme tá katolícka, to je tá Ježišova cirkev, o ktorej Ježiš hovoril.

         • 53.

          Photon 07.07.2020, 01:23

          @tomas12345

          Zato, že je niečo v biblii ešte neznamená, že to Boh schvaľuje (napr. mnohoženstvo, Judášova sebevražda, atď). Tak je to aj s poklonením sa človeku. Anjel to však Jánovi vysvetlil na ostrove Patmos celkom jasne - a to je skutočný Boží postoj ohľadom klaňania sa:
          Zjv 19:10
          A ja som padol k jeho nohám, aby som sa mu klaňal. Ale on mi povedal: Hľaď, neurob toho! Som tvoj spolusluha a tvojich bratov, ktorí majú svedoctvo Ježišovo. Bohu sa klaňaj!
          ....Keď sa klaniaš, klaniaš sa smerom k soške. To je modlárstvo. Je zakázané zhotovovať si obraz muža alebo ženy, klňať sa pred  tým. Biblia vôbec nerozlišuje na čo pri tom myslíš, nemyslíš, alebo ako to myslíš, priamo, nepriamo, hentak, takto.... Ak sa klaniaš iba Bohu, načo ti je potom soška? Nie. Len klameš sam seba. Klaniaš sa pred soškou, ktorej sa neklaniaš. No napriek tomu sa pred ňou klaniaš. Smerom k nej. To je čistá schíza.

          Ešte pár príspevkov dozadu si tvrdil, ako je nutné vo všetkom poslúchať predstavených. Teraz však dávaš prednosť katechizmu pred autoritou pápeža, predstavených. ďalšia schíza...
          Mňa váś katechizmus nezaujíma. Najvyššiu prioritu má Božie Slovo. To je pre mňa viac než katechizmus.

          Si v jednej a tej istej organizácii, do ktorej si dobrovoľne vstúpil. Keď sa niekto napr stane členom Yakuzy, povaha organizácie spadá na hlavu každého člena.

          Nie nie, to len ty ako obvykle nevieš čítať. K tomu, že brány pekiel cirkev nepremôžu som sa vyjadril a ty si moju reakciu odignoroval. O5 svoju slepotu ako obvykle hádžeš na oponenta.
          Opakujem oznam:
          "Pretože verím písmu tak viem, že v každej dobe existovali nejakí veriaci v Krista. RKC to samozrejme nebola. Tá bola prenasledovateľom. ...Nie je nutné, aby sa o nich písalo v bulvároch či historických spisoch. Bola to vždy totiž menšina, málo známa, nevýznamná pre svet. A pretože RKC dominovala stredoveku a takýchto ľudí prenasledovala, je logické, že o nich nik nepísal."

 • 56.

  tomas12345 07.07.2020, 22:50

  @tomas12345


  1) "Zato, že je niečo v biblii ešte neznamená, že to Boh schvaľuje (napr. mnohoženstvo, Judášova sebevražda, atď). Tak je to aj s poklonením sa človeku. Anjel to však Jánovi vysvetlil na ostrove Patmos celkom jasne - a to je skutočný Boží postoj ohľadom klaňania sa:

  Zjv 19:10 "


  Klananie v Písme bolo pred Eliášom, aj anjelmi, a ak by to bolo modlárstvo, oni to určite vedeli, a napomenuli by dotyčného, no nestalo sa tak, a to preto, lebo nie zakaždým je klananie sa niekomu modlárstvo. Záleží to od toho či sa niekomu klaniaš ako Bohu (to je modlárstvo), alebo len z úcty (to nie je modlárstvo). Aj pred Ježišom sa ľudia klanali, a to napriek tomu, že Ježiša nepovažovali za Boha, ale za Eliáša, Jana Krstiteľa, či za niekoho iného z prorokov. Ježiš ich ani raz za toto nepokarhal, ani raz im nepovedal " prečo sa klaniate niekomu, koho nepovažujete za Boha?". 


  2) "....Keď sa klaniaš, klaniaš sa smerom k soške. To je modlárstvo. Je zakázané zhotovovať si obraz muža alebo ženy, klňať sa pred tým. Biblia vôbec nerozlišuje na čo pri tom myslíš, nemyslíš, alebo ako to myslíš, priamo, nepriamo, hentak, takto...."


