Diskusia

Lemmy 30.05.2020, 18:24

Program pre aktívnych občanov podporí ďalších 61 projektov

Program pre aktívnych občanov podporí ďalších 61 projektov. V celkovej výške 3 032 745 €.

http://www.humanisti.sk/view.php?cisloclanku=2020050051

Diskusia