  Nie je zakázané zhotovovať obraz muža alebo ženy, ale Boha, a to katolíci nezhotovujú. 


  "klňať sa pred tým."


  Nikde sa v Biblii nepíše, že sa nemožeš klanať Bohu prostredníctvom sošky, jedine čo je v Písme napísané, je to, že sa nemožeš klanať PRIAMO SOSKE, a to je ROZDIEL.


  3) "Ešte pár príspevkov dozadu si tvrdil, ako je nutné vo všetkom poslúchať predstavených. Teraz však dávaš prednosť katechizmu pred autoritou pápeža, predstavených. ďalšia schíza... "


  Tí všetci cirkevní predstavení akceptujú katechismus, ako pevný základ, a akceptuju aj to, že ak by sa napríklad stalo, že by cirkevní predstavení hovorili niečo v rozpore s katechismom, tak veriaci ich nemožu počúvať. Pápeža treba poslúchať pokial hovorí ex catedra, ale pápež nemá neobmedzenú moc v cirkvi, existuje aj magistérium, koncily, katechismus, ktorý je povinný. Preto aj ak by nejaký pápež tvrdil aby sme konali v protiklade s katechismom, tak ho veriaci nemožu poslúchnuť.


  4) "Si v jednej a tej istej organizácii, do ktorej si dobrovoľne vstúpil. Keď sa niekto napr stane členom Yakuzy, povaha organizácie spadá na hlavu každého člena."


  Opakujem, ešte raz. Každý je zodpovedný sám za seba, a každý bude súdený podla svojich vlastných skutkov a nie skutkov niekoho iného. 

  "Nie nie, to len ty ako obvykle nevieš čítať. K tomu, že brány pekiel cirkev nepremôžu som sa vyjadril a ty si moju reakciu odignoroval. O5 svoju slepotu ako obvykle hádžeš na oponenta. "


  Ja som ti k tvojej reakcii napísal aj protiargument, takže o akom odignorovaní tu píšeš ?  "Opakujem oznam:

  "Pretože verím písmu tak viem, že v každej dobe existovali nejakí veriaci v Krista. RKC to samozrejme nebola. Tá bola prenasledovateľom. ...Nie je nutné, aby sa o nich písalo v bulvároch či historických spisoch. Bola to vždy totiž menšina, málo známa, nevýznamná pre svet. A pretože RKC dominovala stredoveku a takýchto ľudí prenasledovala, je logické, že o nich nik nepísal."


  Nie, nie, nie, a ešte raz nie. Takto to nefunguje. Pokial neexistuju ani biblické ani historicke dokazy o tom že taká cirkev existovala, tak je to nič iné, len tvoja bludná špekulácia. Ak by taká cirkev existovala, dokazy by boli, lenže žiadne nie sú. Ba naopak, dokazy hovoria že jedine katolícka cirkev splna tieto podmienky. Boh teda dal všetky dokazy ktoré ukazujú že táto cirkev je katolícka, a žiadne dokazy o tom, ktoré poukazujú na tvoju neexistujúcu cirkev.


  Boh teda sám zadefinuje kritérium o nesmrtelnosti svojej cirkvi, podla ktorého sa dá spoznať Jeho cirkev, a zariadi to tak, aby všetky dokazy potvrdzovali toto kritérium na katolícku cirkev, a na žiadnu protestantskú cirkev nie. 

  • 59.

   Photon 08.07.2020, 01:35

   @tomas12345

   Anjelom sa nikto neklaňal. To len zas pracuje naplno tvoja fantázia. A ak sa niekto klaňal pred soškami, bol označený za modlára.
   ....Keďže Ježiš je Boh tak je jasné, že nikoho za klaňanie sa mu nikoho nepokarhal. (Mysli.)
   Hebr 1:6
   "A keď zase uvedie prvorodeného na svet, hovorí: A nech sa mu klaňajú všetci anjelia Boží!"

   "Nie je zakázané zhotovovať obraz muža alebo ženy, ale Boha, a to katolíci nezhotovujú. "
   Dt 4:16
   "Aby ste sa neporušili a neučinili si nejakej rytiny, podoby nejakého obrazu, nech už by bol jakýkoľvek, nejakej podobizne muža alebo ženy"

   Nikde sa v Biblii nepíše, že sa možeš klanať Bohu prostredníctvom sošky. V Písme je napísané, že sa nemožeš učiniť sošku nejakej podobizne muža alebo ženy. Ex 20:23: "Neurobíte si strieborných bohov popri mne, ani zlatých bohov si neurobíte!"
   Keď sa klaniaš pred soškou, klaniaš sa soške. Je jedno, na čo pri tom myslíš. Fyzicky sa klaniaš soške. Keby tá soška nebola pre teba dôležitá, tak si ju nerobíš. Dt 5,8-9: "Neurobíš si modlu ani nijakú podobu toho, čo je hore na nebi, ani toho, čo je dolu na zemi alebo vo vode pod zemou!9Nebudeš sa im klaňať ani ich uctievať,"

   "Tí všetci cirkevní predstavení akceptujú katechismus, ako pevný základ, a akceptuju aj to, že ak by sa napríklad stalo, že by cirkevní predstavení hovorili niečo v rozpore s katechismom, tak veriaci ich nemožu počúvať."

   Rovnako ja nemám problém s cirkevnými predstavenými, ktorí akceptujú bibliu. Nie katechizmus, ale Božie Slovo je pevný základ. Boh nepôjde sám proti sebe, aby menil svoju vôľu ako aprílové počasie. "Ježiš Kristus ten istý včera i dnes i naveky." (Hebr 13:8)

   "Opakujem, ešte raz. Každý je zodpovedný sám za seba, a každý bude súdený podla svojich vlastných skutkov a nie skutkov niekoho iného. "
   To však nie je tvoj príklad. Veď ani čítať biblu samostatne nemôžeš a musia ju za teba "vykladať" tvoji predstavení. Keby ti rozkázali aby si išiel vraždiť, pôjdeš. Takže je to ako som povedal: Keď sa niekto napr stane členom Yakuzy, povaha organizácie spadá na hlavu každého člena. (To je aj prípad RKC a jej oddaných sluhov.)

   "Ja som ti k tvojej reakcii napísal aj protiargument, takže o akom odignorovaní tu píšeš ?"

   Nenapísal si nič. Moja reakcia zostala na túto tému posledná a bez tvojej odozvy. Dole som ti ju preistotu zopakoval.

   Nie je to špekulácia, ale viera Božiemu Slovu. "Je tesná brána a úzka cesta, ktorá vedie do života, a málo je tých, ktorí ju nachádzajú." (Mt 7:14) Vždy to bolo málo ľudí, napr valdénci v 12 stor., ktorí Krista oddane nasledovali. RKC to rozhodne nebola. (RKC, čiže katolícka cirkev od cisára Konštantina.) RKC takých ľudí ako bol Pierr Valdes naopak  prenasledovala. Takí tu boli vždy počas celého stredoveku. Akurát RKC ich prenasledovala.

   Jeho cirkev je nesmrteľná. Úplne ako dôkaz stačí, že do dnes existujú Kristovi oddaní nasledovníci. Nie je treba dokazovať kontinuálnu existenciu nejakých veriacich počas dejín. RKC však nie je Kristova cirkev. Tú pekelné brány už dávno premohli a Satan vás naučil klaňať sa modlám a stvorenstvu, ako je napr Mária, rôzni svätí, anjeli a podobne...

   • 64.

    tomas12345 08.07.2020, 20:48

    @Photon

    1) "Anjelom sa nikto neklaňal. To len zas pracuje naplno tvoja fantázia. A ak sa niekto klaňal pred soškami, bol označený za modlára."


    Dostal si verše, a nielen anjelom, ale aj Eliášovi, či kráľovi, či Bozovi - napríklad :

     10 Ona pred ním padla na tvár, poklonila sa po zem a povedala mu: „Ako to, že som našla priazeň v tvojich očiach a že sa staráš o mňa, hoci som cudzinka?“  Rút 2:10 

    2) ....Keďže Ježiš je Boh tak je jasné, že nikoho za klaňanie sa mu nikoho nepokarhal. (Mysli.)

    Hebr 1:6

    "A keď zase uvedie prvorodeného na svet, hovorí: A nech sa mu klaňajú všetci anjelia Boží!"


    Znova ignoruješ to čo som ti napísal, a náročky sa vyhýbaš odpovedi. Tak ešte raz, ludia nepovažovali Ježiša za Boha, ale za človeka, a napriek tomu sa mu klanali a Ježiš ich za toto neupozornil, prečo sa klanaju niekomu o kom si myslia že nie je Boh.

    3) "Nie je zakázané zhotovovať obraz muža alebo ženy, ale Boha, a to katolíci nezhotovujú. "

    Dt 4:16

    "Aby ste sa neporušili a neučinili si nejakej rytiny, podoby nejakého obrazu, nech už by bol jakýkoľvek, nejakej podobizne muža alebo ženy"


    V takomto prípade by boli potom aj fotografie hriech, a hocičo čo znázornuje muža alebo žena, a teda aj filmy v televízii.


    4) Nikde sa v Biblii nepíše, že sa možeš klanať Bohu prostredníctvom sošky. V Písme je napísané, že sa nemožeš učiniť sošku nejakej podobizne muža alebo ženy. Ex 20:23: "Neurobíte si strieborných bohov popri mne, ani zlatých bohov si neurobíte!" 


    Doležité je že sa to nikde v Biblii nezakazuje. Rovnako tak nikde sa v Biblii nehovorí o tom, že možeš pozerať televízor a byť za počítačom, a napriek tomu to robíš, pretože to Biblia nezakazuje. 


    Píše sa tam o tom že si človek nemože urobiť striebornych a zlatých bohov a to si katolíci nerobia.


    5) 

    To však nie je tvoj príklad. Veď ani čítať biblu samostatne nemôžeš a musia ju za teba "vykladať" tvoji predstavení. Keby ti rozkázali aby si išiel vraždiť, pôjdeš. Takže je to ako som povedal: Keď sa niekto napr stane členom Yakuzy, povaha organizácie spadá na hlavu každého člena. (To je aj prípad RKC a jej oddaných sluhov.)

    Citat Bibliu možem. Biblia píše jasne, kto apoštolov počúva Krista počúva, ako apoštolmi pohrda Kristom pohrda. Ja teda budem robiť to čo sa píše v Biblii, a nie podla svojho pseudo rozumu. 


    Heb 13:17 

    17 Poslúchajte svojich vodcov a ustupujte im, lebo oni bdejú za vaše duše jako takí, ktorí vydajú počet, aby to robili s radosťou a nevzdychali, lebo to by vám nebolo užitočné. Žid 13, 17 18


    Je to tu napísané jasne, obyčajný veriaci majú poslúchať svojich VODCOV (cirkevných predstavených), a ustupovať im, a to ty nerobíš. Ty ani ostatní protestanti nepočúvate cirkevných predstavených, ale sami si robíte čo vy uznáte za vhodné. 


    Velmi dobre o vás protestantov a aj tebe Foton prorokov Pavol : 


    2Tim 4: 1-4

    1 Zaprisahávam ťa pred Bohom a Kristom Ježišom, ktorý bude súdiť živých i mŕtvych, pre jeho príchod a jeho kráľovstvo: 2Tim 4, 1 2 Hlásaj slovo, naliehaj vhod i nevhod, usvedčuj, karhaj a povzbudzuj so všetkou trpezlivosťou a múdrosťou. 3 Lebo príde čas, keď neznesú zdravé učenie, ale nazháňajú si učiteľov podľa svojich chúťok, aby im šteklili uši. 4 Odvrátia sluch od pravdy a obrátia sa k bájkam. 


    Biskup Timotej dostal ako biskup právomoc hlásať slovo, naliehať, usvedčovať, i karhať, a to preto lebo prídu časy ked krestania neznesú zdravé učenie, ale budú si hladať svojvolne učitelov podla svojich chutok aby im šteklili uši. Ze Foton, to platí na teba. Prečítal si si Bibliu, odignoroval názory cirkevnych predstavených, sám si ju vyložil a potom si si hladal cirkev ktorá má rovnaké zmýšlanie ako ty, hladal si si pastorov, ktorí ti budú štekliť uši. Pavol však takéto správanie odsudzuje.


    A tvojmu pastorovi je zrejme tiež jedno čomu veríš, hlavne že má z teba desiatky. Totiž u vás protestantov platí, že pastori sú prví medzi rovnými, a teda nemajú v podstate žiadnu autoritu, ked niečo povedia veriacim, veriaci ich nemusia počúvať, aj tak si veriaci robia podla seba. Nie pastori pašú stádo, ale stádo sa paše samo.


    " Nie je to špekulácia, ale viera Božiemu Slovu. "Je tesná brána a úzka cesta, ktorá vedie do života, a málo je tých, ktorí ju nachádzajú." (Mt 7:14) Vždy to bolo málo ľudí, napr valdénci v 12 stor., ktorí Krista oddane nasledovali. RKC to rozhodne nebola. (RKC, čiže katolícka cirkev od cisára Konštantina.) RKC takých ľudí ako bol Pierr Valdes naopak prenasledovala. Takí tu boli vždy počas celého stredoveku. Akurát RKC ich prenasledovala. "


    Zjavenie apoštola Jána 7:9

        Potom som videl; a hľa, veľký zástup, ktorý nik nemohol spočítať zo všetkých národov, kmeňov, plemien a jazykov. Stáli pred trónom a pred Baránkom, oblečení do bieleho rúcha, v rukách mali palmy


    Nebude málo spasených, avšak z celkového množstva veriacich bude naozaj spasených len malé percento, pretože až okolo 35 % je protestantov, a z tých 65% katolíkov, vela nie je katolíkov ktorí aj žijú podla Biblie, ale len niektorí.

    6) "Jeho cirkev je nesmrteľná. Úplne ako dôkaz stačí, že do dnes existujú Kristovi oddaní nasledovníci. Nie je treba dokazovať kontinuálnu existenciu nejakých veriacich počas dejín. RKC však nie je Kristova cirkev. Tú pekelné brány už dávno premohli a Satan vás naučil klaňať sa modlám a stvorenstvu, ako je napr Mária, rôzni svätí, anjeli a podobne..."


    Pokial nedokážeš kontinuálnu existenciu, potom to čo tvrdíš je nezmysel a ty to dobre vieš. Jedine katolícka cirkev splna tento predpoklad, nik iný, a preto katolícka cirkev je Ježišova cirkev.


    Mk 4:22


    22 Lebo nič nie je skryté, čo by sa nemalo vyjaviť, ani utajené, čo by sa nemalo dostať na verejnosť.


    Pravda, nič nie je skryté, čo by sa nemalo vyjaviť. Všetko sa vyjaví a dostane na verejnosť, len nie neexistujuca cirkev, pretože tá nikdy neexistovala.

    • 69.

     Photon 09.07.2020, 03:08

     @tomas12345

     Nikde nie je napísané, že to čo spravila Rút v 2,10 bolo správne. V starom zákone fungovalo aj mnohoženstvo. A to tiež nebolo správne. Boží postoj ku klaňaniu vyjadril jasne ten anjel Jánovi na ostrove Patmos. To platí a to je Božia vôľa.  ....Nespomínam si, že by si voľakedy dával nejaký verš o klaňaní sa anjelovi. Ten veliteľ vojska Hospodinovho ktorý sa zjavil Jozuovi nebol anjel, ale sám Kristus (Zjv 19:11-14)

     Je úplne irelevantné kto niekoho za niečo považoval, nepovažoval. Ide o to, ako sa zachoval Kristus. A hlavne PREČO sa tak zachoval. Nezabránil klaňať sa mu, lebo je Boh. V inom prípade by to bolo špatné. Napr keby sa niekto klaňal Petrovi.

     Áno, aj fotografie a hocičo čo znázornuje muža alebo ženu ktoré zhotovuješ k vzťahu s Bohom, sú hriech.

     Rovnako je dôležité, že sa nikde v Biblii nepíše, že sa možeš klanať Bohu prostredníctvom sošky.
     Televízor som pozerať nemohol, lebo ešte neexistoval. Vyrábanie sošiek však už dávno existovalo a bola to bežná prax vtedajších národov. Boh to však Izraelcom zakázal (v súvislosti s ním) robiť. "Prekliaty muž, ktorý si urobí modlu vyrezávanú alebo liatu - ohavnosť u Pána, dielo rúk umelca - a uloží ju na skrytom mieste!" (Dt 27,15)

     "Píše sa tam o tom že si človek nemože urobiť striebornych a zlatých bohov a to si katolíci nerobia."
     Píše sa tam "POPRI MNE". Čiže spolu s Bohom nesmieš mať žiadne modly. Inými slovami: uctievaj jedine Boha a modly si pri tom nevyrábaj.

     Ten kto počúva apoštola, ktorý hlása iné evanjelium, tak jeho hriech spadá i na tvoju hlavu.

     "Heb 13:17
     17 Poslúchajte svojich vodcov a ustupujte im, lebo oni bdejú za vaše duše jako takí, ktorí vydajú počet, aby to robili s radosťou a nevzdychali, lebo to by vám nebolo užitočné. "
     .....nepíše sa tam VO VŠETKOM. Ak vodca káže niečo v rozpore s učením prvých apostolov, nemáš ho v tom poslúchnuť.
     2Sol 2:15
     "Tak tedy, bratia, stojte a držte podania, ktorým ste naučení už či slovom a či naším listom."
     2Sol 3:14
     "Ale ak niekto neposlúcha nášho slova, podaného listom, toho si poznamenajte a nesdávať sa s ním, aby sa zahanbil,"

     RKC vodcovia sú Zvodcovia a nie predstavení, ktorých treba poslúchať. Sú to prekrúcači evanjelia. Hlásatelia cudzieho evanjelia. "Každý, kto ide ďalej a nezostáva v učení Kristovom, nemá Boha. Kto zostáva v učení Kristovom, ten má Otca i Syna." (2Jn 1:9)

     "Lebo príde čas, keď neznesú zdravé učenie, ale nazháňajú si učiteľov podľa svojich chúťok, aby im šteklili uši. 4 Odvrátia sluch od pravdy a obrátia sa k bájkam. "
     ....To sa presne stalo tebe ako aj všetkým katolíkom. Tobrý text si si dal. Zohnal si si učiteľa na ktorého by si sa mohol miesto Boha spoliehať. Ktorý ťa ubezpečuje, že to s tebou nebude až také zlé keď sa ho budeš držať. Môžeš si hrešiť, stačí sa vyspovedať. Maximálne pôjdeš do očistca. Občas nejaké tie lesbičky môžeš vyskúšať a podobne. Rímskokatolícka smilnica okresala vážnosť evanjelia a zľahčila Božie Slovo. Ľudia už kvôli tomu nemajú bázeň pred Bohom a žijú hriešne životy, o Boha sa nestarajú a popri tom chodia do kostolov kde sa poklonia soškám, vyspovedajú a myslia si, že je tým všetko ok.
     ...Náš pastor narozdiel od vašich "štekličov uší" učí priamo a jasne naliehavú zvesť evanjelia. Ľudia robia skutočné pokánie a menia svoje životy, čo medzi katolíkmi je celkom neznámy pojem. slovo metanoia. ....O5 si teda zas len predviedol tvoju tak kultovo už známu projekciu v týchto diskusiách. (Projekcia je obranný mechanizmus, keď svoje zlé vlastnosti vidíš v druhých ľuďoch. )

     Keby ťa tak ešte napadlo čítať text Zjavenie Jána 7:9 ďalej, dozvedel by si sa, kto sú to za ľudia ten zástup. (Lenže prekrúcača a zavádzača také veci bežne nenapadnú.): "I prehovoril jeden zo starcov a povedal mi: „Kto sú títo oblečení do bieleho rúcha a odkiaľ prišli?“ Povedal som mu: „Pán môj; ty to vieš.“ A on mi povedal: „To sú tí, čo prichádzajú z veľkého súženia: oprali si rúcha a zbielili ich v Baránkovej krvi." (v.13-14) Počas veľkého súženia ktoré nastane na konci časov bude veľké prebudenie - podobné tomu v Skutkoch Apoštolov, kedy sa tisíce ľudí obracalo k Bohu. Mnoho ľudí sa obráti.

     Ak by brány pekelné cirkev premohli, už by tu nebola. Cirkev tu však je. V podobe znovuzrodených ľudí, ktorí žijú s Kristom. Takže dokazovať nejakú kontinuitu je absolútne irelevantné.

     "Mk 4:22
     22 Lebo nič nie je skryté, čo by sa nemalo vyjaviť, ani utajené, čo by sa nemalo dostať na verejnosť."
     ...samozrejme, že skryté sa dostane na verejnosť. Keď príde ten deň, všetky vaše zverstvá ktoré sta skryte páchali vyjdú najavo. Aj vaše vraždy pravých veriacich počas stredoveku.